President Trump van de Verenigde Staten: plannen en visie

President Trump van de Verenigde Staten: plannen en visie Wat zijn de plannen en wat is de visie van President-elect Donald Trump van de Verenigde Staten? En wat zijn de gevolgen? Op 16 juni 2015 stelde de New Yorkse projectontwikkelaar Donald J. Trump (14 juni 1946) zich officieel kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 als Republikein. De Republikeinse Partij is in 1854 opgericht, met als belangrijkste reden de geplande uitbreiding van de slavernij in allerlei staten van Amerika, waar de partij zich met hand en tand tegen verzette. Bijna niemand van het establishment nam Trump serieus toen hij zich kandideerde. De vastgoedmagnaat nam het op tegen maar liefst 16 republikeinse rivalen, onder wie Ted Cruz en Jeb Bush. Tot ontzetting van de leiders van de Republikeinen liep hij al vrij snel ver voor op zijn tegenstanders. Zij trokken zich één voor één terug en Trump werd in juli 2016 officieel gekozen tot presidentskandidaat van de Republikeinen. Hillary Clinton (1947) was de kandidaat van de Democratische Partij.
President Trump van de Verenigde Staten / Bron: Michael Vadon, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)President Trump van de Verenigde Staten / Bron: Michael Vadon, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)

Trump is 45e president van de Verenigde Staten

Donald Trump wordt de 45e president van de Verenigde Staten met Mike Pence (1959) als vicepresident. Pence is een overtuigd christen en sociaal conservatief. In 2013 werd hij 50e gouverneur van Indiana. De inauguratie van Trump vindt plaats op 20 januari 2017. Op die dag in het Joodse jaar 5777, is Trump 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen oud. Tot die tijd gaat hij als president-elect van de Verenigde Staten door het leven. In de twee maanden tussen de verkiezingen en de inauguratie moet Trump een kabinet samenstellen en mag hij zelf zijn ministers benoemen. Deze ministers moeten daarna worden goedgekeurd door het Congres. Trump heeft het tij mee. Ook in het Amerikaans Congres behaalden de republikeinen een meerderheid, zowel in de Senaat (vergelijkbaar met de Eerste Kamer) als in het Huis van Afgevaardigden (vergelijkbaar met de Tweede Kamer).

Amerikaanse Hooggerechtshof
Trump zal tijdens zijn ambtstermijn het negende lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof (Supreme Court) benoemen. Eerder in 2016 is daar een plek vrijgekomen na het overlijden van de conservatieve rechter Scalia. In principe kan het Supreme Court elke wet afschieten. Met de benoeming van een nieuwe rechter kan Trump een doorslaggevende rechter benoemen in het Supreme Court, die zonder Scalia nog acht leden telt: vier (zeer) conservatieve en vier (zeer) liberale. Naar verwachting kan Trump meerdere nieuwe rechters in het Hooggerechtshof benoemen; een aantal hunner zijn op leeftijd en zullen naar verwachting aftreden. Trump kan hiermee een duidelijke stempel drukken op de VS, die ook na zijn termijn als president nog merkbaar zal zijn.

Trumps slogan 'Make America Great Again' is geënt op de leus van Reagan uit de jaren '80: 'Let's Make America Great Again' / Bron: Yoyolux, Wikimedia Commons (Publiek domein)Trumps slogan 'Make America Great Again' is geënt op de leus van Reagan uit de jaren '80: 'Let's Make America Great Again' / Bron: Yoyolux, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Mainstream media
De Republikein is wars van 'politieke correctheid' en neemt geen blad voor de mond. Zijn harde en onorthodoxe manier van campagnevoeren heeft Trump naar het Witte Huis geleid. Hij won de verkiezingen van Clinton, die Donald Trumps achterban op hooghartige wijze wegzette als een 'basket of deplorables', een mand vol betreurenswaardige mensen. Hiermee bevestigde zij het beeld van veel mensen dat de Clintons er niet zijn voor het volk, maar om hun eigen belangen te dienen. De mainstream media (MSM) waren bijna uniform vijandig ten opzichte van Trump. De miljardair gebruikte alternatieve media om zijn boodschap aan de kiezers te vertellen. Na de verkiezingen bedankte Donald Trump dan ook de alternatieve media 'in het verspreiden van de waarheid'. Trump belde onder meer Info Wars gastheer Alex Jones op om hem te bedanken, maar ook Jim Bakker, een Amerikaanse televisie-evangelist die meermaals positieve aandacht aan de kandidatuur van Trump gaf.[1/2/3]

De belangrijkste plannen van Trump

Van Trump wordt gezegd dat hij met simpele oplossingen komt voor ingewikkelde problemen. Wat zijn Trumps belangrijkste plannen met betrekking tot de overheid, immigratie, buitenlandbeleid, handel, energie en milieu, infrastructuur, belastingen en gezondheidszorg?

Trump heeft plannen om Washington te hervormen / Bron: Kmccoy, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)Trump heeft plannen om Washington te hervormen / Bron: Kmccoy, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)

Washington hervormen

Corruptie tegengaan

Washington hervormen was ook de kern van de Obamacampagne in 2008.[4] Trump is echter de eerste president van de Verenigde Staten die geen enkele politieke ervaring heeft en die zijn eigen campagne heeft betaald. Hij is daardoor niemand iets verschuldigd. Dat komt goed uit, want 'Drain the swamp' (pomp het moeras leeg), was dé leus waarmee Trump kiezers voor zich won. Doordat hij geen donors, lobby's of actiecomités achter zich heeft, kan hij zonder verborgen agenda aan het werk en daadwerkelijk orde op zaken stellen in, wat hij noemt, 'het corrupte moeras van Washington'.

Revolving doors-regels aanscherpen

In één van zijn meest populaire campagnespeeches, heeft Trump gezegd dat hij 'de corrumperende invloed van speciale belangen zal verminderen'.[5] Eén van de hervormingen die hij zal doorvoeren is het aanscherpen van de revolving doors-regels (draaideur-regels) die gelden voor beleidsmakers die lobbyist worden. Trump wil een verbod van vijf jaar op federaal lobbyen door mensen die uit het overheidsapparaat van Washington afkomstig zijn. Op die manier wil de nieuwe president van de Verenigde Staten voorkomen dat mensen die als staats- of federale lobbyist geregistreerd staan, de overheid gebruiken als een vehikel om zichzelf te verrijken. Tevens wil Trump politieke fondsenwerving door leden van het Congres aan banden leggen. Dit mag dan alleen na werktijd nog worden verricht.

Zittingstermijnen inkorten

Trump wil ook de zittingstermijnen van leden van het Congres inkorten, wat betekent dat er voor leden van het Huis van Afgevaardigden een limiet moet komen van drie termijnen en Senatoren mogen nog maar 12 jaar plaatsnemen in de senaat. Deze verandering kan alleen gerealiseerd worden door middel van constitutionele amendering.

Kleinere overheid

In een poging om de omvang van de overheid te doen krimpen, wordt opgeroepen tot een vacaturestop op alle federale werknemers om daarmee het personeelsbestand te verminderen door middel van natuurlijk verloop (uitgezonderd openbare orde, veiligheid en volksgezondheid).

Er komt een muur tussen Amerika en Mexico / Bron: Justin McIntosh, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)Er komt een muur tussen Amerika en Mexico / Bron: Justin McIntosh, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)

Trumps immigratie-plannen

Muur tussen Mexico en de VS

De Republikein heeft onder meer gezegd dat (illegale) migranten die over de grens met Mexico komen 'drugs en criminaliteit meenemen' en 'verkrachters zijn'. Hij heeft vergaande plannen ontvouwd om (illegale) immigratie tegen te gaan. Zo heeft hij het plan om een muur aan de grens met Mexico te bouwen, de zogeheten 'Trump-wall'. Dit lijkt zijn belangrijkste punt te zijn op het gebied van immigratie. "En Mexico gaat ervoor betalen," zei hij tijdens een speech.[6] Dit werd met daverend applaus ontvangen.

Criminele migranten verwijderen

Eerder had Trump zijn oproep om alle immigranten zónder papieren uit de VS te verwijderen, afgezwakt. Iets wat niet alleen praktisch onmogelijk zou zijn, maar experts hebben ook gewaarschuwd dat het de Amerikaanse economie zou schaden omdat je te veel mensen uit de arbeidsmarkt zou onttrekken. Wel zal hij op zijn eerste dag als president twee miljoen 'criminele migranten' uit het land verwijderen, zo beloofde hij. Recente studies schatten dat er minder dan 168.000 van zulke mensen in de Verenigde Staten zijn.[7] Maar Trump zet het aantal op zo'n twee miljoen, wat suggereert dat hij een brede definitie heeft van wat criminelen zijn. Mensen die een overtreding hebben begaan vallen daar kennelijk ook onder. Wie in de Verenigde Staten wil wonen, moet van Trump een 'ideologische test' ondergaan, waarin vastgesteld wordt of iemand Amerikaanse waarden deelt.

Migratie vanuit Libië en Syrië naar de VS bevriezen

Trump heeft beweerd dat de regering 'niet weet' wie de vluchtelingen zijn die ze in de VS toelaten. Zo wil Trump als president het opvangprogramma voor Syriërs opschorten. Er wordt volgens Trump onvoldoende gekeken naar de achtergrond van de vluchtelingen. Trump is een voorstander van meer samenwerking met Arabische landen teneinde 'veilige zones' te creëren voor oorlogsvluchtelingen.[8]

Trump ziet met lede ogen aan dat werk naar China wordt verplaatst / Bron: High Contrast, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)Trump ziet met lede ogen aan dat werk naar China wordt verplaatst / Bron: High Contrast, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)

Plannen van Trump met betrekking tot handel

Handelsverdragen

Oneerlijke handelsverdragen die Amerikaanse banen inpikken en werk naar China en andere lagelonenlanden verplaatsen? Trump weet er wel raad mee. Breken met de traditionele Republikeinse inzet voor vrije handel en heronderhandelen om tot betere verdragen te komen, waarbij het credo geldt: 'America first'. Trump wil 'opnieuw onderhandelen' over de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA), een vrijhandelszone die Canada, de Verenigde Staten en Mexico omvat. De VS zouden ook deelnemen aan de Trans-Pacific Partnership (TPP), een controversiële vrijhandelsverdrag tussen twaalf landen, waarover nog wordt onderhandeld. Het gaat om de landen Australië, Brunei, Canada, Chili, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore, de Verenigde Staten, en Vietnam. Het pact is bedoeld om de economische banden tussen deze landen te versterken door handel en investeringen te bevorderen tussen de TPP partners en innovatie, economische groei en ontwikkeling te stimuleren, alsmede banen te scheppen. Critici beweren echter dat het de concurrentie tussen de arbeidskrachten van de verschillende landen intensiveert.

China

China stelt zich volgens Trump oneerlijk op en geen is markteconomie. Trump zei daarover: "Het wordt tijd dat ze zich aan de regels houden en ze zullen zich aan de regels gaan houden."

Trumps visie op het buitenlandbeleid

Trump wil NAVO-landen niet automatisch te hulp schieten als ze aangevallen worden. Trump houdt vast aan zijn Amerika Eerst-ideologie. Dit betekent dat de VS alleen te hulp zal schieten als een NAVO-land aan zijn verplichtingen heeft voldaan.[9] Volgens Trump hebben de VS tientallen jaren lang bakken met geld aan de NAVO gespendeerd, terwijl veel andere leden substantieel achterblijven in hun uitgaven, waaronder Nederland. Ondertussen verwachten ze wel dat Amerika hen verdedigt of versterkt. Trump heeft ook gedreigd troepen uit Europa en Azië weg te halen als die bondgenoten niet dieper in de buidel willen tasten voor de Amerikaanse bescherming. Het Amerikaanse belang staat voorop en voor wat, hoort wat, is Trumps visie op buitenlandbeleid.

Trump wil IS uitroeien / Bron: U.S. Department of Defense, Wikimedia Commons (Publiek domein)Trump wil IS uitroeien / Bron: U.S. Department of Defense, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Syrië en IS

Trump ziet de Syrische president Bashar al-Assad als het minste kwaad in vergelijking met de door de VS gesteunde rebellen en oppositiegroepen, van wie sommige volgens hem minder gematigd zijn dan ze lijken. Over de terreurgroep Islamistische Staat (IS) zei Trump: 'We gaan de barbaren van IS uitroeien en we gaan dat snel doen."[10]

Israël

Over de Amerikaanse ambassade die in Tel Aviv staat is Trump glashelder: "We verplaatsen de Amerikaanse ambassade in Israël naar de eeuwige hoofdstad van het Joodse volk: Jeruzalem." Trump vindt verder dat de Palestijnen aan de onderhandelingstafel moeten plaatsnemen en moeten erkennen dat Israël een Joodse staat is en voor altijd zal bestaan als een Joodse staat. En als Trump president wordt 'dan zal de behandeling van Israël als tweederangsburger onmiddellijk stoppen'.

Iran

Over de nucleaire plannen van Iran zei Trump: "Mijn belangrijkste prioriteit is om de verschrikkelijke deal met Iran [die Obama heeft gesloten] te ontmantelen. (...) We zullen het wereldwijde terreurnetwerk van Iran volledig omver blazen."

Energie en milieu

Trump is voornemens om miljarden dollars aan betalingen aan de programma's inzake klimaatverandering van de Verenigde Naties te annuleren. Hij heeft gezegd dat hij het geld dat hij daarmee bespaart gaat inzetten voor grote infrastructuurprojecten in de Verenigde Staten. Hij heeft ook beloofd om de beperkingen op te heffen met betrekking tot 'fracking' (een methode om schaliegas vrij te maken) en de Amerikaanse olie- en gasproductie op te voeren. Ook wil hij de nog voor honderden jaren aanwezige reserves aan 'schone kolen' aanspreken. Trump wil korte metten maken met het klimaatbeleid dat kolencentrales, industrie en transport aan banden legt en hij is niet van plan om wind- en zonne-energie vanuit de overheid te stimuleren. In het 'America first energy plan' staat dat hij 'schone lucht en schoon water' wil beschermen, maar hij rept met geen woord over klimaatverandering.[11]

Trump heeft vergaande plannen voor de infrastructuur van Amerika / Bron: Npangarkar (WMF), Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)Trump heeft vergaande plannen voor de infrastructuur van Amerika / Bron: Npangarkar (WMF), Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)

Infrastructuur, belastingen en gezondheidszorg

Trump gaat veel investeren in de infrastructuur van zijn land: in wegen, bruggen en vliegvelden. Dat levert op de korte termijn veel banen op. Door deze verwachte stimuleringsmaatregelen zijn de beurzen optimistisch gestemd. Daarnaast wil Trump belastingverlagingen doorvoeren. En door Obamacare grondig te herzien, wil Trump wat doen tegen verzekeringspremies die de pan uit rijzen.

Noten:
 1. The Alex Jones Channel. Donald Trump Thanks InfoWarriors For The Win. https://youtu.be/e93ibNdwoRo (gezien op 4-12-2016)
 2. The Jim Bakker Show. Prophetic Word from Rick Joyner. https://youtu.be/ngj6nnPdcQw (gezien op 4-12-2016)
 3. Een voorbeeld is het programma 'Trump: God's Chaos Candidate' met dr. Lance Wallnau, https://youtu.be/2Z4u2494vHI (gezien op 4-12-2016)
 4. Bart Deelen. De race naar het Witte Huis: vijf presidentsverkiezingen door de ogen van een Vlaming in Washington. Uitgeverij Halewyck, november 2016.
 5. "Reduce the corrupting influence of special interests".
 6. Elsevier. Wat wil Trump nou echt met illegale migranten? 28-8-2016, http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/08/wat-wil-trump-nou-echt-doen-met-illegale-migranten-349034 (ingezien op 5-12-2016)
 7. The Telegraph. What happens now that Donald Trump has won? The first 100 days of a Trump presidency. 10-11-2016, http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/09/what-happens-if-donald-trump-wins-the-first-100-days-of-a-trump/ (ingezien op 5-12-2016)
 8. De Telegraaf. Trump wil Syrische vluchtelingen weren. 4-9-2016, http://www.telegraaf.nl/buitenland/26538095/__Syrier_niet_welkom_bij_Trump__.html (ingezien op 4-12-2016)
 9. De Volkskrant. Trump wil NAVO-landen niet automatisch te hulp schieten. 21-7-2016,http://www.volkskrant.nl/buitenland/trump-wil-navo-landen-niet-automatisch-te-hulp-schieten~a4343784/ (ingezien op 4-12-2016)
 10. Trouw. Trump belooft vooral veiligheid in acceptatiespeech. 22-07-2016, http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4344355/2016/07/22/Trump-belooft-vooral-veiligheid-in-acceptatiespeech.dhtml (ingezien op 5-12-2016)
 11. Donaldjtrump.com. An America first energy plan. https://www.donaldjtrump.com/policies/energy (ingezien op 5-12-2016)
© 2016 - 2023 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Mike Pompeo, minister van Buitenlandse Zaken van de VSMike Pompeo, minister van Buitenlandse Zaken van de VSMike Pompeo is op 13 maart 2018 tot minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten (VS) benoemd. Hij volgt Rex…
Donald Trump en de Trump buildings in New YorkDonald Trump is de Amerikaanse vastgoedmagnaat die in de stad New York spreekwoordelijk tegen menig gebouw zijn pootje h…
De verkiezingsbeloften van de Amerikaanse president TrumpDe verkiezingsbeloften van de Amerikaanse president TrumpPresidentskandidaat Donald Trump kwam regelmatig in het nieuws met zijn bijzondere uitspraken en zijn verkiezingsbelofte…
Tiffany Trump: dochter van Donald Trump en Marla MaplesTiffany Trump: dochter van Donald Trump en Marla MaplesTiffany Trump wordt in 1993 geboren als liefdesbaby van Donald Trump en actrice Marla Maples. Dit huwelijk is echter van…

Tweede Kamerverkiezingen in NederlandSinds 1922 mogen alle volwassen Nederlandse staatsburgers stemmen voor de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer worden volksv…
D66: Het verkiezingsprogramma voor 2017-2021D66: Het verkiezingsprogramma voor 2017-2021De Democraten 66 (kortweg D66) is een sociale-liberale politieke partij in Nederland. De D66 is opgericht op 14 oktober…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Shealah Craighead, Wikimedia Commons (Publiek domein/bewerkt)
 • Bart Deelen. De race naar het Witte Huis: vijf presidentsverkiezingen door de ogen van een Vlaming in Washington. Uitgeverij Halewyck, november 2016.
 • Christenen voor Israël. 5 uitspraken van Donald Trump over Israël. 9-11-2016, https://christenenvoorisrael.nl/isreality/5-uitspraken-donald-trump-israel/ (ingezien op 9-12-2016)
 • De Telegraaf. Trump: China zal zich aan de regels houden. 9-12-2016, http://www.telegraaf.nl/buitenland/27195078/__Trump__China_zal_zich_aan_regels_houden__.html (ingezien op 9-12-2016)
 • De Telegraaf. Trump wil Syrische vluchtelingen weren. 4-9-2016, http://www.telegraaf.nl/buitenland/26538095/__Syrier_niet_welkom_bij_Trump__.html (ingezien op 4-12-2016)
 • De Volkskrant. Trump wil NAVO-landen niet automatisch te hulp schieten. 21-7-2016,http://www.volkskrant.nl/buitenland/trump-wil-navo-landen-niet-automatisch-te-hulp-schieten~a4343784/ (ingezien op 4-12-2016)
 • Donaldjtrump.com. An America first energy plan. https://www.donaldjtrump.com/policies/energy (ingezien op 5-12-2016)
 • Elsevier. Wat wil Trump nou echt met illegale migranten? 28-8-2016, http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/08/wat-wil-trump-nou-echt-doen-met-illegale-migranten-349034 (ingezien op 5-12-2016)
 • HLN. Wat overhaalde Amerikanen om voor Trump te stemmen? 9-11-2016, http://www.hln.be/hln/nl/10496/Verkiezingen-VS/article/detail/2969824/2016/11/09/Wat-overhaalde-Amerikanen-om-voor-Trump-te-stemmen.dhtml (ingezien op 4-12-2016)
 • The Alex Jones Channel. Donald Trump Thanks InfoWarriors For The Win. https://youtu.be/e93ibNdwoRo (gezien op 4-12-2016)
 • The Jim Bakker Show. 'Trump: God's Chaos Candidate' met dr. Lance Wallnau, https://youtu.be/2Z4u2494vHI (gezien op 4-12-2016)
 • The Jim Bakker Show. Prophetic Word from Rick Joyner. https://youtu.be/ngj6nnPdcQw (gezien op 4-12-2016)
 • The New York Times. Donald Trump Is Choosing His Cabinet. Here’s the Latest List.http://www.nytimes.com/interactive/2016/us/politics/donald-trump-administration.html?_r=0 (ingezien op 5-12-2016)
 • The Telegraph. What happens now that Donald Trump has won? The first 100 days of a Trump presidency. 10-11-2016, http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/09/what-happens-if-donald-trump-wins-the-first-100-days-of-a-trump/ (ingezien op 5-12-2016)
 • Trouw. Trump belooft vooral veiligheid in acceptatiespeech. 22-07-2016, http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4344355/2016/07/22/Trump-belooft-vooral-veiligheid-in-acceptatiespeech.dhtml (ingezien op 5-12-2016)
 • Afbeelding bron 1: Michael Vadon, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)
 • Afbeelding bron 2: Yoyolux, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: Kmccoy, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)
 • Afbeelding bron 4: Justin McIntosh, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 5: High Contrast, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 6: U.S. Department of Defense, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 7: Npangarkar (WMF), Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 14-05-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 22
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.