SCP: Nederlanders tevreden en optimistisch?

SCP: Nederlanders tevreden en optimistisch? Volgens het laatste onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn Nederlanders minder bang geworden, tevredener over de woonsituatie en optimistischer met betrekking tot de groeiende economie. Nederlandse burgers zijn tevreden. Is het toeval dat de uitkomst van dit onderzoek van het SCP bekend wordt gemaakt, vlak voor de presentatie van de begroting voor 2008 op Prinsjesdag? Is het SCP ingesteld om propaganda te voeren voor de overheid?

SCP: Nederlanders tevredener en optimistischer.

Volgens het laatste onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn Nederlanders minder bang geworden, tevredener over de woonsituatie en optimistischer met betrekking tot de groeiende economie. Na de aanslagen op 11 september 2001, de moord op Pim Fortuyn en de moord op Theo van Gogh was het gevoel van de Nederlanders sterk veranderd. Maar de conclusie van het meest recente onderzoek van het SCP luidt: 80% van de Nederlanders noemt zichzelf gelukkig en 80% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de toekomst. Is het toeval, dat de uitkomst van dit onderzoek door de SCP bekend wordt gemaakt, enkele dagen voor de presentatie van de begroting van 2008 op Prinsjesdag?

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1973. Het Bureau heeft tot taak:
 • a. wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen
 • b. bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het aangeven van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken
 • c. informatie te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te maken

Het Bureau verricht zijn taak in het bijzonder waar problemen in het geding zijn die het beleid van meer dan één departement raken. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is -als coördinerend minister voor het sociaal en cultureel welzijn- verantwoordelijk voor het door het Sociaal en Cultureel Planbureau te voeren beleid. Omtrent de hoofdzaken
van dit beleid treedt de minister in overleg met de minister van Algemene Zaken, van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Financiën, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau werkt dus in opdracht van de ministers van Nederland; Het Kabinet.
Voor Het Kabinet is het volgende van belang:

Presentatie begroting 2008 op Prinsjesdag 18 september 2007.

Het kabinet is unaniem tot overeenstemming gekomen met betrekking tot de begroting van 2008. Op Prinsjesdag, 18 september 2007, zal de begroting voor het jaar 2008 worden gepresenteerd. Nadat enkele feiten uit deze begroting zijn uitgelekt, lijkt de conclusie verstrekkende gevolgen te hebben voor de Nederlandse burger. Allemaal zullen we meer belasting gaan betalen en voor iedereen worden de lasten verzwaard, ondanks de groeiende economie en het exorbitante uitgave patroon van het Kabinet. Een prettig vooruitzicht? Vreemd genoeg, lijkt de overheid steeds weer draagvlak te kunnen creëeren. Wat is de rol van een onderzoek, zoals ingesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarvan de conclusie vandaag -enkele dagen voor Prinsjesdag- wordt gepresenteerd?

Rapport: De sociale staat van Nederland 2007.

Vandaag is het rapport 'De sociale staat van Nederland 2007' gepresenteerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau. In het rapport wordt volgens het SCP, antwoord gegeven op vragen als:
 • Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking?
 • Is er een verbetering van het inkomen geweest, zijn er meer mensen aan de slag gekomen, hebben we minder last van criminaliteit en wonen we beter?
 • Stijgt of daalt het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking; hoe gezond zijn we, en hoe zit het met de sociale samenhang in Nederland? Zien we bijvoorbeeld een toe- of afname in de politieke participatie en in het vrijwilligerswerk?
 • Hoe waarderen zij hun bestaan, hoe tevreden zijn zij met hun leven in het algemeen, of met specifieke aspecten van hun leefsituatie? Hoe waarderen zij hun gezondheid, werk en vriendenkring; hoe prettig voelen zij zich in de Nederlandse samenleving?
Het vertrouwen van de bevolking in de samenleving en in de overheid in het bijzonder komen, volgens het SCP, eveneens aan bod. Om de huidige sociale situatie te kunnen beoordelen zouden vergelijkingen worden gemaakt met de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar.

Ook zou aandacht zijn besteed aan de leefsituatie van afzonderlijke groepen. De reden hiervoor is volgens het SCP het feit dat de mogelijkheden, kansen en preferenties van verschillende bevolkingsgroepen – jong en oud, man en vrouw, gehandicapt en niet-gehandicapt, autochtoon en allochtoon, arm en rijk – voor de inrichting van hun leven uiteen lopen.

Het Persbericht van het SCP met betrekking tot het rapport.

Het gaat weer beter met de Nederlanders
 • Het aandeel Nederlanders dat tevreden is met de regering nam toe van 48% in 2004 tot 67% in 2006.

In 2006 gaf 82% van de Nederlanders aan ‘gelukkig’ of ‘zeer gelukkig’ te zijn.
 • De arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking (het aandeel van de Nederlanders van 15-65 jaar dat een baan heeft) steeg van 63% in 2004 tot 65% in 2006. Onder vrouwen steeg dit percentage tot 56% in 2006, onder ouderen tot 42%.
 • In de groep Nederlanders die geboren is in de jaren 1975-1979 is het percentage hoogopgeleide vrouwen hoger dan dat van de mannen (in 2005 mannen: 32%, vrouwen: 38%).
 • In 2006 was 64% van de bevolking van mening dat ‘de criminaliteit de laatste tijd toeneemt’, in 1995 was dat aandeel nog 86%.
 • In 2006 vond 41% van de bevolking dat er teveel buitenlanders in Nederland wonen. In 2000 was dit aandeel nog 51%.
 • De slagingspercentages voor het eindexamen zijn in het havo gestegen van 84% in 1995 tot 90% in 2005, in het vwo van 87% in 1995 tot 94% in 2005.
 • Tussen 1995 en 2005 daalde de gemiddelde ‘echte’ televisiekijktijd van 12,4 naar 10,8 uur per week. De tijd die Nederlanders wekelijks achter de computer zitten (online en offline), steeg in die periode van 0,9 naar 3,8 uur.
 • Gezinsvormende huishoudens beschikken steeds later over een eengezinshuis; ouderen blijven langer dan voorheen in eengezinshuizen wonen.

Indien U het persbericht rustig leest en op U in laat werken, kunt U de verschillende conclusies en variërende vergelijkings-peilers als opvallend ervaren. Wat is de daadwerkelijke intentie van een dergelijk rapport? Wat kan er mogelijk schuil gaan, achter de gekozen datum van presentatie? Is de conclusie van SCP een daadwerkelijke weergave van de werkelijkheid? Ervaart U uw bestaan in Nederland, zoals door het SCP omschreven?

Pure Propaganda?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau en haar bij Koninklijk Besluit vastgelegde taken, dienen de overheid en dragen bij aan het creëren van draagvlak voor onder andere de begroting voor 2008?
 • Is de Nederlandse burger tevreden en optimistisch?
 • Is de Nederlandse burger tevreden met de regering?
 • Voelt de Nederlandse burger zich méér dan ooit te voren, veilig in Nederland?
 • Vinden minder burgers dat 'de criminaliteit de laatste tijd toeneemt'?
 • Vinden minder burgers dat er teveel buitenlanders in Nederland wonen?
 • Is naar Uw mening gevraagd door het SCP? Wat zijn Uw antwoorden op de vragen van het SCP?

Worden dergelijke onderzoeken gefinancieerd door de overheid met belastinggeld?

Betaalt de Nederlandse burger voor een rapport dat draagvlak moet creëeren, voor een begroting en een beleid van een kabinet dat met geld smijt, om vervolgens de Nederlandse burger extra belasting te laten betalen in 2008?
© 2007 - 2022 Alex, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Prinsjesdag - begrotingsprocesPrinsjesdag - begrotingsprocesIeder jaar op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Op deze dag presenteert het kabinet de plannen voor het…
Betekenis van PrinsjesdagDe 3e dinsdag van september, dan is het weer zo ver. Het koffertje komt weer tevoorschijn en de begroting wordt bekend g…
Geschiedenis van PrinsjesdagGeschiedenis van PrinsjesdagSinds april 2013 zit Willem-Alexander op de troon. Daarvoor hebben wij vier vrouwelijke koninginnen gehad. Waar komt de…
Wat is een rijksbegroting?Wat is een rijksbegroting?Een rijksbegroting is te vergelijken met het huishoudboekje binnen een gezin. Jaarlijks wordt de rijksbegroting gepresen…
Bronnen en referenties
 • SCP
Alex (41 artikelen)
Laatste update: 22-11-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.