Het politieke bestuur van Nederland

Het politieke bestuur van Nederland Het politieke systeem van Nederland ligt in de handen van verschillende organisaties. Over alles moet worden overlegd, en deze verschillende besturen zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt geleidt.

Gemeente

De gemeente beslist veelal zaken die voor de mensen “dicht bij huis” liggen. De Gemeenteraad wordt gekozen door de burgers. Deze gemeenteraad geeft opdrachten aan de wethouders en de burgemeester. Deze opdrachten moeten de werknemers, de ambtenaren, uitvoeren. Ook komen de ambtenaren of wethouders zelf wel eens met nieuwe ideeën. Deze ideeën worden in het college voorgelegd, een college van burgemeester en wethouders. Als het idee dan goed wordt gekeurd, wordt het uitgevoerd als het een dagelijkse opdracht is. Als het echter een grote opdracht is, wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd. Als deze het goed keurt, wordt er geld vrijgemaakt en wordt het idee alsnog uitgevoerd. Al deze opdrachten moeten zich binnen deze gemeente bevinden. Als dit niet zo is, moet het worden voorgelegd aan de provinciale staten.

Zaken waarover de gemeente bijvoorbeeld beslist:

 • Bestemmingsplannen
 • Verkeer en openbaar vervoer
 • Daklozen opvang
 • Verplaatsen of weren van vervuilende of gevaarlijke bedrijven
 • Sport en onderwijs voorzieningen
 • Woningbouw
 • Rotondes

Provincie

De provinciale staten beslist over de zaken in een provincie die gemeentegrens overschrijdend zijn. De Provinciale staten worden door de burgers gekozen. Behalve de commissaris van de koningin, deze wordt benoemd door de regering waarbij wordt overlegt met de provinciale staten. Deze commissaris is voorzitter van de provinciale staten en ziet erop toe of de besluiten door de provinciale staten wettelijk verantwoord zijn, dus of ze voldoen aan de landelijke wetgeving. De provinciale staten stellen plannen samen en de gedeputeerde staten brengen deze tot uitvoering. De gedeputeerde staten zijn het dagelijkse bestuur van de provincie en zijn verantwoordelijk voor alles binnen de provincie maar blijven ten alle tijden verantwoordingsschuldig aan de provinciale staten.

Zaken waarover de provincie bijvoorbeeld beslist:

 • Ruimtelijke ordening (gemeente)
 • Verkeer
 • Milieu
 • Toezicht op gemeenten en waterbeheer

Landelijk

In Nederland staat de eerste kamer bovenaan, hierin zitten de hoogste ministers en de koningin. Deze maakt besluiten over
voorstellen van de tweede kamer en, als het voorstel goed is gekeurd, zetten zij hieronder hun handtekening. Als er een minister of de koningin zou weigeren te tekenen, zou diegene moeten aftreden. De tweede kamer beslist over voorstellen van de regering en maakt eventueel suggesties om punten te wijzigingen. De regering beslist over de voorstellen van de ambtenaren van de regering of geeft opdrachten aan deze ambtenaren. Als de voorstellen van deze ambtenaren goedgekeurd zijn gaan ze dus naar de 2e kamer, enz.

Zaken waarover er landelijk wordt beslist:

 • Landelijk onderwijs
 • Economie van het land
 • Welzijn van het land
 • Belasting
 • Wetten
 • Toezicht op de provincies en soms ook de gemeenten

Europees

In Europa staat de Europese Unie bovenaan. De Europese Unie besluit over zaken die door landen worden voorgedragen. Ook maakt de Europese Unie zelf besluiten voor bijvoorbeeld de Europese grondwet, wetten die voor alle mensen gelden. Ze maken besluiten over grensoverschrijdende problemen van alle landen die in de Europese Unie zitten.

Zaken waarover de Europese Unie bijvoorbeeld beslist:

 • Milieuzaken
 • Landbouw
 • Buitenlandse zaken
 • Vrij verkeer van goederen en diensten
 • Asielbeleid
 • Migratiebeleid

Internationaal/Mondiaal

Internationaal is alles wat tussen landen afspeelt. De regering van beide landen heeft inspraak op besluiten tussen deze landen. Als deze er niet uitkomt, komt, in Europa, de Europese Unie ertussen en helpt deze met het besluiten.
Mondiaal is wat er tussen verschillende werelddelen afspeelt, dus over de hele wereld.

Zaken waarover Mondiaal en Internationaal bijvoorbeeld beslist:

 • Derde-wereldlanden
 • Oorlog
 • Milieu
 • Mensenrechten
 • Multiculturele samenleving
 • Financiën
© 2011 - 2020 Mhansma, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Politicologie: wetenschap van het politiekePoliticologie: wetenschap van het politiekeDe meeste mensen denken bij de studie politicologie dat ze worden opgeleid tot politicus. De studie politicologie is ech…
Provinciale Staten, wat doen ze?Provinciale Staten, wat doen ze?Menigeen weet niet wat dit precies inhoudt. De Provinciale Staten vormen het Algemene Bestuur van de provincie; hebben r…
Hoe vitaal is de lokale politiek?Hoe vitaal is de lokale politiek?Lokale politiek heeft het moeilijk, leeft niet onder de burger en is niet populair. Sterker nog, de meeste burgers hebbe…

Blasfemiewet Pakistan: belediging islam en profeet MohammedBlasfemiewet Pakistan: belediging islam en profeet MohammedBlasfemiewet Pakistan: belediging islam en profeet Mohammed. Er gelden in Pakistan strenge wetten met betrekking tot de…
Bung Bunga party's, Silvio Berlusconi's omstreden sexfeestenSilvio Berlusconi, de Italiaanse premier, komt de laatste tijd steeds vaker en vaker in de nieuwsberichten. Jammer genoe…

Reageer op het artikel "Het politieke bestuur van Nederland"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Mhansma
Gepubliceerd: 27-02-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Schrijf mee!