Online therapie

Dankzij de snelle ontwikkeling van Internet wordt online-therapie steeds vaker toegepast. In dit artikel een woordje uitleg over online therapie en de voor- en nadelen op een rijtje.

Online-therapie

Online-therapie is een vorm van therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne communicatiemedia. Meestal wordt het Internet als medium gebruikt. Soms wordt het als aanvulling op (of als inleiding tot) een andere therapie gebruikt. In dit geval is er ook sprake van een fysieke ontmoeting tussen therapeut en cliënt. In de meeste gevallen is er echter enkel sprake van een virtueel contact: therapeut en cliënt ontmoeten elkaar niet in het echte leven en kennen elkaar enkel via het Internet.

De communicatie gebeurt vaak via mail. De mailfrequentie is afhankelijk van de gemaakte afspraken hierrond: sommige therapeuten antwoorden zo snel mogelijk terwijl anderen een wachttijd inlassen van een dag tot een aantal dagen. Sommige therapeuten maken ook gebruik van chatkanalen om rechtstreeks met de cliënt te praten.

De vergoeding is afhankelijk van de therapievorm, de therapeut en de duur van de therapie. De prijs van online-therapie is vergelijkbaar met de prijs van andere therapievormen. Er zijn ook een aantal online-therapeuten die slechts tegen een kleine vergoeding of gratis therapie verlenen afhankelijk van de omstandigheden. De meesten vragen echter een vergoeding omdat online-therapie ook arbeidsintensief is voor de therapeut en vaak evenveel tijd kost om de cliënt een goede begeleiding te kunnen geven.

Voordelen

  • De therapie is niet tijdsgebonden. De cliënt kan zijn verhaal doen wanneer het hem uitkomt en de therapeut kan antwoorden wanneer hij wilt.
  • De cliënt en de therapeut hebben "bedenktijd" voor het antwoorden. Zo kunnen ze beiden hun woorden goed kiezen om de essentie van hun boodschap over te brengen. Ook kan de therapeut indien nodig opzoekwerk doen.
  • De stap naar een therapeut is kleiner: veel cliënten durven de eerste stap naar een therapeut niet te nemen. Door de anonimiteit is de stap kleiner en kan de cliënt zijn verhaal zonder schaamte vertellen.
  • De kans dat de therapeut persoonlijk te betrokken geraakt, is klein omdat hij de cliënt niet persoonlijk kent. Zo kan hij makkelijker afstand nemen van de situatie.

Nadelen

  • Doordat de cliënt en de therapeut elkaar niet kennen, is de kans groot dat ze geen contact kunnen leggen met elkaar en naast elkaar heen communiceren.
  • Tijdens een fysieke ontmoeting zijn er andere factoren dan de woorden die de therapeut helpen een totaalbeeld te vormen van de cliënt. Zonder lichaamstaal en uiterlijke kenmerken van de cliënt wordt het moeilijker een totaalbeeld te vormen.
  • Door een verschillend referentiekader kunnen de woorden anders geïnterpreteerd worden wat tot misverstanden kan leiden. Tijdens een gesprek is het makkelijker om verheldering te vragen.
  • Het is moeilijker om de resultaten te controleren: de cliënt kan beweren grote vorderingen te maken terwijl dit niet het geval is. Tijdens een therapie kan de therapeut uit de lichaamstaal afleiden of dit al dan niet klopt.
  • Alles gebeurt op vertrouwensbasis. De cliënt moet vertrouwen dat de therapeut bekwaam is om op afstand hem te begeleiden en de therapeut moet vertrouwen dat de cliënt de therapie serieus neemt en gemaakte afspraken nakomt. Dit kan tot misverstanden of misbruik leiden.

Toepassingen

Online-therapie wordt vaak aangeboden als een alternatief voor andere therapievormen. Door de praktische beperkingen is online-therapie niet geschikt voor alle situaties en zeker geen vervanging voor andere therapievormen.

Deze vorm is echter wel ideaal voor de bewustwordingsfase waarbij de cliënt bewust wordt van het probleem. De meeste cliënten kunnen op eigen kracht verder gaan na de identificatie van het probleem. Ze kunnen zichzelf helen zonder dat ze hiervoor verdere begeleiding nodig hebben. De taak van de therapeut is dan gerichte vragen stellen om het probleem zo juist mogelijk te identificeren en de cliënt de benodigde informatie geven om verder te gaan. Dit kan beknopte informatie zijn over wat het probleem is of mogelijke oplossingen of contactadressen waar de cliënt terecht kan. Sommige therapeuten gebruiken de online-therapie ook als een intake waarop een gesprek (en therapie) volgt.

Een andere mogelijkheid is deze vorm als aanvulling te gebruiken voor de therapie. Er worden dan concrete afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de therapeut. Online-therapie is ook zeer geschikt voor de opvolging van een therapie.

Tot slot

Er zijn ontzettend veel therapievormen waardoor het niet altijd makkelijk is voor de cliënt om de juiste hulp te vinden. De therapie moet passen bij de persoonlijkheid van de cliënt en de specifieke situatie waarin hij zich bevindt. Ook de persoonlijkheid van de therapeut is belangrijk: er moet een vertrouwensband zijn tussen cliënt en therapeut zodat er samen gewerkt kan worden aan de geestelijke gezondheid van de cliënt. Beiden moeten zich goed voelen bij de therapie en er moet ruimte zijn voor dialoog. Tijdens de therapie moet er een merkbare vooruitgang zijn en de therapie mag zeker niet het normaal functioneren van de cliënt belemmeren (hij moet nog een normaal leven kunnen leiden tussen twee sessies door).

Aansluitend op de vele therapievormen zijn er ook veel opleidingsmogelijkheden voor therapeuten. Veel van deze opleidingen zijn niet erkend en er is ook geen kwaliteitscontrole waardoor de cliënt niet zeker kan zijn van de bekwaamheid van de therapeut. Een erkende opleiding met diploma is echter ook geen garantie van de bekwaamheid van de therapeut. Het persoonlijk gevoel (en de geboekte vooruitgang) is belangrijker dan een bekwaamheidsbewijs: als een cliënt zich niet goed voelt bij de therapievorm en / of de therapeut zal hij geen vooruitgang boeken en is het zinloos de therapie voort te zetten.
© 2009 - 2024 Nesibe, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Online therapie bij angstklachten: goedkoper en effectiefOnline therapie bij angstklachten: goedkoper en effectiefOnline therapie staat volop in de belangstelling. Zeker nu de eerste resultaten van onderzoek uitwijzen dat online thera…
Verschil coaching en therapie: een vergelijkingVerschil coaching en therapie: een vergelijkingTussen coaches en therapeuten bestaan duidelijke overeenkomsten, beiden werken met mensen, werken met de problemen van a…
Interapy: online therapieInterapy: online therapieSteeds meer mensen volgen online therapie in plaats van face to face therapie. Interapy BV biedt online hulp aan mensen…

STATIC-99: Inschatting recidive-risico seksuele delinquentenSTATIC-99: Inschatting recidive-risico seksuele delinquentenDe STATIC-99 is een actuarieel risicotaxatie-instrument teneinde het risico van seksueel gewelddadige recidive bij volwa…
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)In Nederland is er een landelijke beroepsvereniging van en voor psychologen, ook wel het ‘Nederlands Instituut van Psych…
Nesibe (92 artikelen)
Gepubliceerd: 22-01-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.