Psychopathie en de Hare checklist (PCL-R)

Bij het woord psychopaat denken we meestal aan de kille moordenaar die zijn slachtoffer met zichtbaar plezier op een gruwelijke manier om het leven brengt. Niets is minder waar, niet iedere kille moordenaar is een psychopaat en niet iedere psychopaat moordt.

Algemeen

In de psychiatrie zijn de meningen verdeeld over de term psychopaat en Antisociale persoonlijkheid (ASP). Uitgaande van het psychopathieconcept van Cleckley (1941) ontwikkelde de Canadees Robert Hare ten behoeve van de meting ervan de Psychopathy Checklist (PCL; Hare, 1980) en later de herziene versie de Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R; Hare, 1991).
Het begrip psychopathie wordt ruimer opgevat dan de antisociale persoonlijkheidsstoornis uit de DSM-IV (die zich quasi uitsluitend richt op sociaal afwijkend gedrag) en weerspiegelt zowel affectieve en inter-persoonlijke kenmerken als sociaal afwijkende gedragingen.

Volgens DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) vertoont ASP veel overeenkomsten met klinische diagnose Psychopathie. Van personen met de diagnose psychopathie voldoet 80-90% aan de diagnose ASP. Omgekeerd voldoet een minderheid (30-40%) van de personen met ASP aan de diagnose psychopathie.
ASP komt vaak voor in combinatie met (symptomen van) andere cluster B persoonlijkheidsstoornissen, vooral de borderline en de narcistische persoonlijkheidsstoornis, waardoor het soms lastig is een onderscheid te maken.

Naar schatting is 1% van de mensheid psychopaat en ze zitten lang niet allemaal achter de tralies. Sterker, een hoop bekleden zelfs hoogwaardige functies en schoppen het juist heel ver. Van dé deskundige op het gebied van psychopathie, Hare, verschijnt binnenkort Snakes in suits. Inclusief handige checklist (een aangepaste versie van PCL-R voor het bedrijfsleven).
Een interessant artikel over dit onderwerp is Psychopaten in pak op Intermediair.nl waarin ook duidelijk wordt hoe moeilijk het soms is om erachter te komen of je met een psychopaat te maken hebt. Dit in tegenstelling tot iemand met ASP, die over het algemeen zijn afwijkend gedrag veel eerder toont.

de Hare Psychopathy Checklist-Revised

De checklist bestaat uit twintig kenmerken die bij een persoon in meerdere of mindere mate aanwezig kunnen zijn. Voor ieder kenmerk wordt een 0 voor "nee," 1 voor "iets", en 2 voor "zeker van toepassing” genoteerd.
Het is aan leken niet geadviseerd deze test te gebruiken voor “de diagnose van” vrienden of familie, maar dit over te laten aan een gekwalificeerde professional. Het geeft evenwel een aardig beeld of je met een psychopaat te maken zou kunnen hebben.
Het prototype psychopaat scoort 40, iemand met een score van 30 of hoger komt in aanmerking voor de diagnose van psychopathie. Mensen zonder criminele achtergronden scoren gemiddeld rond de 5. Veel niet-psychopathische criminelen scoren gemiddeld rond de 22.

PCL-R Checklist Psychopathie Hare 0 1 2
1Welbespraaktheid en oppervlakkige charme
2Overdreven gevoel van eigenwaarde (egocentrisme)
3Prikkelhongerig/neiging tot verveling
4Pathologisch liegen
5Sluw en manipulatief
6Gebrek aan berouw of schuldgevoel
7Oppervlakkig affect (oppervlakkige emotionele ontvankelijkheid)
8Ongevoelieg en ontbrekende empathie
9Parasitaire levensstijl
10Zwakke controle van het gedrag
11Willekeurig seksueel gedrag
12Gedragsproblemen in de vroege jeugd
13Ontbrekende realistische doelen op lange termijn
14Impulsief
15Onverantwoord gedrag
16Niet in staat om verantwoordelijkheden voor eigen daden te nemen
17Huwelijken/samenleven van korte duur
18Jeugddelinquentie
19Schending van voorwaardelijke invrijheidsstelling
20Crimineel veelzijdig
Totaal

Verklaring

Bron: Psychologie magazine (November 2001)

Psychopaten hebben grote problemen met hun gevoelens ten opzichte van andere mensen en met relaties. Acht van de twintig kenmerken in de checklijst hebben hiermee te maken.

Gladde prater/oppervlakkige charme.

Oppervlakkig in het contact met anderen. Ze hebben een vlotte babbel maar komen vaak wel heel charmant over.

Sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde.

Het zijn opscheppers die een veel te positieve inschatting hebben van hun talenten en vaardigheden.

Pathologisch liegen.

Psychopaten zijn notoire leugenaars die er meestal geen enkele moeite mee hebben als ze worden betrapt op een leugen. Ze hebben overal een excuus of reden voor.

Gebrek aan berouw of schuldgevoel.

Psychopaten kennen geen schuldgevoelens of spijt over de dingen die ze anderen aandoen.

Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.

Ze zijn niet in staat of niet bereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedragingen. Het zijn altjjd anderen die de schuld krijgen en anders is er wel een alternatief excuus te vinden.

List en bedrog/manipulerend gedrag.

Het prototype psychopaat manipuleert en bedriegt anderen en het maakt hem niet uit wat dat voor hen betekent. Ze vertonen daarbij nogal eens crimineel gedrag in de vorm van bijvoorbeeld fraude en verduistering en niet-crimineel gedrag in de vorm van overspel en het aftroggelen van geld van familieleden.

Ontbreken aan emotionele diepgang.

Psychopaten komen op anderen over als koud en ongevoelig. Hun 'emoties' doen vaak als dramatisch, kortstondig en onecht.

Kil/gebrek aan empathie.

In al hun gedragingen tonen psychopaten weinig respect voor de rechten, gevoelens en het welzijn van anderen. Ze beschouwen andere mensen als sukkels die te manipuleren zijn en beschouwen zichzelf als de belangrijkste persoon die er is.

Naast problemen met hun gevoelens ten opzichte van andere mensen en met relaties, vertonen psychopaten zeer problematisch gedrag in hun levensstijl.

Prikkelhongerig/neiging tot verveling.

Psychopaten hebben een zeer sterke behoefte aan stimulatie en een ongebruikelijk sterke afkeer van verveling. Ze leiden doorgaans een snel leven met veel risicogedrag en experimenten met drugs, en vinden dat school, werk en langdurende relaties saais en vervelend zijn.

Parasitaire levensstijl.

Een psychopaat kiest er vaak voor om te teren op de zak van de familie, partner of vrienden, en vermijdt het hebben van een vaste baan.

Gebrekkige beheersing van gedrag.

Kenmerkend is dat ze vaak opvliegend zijn en zich slecht kunnen beheersen. Op mislukkingen, kritiek en frustraties reageert een psychopaat vaak met geweld, scheldpartijen of bedreigingen. Dit kan even snel ophouden als het is begonnen.

Impulsiviteit.

Psychopaten gedragen zich vaak uitermate impulsief zonder echt stil te staan bij de voors en tegens van hun gedrag: Relaties worden nogal eens beëindigd, banen worden opgezegd en ze verhuizen zonder anderen daarover te informeren en zonder dat de beslissing goed is overdacht.

Onverantwoordelijk gedrag.

Psychopaten tonen geen verantwoordelijkheidsgevoel of loyaliteit ten opzichte van familie, vrienden, werkgevers, huisbazen of anderen. De omgang met geld is vaak bedroevend. Ze hebben schulden, gaan beroerd om met zakenrelaties, en zijn hun familie vaak enorm tot last.

Ontbreken van realistische doelen op de lange termijn.

Psychopaten hebben geen plannen of doelen voor de lange termijn. Ze leven van dag tot dag en veranderen hun plannen continu, en storen zich er niet aan dat hun leven vrij inhoudsloos is.

Gedragsproblemen op jonge leeftijd.

De kinderjaren kenmerken zich door tal van problemen zoals liegen, vechtpartijen, diefstalletjes, beroving, brandstichting en uitingen van geweld tegen mens en dier. De psychopaat staat daardoor vaak al vroeg bekend als het zwarte schaap van de familie.

Jeugdcriminaliteit.

In hun tienertijd gedragen ze zich zeer antisociaal en krijgen ze te maken met arrestaties en veroordelingen.

Schending van voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Als volwassene onderneemt de gedetineerde psychopaat ontsnappingspogingen, keert niet terug van weekendverloven, begaat delicten tijdens de voorwaardelijke invrijheidsstelling, en houdt zich niet aan de voorwaarden van de voorwaardelijke gevangenisstraf.

Drie resterende kenmerken betreffen:
Seksuele losbandigheid,
een verleden met veel huwelijken en/of samenwoonrelaties,
een strafblad met veel verschillende soorten delicten.
© 2008 - 2020 Jaszzx, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Psychopathie: symptomen, kenmerken en de PCL-R checklistPsychopathie: symptomen, kenmerken en de PCL-R checklistPsychopathie is een constellatie van kenmerken die affectieve kenmerken, interpersoonlijke kenmerken, evenals impulsief…
Psychopathie nader bekekenPsychopathie nader bekekenDe term 'psychopaat' spreekt vele mensen tot de verbeelding. Jammer alleen dat zij vaak het beeld voor ogen hebben dat f…
Antisociale persoonlijkheidsstoornis: Psychische aandoeningAntisociale persoonlijkheidsstoornis: Psychische aandoeningEen antisociale persoonlijkheidsstoornis is een persoonlijkheidsstoornis waarbij een patiënt een langdurig patroon heeft…
Signalering van een psychopaatSignalering van een psychopaatPsychopathie wordt gekenmerkt door het ontbreken van enige vorm van empathie, het is in tegenstelling tot wat veel mense…

DwangstoornissenIeder mens controleert zichzelf wel eens. Heb je dat licht echt wel uitgedaan? Zit die deur echt wel op slot? Het is hee…
Passief-Agressieve PersoonlijkheidIedereen moet wel eens tegen zijn zin iets doen en niemand doet dat graag en met veel plezier. Wanneer iemand echter alt…
Bronnen en referenties
  • Tijdschrift voor Seksuologie (2002) psychopateninrelaties.com www.intermediair.nl psychopateninrelaties.com www.sociopathicstyle.com www.minddisorders.com

Reageer op het artikel "Psychopathie en de Hare checklist (PCL-R)"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Anoniem, 10-07-2016 08:29 #21
Psychologie is eigenlijk iets abstracts. Termen hierin definiëren om het concreter te laten voelen. Logica om te rationaliseren om innerlijke balans te willen ervaren, vind ik.
In gesprekken concludeert men weleens dat de mens zich niet lijkt te verbeteren. Haaks op deze stelling staat voor mij dat in de middeleeuwen mensen publiekelijk werden gemarteld en ter dood gebracht onder bijval van het volk.
Inderdaad, er zijn onderontwikkelde mensen en zo goed als niet ontwikkelde. Voor sommigen misschien genetisch bepaald. In mijn weerlegbare doch niet logisch te bewijzen overtuiging wordt ieder mens geboren met kennis van goed en kwaad. Wat hiermee te doen wordt bepaald door de wil, ook een aangeboren eigenschap die ieder mens eigen is, die hierin centraal staat.
Tegenwoordig vandaag de dag kunnen we door technologische ontwikkeling psychologie enigszins meten slechts ter ondersteuning. Vragen lijken hiermee te worden beantwoord. Of wordt zogenaamde logica hiermee bevestigd?!
Persoonlijk geloof ik in de kracht van echte liefde, die al het andere in bepaalde zin niet uitsluit en altijd iets toevoegt.

Johan, 28-01-2016 13:27 #20
Ik zit helaas in de situatie dat er met regelmaat (1xper jaar) een PCL-R wordt opgesteld over mij. In mijn beleving ben je afhankelijk wie en vanuit welke invalshoek deze wordt opgesteld. Wordt deze opgesteld door iemand met wie je normaal omgang hebt dan is er kans dat deze objectief opgesteld wordt. Is het iemand waarmee je met regelmaat een discussie hebt, en dan vooral die waarin je jezelf niet een andere mening laat opdringen, heb je bij voorbaat al verloren in de objectiviteit. Mijn ervaring is dat dan het geheel negatief wordt beoordeeld door de persoon die hem opstelt. Het is en blijft mensenwerk en daarnaast is het zo dat zoals hiervoor al omschreven het afhankelijk is van wie neemt hem af en hoe verloopt de consensus en is deze persoon wel objectief. Hoe is hij/zij van huis gegaan naar het werk? Met ruzie, dan valt de beoordeling negatief uit. Met een verrassing in het vooruitzicht bij thuiskomst, dan valt hij positiever uit. Ik heb jaren onder spanning geleefd nl. in een kliniek en de normale en positieve gebeurtenissen worden niet gerapporteerd alleen als het ook maar iets lijkt op wat negatiefs dan wordt dat uitvergroot en opgeblazen en vind je jaren na dato nog terug in rapporten. De PCL-R kan niet een objectief iets zijn daar er teveel hiaten zijn bij de opstelling hiervan. De rapporten die hoofdzakelijk gaan over het negatieve worden doorgenomen door beide partijen en dan volgt een consensus. Waar is hier de objectiviteit? Het is en wordt bij de rechtbank zeer belangrijk gevonden om zo'n rapport te hebben bij de ingezonden papieren. Die kijken naar het eindgetal en de info die vooraf gegeven wordt is niet doorgenomen. Er wordt dus niet gezegd dat er uit de rapportages die zijn doorgenomen alleen maar een negatief beeld kan ontstaan. Dus mijn mening en ervaring is dat er een grote afhankelijkheid is van wie hem afneemt en vanuit welke invalshoek. Dit heeft een hele grote impact op het eindresultaat

Anoniempje, 11-12-2015 16:02 #19
Ik heb een score van 17 maar ik heb wel een depressie gehad en mijn manipulatie/ gebruikend gedrag naar mensen toe komt er pas wanneer men mij kwetst. Ik heb weinig empathie naar personen toe omdat ik mij gewoon niet zo goed kan inleven, al moet ik toegeven dat ik emotioneel onlangs begon te ontwikkelen na het overlijden van mijn ouders. Hierna kreeg ik gedragstherapie. Ik weet niet in hoeverre ik mij verdere zorgen moet maken omtrent de hoge score?

Anoniem Persoon, 29-10-2015 20:10 #18
Kan je in een huwelijk het gedrag geleidelijk aan overnemen van een psychopaat?Ook de kinderen?

Nee. Je kunt het gedrag niet overnemen. Psychopathie is vaak al aangeboren en voor zulk gedrag heb je een gebrek aan empathie en geweten nodig. Dat ontwikkelt zich in de eerste drie levensjaren. Een psychopaat heeft óf door omstandigheden of aangeboren factoren dit niet kunnen ontwikkelen. Je kan emotioneel wel afstompen in een relatie met een psychopaat door alles wat je meemaakt en je dan tijdelijk anders gedragen, maar daar herstel je meestal weer van als je de relatie beëindigd en in therapie gaat. Kinderen daarentegen kunnen in het geval van een psychopathische ouder wél het gedrag overnemen als het een onderdeel wordt van hun opvoeding. Vaak is er dan al sprake van een zekere genetische aanleg. Maar het karakter en de omgeving van het kind is ook meebepalend.

Ben je een psychopaat als je je kinderen door pure overbescherming gefnuikt hebt in hun ontwikkelng?

Nee. Een psychopaat zou een kind nooit overbeschermen, simpelweg omdat het hem niet kan schelen wat het kind overkomt. Hij draagt niet de zorg voor anderen en voelt geen echte liefde voor anderen, zelfs niet voor zijn eigen kinderen. Wel kan het voorkomen dat een psychopaat door zijn bijkomende narcisme een kind zodanig manipuleert en isoleert dat het geen vriendjes maakt, geen eigen mening vormt of zelfs gehospatiliseerd wordt door de psychopathische ouder omdat hij daar een of ander voordeel uit haalt (meer macht, controle en mogelijkheid tot misbruik en uitbuiting als het kind ouder wordt), maar dit heeft niets met bescherming te maken.

Ik heb een score 10. Moet ik me daar zorgen om maken?

Een score van 10 is een beetje aan de hoge tot matige kant, maar echt zorgen maken hoef je je niet. Het kan ook wat minder ergs zijn, bijvoorbeeld narcisme waardoor je 10 scoort. Houd daarbij rekening met het feit dat jij jezelf minder objectief beoordeeld dan een psychiater, die eigenlijk als enige bevoegd is om dit soort testen af te nemen. Maak je je zorgen, raadpleeg dan een arts en ga niet rondstruinen op forums om een antwoord op je vragen te vinden.

Groeten,
Anoniem Persoon

Pelle, 08-09-2015 17:20 #17
Kan je in een huwelijk het gedrag geleidelijk aan overnemen van een psychopaat?Ook de kinderen?
Ben je een psychopaat als je je kinderen door pure overbescherming gefnuikt hebt in hun ontwikkelng?
Ik heb een score 10. Moet ik me daar zorgen om maken?

Kris, 05-02-2015 11:45 #16
Ik herken dit volkomen in mijn bijna 18-jarige zoon die tot nu toe als autist gediagnosticeerd werd. Iemand een idee hoe ik hem en op een correcte manier kan beschermen voor hij slachtoffers maakt en op een juiste plaats kan krijgen buiten het feit dat we ons al juridisch ingedekt hebben. Waar kan ik met hem terecht?

Pascale, 20-07-2013 22:38 #15
@ Rick, het spijt me Rick maar ik kan nog weinig begrip opbrengen met hoe moeilijk het voor een psychopaat is om zo te leven. Ik kom net uit een relatie met een psychopaat. Aanvankelijk niets aan te merken todat hij me vast had door een zwangerschap, een echte nachtmerrie is het geweest, zowel voor als na de geboorte van ons zoontje. Hoewel ik een heel opmerkzaam iemand ben heeft het alsnog een jaar geduurd voor ik doorhad dat ik met een persoonlijkheidsstoornis te maken had en zelfs dat blijkt snel te zijn, tegen die tijd ben je emotioneel al zo kapot en leeggezogen dat je met momenten niet meer helder kan denken, er zijn er dan ook veel die er nooit achter komen en eronderdoor gaan. 3 jaar lang heb ik begrip gehad dat het ook voor hem niet makkelijk zou zijn en hoewel ik afzonderlijk ben gaan wonen om ons zoontje hier niet aan bloot te stellen heb ik alles gedaan om hem te steunen, zowel financieel als in zijn zogenaamde zoektocht naar hulp en de mogelijkheid om zijn zoontje onder begeleiding te zien. Wat ik ervoor terug heb gekregen is constante belaging, bedreiging en financieel misbruik. Ik kon mijn huis niet meer in of uit, geen raam of deur meer laten openstaan, mijn pc bleek vol spyware te zitten en alles wat zich om of aan de buitenkant van het huis bevond werd systematisch vernield, verder werd ik door het slijk gesleurd en waar ook mogelijk vernederd. Twee veroordelingen met eenmaal 12 maanden voorwaardelijk, een gevangenis straf van 4 maanden en een probatie van 8 maand maakten allemaal niets uit, nog dezelfde nacht van vrijlating stond hij om 4 uur aan mijn deur en enkele weken later in mijn woning toen ik op een onbewaakt moment bij heel warm weer toch de terrasdeur even open zette. Wat ik eraan over heb gehouden is een zoontje die getraumatiseerd is door de ervaring en een enorm schuldgevoel voor al het begrip en steun die ik hem had gegeven zodat het zover is kunnen komen. Voor de buitenwereld was hij een toffe en uiterst gevoelige kerel want huilen dat hij kon, hartverscheurend maar 5 minuten later draaide hij zich om en haalde weer wat uit. Alles en iedereen heeft hij gemanipuleerd en voor de gek gehouden, psychiaters, dokters, politie, maatschappelijk werksters. Toen hij zag dat ik uiteindelijk alle contact definitief zou verbreken deed hij nog een laatste poging tot emotionele manipulatie, ik kreeg een eerste mail terwijl hij normaal nooit schreef, ik werd de hemel ingeprezen, hij had een ongelooflijk schuldgevoel voor alles wat hij me aangedaan had, ik had in alles gelijk gehad en was de beste vrouw van de wereld, de enige waarvan hij ooit had gehouden, ik had hem een beter mens gemaakt, een vriend kwam praten want hij zat helemaal in de put, die grote sterke kerel was aan het huilen zls een klein kind. gelukkig had ik toen al genoeg inzicht en kennis en ben ik er niet ingetrapt, toen ik hem mijn antwoord gaf waarin hij duidelijk zag dat ik hem totaal doorhad en er geen kans meer was dat ik hem nog een haarbreed kans zou geven gaf hij het op, dezelfde dag ging hij nog een feestje bouwen en de volgende dag kreeg ik het blije bericht dat hij met zijn volgend slachtoffer in bed was beland. Ik ben het met Helena eens zo ver mogelijk van psychopaten wegblijven en nee geen begrip hebben. Ik weet niet Rick maar wat ik van Psychopaten afweet probeer jij hier ook wat sympathie te winnen van empathische zielen en ik kan voor je partner alleen maar hopen dat je oprecht bent dat haar liefde je gedrag verbetert, mijn inziens als dat zo is stel ik mij de vraag hoe hoog jij bij de criteria gescoord hebt en of je überhaupt wel een psychopaat bent, te vaak word bij criminaliteit wel aan psychopatie gedacht en anders totaal over het hoofd gezien. Mijn ex deed buiten wat hij naar mij toe deed voor zover ik weet helemaal niets crimineels en toch scoort hij hier 36. Begrip en vergevingsgezindheid zijn de twee hoofdpunten waar een psychopaat op teert en mijn visie nu is geen begrip en enkel vergeving omdat ze bij nader inzien de energie die haat vergt niet waard zijn, voor de rest links laten liggen en meer aandacht en kennis geven over dit soort mensen zodat ze sneller herkend worden en minder kans hebben om op slachtoffers hun empathie in te werken.

Dekraai, 18-01-2013 23:16 #14
Dit artikel is echt een lachertje. Op twee regels na ben ik dus ook een psychopaat. Ik heb al veel tegenstrijdige artikels gelezen.

Ramona, 01-12-2012 11:46 #13
Rick, 17-05-2012 16:02 #6
Tja, hoe moet je hier beginnen met je reactie als je door professionals zelf als psychopaat wordt bestempeld? Inderdaad voldoe ik aan de beschrijvingen hierboven. En ja, ik weet dat ik in veel gevallen niet gewenst handel. Ik wil alleen zeggen dat mensen al zo ontzetten bevooroordeeld zijn over een psychopathisch persoon door de media dat de gemiddelde psychopaat nauwelijks meer een kans krijgt. Ikzelf erken mijn lange lijst tekortkomingen, ik probeer elke dag weer om een zo normaal mogelijk persoon te zijn, te functioneren in de maatschappij van vandaag de dag. Ik maak (veel) fouten, maar tracht ervan te leren. Elke dag is een gevecht. En die kant van het verhaal wordt nooit belicht. Psychopaten zijn ziek, meer is het niet. Ik ben benieuwd wat mensen antwoorden op de vraag; Denk je dat het voor mij leuk is om op deze manier te moeten leven?

@Rick
Hoe moet je beginnen met je reactie als je al bij voorbaat wordt bestempeld? Dit gaat toch niet over jou persoonlijk, maar over de psychopaat in het algemeen, maar ik begrijp dat jij denkt dat het over jou gaat vanwaar je verongelijkte reactie over de psychopaat die het zo moeilijk wordt gemaakt door de media……moeilijk waarin? Dat mensen die een beetje ingelezen zijn sneller de wijze van opereren van een psychopaat zullen herkennen? Sneller de manipulaties zullen doorgronden? Sneller de leugens, misleidingen en oppervlakkig charismatische manipulaties en deloyale onbetrouwbare attitude zullen kunnen plaatsen waardoor de psychopaat op die persoon geen vat zal hebben?

Je weet dat je in veel gevallen niet gewenst handelt, maar de psychopaat krijgt door vooroordeel nauwelijks een kans? Een kans waartoe? Een kans om een ander ondanks het feitelijk verraderlijk gedrag van de psychopaat om de tuin te leiden met ongekende sterke manipulaties en laten geloven dat zijn gedrag niet is wat het lijkt omdat de psychopaat altijd wel een reden kan bedenken waarom hij/zij ongewenst en disloyaal gedrag vertoont? Zoals de reactie van een ander op het onbetrouwbare gedrag van de psychopaat die hem daartoe heeft gedreven? Omdraaien van de schuldlast noemen we dat!, iets waar een psychopaat bij uitstek in is ontwikkeld! Zoals ik ooit hoorde: “Als jij een beetje meer vertrouwen zou hebben, dan zou ik geen reden hebben om te liegen en te manipuleren………”

Overigens, was het maar waar, dat deze verraderlijke stoornis een wijd verspreid begrip zou zijn! Nog steeds zijn daar rechters, advocaten, artsen, hulpverleners etc. die zich in een conflict achter de psychopaat scharen en de gedupeerde van de psychopaat als de ‘agressor’ zien waarmee die onterecht zwaar worden benadeeld terwijl de werkelijke aanstichter van alle verdriet, ellende en financiele chaos er mee weg komt. Met een brede voldane grijns op zijn gezicht want dat heeft hij toch mooi weer voor elkaar!

Jij erkent je lange lijst tekortkomingen, je bent je er van bewust (veel) fouten te maken? Ben je in staat verantwoordelijkheid te DRAGEN voor die tekortkomingen en fouten? Ben je in staat om de consequenties die daar uit zijn gevloeid op te pakken en er actief iets mee te doen, dit te compenseren (voor zover dat gaat) met invoelend en begripvol handelen? Ben je in staat te leren van deze fouten door ze niet meer te herhalen door van te voren door te denken waar je mee bezig bent en te herkennen dat je impulsieve gedrag afstevent op een fout die je al eerder hebt gemaakt? Ben je in staat de draagvlak van de consequenties van jouw gedrag voor anderen te vervoelen? Je bent van mening dat psychopaten ziek zijn? Heb je je ooit onder behandeling gesteld om te leren hoe je op een constructieve manier om kunt gaan met deze hardnekkige ziekte te? Elke dag is een gevecht zeg je, tegen wie of wat? Jouw kant van het verhaal wordt nooit belicht? Hoe zou dat komen denk je? Ik heb zo het vermoeden dat dit te maken heeft met het gegeven dat weinig psychopaten uit zichzelf naar een behandelaar zullen stappen en zich zonder reserves waarheidsgetrouw bloot zullen geven zodat er voldoende materiaal ontstaat om gedegen onderzoek te laten plaatsvinden. De cijfers die thans bekend zijn berusten veelal op materiaal van slachtoffers van de psychopaat en tja, dat werkt eenzijdige berichtgeving in de hand.

Of het leuk is voor jou om op deze manier te moeten leven? Ja, ik denk het wel! Blijkbaar haal je daar een zekere winst uit want anders zou je dit actief willen veranderen! Nu ben ik op mijn beurt heel erg benieuwd hoe jij zult antwoorden op mijn vragen, juist omdat ik mij de moeite heb getroost op jouw verzoek in te gaan door jouw vragen te beantwoorden.

Bolli, 08-11-2012 14:47 #12
Toch moet ook gezegd dat menig psychopaat zich vaak wel onbegrepen voelt en ergens wel weet dat hij 'anders' is. Wat me ook opvalt is dat psychopaten kunnen aanvoelen wanneer ik niet meer manipuleerbaar ben en ik hen door heb. Wanneer het 'slachtoffer' geen angst (maar ook geen boosheid!) meer vertoont en heel bewust en zeker van zichzelf geen enkel vertrouwen in de psychopaat meer heeft, dan geeft de psychopaat de strijd op en zoekt hij (jammer genoeg) een ander slachtoffer. Psychopaten kunnen slechts die mensen manipuleren die manipuleerbaar zijn!

Bon, ik ben dus nog steeds niet in staat de psychopaat als onmenselijk te beschouwen. Eerder zie ik hen als getraumatiseerde kinderen, die de korte, driftmatige, gemakkelijke, valse weg kiezen in de plaats van de duurzame, moeilijkere weg en die helemaal niet in staat zijn een ander lief te hebben, laat staan zichzelf want hun egocentrisme heeft niets met liefde voor henzelf te maken maar met hebzucht en machtsbelustheid. Ze liegen ook tegenover zichzelf! Anderzijds is onze competitieve op succes en geld beluste maatschappij waarin niemand nog tijd heeft voor elkaar toch wel de ideale omgeving om als psychopaat in op te groeien? Waar leer je nog empathie?

Je blijft inderdaad beter weg van een psychopaat! Maar het moet echt vreselijk zijn te leven zonder empathie, zonder een gevoel van verbondenheid met de mensen rondom je. Voor mij is empathie de basis van geluk!

Ja ik ben dochter van een psychopaat die ergens op deze aardbol de wereld nog steeds onveilig maakt. En ik leerde de apathische houding van de Stoïcijnse filosofen in mijn strijd tegen psychopaten. APATHIE het beste wapen tegen een psychopaat! en maken dat je weg bent…

Desondanks blijf ik geloven dat psychopaten hun onderontwikkelde emotionele intelligentie en gevoel voor empathie kunnen trainen en aanleren mits langdurige intensieve training, therapie, meditatie en via liefde… ook al wordt dit door de psychiaters ontkracht. Het brein is immers heel flexibel en in staat zichzelf te vernieuwen. Maar ja, wie heeft nu de goesting of de energie om psychopaten te gaan helpen als het je eigen mentale (en financiële) gezondheid voortdurend in gevaar brengt? Bovendien mag de empathische mens best wat weerbaarder, zelfzekerder en alerter worden zodat de psychopaat geen kans meer krijgt… en we de schuld niet meer op een ander moeten steken!

Peter, 10-09-2012 23:35 #11
@rick en @Seth Beste mannen, wat mij opvalt is dat jullie weten van jezelf dat je psychopathisch bent, maar dan is mijn vraag: weet een psychopaat wel dat hij psychopathisch is. In het algemeen is een psychopaat niet in staat zijn eigen gedrag kritisch te beschouwen (gebrek aan zelfkritiek) en is hij (m/v) niet in staat enige empathie te hebben laat staan een geweten. Onderzoek wijst uit dat deze mensen minder hersenactiviteit hebben in het gebied in de hersens waar de empathie en geweten zitten. Daarom verbaast het mij dat er mensen zijn die zeggen van zichzelf dat ze een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben dan wel psychopaat zijn. Niet iedere crimineel of mens met andere fouten voldoet aan deze ziektes. De psychopaat (narcist) kan namelijk niet tegen kritiek en zal altijd de schuld in andermans schoenen schuiven. Ik ben een ervaringsdeskundige met 22 jaar ervaring.

Seth, 04-09-2012 01:58 #10
Het verhaal van Rick had van mij kunnen zijn. Mijn vrouw heeft 5 jaar lang volgehouden bij mij te blijven en pas onlangs kan ik mij verplaatsen in dat wat liefde moet zijn. Ik heb ergens in mijn leven de keuze gemaakt te stoppen met criminele activiteiten ondanks de zeer lucratieve opbrengsten en erkenning in de vorm van succes. Ik heb in het normale sociale leven vele tegenslagen overwonnen en vecht dagelijks tegen de drang om mijn “oude” leven te hervatten maar zolang mijn vrouw er is vind ik in haar en in de relatie ruimschoots motivatie om door te gaan. Ik ben gestart met behandeling en gebruik medicatie. Er zit progressie in en mijn vrouw heeft het “terechte” vertrouwen in een positieve uitkomst. Ik heb ontzettend veel respect voor haar omdat haar mate van kracht overeenkomt met het mijne en luister inmiddels naar haar wijze opvattingen over emotionele ontwikkeling en de kracht van zelf reflectie en relativering. Zij heeft op haar beurt haar verwachtingen bijgesteld en stelt realistische eisen aan mij. Ik wil hiermee aangeven dat veel psychopaten / mensen met een anti sociale persoonlijkheidsstoornis geen gebrek aan intelligentie hebben en met de juiste partner en zelfovertuiging met hard werken een respectabele positie in de maatschappij kunnen verwerven en een gelukkig leven kunnen leven. (Makkelijk is anders maar onmogelijk is het niet).

Ron, 10-08-2012 01:19 #9
Dat vind ik heel goed van jou, Rick! Mijn complimenten. Ga zo door!

Rick, 14-07-2012 10:36 #8
Om te reageren op Helena; Ikzelf worstel elke dag met mijn psychopatische tekortkomingen. Ik doe het niet omdat ik voel dat dat moet, ik doe het omdat ik geleerd heb dat mijn gedrag onnatuurlijk binnen een sociale omgeving is. Ik heb een vriendin waar ik van hou, die ik gelukkig wil maken, en elke dag maak ik een beetje winst. Ik heb gelogen, bedrogen, loze beloftes gedaan, egocentrisch geweest, en noem maar op, maar zij bleef achter me staan, dag in dag uit. Ik heb geleerd wat liefde is door haar. En ik weet, dat als ik me elke dag, elke minuut bewust blijf van wat ik doe dat ik verbeteringen blijf aanbrengen in mijn gedragingen. Puur door haar liefde!

Helena, 12-06-2012 16:37 #7
Wast een herkenning en wat een rede voor de psychologen en psychiaters hier in dit land in de TBS klinieken om eindelijk eens te accepteren dat psychopaten NIET te genezen zijn. Ze moeten voor de rest van hun leven afgezonderd worden. Ja, maar hoe is dat mogelijk als er één op de honderd mensen een psychopatisch gedrag vertoont. Ik onderzoek dit al geruime tijd en ben ervan overtuigd dat het en genetisch bepaald is en de hersenfunctie (o.a. in de amydala ) een afwijkend gedrag vertoont. Helaas heb ikzelf een relatie gehad met zo iemand vandaar mijn interesse. Alleen maar liegen, geen schaamte, totaal geen empathie en gesprekken met die persoon waren absoluut zonde van mijn tijd. Tijdens een gesprek alleen maar kijken en heel voorzichtig zeggen : sorry, beloftes maken die een uur later weer vergeten waren. Totaal geen gevoel, geen liefde kunnen geven en eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig en te moeten horen wat een topmanager het was. Ik heb hier 9 jaar van mijn leven aan gespendeerd en dacht steeds dat het door een verwaarloosde opvoeding kwam, dus steeds zocht ik maar excuses om het goed te praten. Wat me ook heel erg opviel dat die persoon gemeen was, manipuleerde en dat eeuwige liegen. Gemeen in de vorm van als ik vroeg om even te bellen omdat ik het nu een keer moeilijk had me gewoon negeren, het maakte me furieus. Ik ging denken dat ik gek aan het worden was.
Totdat ik een artikel las van Jim Fallon, neuro psycholoog, die hetzelfde zei als deze Meneer Hare. Eindelijk kon ik deze afschuwelijke relatie een plaatsje geven en mijn boosheid los laten. De persoon in kwestie is zo ziek en kan het dus niet helpen, pfffff. Rick op je vraag of deze manier van leven leuk is. Mijn antwoord hierop is dat het voor hen niet uitmaakt, ze hebben bijna of geen gevoelens dus kunnen daarom iets wel of niet leuk vinden want zodra je geen gevoel bij iets hebt maakt het toch niet uit want waar zij zich alleen maar om bekommeren is zichzelf en het manipuleren van mensen. Daar hebben zij het zo druk mee dat ze nooit aan een ander denken. Als T. Huisman zegt : roofdieren die dageliks op hun prooi uit zijn. Eigenlijk heel angstig dat er zoveel psychopaten bestaan.
Wel mensen dit was mijn verhaal en mijn advies : Blijf bij die gestoorde idioten vandaan, ze zijn instaat je gek te maken. Je herkent ze al heel gauw, goed kijken en dan herken je hun gedragingen snel.

Rick, 17-05-2012 16:02 #6
Tja, hoe moet je hier beginnen met je reactie als je door professionals zelf als psychopaat wordt bestempeld? Inderdaad voldoe ik aan de beschrijvingen hierboven. En ja, ik weet dat ik in veel gevallen niet gewenst handel. Ik wil alleen zeggen dat mensen al zo ontzetten bevooroordeeld zijn over een psychopathisch persoon door de media dat de gemiddelde psychopaat nauwelijks meer een kans krijgt. Ikzelf erken mijn lange lijst tekortkomingen, ik probeer elke dag weer om een zo normaal mogelijk persoon te zijn, te functioneren in de maatschappij van vandaag de dag. Ik maak (veel) fouten, maar tracht ervan te leren. Elke dag is een gevecht. En die kant van het verhaal wordt nooit belicht. Psychopaten zijn ziek, meer is het niet. Ik ben benieuwd wat mensen antwoorden op de vraag; Denk je dat het voor mij leuk is om op deze manier te moeten leven?

T. Huisman, 09-03-2012 00:37 #5
Psychopaten richten veel leed aan bij mensen. Sommigen hebben er geen erg in dat ze met een psychopaat te maken hebben. Het komt bedrieglijk echt over. Het lijken wel op kameleonpersoonlijkheden. Maar dan iemand die alles in niets is. In plaats van alles in alles. Je zou haast wel een universeel mensenkenner moeten zijn om een psychopaat te herkennen. Wnt bekleden soms zelfs hogere functies en doen zich voor als een hele piet maar maken niets van dat alleswaar. En laten slachtoffers berooid achter zonder over een greintje mededogen te beschikken. En kunnen zelfs ervaren Psychiaters nog wel om de tuin leiden. Een mensenleven zegt hun niets, en zijn in het geheel niet zorgzaam ingesteld. Misschien kunnen ze zich zo voordoen maar meer om hun berooid achter te laten. Als je zegt nadat wat zij hebben misdaan worden ze agressief en beginnen ze te dreigen. En de manier waar op zij dreigen komt dan niet zo serieus over maar klinkt nogal hol leeg en zwak maar vergis je niet ze zijn echt gevaarlijk. En brengen de gedupeerde die voor z"n rechten opkomt in manifest gevaar. En doen dat voor de spanning en de kick. Zij geven hun slachtoffers die nog voor hun rechten opkomen nog de schuld nadat wat zij hebben gedaan. Het klinkt eng als ze zeggen dat je bijna een universeel mensenkenner zou moeten zijn om een Psychopaat te herkennen. Het gaat hun om oppervlakkige roem en interesseren zich niet voor het slachtoffer of gedupeerde. Als die zich terecht ergens zou beklagen zijn zij hun al een slag voor. En halen er autoriteiten bij die maken dat het slachtoffer nog vervolging krijgt in plaats van zij. Vernederen doen ze aan de lopende band en met een suikerzoet voorkomen dat meer weg heeft van een soort lokvogel. Heel vluchtig en onsolide. Je vraagt je af zouden ze wel in staat zijn een relatie te onderhouden. Die is er dan met diepe zielewonden van af gekomen. Ze zeggen dat het roofdieren zijn die in mensen een prooi zien en hun in al hun weerloosheid nog wel aan kunnen vallen. En zelfs bewusteloze mensen nog wel kunnen beroven. Een mensenleven zegt hun niets dan alleen hun eigen vluchtige en lagere genot. Een vluchtige roes. Ze zeggen iets zonder dat het ondergeschikt wordt gemaakt aan een actief gedachteleven. Ze leven hun misdadige ego op anderen uit. En het kan hun niets schelen wat dat met een ander heeft gedaan. Ze beschikken over zieke humor en sardonische zwarte en sadistische humor. Dat wat een gewoon mens zich niet jkan voorstellen. Ze hebben geen banden met mensen en de maatschappij dan dat ze die voor eigen oppervlakkig gewin uitbuiten. Ze lachen hun slachtoffers die zich terecht komen beklagen uit en sterker nog zij gaan zich beklagen nadat wat het slachtoffer heeft gezegd. Wat waar is, en misdaan.

Liesbeth, 16-09-2011 09:17 #4
Inderdaad Ron, dit komt vaak voor bij de machtigen der aarde, ziekelijk streven naar bezit, macht en eer. ik ben begonnen met het lezen van de bijbel en ondek dat het juist deze 3 zijn waartegen Christus in de woestijn zegt: ga weg satan. ik sta versteld van de schaamteloosheid en word er nog steeds door verrast omdat ik er niet op bedacht ben. Het is vooral een waarschuwing voor mezelf.

Ron, 05-09-2011 19:05 #3
Dit lijkt wel heel erg veel op het gedrag van het grote gros mensen met een leidinggevende functie. Hoe meer macht hoe meer agressie, leugens, list, bedrog, theater, parasiteren, ontrouw, manipulatie, emoties veinzen, ellebogenwerk en onkunde.

Froukje Beute, 10-10-2009 22:46 #2
Wat goed dat er meer bekend wordt over dit fenomeen. Er wordt mij veel duidelijk nu. Mijn dochter zit in zo'n situatie. Ik zou er graag meer over willen weten. Vooral hoe ik haar er inzicht in kan geven.

Ilse, 13-12-2008 12:49 #1
Ja ook ik was getrouwd met een sociopaat en pathologische leugenaar alles wat zo uitspoken kan niet door de beugel list en bedrog liegen bij rechter onder ede hand tekening vervalsen familie en kinderen niet sparen voor de grootste leugens. Achter af komt de waarheid tot het daglicht en blijkt bij alle wergever hebben gestolen. Het zijn geboren toneel speelers en ze storen zich gelijk weer in een andere relatie. Ze hebben ook altijd vlucht gedrag. Dus pas heel goed op!

Infoteur: Jaszzx
Gepubliceerd: 24-08-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 21
Schrijf mee!