De Gedeputeerde Staten

De Gedeputeerde Staten, ofwel GS, is een bestuursorgaan van Nederland. Deze bestuurt een provincie. De leden, de gedeputeerden, worden gekozen door de Provinciale Staten voor een periode van vier jaar. De voorzitter van de GS is de Commissaris van de Koningin. Per provincie zijn er minimaal drie en maximaal zeven gedeputeerden.

Het collegeprogramma

De GS maken toekomstplannen. De overeengekomen plannen worden weer in een collegeprogramma vastgesteld. Dit programma is dan een richtlijn voor vier jaar, totdat er weer Statenverkiezingen zijn.

Een eigen taakgebied

Elk Gedeputeerde Statenlid heeft een eigen taakgebied of taakgebieden. Het is in de praktijk namelijk onmogelijk dat een lid zich met alle onderwerpen bezighoudt. Om de voorbereiding en uitvoering van het beleid zo goed mogelijk uit te voeren is het nodig om het werk te verdelen. Elk GS-lid krijgt dus een takenpakket, dit wordt ook wel een portefeuille genoemd.

Voorbereiding en uitvoering van besluiten

Een GS-lid is dus verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, zoals de ruimtelijke ordening, cultuur, onderwijs en verkeer. De gedeputeerden zijn belast met de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van de Provinciale Staten en ze houden toezicht op de gemeentebesturen en de waterschappen. Zo is de uitvoering van een aantal wetten en rijksregelingen weer opgedragen aan de GS. Hierbij kan je denken aan het verlenen van vergunningen of het af- of goedkeuren van bestemmingsplannen. De Gedeputeerden moeten weer de verantwoording afleggen aan de Provinciale Staten.

Belangenbehartiging

Een andere belangrijke taak van GS is het behartigen van de belangen van hun provincie. Deze belangenbehartiging speelt weer op diverse gebieden, zoals industriebeleid, woningbouw en natuur en landschap.

Vergaderen

In de meeste provincies vergadert het college van GS een keer per week, bijvoorbeeld in een provinciehuis. Tijdens deze vergadering worden er gezamenlijk beslissingen genomen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Vaak wordt de agenda van de GS wel van tevoren aan het publiek bekend gemaakt, bijvoorbeeld via internet of de krant. Ook zijn de besluiten na de vergadering meestal gelijk openbaar. Alleen als het over zeer vertrouwelijke zaken gaat, dan worden er geen mededelingen gedaan.

IPO

Het IPO is het Interprovinciaal Overleg. Dit is een vereniging van de twaalf Nederlandse provincies. Het IPO behartigt de provinciale belangen en vormt ook het platform voor de uitwisseling van de kennis en ervaring van de provincies. Verder zorgt deze vereniging voor het stimuleren van vernieuwingsprocessen. Ze neemt daarbij, als het nodig is, ook initiatief. Het bestuur van het IPO bestaat vaak uit dertien leden, vaak is dit een gedeputeerde van een provincie. Ook kan het de commissaris van de koningin zijn en een voorzitter. Tijdens de algemene vergadering van het IPO zijn er zestig Statenleden aanwezig, uit elke provincie vijf. Het bureau IPO zet zich onder meer in voor het gemeenschappelijk optreden in de betrekkingen met de rijksoverheid, de Europese Unie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en met maatschappelijke organisaties.
© 2012 - 2024 Marensa, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Provinciale Staten, wat doen ze?Provinciale Staten, wat doen ze?Menigeen weet niet wat dit precies inhoudt. De Provinciale Staten vormen het Algemene Bestuur van de provincie; hebben r…
BestuursbevoegdheidHoe komt een bestuursorgaan aan zijn bevoegdheid? Alles over attributie (bevoegdheid scheppen), delegatie (bevoegdheidso…
De Provinciale StatenHet beleid van een provincie wordt in grote lijnen bepaald door de Provinciale Staten. Deze controleren ook de Gedeputee…
Het politieke bestuur van NederlandHet politieke bestuur van NederlandHet politieke systeem van Nederland ligt in de handen van verschillende organisaties. Over alles moet worden overlegd, e…

De Commissaris van de KoninginDe Commissaris van de KoninginDe Commissaris van de Koningin is een voorzitter en lid van de Gedeputeerde Staten. Dit is het dagelijks bestuur van de…
De regering en het kabinetDe regering wordt gevormd door de koningin en alle ministers. Het kabinet bestuurt het land en voert het beleid uit. Dez…
Bronnen en referenties
  • Parlement.nl
  • Overheid.nl
Marensa (310 artikelen)
Gepubliceerd: 27-01-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.