De IOAW uitkering voor oudere werklozen

De situatie voor oudere werklozen is door de geschiedenis heen altijd problematisch geweest. Op de arbeidsmarkt trekt de 55-plusser vrijwel altijd aan het kortste eind en bij reorganisaties zijn het vaak de ouderen die het eerst het veld moeten ruimen. Te duur, te kwetsbaar en onvoldoende plooibaar, wordt dan meestal aangevoerd. Weliswaar is er ook voor deze groep de WW, maar door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd vallen veel ouderen tussen het wal en het schip. Om het inkomen voor deze mensen in tussentijd aan te vullen tot het bijstandsniveau is de IOAW ooit in het leven geroepen.

De IOAW nu

De letters IOAW staan voor Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers De IOAW is bedoeld om het inkomen van oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en hun partners aan te vullen tot het bijstandsniveau. Het gaat hier om langdurig werklozen zonder WW, van 50 jaar en ouder tot de AOW gerechtigde leeftijd.

De wet is niet meer van toepassing op arbeidsongeschikte werkloze werknemers; die vallen onder de WIA (de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Wie komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering?

U komt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de IOAW als u
 • een werknemer bent van 50 jaar of ouder
 • uw uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen.
 • u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt

De IOAW-uitkering is bedoeld als aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een IOAW-uitkering moet u minstens aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • U dient voor 1 januari 1965 geboren te zijn.
 • U dient op of na uw 50e werkloos geworden zijn en u moet minstens drie maanden een loongerelateerde WW-uitkering hebben ontvangen

En in de oude situatie

 • U ontving op of na uw 50e jaar een WGA-uitkering, die intussen is gestopt omdat u bij een herbeoordeling minder dan 35% arbeidsongeschikt bleek te zijn.
 • U bent minder dan 80% arbeidsongeschikt en ontving op 28 december 2005 (voor de komst van de WIA) een uitkering van de IOAW.

Let op! Als u na 1 oktober 2006 werkloos bent geworden, dan zou u, na uw WW-uitkering, recht kunnen hebben op een IOW-uitkering

Inkomens- en vermogenstoets

Vervolgens wordt er bij de beoordeling gekeken naar uw inkomen en dat van uw partner. Dat betekent in de praktijk dat het totaal uw of uw beider inkomen wordt afgetrokken van de hoogte van de uitkering die u volgens de IAOW zou ontvangen. Het is tenslotte bedoeld als aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. Het inkomen van kinderen wordt niet meegerekend.

Uw eventuele eigen vermogen, zoals spaargeld of eigen huis, spelen geen rol bij de uitkering. Ook inkomsten uit alimentatie, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag tellen niet mee.

Waar vraagt u een IAOW-uitkering aan?

De uitvoering van IOAW is in handen van de gemeenten. Als u een aanvraag wilt indienen zult u dit echter moeten doen bij het plaatselijk werkbedrijf van het UWV en zij leggen de aanvraag voor aan de gemeentelijke sociale dienst die uiteindelijk beslist of u aan de voorwaarden voldoet. Indien u getrouwd bent of samenwoont, dient u dit samen met uw partner te doen. De uitkering komt in ieder geval ten einde als u de AOW-leeftijd bereikt.

U dient de IOAW-uitkering aan te vragen op de dag na het aflopen van uw WW-uitkering, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden. Als u het oneens bent met de beslissing van de gemeente over uw IOAW-uitkering, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dat doet u schriftelijk bij de gemeente, binnen zes weken na de afwijzing. U kunt uiteindelijk ook nog tegen een tweede afwijzing in beroep gaan.

Let op Uiteindelijk bepaalt de Sociale Dienst van uw gemeente of u in aanmerking komt voor de IOAW. Zij kijken naar uw totale financiële situatie en ook naar de wijze waarop u en uw eventuele partner met werken zijn gestopt. U zult waarschijnlijk ontslagen zijn maar het kan zijn dat uw partner zelf ontslag heeft genomen. In dat geval ontvangt u geen IOAW. Zij gaan ervan uit dat uw partner zich had moeten laten ontslaan, waarna zij een WW-uitkering zou krijgen en er daarom dus geen sprake is van de IOAW.

Sollicitatieplicht

U bent met een IAOW-uitkering verplicht te solliciteren, net zoals u dat was toen u een WW-uitkering kreeg. U zult daarbij werk moeten accepteren als u dat wordt aangeboden, ook als dat minder of helemaal niet aansluit op uw werkervaring of opleiding. Ook mag van u worden verwacht dat u tot ca. twee uur per dag reist naar uw werkplek. Wel wordt er rekening gehouden met eventuele fysieke beperkingen. Ook van uw partner wordt verwacht dat zij/hij aan deze eisen voldoet.

Wanneer heeft u geen recht op IOAW?

Het kan zijn dat u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, maar dat u toch geen recht op een uitkering heeft. Dit kan zijn omdat u
 • in het buitenland gaat wonen of woont (afgezien van vakantie)
 • met onbetaald verlof bent of gaat
 • in de gevangenis zit
 • illegaal in Nederland verblijft

Let op! Als er iets verandert in deze omstandigheden zou u weer recht op een IAOW-uitkering kunnen hebben. Daarvoor zult u weer een aanvraag moeten indienen.

Wijzigingen IOAW in de toekomst

Het is inmiddels bekend dat het kabinet de IOAW op den duur wil gaan afschaffen. Vanaf dat moment zullen mensen die na hun 50ste werkloos zijn geworden, na de WW recht hebben op een IOW-uitkering. Voor deze IOW geldt geen vermogenstoets en partner- of inkomenstoets. Wijzigingen inzake de IOAW zullen in de Staatscourant worden gepubliceerd en vervolgens ongetwijfeld in de pers worden besproken.
© 2012 - 2020 Cenerentola, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoogte IOAW 2020 en IOAZ 2020 (voorwaarden)Hoogte IOAW 2020 en IOAZ 2020 (voorwaarden)Hoe hoog is de uitkering voor oudere werkloze werknemers volgens de IOAW in 2018, 2019 en 2020 (januari 2020) en wat is…
Bijstandsuitkering, minimumloon, IOAW, IOAZ 2019 en 2020Bijstandsuitkering, minimumloon, IOAW, IOAZ 2019 en 2020Twee keer per jaar op 1 januari en 1 juli worden de hoogte van het minimumloon aangepast. Dat heeft gevolgen voor divers…
Boven de veertig en werkeloosBoven de veertig en werkeloosWanneer je ouder dan veertig bent en werkeloos, is solliciteren een vervelende bezigheid. Vanwege je leeftijd wordt je a…
Bijverdienen en bijstand: vrijlatingsregelingBijverdienen en bijstand: vrijlatingsregelingDe vrijlatingsregeling regelt hoeveel u mag bijverdienen met werk als u bijstand krijgt, hoeveel u netto zelf mag houden…

Is sneeuw ruimen verplicht voor eigen huis op het voetpad?Het sneeuwvrij maken van het voetpad behoord tot één van de taken die de meeste mensen uitvoeren wanneer de jaarlijkse s…
Het hoe, wat en waarom van het paspoortHet hoe, wat en waarom van het paspoortSinds juni 2012 is de wet geïntroduceerd dat iedereen in het bezit moet zijn van een eigen ID-kaart of paspoort. Kindere…
Bronnen en referenties
 • www.rijksoverheid.nl
 • www.goudenhanddrukadviseurs.nl
 • www.antwoordvoorbedrijven.nl
 • www.judex.nl

Reageer op het artikel "De IOAW uitkering voor oudere werklozen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Rob, 09-08-2020 17:43 #34
Mijn vrouw en ik hebben een IOAW uitkering. ons kind, met een full time baan komt bij ons wonen. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de ioaw uitkering van ons? Reactie infoteur, 18-08-2020
Ja, het inkomen van uw kind wordt dan meegenomen volgens de kostendelersnorm. Deze geldt niet voor studenten, commerciële relaties of jongeren tot 21 jaar. De gemeente beoordeelt de hoogte van uw uitkering en kan u hierover informeren.

Karel, 27-07-2020 12:20 #33
Heb een vraag over de beëindiging van het verplicht solliciteren bij ioaw uitkering. Ik zit nu 1 jaar voor mijn AOW leeftijd. Als ik de diverse artikelen lees heeft een ieder die 1 jaar voor de AOW leeftijd zit geen sollicitatieplicht meer (uitspraak minister koolmees). Ik het dit aangekaart bij de gemeente maar die is van mening dat dit dus niet voor de ioaw geldt.er schijnt geen grondslag voor te zijn volgens hun. Reactie infoteur, 01-08-2020
In alle bronnen wordt het als volgt omschreven: "Werknemers die een uitkering ontvangen op grond van de WW, de Ziektewet, de IOW en de Wet Wia hoeven dus ook niet meer te solliciteren in het jaar voor hun aow"

De IOAW schijnt daar, helaas voor u, dus niet bij te horen.

M. de Vries, 15-05-2020 15:56 #32
Na mijn laatste baan heb ik mijn vakantiedagen laten uitbetalen. De uitkeringsinstantie kort dit bedrag nu op mijn IOAW uitkering omdat dit wordt gezien als inkomsten.
Klopt dit? Reactie infoteur, 19-05-2020
Dat lijkt mij wel. Er is inkomstenbelasting over geheven en is dus inkomsten.

J. de Weerd, 24-02-2020 18:25 #31
Ik heb nu ww loopt augustus af, krijg juni pensioen uitgekeerd. Wordt die van de iaow afgetrokken? ben ook juni 2020 65 jaar Reactie infoteur, 26-02-2020
Ja, een pensioenuitkering wordt afgetrokken van uw IOAW-uitkering. Zelfs als u deze zou uitstellen (als uw pensioenfonds daarmee akkoord gaat) zou deze in mindering worden gebracht. Volgens de wet dient u de gemeente namelijk te informeren over alle omstandigheden die betrekking hebben op de IOAW-uitkering, en dus ook een uitgesteld pensioen.

Ton, 09-12-2019 16:14 #30
Bij het aanvragen van een Ioaw uitkering komt het volgende probleem aan het lichy.
Ik citeer uit bovenstaande:
Let op Uiteindelijk bepaalt de Sociale Dienst van uw gemeente of u in aanmerking komt voor de IOAW. Zij kijken naar uw totale financiële situatie en ook naar de wijze waarop u en uw eventuele partner met werken zijn gestopt. U zult waarschijnlijk ontslagen zijn maar het kan zijn dat uw partner zelf ontslag heeft genomen. In dat geval ontvangt u geen IOAW. Zij gaan ervan uit dat uw partner zich had moeten laten ontslaan, waarna zij een WW-uitkering zou krijgen en er daarom dus geen sprake is van de IOAW.
Tot hoe ver wordt er terug gekeken, ivm het zelf ontslag nemen van mijn partner?.
Is dat op het moment van aanvragen, of een jaar eerder?.
Over anderhalf jaar kan ik een IOAW uitkering aanvragen. Reactie infoteur, 13-12-2019
Daarover is geen documentatie te vinden. Ik vermoed dat als het ontslag nemen van uw partner anderhalf jaar eerder heeft plaatsgevonden dit geen rol speelt bij uw aanvraag. Het is waarschijnlijk mede-afhankelijk van de interpretatie c.q. opvatting van de bewuste ambtenaar.

Bo, 31-10-2019 18:52 #29
Hoeveel vermogen mag je hebben ( spaargeld, obligaties, aandelen, huis ) om niet afgewezen te worden voor een IOAW?
Mag een gemeente dit zelf bepalen?
Volgens info van de rijksvoorlichtingsdienst wordt er niet gekeken naar eigen geld/ vermogen. Reactie infoteur, 09-11-2019
Uw vermogen wordt niet meegenomen in de beoordeling of u IOAW ontvangt.

B. de Vries, 02-11-2018 15:58 #28
Ik krijg een IOAW uitkering, maar ga per 15 november met pensioen. Ik krijg vanaf 15 november voor 15 dagen mijn AOW uitgekeerd.
Krijg ik dan ook van 1 november tot 15 november mijn IOAW nog uitbetaald? Reactie infoteur, 09-11-2019
Er is geen reden om zelfs maar één dag IOAW niet te ontvangen. U heeft daar volgens de wet recht op.

Frank, 30-11-2017 09:28 #27
Ik heb een IOAW uitkering, zonder sollicitatie plicht. Ik ben 64 jaar, mijn partner is 62 jaar en werkt enkele uren als schoonmaakster bij 2 verschillende schoonmaak bedrijven. Bij 1 van deze bedrijven wilt zij nu stoppen omdat beloftes niet worden nagekomen en ze van hot naar her gestuurd wordt. Heeft dit gevolgen voor onze IOAW?

Bilijam, 24-10-2017 11:03 #26
Mijn vraag is hoe vaak je in de ioaw terecht kan komen. Ik ben uit de ioaw gekomen door werk te verrichten. Zit inmiddels weer in de WW voor 3 maand. Kom ik dan na die 3 maanden weer in de IOAW? Reactie infoteur, 24-10-2017
Er is nergens te lezen dat de IOAW een maximum periode kent (tot AOW, dat wel) en/of dat hervatting na een dienstverband niet mogelijk is. Een telefoontje naar de uitkeringsinstantie geeft uitsluitsel, maar mij lijkt het geen probleem.

H. A. Q. Meijer, 15-05-2017 11:56 #25
Ik heb nu een ioaw uitkering, ben 60 jaar oud, mijn vraag is, als ik nu werk vindt en na een paar maanden word ik helaas ontslagen, val ik dan terug naar mijn ioaw uitkering met daar bijhorende rechten van nu { ontslagvergoeding wordt nu niet meegerekend } of verval je in de bijstand en kan je eerst je ontslagvergoeding op eten. al met verschillende instantie gebeld, rijksoverheid, gemeente Rotterdam, uwv, niemand kan je een antwoordt geven, ze blijven naar elkaar wijzen, die zogenaamd het antwoord moet geven.

Vriendelijke groet
Harry Meijer

Frank van Campfort, 23-02-2017 13:35 #24
Ik heb een vraag: Ikzelf wil te zijner tijd een ioaw-uitkering aanvragen omdat ikzelf geen inkomsten heb. Maar mijn vrouw werkt als zzp-er circa 12 uur per week. Ik begrijp dat haar inkomen van de ioaw-uitkering wordt afgetrokken. Dat is ook niet het probleem.

Mijn vraag is nu: ikzelf heb sollicitatieplicht en dat begrijp ik. Maar heeft mijn vrouw dat dan ook? Zij heeft vele jaren part-time gewerkt en wil eigenlijk niet nog meer uren dan 12 per week werken. De vraag is of zij ook sollicitatieplicht heeft, en zo ja, geldt die sollicitatieplicht voor een full time baan? Als zij niet solliciteert omdat zij niet meer dan die 12 uur per week wil werken, gaat dat dan ten koste van mijn recht op de ioaw-uitkering?

Ik verneem graag van u.

Met vriendelijke groet,
Frank van Campfort

Ron Maarschalkerweerd, 18-02-2017 11:10 #23
Geachte dame / heer,
De bovenstaande regel "Let op! Als u na 1 oktober 2006 werkloos bent geworden, dan zou u, na uw WW-uitkering, recht kunnen hebben op een IOW-uitkering " vind ik verwarrend wanneer je steeds leest dat je bij ontslag 60 jaar moet zijn geweest om aanspraak te maken op iow.
Zelf ben ik op 59 en een half jaar in de ww terecht gekomen en ga nu mijn laatste 4 maanden ww in. Moet ik nu iow of ioaw aanvragen?. Reactie infoteur, 22-02-2017
Er staat dat u "recht zou kunnen hebben" op een IOW-uitkering. Er zijn echter meerdere criteria waar u aan moet voldoen.
U was jonger dan 60 ten tijde van de start van uw werkloosheid, dus u komt niet in aanmerking voor de IOW, wel (in beginsel) voor de IOAW. Dat hangt natuurlijk ook af van andere factoren, zoals het inkomen van uw eventuele fiscale partner.

Ad, 24-01-2017 15:37 #22
Gm,
Ik heb een IAOW uitkering en zou graag willen weten of een dividenduitkering van invloed is op mijn uitkering.
Gr. Reactie infoteur, 25-01-2017
In het memorie van toelichting: van de wet IOAW uit 2009 staat:
"In het inkomensbesluit wordt limitatief opgesomd wat met deze definities wordt bedoeld. Onder «overige inkomensbestanddelen» zullen geen inkomsten in de vorm van rente, dividenden of royalties worden verstaan". Of dat nog steeds zo wordt gehanteerd is niet bekend.

Andre, 05-09-2016 08:34 #21
Middeling is alleen een wijze van berekening van de teruggaaf. De belastbare inkomens van de jaren van het heerrekentijdvak veranderen daardoor niet. Als uw belastbaar inkomen bepalend is geweest voor een bijdrage of een toeslag, brengt middeling daarin geen verandering dus het het is een verrekening van het teveel betaalde en geen inkomen box1.

Peter, 22-08-2016 16:33 #20
Per 01-01-2012 ben ik in de WW beland agv reorganisatie. Per 01-06-2016 ontvang ik een ioaw-uitkering. Nu heb ik onlangs een bedrag teruggekregen van de Belastingdienst agv middeling van mijn inkomen over de jaren 2012, 2013 en 2014. Dit omdat ik in 2012 een "gouden" handdruk heb meegekregen en mijn inkomen in 2012 dus een stuk hoger was dan de jaren erna. Nu heb ik gelezen dat een "gouden handdruk" niet verrekend mag worden met een ioaw-uitkering. Kan iemand mij vertellen of dit ook geldt voor de belastingteruggaaf agv middeling? Bij voorbaat hartelijk dank voor de reactie.

Frits, 11-07-2016 15:15 #19
|Ik verwacht per 1 jan. 2017 een IAOW uitkering te krijgen. Mijn vrouw werkt parttime en mijn volwassen zoon is thuiswonend. Hoe bereken ik de hoogte van mijn uitkering?

Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 01-08-2016
Voor dit soort gedetailleerde en persoonlijke vragen zult u zich toch echt bij de gemeentelijke sociale dienst moeten melden.

Rieske, 14-06-2016 10:12 #18
Ik had gisteren een voorlichting bij het UWV omdat ik bijna aan mijn max WW zit. Gezien mijn leeftijd van werkloos worden (54) heb ik recht op een IOAW uitkering. Nu vertelde een vrouw van de gemeente dat men 15 tot 25 sollicitaties per week moet doen van de gemeente. Nu lijkt mij dit zwaar overdreven getallen. Dat zijn er nogal wat, en ja ik snap dat het gebied van solliciteren nogal is uitgebreid. Maar kan en mag de gemeente een sollicitatie limiet stellen? En wat als je daar niet aan voldoet?

Bij voorbaat dank voor uw reactie Reactie infoteur, 16-06-2016
Lijkt me ook nogal sterk… Tja als je voor aantallen gaat en niet voor kwaliteit kun je daarvoor kiezen…

Ro, 09-02-2016 16:33 #17
Goedemiddag,
Onder de kop "Waar vraagt u een IAOW-uitkering aan?
Let op: Uiteindelijk bepaalt de Sociale Dienst van uw gemeente of u in aanmerking komt voor de IOAW. Zij kijken naar uw totale financiële situatie en ook naar de wijze waarop u en uw eventuele partner met werken zijn gestopt. U zult waarschijnlijk ontslagen zijn maar het kan zijn dat uw partner zelf ontslag heeft genomen. In dat geval ontvangt u geen IOAW. Zij gaan ervan uit dat uw partner zich had moeten laten ontslaan, waarna zij een WW-uitkering zou krijgen en er daarom dus geen sprake is van de IOAW. Mijn vraag is geldt dit ook als het 30 jaar geleden is gepasseerd?
Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 10-02-2016
Nee. Wel als het gebeurt in de periode rond de aanvraag voor de IAOW.

Ria Agterberg, 22-01-2016 17:44 #16
Ik heb een Anw-uitkering, een ABP weduwenpensioen en een BPL weduwenpensioen, nu worden deze uitkeringen van mijn IOAW afgetrokken, Nu heb ik dus in tot 4 inkomens, in totaal het bruto bijstandsniveau. Maar ik kan maar op een inkomen de loonheffingskorting krijgen waardoor ik ruim onder het netto normbedrag van de bijstand kom. Bij navraag kreeg ik te horen "U heft gewoon pech mevrouw". Maar nu wil ik hier toch de mensen even een tip geven. Accepteer dit niet! U heeft recht op het netto normbedrag van de bijstand. Maar zowel bij de Belastingdienst als bij de Gemeente kreeg ik te horen dat ik pech heb. nu ben ik met googelen bij Sociaal Verhaal terechtgekomen Dit is een organisatie met als doelstelling het verlenen van rechtshulp waarvoor je niet hoeft te betalen als je weinig inkomen hebt. Ik heb van hun advies gekregen wat ik kan doen, als dat niet het gewenste resultaat hebt krijg ik juridische bijstand met eventueel een advocaat, kosteloos. Want zij weten zeker dat ik recht heb op het netto normbedrag van de bijstand. Dus mensen laat je niet afschepen met minder, je moet er zelf achteraan want bij de belastingdienst of de gemeente zeggen ze gewoon dat je pech hebt. Reactie infoteur, 23-01-2016
Waarvan akte!

Jeroen, 20-12-2015 15:11 #15
Momenteel ontvang ik, 58 jaar, IOAW. Nu krijg ik een tijdelijke baan aangeboden (met mogelijkheid tot verlenging, maar dat is niet zeker) voor 4 maanden (tot eind april). Stel dat er geen verlenging plaatsvindt. Ik mag kiezen voor in loondienst te komen of op uurtarief. Wat is het gunstigst? Kan ik na die 4 maanden weer terugvallen, als het moet, op IOAW.

Martin Muller, 04-10-2015 12:32 #14
Mijn WW uitkering loopt af per juli 2016. Ik ben dan 62 jaar oud. Ik ben op mijn 59e werkloos geworden en kom in aanmerking voor de IOAW. Ook voor de IOAW geldt een sollicitatieplicht. De IOAW loopt maximaal tot aan de AOW gerechtigde leeftijd, in mijn geval 66 jaar en 8 maanden. Ik kan en wil graag werken maar het is onduidelijk tot hoe lang ik verplicht ben om te solliciteren. Is dat een vastgestelde leeftijd, bijv. 64 of 65 jaar, een leeftijd afhankelijk van je werkverleden, is dit afhankelijk van de gemeente waar je woont (ik woon in Soest), of is dat de datum waarop mijn AOW ingaat?

Cees Rijn, 05-09-2015 12:15 #13
Ik ben op 58 jarige leeftijd werkeloos geworden en in 2016 zal mijn WW-uitkering eindigen. Dan ben ik 62 jaar. Volgens mij kom ik dan in aanmerking voor IOAW. Mijn vrouw (62 jaar) werkt nu nog parttime, maar zij heeft artrose waardoor zij o.a. nieuwe heupen heeft gekregen. De artrose veroorzaakt veel pijn waardoor het werken voor haar erg zwaar is. Daarom wil zij stoppen met het huidige werk. Heeft dit negatieve gevolgen voor de IAOW uitkering, omdat dan haar inkomen hierop niet meer in mindering kan worden gebracht?

Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 06-09-2015
Let op! In een vrijwel identiek geval besloot de gemeente géén IOAW-rechten toe te kennen omdat de echtgenote zelf ontslag had genomen (ook vanwege artrose en na heupprotheses…). De Sociale Dienst adviseerde om de echtgenote te laten ontslaan, of in de ziektewet te komen, zodat zij in aanmerking zou komen voor de WW of ziektewet (ander potje, niet de verantwoordelijkheid van deze ambtenaar.). Bij vrijwillig ontslag zou de IOAW aan de echtgenoot niet worden toegekend. Dus eerst goed uitzoeken, eventueel overleg met een arbeidsrechtdeskundige of een gesprek met de gemeente.

Elsa de Craen, 15-02-2015 00:36 #12
Graag wil ik vragen de onbekende voorwaarde om in aanmerking te komen voor de IOAW. Het moment komt eraan dat ik in aanmerking zou komen, doordat ik helaas in de WW zal komen, echter met een dienstverband van 24 uur per week, dit word nergens weergegeven, je moet namelijk een full-time dienstverband hebben voordat je in de WW komt. Verder voldoe ik aan de voorwaarde. Maar als ik nu een half jaar 40 uur kan scoren, vervolgens in de WW kom, ik weet een illusie, maar het gaat mij nu even over die speciale onvermelde voorwaarde, voldoe ik dan, of moet je in vaste dienst altijd voor full-time in dienst geweest zijn? Reactie infoteur, 15-02-2015
Met dit artikel is getracht een algemeen beeld te geven van de regelingen rond de IOAW. Bovendien is dit geen forum over dit onderwerp. Voor meer specialistische informatie, zeker als deze betrekking heeft op de bijzondere omstandigheden van een individu, zult u zich moeten melden bij het UWV of de sociale dienst van de gemeente. Ook kunt u terecht bij een arbeidsrechtdeskundige, maar dan wel voor eigen kosten.

H. Gijsen, 06-02-2015 17:33 #11
Goedemiddag,

Is de IAOW inmiddels afgeschaft en geld nu de IOW?

Alvast bedankt voor het antwoord.

H.Gijsen Reactie infoteur, 07-02-2015
Nee, de IOAW bestaat nog steeds. Zie:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw

Johan, 09-10-2014 14:51 #10
Voor zover ik weet worden inkomsten uit verhuur van kamers van de eigen/huur woning niet met de IOAW verrekent. Hoe zit dat met inkomsten uit verhuur van een tweede (vakantie) woning? Valt dit onder dezelfde verhuur vrijstelling, of telt het niet mee omdat een tweede woning in box 3 valt en dus te vergelijken is met rente op een spaarrekening? Reactie infoteur, 10-10-2014
Met deze vraag zou u zich bij het UWV of beter nog, de gemeentelijke sociale dienst moeten melden. Zij beoordelen uiteindelijk uw aanvraag.

Wj Wirds, 04-09-2014 15:30 #9
Via dit bericht vraag ik u of het inkomen van mijn vrouw en mijn ontslagvergoeding mee worden gerekend bij een IOAW uitkering. Reactie infoteur, 19-09-2014
Ja, zowel het inkomen van uw vrouw als uw ontslagvergoeding, als u deze tenminste ook laat uitbetalen. U kunt deze natuurlijk ook in een bankspaarproduct onderbrengen, voor uitbetaling later. Dan blijft deze buiten beschouwing.

M. J. Dusselaar, 10-06-2014 09:41 #8
Als iemand recht heeft op de IOAW, wordt dan de uitkering uit een stamrecht ook in mindering gebracht op de uitkering? Dit is ten slotte eigen vermogen. Reactie infoteur, 17-06-2014
Een uitkering uit een stamrecht wordt inderdaad ook meegenomen, Het is tenslotte gewoon een bruto inkomen, zoals bijvoorbeeld een pensioenuitkering. U kunt wel LENEN van uw stamrecht BV. Dat doet u netto en is dus geen inkomen. U moet de lening natuurlijk later terugbetalen uit (bruto) uitkeringen van de BV, maar u heeft wel recht op de IOAW, of WW.

Kees, 10-03-2014 16:51 #7
Ik heb een wia uitkering van 40 %, en 60 % ww. mijn uitkering stopt feb. 2016. in oktober word ik 61 jaar. wat zijn mijn vooruitzichten? en mijn huis is afgelost. dus vermogen.

Annie, 06-03-2014 11:40 #6
Ik ben geboren 02-10-1952 en in oktober 2014 stopt mijn WW-uitkering. Bij een WIA-keuring werd een AO-percentage vastgesteld van 32. Kom ik in oktober a.s. in aanmerking voor een uitkering 55+? Bij welke instantie moet ik dan zijn? Reactie infoteur, 07-03-2014
Voor WIA meldt u zich bij het UWV, die u dan al dan niet naar de gemeente doorverwijzen.

Wilma, 10-02-2014 19:09 #5
Ik heb t/m 28 -2-2014 een ww-uitkering. Ik werkte -tot 1 maart 2011- 32 uren per week in loondienst. Daarnaast voor mijzelf 24 uren. Ik kreeg een ww-uitkering tav loondienstverband. Met akkoord van UWV was ik maximaal 24 uren per week bezig als adviseur / ZPP-er -.
NU per 1 maart a.s. geen ww-uitkering. Vraag kom ik in aanmerking voor IAOW? Reactie infoteur, 11-02-2014
Het spijt me, maar dit is geen informatiewebsite waar specialisten uw vragen beantwoorden. Daarvoor is de materie -in individuele gevallen- te complex, en dat is ook bij u het geval. Bovendien is het afhankelijk van uw leeftijd (zoals in het artikel is vermeld), waardoor uw vraag überhaupt niet kan worden beantwoord. Los van het feit dat de IAOW, zoals de IOW, binnenkort wordt aangepast zou u hiervoor bij het UWV moeten aankloppen, die u waarschijnlijk doorverwijst naar de gemeente.

Seyit Durkut, 03-12-2013 19:33 #4
Eind april mijn wga stopt en vrouw wao uitkering bruto per maand 1300 eu. en wij hebben eigen huis mijn leeftijd 05.04.1959 mijn vrouw 04.07.1960. als ik minimumloon krijg, kan ik huislasten niet betalen, hypoteek was 175000 eu. wat moet ik doen? Reactie infoteur, 06-12-2013
Volgens uw informatie komt u t.z.t. in aanmerking voor de IOAW, maar het is verstandig nu al contact te zoeken met de instantie waar u nu uw WGA van ontvangt. Zij kunnen bevestigen of dat klopt. U zou dan 1452,82 p/m bruto per maand ontvangen + vakantiegeld.

Wellicht kunnen zij u ook doorverwijzen naar instanties die u kunnen adviseren als u dan niet kunt rondkomen. U komt waarschijnlijk in aanmerking voor bepaalde subsidies.

zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-ioaw-uitkering.html

Cor van Heeswijk, 11-11-2013 14:45 #3
Graag zou ik willen vernemen wat er nu is beslist voor mensen boven de 55 jaar waar hun ww in 2014 ten einde is. Is dat iaow of iow. Het zou namelijk beter zijn dat de inkomsten van de partner niet mee gerekend wordt om toch nog een beetje koopkracht te hebben. Reactie infoteur, 11-11-2013
Het uitgangspunt is dat de IOW tot 2020 blijft bestaan, maar welke vorm is nog niet besloten.
Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen kunt u deze volgen op:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/nieuws/2013/04/11/kabinet-en-sociale-partners-eens-over-sociale-agenda-voor-arbeidsmarkt-van-de-21e-eeuw.html

Thieu Westerlaken, 07-10-2013 12:01 #2
Ik heb een ioaw uitkering in de bijstand en een pre-pensioenuitkering van KPN. Mag de bijstand deze uitkering in zijn geheel opeisen? Reactie infoteur, 10-10-2013
Volgens regeling vult de IOAW het inkomen van u aan tot het bijstandsniveau. Het lijkt mij dat een pre-pensioenuitkering, net zoals bijvoorbeeld een WW-uitkering en andere inkomsten "die voortkomen uit een eerder salaris" (zo staat het omschreven), gewoon als inkomen worden beschouwd en dus inderdaad geheel worden meegerekend.

De gemeente bepaald uiteindelijk hoe er mee wordt omgegaan dus dit zou u voor de zekerheid kunnen verifiëren.

H. Wetzel, 04-10-2013 12:48 #1
Bij wijzigingen ioaw in 2014, lees ik dat diegenen die werkloos raken na hun 50ste na hun ww recht krijgen op het iow. Klik ik dan op iow lees ik na of op je 60ste. Wat is het nu dan?
Groet Reactie infoteur, 10-10-2013
Dit is voorlopig een voornemen van de huidige regering. Men bereidt wijzigingen voor om in 2014 de IOAW en IOW te wijzigen. De verwachting is dat als de IOAW wordt afgebouwd de IOW wordt aangepast zodat deze ook gaat gelden voor mensen die werkloos zijn geworden vóór hun 60ste. Het wachten is op die aanpassingen.

Infoteur: Cenerentola
Laatste update: 27-01-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 34
Schrijf mee!