mijn kijk op

Heeft bezwaar tegen het UWV zin?

Heeft bezwaar tegen het UWV zin? Wanneer het UWV een beslissing maakt over jouw uitkering of keuring in verband met de ziektewet of WIA of WAO, kan je hiertegen in bezwaar gaan. Het indienen, verhoor en behandeling van het bezwaarschrift kan maanden duren. Ondertussen voert het UWV de beslissing uit, wat soms dramatische gevolgen kan hebben voor je uitkering. Vaak keurt het UWV het bezwaar af, en lijkt er niets meer aan te doen. Hoe eerlijk is deze procedure? En zijn er nog mogelijkheden nadat het bezwaar is afgewezen?

Wanneer ga je in bezwaar

Je kunt in bezwaar gaan wanneer je schriftelijk een beslissing ontvangt van het UWV, bijvoorbeeld over de hoogte van je uitkering of van een keuring of herkeuring. In de brief staat dan ook aangegeven dat het mogelijk is om in bezwaar te gaan. Het is mogelijk om eerst het UWV te bellen met de vraag of zij de beslissing kunnen toelichten of in gesprek te gaan waarom je het er niet mee eens bent. Het UWV raadt dit ook aan. Het is zeker niet onverstandig om dit te doen, maar houdt goed voor ogen wat je wil. Het gebeurt vaak genoeg dat mensen terecht oneens zijn met het UWV, maar zich door medewerkers laten overrompelen door argumenten. Uit eigen ervaring en verhalen van anderen, ken ik tal van voorbeelden waarin medewerkers, keuringsartsen of arbeidsdeskundigen vanuit onjuiste informatie of een vooroordeel handelen.

Redenen voor een bezwaarschrift kunnen zijn:

 • De hoogte van de uitkering.
 • Het stopzetten van de uitkering.
 • De keuringsarts meldt je beter, terwijl je nog ziek bent.
 • Oneens over de mate van arbeidsongeschiktheid.
 • Verwijtbaar werkloos volgens het UWV

Klacht?

Een klacht over de manier van handelen van het UWV is niet per definitie reden voor een bezwaar. Maar als de klacht invloed heeft gehad op jouw uitkering, dan kan dat wel de reden zijn om een bezwaarschrift in te dienen.

Hoe schrijf je een bezwaarschrift

Je schrijft het bezwaar zes weken na dagtekening van de beslissing. Beschrijf hierin zo duidelijk mogelijk waar je het niet mee eens bent en waarom. Indien je meer tijd nodig denkt te hebben, dan schrijf je eerst een voorlopig bezwaarschrift. Het UWV laat dan weten hoe lang je de tijd krijgt.

Tips:

 • In geval van ziekte: Stuur ondersteunend bewijs of verklaringen mee van je huisarts of behandelaar. Indien een behandelaar dit niet kan meegeven, geef dan in het bezwaar aan dat het advies van jouw behandelaar wordt meegenomen als argument. Geef aan dat je toestemming geeft om medische informatie op te vragen.
 • Beschrijf alles wat volgens jouw relevant is en waarom je het niet eens bent.
 • Vraag mensen die je vertrouwt om met je mee te denken en je bezwaar te lezen.
 • Is het je allemaal te ingewikkeld, weet dat je een ander kan machtigen om het voor jou te schrijven.
 • Uitkeringssituaties kunnen ingewikkeld en complex zijn, laat je daar niet door afschrikken en vraag om hulp bijvoorbeeld bij een rechtswinkel, vakbond of juridisch loket.
 • Vraag een kopie van jouw dossier van het UWV op. Hierin vind je alles wat over jouw situatie is vastgelegd.
 • Leg elk contact vast, neem gesprekken op, maak notities, wat is er besproken, met wie en de datum.

De procedure

Binnen vijf dagen zal het UWV een bevestiging sturen dat het bezwaar is ontvangen. Vaak zal het UWV eerst telefonisch contact opnemen, waarin het bezwaar wordt besproken en er over en weer uitleg gegeven kan worden. Daarnaast zal er een datum worden vastgesteld voor een hoorzitting. Afhankelijk van de situatie volgt na hoorzitting, de beslissing binnen zes, dertien of eenentwintig weken. Het verloop kan anders verlopen dan het UWV op de eigen website vermeldt. Het is aan te raden om zelf vast te leggen hoe en wanneer het UWV reageert.

Hoorzitting

Volgens het UWV zijn er bij de hoorzitting twee medewerkers aanwezig. Wanneer het gaat om ziekte of arbeidsbeperking, is een van de medewerkers vaak een keuringsarts. De medewerkers die het bezwaar behandelen zijn niet dezelfde die betrokken zijn geweest bij de beslissing waartegen je bezwaar maakt. Zelf heb ik meerdere hoorzittingen meegemaakt en ook meegemaakt dat er maar één medewerker bij aanwezig was. Tijdens de herkeuring kan je het bezwaar toelichten. Het gesprek duurt meestal een half uur, en je kunt hier iemand mee naar toe nemen. Je kunt ook iemand machtigen om voor jou te spreken.

Ter overweging

 • Houd voor ogen dat het medewerkers van het UWV anders kijken naar jouw situatie dan jij. Om een voorbeeld te geven: Een keuringsarts kan vragen naar jouw dagelijkse bezigheden. Wanneer je ziek bent, ben je bijvoorbeeld moeilijk in staat om jezelf aan te kleden of zelf je eten klaar te maken. Wanneer je aangeeft dat dit moeilijk gaat, maar je het wel nog steeds zelf doet, kan dit voor de keuringsarts een aanleiding zijn om te constateren dat je nog steeds in staat bent om handelingen te verrichten. Met andere woorden: je bent nog steeds in staat om te kunnen werken. Het UWV hanteert eigen normen om te bepalen of iemand kan werken, en het is de vraag of deze reëel zijn.
 • Keuringsartsen zijn geen deskundigen of specialisten. Inschattingsfouten met betrekking tot de belastbaarheid in relatie tot de ziekte of handicap, worden regelmatig gemaakt. Psychische problemen en aandoeningen worden wel eens over één kam geschoren met een depressie of een burn-out. "U heeft twee handen en twee benen, daar kunt u prima mee werken" en "met een depressie moet u niet op de bank gaan zitten" zijn uitspraken door keuringsartsen.
 • Medische informatie door behandelend artsen of specialisten kan worden opgevraagd, maar dat betekent niet dat het UWV deze informatie hoeft mee te nemen in de overweging. Zo kan het voorkomen dat een specialist zegt dat een cliënt niet of gedeeltelijk kan werken, maar dat het UWV toch beslist dat iemand kan werken.
 • Medewerkers, arbeidsdeskundigen en keuringsartsen zijn in dienst van het UWV, en handelen in het belang van het UWV. Daarnaast is de werkdruk binnen het UWV, o.a. door bezuinigingen, toegenomen. Cliënten verdienen daardoor niet de aandacht en tijd om adequaat naar werk te worden begeleid, en beslissingen zijn vaak te kort door de bocht.


Heeft bezwaar zin?

Na verhalen van anderen die in bezwaar zijn gegaan bij het UWV, en zelf twee keer in bezwaar te zijn gegaan, blijf ik mij verbazen. Medewerkers van het UWV nemen een beslissing over de situatie van een cliënt. Wanneer iemand in bezwaar gaat, behandelt en beoordeelt het UWV zelf de beslissing. Dit gebeurt weliswaar door andere medewerkers, maar het blijft binnen dezelfde instantie. Het is meestal niet in het belang van het UWV om de beslissing te veranderen.

Toch raad ik iedereen aan een bezwaarschrift te schrijven, indien oneens met de beslissing.
Ten eerste is het een signaal naar het UWV om cliënten serieus te nemen, en nogmaals de specifieke situatie van de cliënt te onderzoeken.
Ten tweede is een bezwaarschrift de enige manier om verdere stappen te ondernemen. Je kunt pas in beroep gaan bij de rechtbank na de bezwaarprocedure. Wanneer je in beroep gaat, zal niet het UWV, maar een onafhankelijke rechter de zaak bekijken. Een rechter kijkt anders naar de situatie, en heeft geen belang bij welke beslissing dan ook. De kans dat de beslissing door een rechter juridisch correct is, is velen malen groter.

Helaas haken veel mensen na de bezwaarprocedure af en leggen zich neer bij de beslissing van het UWV. Het beroep bij de rechtbank kan lang duren, tussen de één a twee jaar. Logisch dat veel mensen denken dat het dan geen zin meer heeft. Veel mensen weten niet eens dat ze in beroep kunnen gaan. Of men denkt dat de beslissing door het UWV hetzelfde is als door een rechtbank. Maar juist omdat veel mensen niet in beroep gaan, zal het UWV eerder bij de eigen beslissing blijven. Zo blijft de macht van de beslissing bij het UWV, en blijven veel mensen onterecht gekort of benadeeld.

Wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt, hoeft een rechtszaak niet duur te zijn.

Eigen ervaring

Zelf ben ik in vier jaar tijd, twee keer in bezwaar gegaan. Na de tweede procedure ben ik in beroep gegaan. Ik heb dit kunnen doen doordat ik een rechtsbijstandverzekering had. Eerst heb ik uitvoerig overleg gehad met de juridisch specialist over de zaak. Nadat duidelijk was dat ik een goede kans had om mijn gelijk aan te tonen, is het beroep aangevraagd. Na een half jaar volgde er een hoorzitting. Daarin werd de rechter snel duidelijk dat de medewerkers van het UWV mijn zaak onzorgvuldig hebben behandeld. Een jaar lang heeft het UWV de tijd gehad om mijn dossier te onderzoeken en de rechter uitleg te geven. Twee jaar na het indienen van het beroep, was de uitspraak. De rechtbank heeft mij in het gelijk gesteld, en het UWV moet de beslissing terugdraaien.
Voor mij is dit een signaal naar het UWV om cliënten serieus te nemen, zorgvuldig een situatie te onderzoeken voordat een beslissing wordt genomen en de normen te herzien om cliënten in te schalen en te toetsen.

Lees verder

© 2015 - 2020 Chezue, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bezwaar, beroep, hoger beroepBezwaar, beroep, hoger beroepDit artikel beschrijft de procedure van bezwaar, beroep en hoger beroep. Als u het oneens bent met een beslissing van ee…
Bezwaarschrift indienenHoe kunt u een bezwaarschrift opstellen? Aan welke eisen moet een bezwaarschrift voldoen? Als u het niet eens bent met e…
Bezwaar maken tegen verkeersboeteAls u het niet eens bent met een parkeerboete of andere verkeersboete (bekeuring) kunt u bezwaar maken door een bezwaars…
Bezwaar maken tegen de BelastingdienstBezwaar maken tegen de BelastingdienstBent u het oneens met een belastingaanslag of fiscale boete van de Belastingdienst? U kunt dan over 2019 en 2020 bezwaar…

Ik ben ontslagen, wat nu?Ik ben ontslagen, wat nu?Ik ben ontslagen, wat nu? Als je bent ontslagen om wat voor reden dan ook, is dit een hele logische vraag. Je hebt ineen…
Het Juridisch Loket: gratis juridisch adviesHet Juridisch Loket: gratis juridisch adviesHet kan iedereen overkomen dat je om wat voor reden dan ook juridisch advies nodig hebt. Je kunt dan een advocaat of een…
Bronnen en referenties
 • www.uwv.nl
 • http://www.stichtingbwn.nl/index.php/oneens-met-de-uitslag
 • https://www.cnvdienstenbond.nl/nieuwsbericht/stand-van-zaken-uwv/#.VUDlCxfD_Os

Reageer op het artikel "Heeft bezwaar tegen het UWV zin?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Sasha S., 28-02-2019 23:48 #10
Ik heb een WIA vervolg uitkering. Voor het oversluiten van mijn hypotheek (gezien de rentestand en het aflopen van de rentevaste periode) heb ik een Uitkeringsverklaring nodig voor de bank. Het UWV weigert mij, behalve een standaard "U ontvangt een WGA uitkering… etc" verklaring, een op mijn situatie toegespitste verklaring te geven. Op mijnuwv.nl antwoord men wel bevestigend op de vraag of mijn uitkering (zolang er niets verandert in mijn situatie en/of wetgeving) gegarandeerd is tot mijn AOW gerechtigde leeftijd. Maar men is NIET bereid om dit in een verklaring te bevestigen. Sterker nog men schrijft dat de uitkeringsverklaring alleen normaal al voldoende zou moeten zijn voor de hypotheekverstrekker. Dit is absoluut niet het geval. Ik ben al een aantal weken bezig met heen en weer bellen en schrijven, zonder resultaat. Het enige dat ik nog nodig heb is deze brief/verklaring! Het oversluiten van de hypotheek zou meer dan 50% van de maandlasten verminderen. Op dit moment leef ik beneden het sociaal minimum. Mijn deadline voor de hypotheek is 1 mei 2019. Kunt u mij adviseren op welke manier ik de benodigde verklaring kan bemachtigen? En kan ik hier anders voor een bezwaar indienen. Ik heb een rechtsbijstandverzekering.

Johan T., 13-06-2017 23:05 #9
Ik heb bijna 2 jaar geleden WIA aangevraagd en zoals te verwachten liep e.e.a. niet correct. Eerst ca. 39% afgekeurd en na bezwaar werd dat aangepast naar 44% dus stijf tegen de ondergrens aan van 45% zoals je kan verwachten van het UWV. Ik heb de WIA-keuringsarts via een klachtenprocedure aangeklaagd wegen bedreiging en intimidatie.

Ik kan iedereen aanraden om een klachtenprocedure tegen de keuringsarts te starten als je het niet met diens beslissing eens bent want dit kan je later meenemen in de beroepsprocedure. Mijn keuringsarts wilde niet luisteren tijdens de keuring en begon te dreigen de keuring af te breken. Uiteindelijk is de keuring wel afgerond maar was ik wel monddood gemaakt. Aantoonbaar klopte heel veel niet in het keuringsrapport en waren veel zaken omgedraaid. Tijden de nu lopende beroepsprocedure heeft het UWV al een "voornemen wijziging besluit" voorgesteld van ruim 75% maar dat heb ik afgewezen omdat ik van mening ben duurzaam arbeidsongeschikt te zijn met geen vooruitzicht op herstel dus voor de wet 80 tot 100% IVA.

Sowieso moet het UWV het eerdere besluit terugdraaien en zijn ze volgens mij een jaar herstelbetaling verschuldigd want het eventuele nieuwe besluit kan nooit het aangevochten besluit vervangen omdat een nieuw besluit pas na 2 maanden in werking treedt en de betrokkene op het nieuwe besluit moet kunnen anticiperen. Wat ik begrepen heb is dat dan het besluit voor het aangevochten besluit weer hersteld dient te worden en dat zou in mijn geval een herstelbetaling zijn van een jaar lang van ca. Eur 1200,- netto per maand. De rechtbank had het UWV al op zijn vingers getikt en afgelopen week dienden partijen een formulier in te dienen dat zij verder afzagen van een hoorzitting. Volgens de rechtbank wisten zij voldoende om tot een uitspraak te komen. Ik zit dus nu in spanning te wachten op de uitspraak van de rechter. De korting van Eur 1200,- netto per maand heeft veel gevolgen gehad het afgelopen jaar dus als ik in het gelijk gesteld word kan het UWV ook nog een schadeclaim tegemoet zien. Helaas kwam een melding over een medisch onderzoek deze week in het nieuws die ik graag in mijn procedure had meegenomen omdat dit onderzoek mijn hele gezondheidssituatie onderschrijft maar dit kan ik altijd nog extra meenemen in een hoger beroep indien de uitspraak van de rechter niet is wat ik hoop. Hopelijk heeft betreffende rechter ook het artikel gelezen over dit onderzoek op teletekst en nemen ze het mee in hun besluit. Voor mij nu een spannende periode.

Maarten van Berlo, 22-05-2017 12:52 #8
Goed artikel, er is veel mis bij het uwv, ik krijg mijn eerstejaarsbeoordeling bij de ziektewet 1juni, ik heb in 2014 al eens mee gemaakt, toen werd ik goed gekeurd na de vreselijke ziekte met de K en reuma, 2016 was weer de vreselijke ziekte maar nu aan de andere long. zou het verstandig zijn een advocaat mee te nemen naar die beoordeling, en waar kan ik een medisch advocaat vinden omg helmond, bvd maarten van berlo

Carla van Donk, 21-05-2017 22:46 #7
Ik wil graag reageren op bezwaar maken tegen een beslissing ik heb al 4 keer bezwaar gemaakt tegen een afwijzing WIA zelf met 2 keer met hulp van een advocaat en nog word het afgewezen hoelang moet ik door gaan met bezwaar maken? Het UWV luisterd toch niet zij vinden dat ze gelijk hebben en nemen de moeite niet om het medisch dossier te lezen. Dus bezwaar maken heeft geen zin.

Jgm van der Zanden, 20-04-2017 13:23 #6
Uit eigen onderzoek blijkt dat het UWV niet zo integer is, als je zou denken. Het onderzoek is uit 2008 en 2011, maar hoeveel zou er veranderd/verbeterd zijn?

Wie zich gegrond niet kan vinden in een besluit van het UWV heeft grote kans (circa 66%), soms na een verwoede juridische strijd, in het gelijk gesteld te worden. Je zou verwachten dat dit in de buurt van 5% zou liggen; niet dus!
=============
Werknemers frauderen bij 3% van de uitkeringen
Werknemers/uitkeringsgerechtigden frauderen er lustig op los.
Het betreft ongeveer 3% van alle uitkeringen (ruim 32.000 gevallen, 44.971 in 2011). En ongeveer 2 promille van het totale uitkeringsbedrag (€ 35 miljoen, EUR 63,9 miljoen 2011). Niet goed te praten en goed dat dit (waarschijnlijke topje van de ijsberg) ontdekt, gerepareerd, teruggevorderd en bij excessen beboet wordt.

Maar nu het UWV zelf
Maar ook van de kant van het UWV past zelfreflectie.
Bijna 50% (ruim 50% in 2011) van de bezwaren blijkt gegrond (dit betreft alle werknemersverzekeringen, maar met name de WIA, WAO, WW en ZW)
Ongeveer 40% gaat vervolgens in beroep. En van deze groep krijgt circa 40% alsnog gelijk. Bij elkaar krijgt derhalve circa 66% van de aanhouders alsnog zijn gelijk t.o.v. het UWV. Dat is geen fraaie score voor een orgaan, dat geacht wordt zorgvuldige besluiten te nemen. Ter verzachting: het gaat dan om ongeveer 28.000 teruggedraaide op in totaal ongeveer 500.000 a 1.000.000 door het UWV genomen beslissingen per jaar. Derhalve circa 3 a 5%.

In 2008 zijn bijna 85.000 (72.000 in 2011) bezwaarschriften ingediend. Ruim 21.000 werden er ingetrokken, het overgrote deel waarschijnlijk omdat de beslissing door het UWV werd aangepast. In ruim 22.000 gevallen was het bezwaar gegrond. Bijna 33.500 beslissingen werden gehandhaafd.

Bijna 14.000 (10.000 in 2011) keren werd beroep ingesteld. In ruim 3.700 gevallen was het beroep gegrond; ook werden 2.500 beroepen ingetrokken, vermoedelijk omdat ook hier het besluit alsnog werd aangepast.

Wie zich gegrond niet kan vinden in een besluit van het UWV heeft dus grote kans (circa 66%), soms na een verwoede juridische strijd, in het gelijk gesteld te worden.

Bron: cijfers van het UWV over 2008, http://www.uwv.nl/Images/Statistische%20tijdreeksen%20UWV%202008_tcm26-222259.pdf

In 2011 zijn deze cijfers niet wezenlijk veranderd. http://www.uwv.nl/overuwv/Images/StatistischeTabellen-2011.pdf

Monique Selder, 17-02-2017 15:56 #5
Hallo mijn vraag gaat ook over in beroep gaan bij Uwv. Ik ben al in bezwaar gegaan omdat ik het niet eens was met de manier waarop het arbeidskundig oordeel werkt. Dit is geen medisch verhaal maar volgens Uwv kan ik beroepen doen en daar een bepaald uurloon mee verdienen.

Deze beroepen daar heb ik nooit in gewerkt en al zeker geen papieren voor. Ik ben een vrouw van 51 en hun vinden dat ik bv wel conciërge of huismeester kon worden. De rest van de beroepen liggen in de metaal sector en electrosector. Ik heb een horecadiploma… Heeft het zin om tegen dit stugge orgaan te vechten?
Alvast bedankt voor de reactie.
Groet Monique Selder

Andy Post, 31-01-2017 18:15 #4
In 2014 een 0 uren contract dus op afroep, uwv heeft uitkering stopgezet terwijl ik nog netjes contract had opgestuurd. Nu bericht gekregen omdat 71 uur niet zou zijn opgegeven, plus een boete. In de eerste maand van 0 uren contract heeft uwv mij te weinig uitbetaald. Nu zou ik dus iets niet hebben doorgegeven terwijl ze zelf met de uren zijn gaan schuiven. Aan de onderkant van de streep heb ik alles netjes opgegeven en klopt alles precies, daar wordt niet naar gekeken. Heb berekening opgestuurd en zelfs door een accountants kantoor laten controleren. Nu bezwaarschrift ingediend en ga een advocaat inschakelen.

Anja, 04-01-2017 13:37 #3
Ik ben 51jaar en ik heb vanaf mijn ongeveer 19e tot een paar jaar geleden gewerkt. Ik ben teamleider geweest bij diverse werkgevers en heb marktconforme salarissen gehad. Omdat ik borderline en PTSS heb was het werken voor een werkgever voor mij heel erg moeilijk en werd ik na de afloop van mijn contract vaak ontslagen. Ik ging dan niet voor een uitkering maar ging weer solliciteren en werd steevast weer aangenomen waarna alles zich weer herhaalde. Uiteindelijk werd ik midden 40 en was ik niet meer interessant voor werkgevers en werd ik niet meer als vanzelf aangenomen. Toen ben ik voor mijzelf begonnen maar dat liep na 2jaar spaak. Daarna ben ik weer 3x in loondienst gegaan maar dat liep weer spaak en de laatste keer trok ik het niet meer. Mijn klachten liepen zo hoog op dat ik een zware burn out kreeg en na een ziekte periode ben ik in de WIA terecht gekomen. In de berekening van mijn uitkering worden die 2jaar als zelfstandige gezien als niet gewerkt en ik krijg dientengevolge een bijzonder lage uitkering met een aanvulling tot het sociaal minimum. Omdat ik op een park woon waar je niet ingeschreven mag staan sta ik ingeschreven bij mijn ouders maar daat woon ik dus niet. Omdat ik daar ingeschreven sta wordt ik gekort omdat als je met anderen je voordeur deelt gaan ze ervan uit dat dat je voordelen oplevert zoals met de huur en de energiekosten. In mijn geval is dat niet zo maar alla. Dat houdt in dat ik het moest doen met € 855,22 per maand. Daarnaast heb ik een schuld uit mijn zelfstandige tijd en wordt er nu nog iets meer in ingehouden ivm het feit dat schuldhulpverlening een poging aan het doen is met 2 schuldeisers om tot een overeenkomst te komen. Nu echter zijn de regels voor de toeslag per januari 2017 weer veranderd en word ik nog meer gekort, ik moet nu weer €61,78 inleveren omdat ik ingeschreven sta bij mijn ouders en dat betekent dat ik nu nog maar €793,44 krijg. Ik kan hier niet van rondkomen want ik moet wel huur, zorgverzekering, overlijdensverzekering enz betalen. Ik heb destijds wel bezwaar gemaakt maar ze gebruiken een formule bij de berekening van de hoogte van de uitkering en kijken niet verder dan een paar jaar terug. Ze werken dus volgens de regels die iemand bij de overheid ingesteld heeft. Bij het UWV werken mensen die erop getraind zijn zo min mogelijk mensen in een uitkering te houden en zo min mogelijk geld daaraan uit te geven. Ze gedragen zich dan ook alsof ze de uitkeringen zelf uit hun eigen zak moeten betalen. Ik ben verder niet in beroep gegaan omdat dat volgens mij toch geen zin heeft maar het wringt behoorlijk omdat de overheid in mijn werkzame leven verschrikkelijk veel geld van mij heeft ingehouden via alle premies voor sociale zekerheid. Die 2jaar als zelfstandige wissen al de premie die ik daarvoor heb betaald uit en krijg ik van de overheid nu ik het sociale vangnet nodig heb een aalmoes waar ik niet eens het meest uitgeklede basic leven van kan leiden. Mensen accepteren dit allemaal en halen hun schouders op maar zou het zin hebben hiertegen in verzet te komen en gezien mijn werkverleden die 2jaar als zelfstandige buiten de berekening te krijgen?

Edith Brunsting, 03-09-2016 16:45 #2
Mijn bezwaar op stopzetting zw uitkering is afgewezen omdat deze niet binnen de termijn van 2 weken binnen was. Ten eerste ben ik ervan uit gegaan dat het wettelijk 6 weken was en ten tweede zat ik nog te wachten op een rapport van de psychiater om deze bij te sluiten. Toen ik mijn bezwaar ging schrijven zag ik dat deze 2 weken is bij het uwv. In de brief heb ik vermeld dat ik nog moest wachten op een psychiatrisch rapport. In hun afwijzing staat dat er niet genoeg medische e gronden zijn waarom mijn bezwaar later zou mogen binnenkomen. Dit had ik echter zelf niet opgevoerd als reden.

Wat kan ik nog doen? Ik wil beroep aantekenen maar maak ik kans hiermee. Hoe wettelijk zijn deze 2 weken? Dit was volgens mij 2 jaar geleden nog 6 weken maar ben niet gewezen op deze inkorting van tijd.

Als ik hiermee geen schijn van kans maak kan ik dan bijvoorbeeld het uwv nog dagen voor te weinig Hulp bij het vinden van passend werk? 2,5 jaar ww en 1x een gesprek gehad en een training succesvol naar werk. Meerdere keren om hulp gevraagd vanwege mijn adhd en daardoor onvermogen structuur te vinden in het werk zoeken en richting geven aan een zoektocht. Enige advies van uwv was via mijn berichten box, gaat u maar gewoon solliciteren.

Wat kan ik nog beginnen tegen zo'n log bedrijf?
Alvast bedankt, Edith Brunsting

Danielle, 10-01-2016 17:03 #1
Wij zijn ook een rechtszaak begonnen tegen het UWV over WAO uitkering van mijn man. De zaak duurt nu al drie en een half jaar maar het einde is in zicht en nu maar hopen op een goed eind Reactie infoteur, 01-02-2016
Een rechtszaak kan inderdaad lang duren. Reken op minimaal een jaar. En ondertussen voert het UWV de beslissing uit. Mocht de rechtbank anders besluiten dan moet het UWV de beslissing terugdraaien. Het UWV zou ook nog in bezwaar kunnen gaan tegen de beslissing van de rechtbank, maar dat gebeurt niet altijd. Ik wens je veel succes en dat het goed zal aflopen.

Infoteur: Chezue
Gepubliceerd: 29-04-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 10
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!