Standpunten PVV

De PVV is de onbetwiste winnaar van de verkiezingen die plaatsvonden op 9 juni 2010. Geert Wilders heeft het CDA van de troon gestoten en heeft 22 zetels. Wat zijn de speerpunten van de PVV? Waar staat deze Partij voor de Vrijheid voor? In dit artikel zal de visie van de PVV nader worden toegelicht.

Veiligheid

De PVV kies voor “zero tolerance”. De politie moet de baas worden op straat. Daarom wil de partij extra geld investeren in veiligheid, door het aanstellen van 10.000 extra agenten. Ook wil de partij hogere minimumstraffen en zwaardere maximumstraffen. Concrete maatregelen zijn bijvoorbeeld de versobering van gevangenisstraffen en het afschaffen van TBS.

Islambestrijding

De “tsunami van de islam” waar Geert Wilders zo vaak voor waarschuwde. De islam is in de ogen van de PVV een totalitaire leer, gericht op onderdrukking en geweld. De PVV wil de islam bestrijden door een verbod op het bouwen van moskeen, het sluiten van alle islamitische scholen, een verbod op hoofddoekjes bij overheidsinstellingen, een belasting op hoofddoekjes (kopvoddentaks), afschaffen van de dubbele nationaliteit. Daarnaast pleit de partij voor een harde aanpak van asielzoekers. En vooral: volledige immigratiestop van mensen uit Islamitische landen.

Democratisering

De PVV wil dat de macht teruggegeven wordt aan de burger. De partij denkt dit te bereiken door afschaffing van de Eerste Kamer, een gekozen minister-president, het aantal Tweede Kamerleden terug te brengen tot honderd, een koning uit de regering aan te stellen, fors te snijden in de salarissen van ambtenaren, het Koninklijk Huis te laten bezuinigen en het stemrecht af te pakken van mensen met een dubbele nationaliteit of niet- Nederlanders. Ook wil de PVV dat de Nederlandse Antillen en Aruba alsnog uit het koninkrijk verdwijnen.

Verzorgingsstaat en AOW-leeftijd

Het is kiezen of delen: of een verzorgingsstaat, of een immigratieland. De arbeidsmigratie moet worden gestopt, vanwege het verlies aan banen. Het uitkeringsstelsel moet hard worden aangepakt. Wie fraudeert, krijgt nooit meer een uitkering. Kinderbijslag voor maximaal twee kinderen, mensen in de schuldsanering moeten dit betalen op eigen kosten. En vooral: de AOW-leeftijd moet 65 jaar zijn, geen dag later.

Onderwijs

Wat betreft het onderwijs, wil de PVV dat buitenlanders hun eigen schoolkosten betalen. De studiefinanciering en ov-jaarkaart moeten blijven gehandhaafd.

Cultuur en nationaliteit

De PVV hecht veel waarde aan de Nederlandse nationaliteit. Folders moeten in het Nederlands, absoluut niet in een andere taal. Nederlands onderwijs moet worden gegeven in het Nederlands. De Nederlandse vlag moet wapperen op elke school en overheidsinstelling.

Belasting

De belastingen voor burgers en ondernemers moeten omlaag. De koopzondagen moeten niet worden beperkt.

Milieu en dieren

De PVV denkt dat we moeten stoppen met het uitgeven van geld aan de “klimaathype” . Schommelingen van het klimaat zijn heel normaal en hebben altijd al plaatsgevonden. De PVV pleit voor kernenergie: het is veilig, constant en belangrijker: het maakt ons onafhankelijk van bijvoorbeeld Rusland en islamitische landen.

De PVV heeft het beste voor met het dier en is voorstander voor professionalisering van de dierenambulance en de dierenpolitie. Er zou een speciaal dierenalarmnummer moeten komen en de grondrechten van het dier moeten worden vastgelegd in de grondwet.
© 2010 - 2020 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De islamisering in NederlandWat heeft gezorgd voor de angst voor juist Islamisering in Nederland en wat kan hieruit worden geconcludeerd?
De bekendste politieke partijen van NederlandDe bekendste politieke partijen van NederlandDe politiek, u hoort en leest er van alles over, er wordt van alles over gezegd. Maar hoe zit het nu eigenlijk met al di…
Sociaal Hygiëne BeleidSociaal Hygiëne BeleidSociaal Hygiëne is een wettelijke eis als je een horecabedrijf wilt starten. Logisch, als beheerder, bedrijfsleider en/o…
Nationalisme tijdens het democratiseringsprocesNationalisme tijdens het democratiseringsprocesSinds de tweede helft van de 18e eeuw, met de opkomst van het kapitalisme, bestaat er voor machthebbers de noodzaak hun…

Nicolaas Jouwe, beslist geen papualeiderNicolaas Jouwe heeft het grootste gedeelte van zijn leven in Nederland gewoond, maar is een Papua. Hij wordt door de Ned…
België is een van de weinige landen met kiesplichtIn theorie zijn verkiezingen een feest van de democratie waaraan zoveel mogelijk mensen moeten kunnen deelnemen. Daarom…

Reageer op het artikel "Standpunten PVV"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Peter Lub, 25-06-2016 09:15 #5
De meeste standpunten hangen niet eens samen. Belasting omlaag èn de AOW-leeftijd 65 jaar. Over 10 jaar is dat onbetaalbaar. En kernenergie zodat we onafhankelijk worden van Rusland en Islamitische landen terwijl wij zelf gas exporteren naar deze landen wat redelijk wat in het laatje brengt.

D. Meijer, 17-05-2016 12:05 #4
Ik heb deze rubriek doorgelezen over verbetering van democratie, veiligheid enz. Maar waar wordt er ook maar iets verteld over verbetering van de werkgelegenheid? Hoe zit het met mensen die tussen de veertig en de zestig zitten, die niet meer aan de bak komen, omdat de werkgever liever werkt met goedkope krachten uit het buitenland zoals de Oost-Europese landen, zelfs geen gesubsidieerde krachten willen aannemen? De hele economie in Twente, waar ik woon, is in elkaar gezakt, en komen er steeds meer werklozen bij vanwege faillissementen. Hoe gaat de PVV dit oplossen, stel dat ze aan de macht komen? Komen die mensen nog aan het werk, of moeten zij tot aan hun pensioen vrijwilligerswerk blijven doen?

Markaal, 06-01-2016 20:22 #3
Waarom hoor ik niets betreffende de mogelijke terugkeer van vluchtelingen indien er weer veilige gebieden zijn in de thuislanden.
Waarom hoor ik geen verwachtingen van aantallen die komen in het kader van gezinsherenigingen plus de bijkomende kosten hiervan.
Waarom hoor ik verontwaardiging over de gang van zaken in Keulen. Het is toch bekend dat al jaren jonge vrouwen lastig gevallen worden met gesis, gefluit en uitgemaakt worden voor hoer?
Het ontbreekt nogal aan informatie in de huidige verslaggeving in Europa en Nederland

H. Zwart, 28-10-2015 14:12 #2
Ik kan mij er niet in vinden dat de mensen die in de schuldsanering zitten dat zelf moeten betalen want alles wordt te duur voor de lagere inkomens en ook vind ik dat de sociale voorzieningen voor de laagst betaalde mensen gehandhaafd moet blijven want het is voor hun alleen maar overleven. Graag zou ik een reactie hierop willen.

b.v.d H.Zwart

F. Bernet, 05-01-2011 19:21 #1
Ik ben het met de meeste standpunten van de PVV eens. Alleen de rubriek "democratisering" kan ik niet onderschrijven, en wel om de volgende reden: democratie betekent: het volk regeert. Welnu, ik ben van mening dat het volk zichzelf niet kan besturen. Als we gaan kijken hoe God het bedoeld heeft, dan krijgen we deze volgorde: God, de Schepper van Hemel en Aarde, stelt een Godvrezende koning aan over een land. Deze koning moet tegelijkertijd een groot en goed leider zijn, die belangrijke beslissingen durft te nemen, die het welzijn van zijn onderdanen bevorderen. Zijn belangrijkste taak is het volk erop te wijzen dat zij God moeten dienen met geheel hun hart, en hun ogen moeten richten op de Here Jezus, Die spoedig terug zal keren op de Aarde om Zijn Koninkrijk te vestigen. Halleluja!

Infoteur: Rebeccahoogers
Laatste update: 15-09-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Reacties: 5
Schrijf mee!