Het 0-urencontract

Het 0-urencontract Een vorm van een arbeidsovereenkomst is het 0-urencontract. In principe is een 0-urencontract grotendeels gelijk aan een andere arbeidsovereenkomst, maar zijn er in het 0-urencontract geen vaste werkuren geregeld. Hierdoor kan de werkgever de werknemer flexibel oproepen en alleen inzetten wanneer dit nodig is. Wat zijn nou de regels, de rechten en de plichten rondom het 0-urencontract?

Wat is een 0-urencontract?

Een 0-urencontract, of nul-urencontract, is een arbeidsovereenkomst die tussen werkgever en werknemer wordt gesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd. In de arbeidsovereenkomst worden geen vaste werkuren voor de werknemer overeengekomen, zoals bijvoorbeeld 40 uur per week. In het 0-urencontract is bepaald dat de werkgever de werknemer kan oproepen wanneer er werk voor hem is. Vrijwel altijd is het voor de werknemer verplicht om te komen werken als hij wordt opgeroepen door de werkgever.

Hoeveel loon krijg je bij een 0-urencontract?

Bij een 0-urencontract is het meestal zo dat de werkgever de werknemer alleen loon uitbetaalt over de uren die de werknemer ook daadwerkelijk heeft gewerkt. Deze afspraak moet wel expliciet op papier staan. Hoeveel je per uur betaald krijgt, hangt af van je contract en je CAO.

Welke rechten en bescherming heeft een werknemer met een 0-urencontract?

Er vanuit gaande dat de werknemer verplicht is om te komen werken als hij wordt opgeroepen, heeft de werknemer volledige sociale bescherming. Een voorbeeld hiervan is dat de werknemer gewoon doorbetaald wordt bij ziekte, net zoals bij andere arbeidsovereenkomsten.

Mag er een proeftijd worden opgenomen bij een 0-urencontract?

Of er een proeftijd mag worden opgenomen bij een 0-urencontract, hangt af van de duur van het contract. Wanneer het een contract voor bepaalde tijd betreft dat korter is dan 6 maanden, dan mag er geen proeftijd worden opgenomen. Als het een contract betreft voor 6 maanden of meer, dan is het mogelijk op een proeftijd op te nemen.

Na zes maanden meer rechten

Als het contract zes maanden heeft geduurd, krijgt de werknemer hierna meer rechten. Tot deze tijd krijgt de werknemer alleen loon uitbetaald voor de uren die hij daadwerkelijk heeft gewerkt. Na deze zes maanden krijgt de werknemer ook loon uitbetaald als hij niet kan komen werken als hij wordt opgeroepen. De reden waarom de werknemer dan niet kan komen werken moet echter wel buiten zijn of haar macht liggen. Het loon wat de werknemer na deze zes maanden krijgt uitbetaald is het loon over het gemiddelde aantal uren dat hij in de drie maanden daarvoor heeft gewerkt.

Na deze zes maanden wordt er aangenomen dat de werknemer en de werkgever een arbeidsovereenkomst hebben die een omvang heeft, gelijk aan het gemiddelde aantal gewerkte uren in de drie maanden daarvoor. Dit wordt het rechtsvermoeden van de arbeidsduur genoemd volgens artikel 7:610b BW.

Nadat het contract zes maanden heeft geduurd, mag de werkgever alleen nog maar bij bepaalde functies afwijken van zijn verplichting om loon door te betalen als er geen werk is voor de werknemer. Deze mogelijkheid tot afwijking moet dan wel in de toepasselijke CAO zijn bepaald. De functies waar het hier om gaat zijn functies met incidentele werkzaamheden die geen vaste omvang hebben, zoals een kortdurend eenmalig project.

Loondoorbetaling bij ziekte

Wat betreft loondoorbetaling bij ziekte, ben je ook met een 0-urencontract goed beschermd. Als je ziek wordt tijdens dat je bent opgeroepen, krijg je minimaal 70% van je loon over de periode die je zou moeten werken. Als deze 70% lager is dan het minimumloon, dan krijg je het minimumloon. Als je na de periode waarvoor je bent opgeroepen ziek blijft, krijg je alleen betaald voor de uren die je daadwerkelijk gewerkt hebt tijdens de oproepperiode. Je hebt tijdens de duur van het 0-urencontract geen recht op een uitkering op basis van de ziektewet. Deze uitkering kun je pas aanvragen als het 0-urencontract is geëindigd.

Verplichting van de werkgever om de werknemer op te roepen

Als de werkgever werk heeft voor de werknemer, is hij verplicht om de werknemer op de roepen als deze geschikt is voor het beschikbare werk. Ook al komt het beter uit, er mag op dat moment geen uitzendkracht worden opgeroepen als er een eigen werknemer geschikt en beschikbaar is.

Wat als je heel kort wordt opgeroepen voor werk?

Als de werknemer wordt opgeroepen om te komen werken en hij hoeft maar een uurtje te werken, dan kan dit zonde zijn van de tijd. Om deze reden is het verplicht voor de werkgever om altijd minimaal drie uur loon uit te betalen, iedere keer dat de werknemer is komen werken na een oproep. Word je dus opgeroepen en kom je maar één uur werken, dan krijg je toch voor drie uur loon uitbetaald.

Hoe bouw je met een 0-urencontract verlofuren en vakantiegeld op?

Deze uren en toeslagen bouw je op bij iedere uur dat je werkt. De uren en toeslagen zijn een percentage van je loon, vermenigvuldigd met het aantal daadwerkelijk gewerkte uren.

Hoe kun je een 0-urencontract opzeggen?

De werknemer mag het 0-urencontract niet zomaar opzeggen door de werknemer niet meer op te roepen. Als het een 0-urencontract voor bepaalde tijd is, eindigt het dienstverband op de einddatum in het contract. Als het een 0-urencontract voor onbepaalde tijd is, gelden dezelfde regels als bij het opzeggen van alle andere arbeidsovereenkomsten.

Wanneer wordt een 0-urencontract een vast contract?

Voor de overgang van een 0-urencontract voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, gelden dezelfde regels als voor andere arbeidscontracten. Er ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als er voor de vierde keer verlengd wordt, of als de duur van alle contracten bij elkaar een periode van twee jaar overschrijdt. Ook al wordt er dan nog een keer voor bepaalde tijd verlengd, dat contract geldt gewoon als een contract voor onbepaalde tijd.
© 2015 - 2024 Loes_e, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bijbaan: belasting & vakantiegeldBijbaan: belasting & vakantiegeldAls je een bijbaan hebt of vakantiewerk doet, is de kans groot dat er teveel belasting is ingehouden. Die belasting kun…
De vakantiedagen en het vakantiegeldDe vakantiedagen en het vakantiegeldDe meeste werknemers hebben in 2016 recht op het wettelijk aantal opgebouwde vakantiedagen per jaar. Bij het opnemen van…
Rechten van de flexkrachtRechten van de flexkrachtSteeds meer mensen hebben een flexcontract. Dat betekent dat ze op oproepbasis werkzaam zijn. Er zijn verschillende soor…
Vakantie-uren: waar moet je op letten?Door de grote inhoud in je contract is het vaak lastig om het overzicht te houden, er is over heel veel verschillende di…

Plusprogramma detentie: dagbesteding en stoplichtmodelPlusprogramma detentie: dagbesteding en stoplichtmodelVanaf 1 maart 2014 kan een gedetineerde of gevangene vrijheden en extra activiteiten verdienen door te voldoen aan basis…
Aardbevingsschade melden: hoe gaat dat?Door gaswinning kunnen aardbevingen ontstaan. Schade, veroorzaakt door deze aardbevingen noemt men aardbevingsschade. Ve…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Edar, Pixabay
  • http://www.mkbservicedesk.nl/2651/wat-zijn-regels-rondom-nul-uren.htm
  • Art. 7:610b BW.
  • http://werkwacht.nl/artikel/nulurencontract-definitie/
  • http://www.allesoverhr.nl/Themas/Juridisch%20-%20Mag%20het%20nul-urencontract%20worden%20verlengd%20met%20nog%20een%20nul-urencontract.aspx
Loes_e (147 artikelen)
Gepubliceerd: 03-12-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.