Zindelijkheidstraining voor kinderen

Zindelijkheidstraining voor kinderen Wanneer leer je je kind op het potje gaan? Hoe krijg je je kind uit de luiers? Is het normaal dat je kind nog niet zindelijk is 's nachts? Antwoorden en oplossingen vind je hier. Het is erg belangrijk te begrijpen dat een kind fysiek in staat moet zijn om zindelijk te worden alvorens met de training te beginnen. Het proberen forceren om vroegtijdig je kind zindelijk te krijgen, werkt averechts, omdat het lichamelijk niet de juiste signalen aanleert. Vaak leidt dit op een later moment tot het herbeginnen van plassen in de broek of bedwateren.

Informeer je daarom goed vooraleer je ermee begint en alvorens te panikeren.


Vanaf wanneer kan je kind op het potje?

Een kind moet rijp zijn voor zindelijkheidstraining. Dit betekent zowel lichamelijk als mentaal voldoende ontwikkeld zijn om de training te kunnen beginnen.

Rijpheid van blaas en hormonen

Tot de leeftijd van 1 jaar reageert de blaas totaal onafhankelijk van de wil van het kind. Ze trekt spontaan samen om zich te ledigen indien dit nodig is. De reflexmatige bezenuwing kan pas beheerst worden als de hersenen en de hersenbanen voldoende ontwikkeld zijn om de sluitspieren van anus en urinebuis te beheersen en het samentrekken van darmen en blaas te controleren. Verder moet ook de blaas voldoende groot zijn om lang genoeg de urine te kunnen bijhouden en moet de hormonale regeling van urineproductie een dag-nacht-ritme hebben aangenomen.

Tussen de leeftijd van 1 en 2 jaar zal het zenuwstelsel voldoende ontwikkeld zijn. De hormonale regeling (van anti-diuretisch hormoon, ADH) heeft pas rond het tweede levensjaar een dag-nachtritme. Pas vanaf dan kan het kind stilaan meer urine ophouden 's nachts.

Eerder is het kind dus gewoonweg fysiek niet in staat om zindelijk te worden. Maar er is meer nodig dan alleen de fysieke rijpheid.

Rijpheid van hersenen

Niet alleen moet het fysiek in staat zijn om controle uit te oefenen, het moet ook het signaal toekrijgen in de hersenen dat de blaas of de endeldarm gevuld zijn. Zolang het kind deze prikkels nog niet ervaart in de hersenen, kan het ook nog niet trainen om de darmen en blaas op het juiste tijdstip te ledigen. Dus wanneer het niet opmerkt dat het plast of stoelgang maakt, is het (nog) niet mogelijk het kind zindelijk te maken.

Dit mechanisme is cruciaal in de zindelijkheidstraining bij kinderen. Hierzonder leert het kind nooit echt wat zindelijkheid betekent en kan het enkel foute mechanismen aanleren die schadelijk zijn voor zijn gezondheid.

Anderzijds is het belangrijk dit precieze moment op te merken. Je wilt immers dat je kind deze nieuwe prikkel op de juiste manier interpreteert en leert wat het hiermee moet doen. Schenk je hier geen aandacht aan op het moment dat de prikkel voor het kind nieuw is, dan is het voor het kind moeilijker om te begrijpen dat je op een later tijdstip wel verwacht dat het reageert op de prikkel tot plassen terwijl het dat eerder niet moest doen.

Hoe moet dat in de praktijk?
Door je kind goed te observeren, zal je kunnen vaststellen wanneer het de prikkels van volle blaas of darmen begint te ervaren in de hersenen. Door hier goed op in te pikken, zal het zindelijkheidsproces het vlotste verlopen. Immers, jij geeft aan dat het wat kan doen met de informatie die het kind van zijn eigen lichaam krijgt. Is je kind langdurig ziek (met bijvoorbeeld lange ziekenhuisopnames) tijdens deze ontwikkelingsfase, dan kan het moeilijker zijn om op een later tijdstip je kind duidelijk te maken op welke prikkels het moet reageren. Het heeft immers niet geleerd hierop te reageren.

Daarom doen we hier de tekens uit de doeken waaraan je merkt dat het kind klaar is voor de training:
 • je kind wordt onrustig vlak voor het plassen (het ervaart de druk van een volle blaas)
 • je kind gaat met de beentjes een beetje open lopen vlak voor, tijdens of na het plassen of ontlasten
 • je kind wiebelt op de stoel of tijdens het spelen door de druk in de blaas
 • je kind komt zeggen (of duidelijk maken) dat het een natte of vuile luier heeft

Op dat moment is de eerste stap in de zindelijkheidstraining aangebroken.

Stap 1: maak je kind duidelijk wat het voelt.
Vertel je kind duidelijk dat het moet plassen of geplast heeft en begeleid het naar de badkamer om het te verluieren. Hoe vaker het kind opgemerkt krijgt dat het "moet plassen" of stoelgang maken "kaka doen", hoe beter het de link zal leggen tussen wat het voelt/ervaart en wat er met hem gebeurt.

Mentale rijpheid

Niet alleen moet het kind lichamelijk rijp zijn, het moet er ook mentaal klaar voor zijn om de zindelijkheidstraining aan te vatten. Het heeft interesse nodig in de wc, de stoelgang, het hele toiletmoment.
Wil je kind niets weten van de wc of het potje, van de vuile luier of het hele gedoe van naar de wc gaan, dan is zindelijkheidstraining nog niet aan de orde. Ook kinderen die nog teveel neiging hebben om met de ontlasting te willen spelen, zijn nog niet klaar voor de training.

Hoe help je je kind om mentaal klaar te zijn voor de training?

Stap 2: betrek je kind in je eigen proces rond toiletmomenten.
Laat het met je meegaan naar de wc en vertel wat je doet en laat het meekijken. Laat je kind na afloop de wc doorspoelen, dit is een handeling die een kind meestal erg boeiend vindt. Zo stimuleer je de interesse voor het toilet. Breng je kind ook pas in contact met het potje zodra stap 1 is aangebroken en het kind in stap 2 ook interesse toont. Kan het potje je kind niet boeien, dan is het beter het nog even uit het zicht van je kind te houden. Op die manier zal het "nieuwe" en interessante er niet vanaf zijn als je kind daadwerkelijk aan zijn zindelijkheidstraining begint. Leg ook volop uit wat je doet tijdens het wc-moment en verklaar bij de introductie van het potje dat dit een kinderwc is.

Hoe aanleren

Als je kind de eerste twee stappen vlot genomen heeft, kan het echte potjes-gebruik beginnen. Heel belangrijk hierbij is dit: zindelijk worden is een normaal en natuurlijk proces. Ga er van uit dat je kind dit zal leren en dat het dit zal doen binnen de normale tijdspanne. Het zindelijkheidsproces duurt makkelijk 10 maanden indien het kind er vrij vroeg na het tweede levensjaar mee begint. Indien je kind pas rijp is voor zindelijkheidstraining op wat latere leeftijd, dan duurt het zindelijkheidsproces doorgaans minder lang (tussen 5 en 9 maanden).

Zindelijk worden is een proces dat geleidelijk aan verloopt en dat niet versneld wordt door straffen. Integendeel! Incontinentie (dus plassen of ontlasten in de broek of in bed) is een normaal verschijnsel bij kinderen en dient ook zo behandeld te worden. Maak nooit ophef rond een vuile broek of een vuil bed. De opkuis ervan hoort bij de normale verzorging van je kind.

Stap 3: maak het verband tussen de prikkel die je kind voelt en het potje.
Daarvoor is het van belang dat de volwassene het kind goed observeert. Bij de signalen tot plassen of stoelgang maken, maak je je kind er attent op dat het moet plassen en je begeleidt het kind naar zijn potje. Doe dit op een aangename manier, zodat het kind de training wil aanvatten en niet als onaangenaam beschouwt. De eerste dagen tot weken zal je het kind geregeld op het potje zetten, doch zonder resultaat. Wees niet teleurgesteld, om je kind niet te ontmoedigen. Een eerste geslaagde potjes-zitting is meestal een toevalstreffer. Is het je kind gelukt om te plassen (of stoelgang te maken) in het potje, prijs het kind dan zodat het weet dat dit het gewenste resultaat is. Door enkele toevalstreffers zal het kind stilaan leren wat de bedoeling is en de controle over de blaas- en later ook darmlediging onder controle proberen te krijgen.

Ledig bij een geslaagde poging ook meteen steeds samen met je kind het potje in de wc. Op die manier legt het een verband tussen het potje en de wc. Laat het zelf doorspoelen. Vaak is mogen een doorspoelen een beloning op zich, hetgeen het gewenste resultaat versterkt.

Nu het kindje bezig is met zijn / haar pogingen om met succes op het potje te gaan, is een rolmodel een handig hulpmiddel in het zindelijkheidsproces. Daarom mag stap 4 zeker niet vergeten worden. Het zal het resultaat van de training drastisch verbeteren.

Stap 4: stimuleer het leerproces
Een kind leert meestal van anderen. Een ouder kind (of een ouder) kan een voorbeeldrol hebben. Vooral als een kind van oudere kinderen kan afkijken wat er moet gebeuren, zal het doorgaans sneller zindelijk worden. Plaats daarom het potje bij de wc en ga gelijktijdig naar toilet. Het rolmodel is de beste leermeester.

Correct wc-gebruik

Nu je kind aanleert hoe het controle krijgt over de blaas en de darmen, is het belangrijk het kind een goede manier van ontlasten aan te leren.

Houding

Een kind (evenals een volwassene) dient zich in hurkzit te ontlasten. Zorg dus dat het kind de beentjes kan plooien terwijl het stoelgang maakt. Gebruik daarom een potje, een kindertoilet met aangepaste hoogte of plaats een verhogend trapje voor de wc waarop het de voetjes kan plaatsen.

Zorg er ook voor dat de billetjes niet doorhangen in de wc-opening. Dit zorgt voor een foutieve druk op de darmen en is slecht voor het ledigen van de darmen en voor de automatische darmtransit (=de spontane spierbewegingen van de darmen die de stoelgang verderduwen). Het bevordert ook het risico op speen (=aambeien). Zorg daarom voor een potje, een kinderwc met verkleinde bril of plaats een kinderbril op de volwassen wc-bril zodat de opening vernauwt en het kind met de billetjes kan steunen op de aangepaste bril.

Persen

Leer je kind zich goed ontspannen als het stoelgang probeert te maken. Leer het vooral NIET om te persen. Dit werkt de normale darmtransit tegen, verhoogt onnodig de druk op de bloedvaten (hetgeen in het latere leven zeer slecht is) en versnelt het ontstaan van aambeien.

Leer het dus een correcte drukopbouw in het buikje. Dit doe je door het kind diep te laten inademen en de adem even te laten vasthouden. Zo duwt de lucht in de longen op een juiste manier op de darmen waardoor de druk verhoogt in de darmen en de transit bevorderd wordt. De evacuatie van de stoelgang wordt het best bevorderd.

Heeft je kind harde stoelgang, dan wordt het moeilijker om de stoelgang zonder "persen" te evacueren. Zorg daarvoor dat je kind voldoende vezels eet en voldoende drinkt. Vermijd ook chocolade, maar verkies pruimen, speculoos en naast vezelrijke voeding eventueel yoghurt(drankjes) met L.Caseï Immunitas.

Tips en hulpmiddelen

Tip 1: indien je kind niet lijkt op te merken dat het plast, kan je best van luier veranderen. Kies voor minder absorberende luiers, waardoor je kinds billetjes niet zo droog blijven. Of leg een doekje in de luier of trek zelfs een onderbroekje onder de luier aan. Op die manier wordt de gewaarwording van het plassen krachtiger zonder dat het kind zichzelf bevuilt.

Tip 2: indien je kind naar een onthaalmoeder of kinderdagverblijf gaat, bespreek je best met hen waar je staat in de zindelijkheidstraining en hoe je de training wenst aan te pakken. Op die manier krijgt het kind zowel thuis als buitenshuis dezelfde signalen over wat van het kind verwacht wordt. Tegenstrijdige signalen (zoals bv. geen zindelijkheidstrainig in de opvang, maar al gevorderde training thuis) kan het proces vertragen of tijdelijk doen stilvallen.

Tip 3: geef nooit negatieve aandacht aan mislukte zindelijkheidsmomenten. Op die manier raakt je kind niet getraumatiseerd (met een langere trainingsduur tot gevolg) en zal het de onzindelijkheid niet gebruiken als chantagemiddel om zijn zin door te drijven.

Tip 4: Laat je kind ook op vaste tijdstippen op het potje gaan zodra de zindelijkheidstraining een beetje op gang gekomen is. Kies die tijdstippen waarop je resultaat kan verwachten (vlak na het eten, bij het ontwaken, ...)

Tip 5: Wanneer je kind al vlot gebruik kan maken van het potje, kies je extra die momenten voor plassen en ontlasten om het je kind makkelijker te maken proper te blijven (vlak na of zelfs tijdens het eten, voor het slapengaan en meteen bij het ontwaken, voor het weggaan en voor of tijdens spannende momenten waarop het kan vergeten aandacht te schenken aan een volle blaas)

Tip 6: Merk je dat je kind geregeld niet op het potje wilt omdat het gewoon wil blijven verderspelen, dan is het aangeraden om het potje op de speelplek te zetten, zodat het minder het gevoel heeft dat het zijn speelmoment moet opgeven voor het potjesmoment.

Tip 7: Wil je zoontje even stoer als vader rechtstaand plassen in de wc, gooi dan een pingpongballetje in de wc. Het blijft drijven en spoelt niet door. Je kind zal er met veel plezier op proberen te mikken met een properdere wc-bril tot gevolg.

Wanneer moet ik me zorgen maken?

Gewone zindelijkheidsnormen

Om te weten wanneer je je zorgen moet maken over het uitblijven van de zindelijkheid van je kind, is het belangrijk te weten wat normaal is.
 • Een kind begint doorgaans met de zindelijkheidstraining tussen 2 en 4 jaar.
 • Zindelijkheidstraining duurt doorgaans langer bij jongens dan bij meisjes (meisjes doen er gemiddeld 2,5 maanden korter over om zindelijk te worden)
 • De training duurt langer als het kind jonger is dan 27 maanden bij de aanvang. 10 maanden voor de training is normaal.
 • Bij de start na 27 maanden duurt de training gemiddeld 5 tot 9 maanden.
 • Een kind hoeft overdag niet zindelijk te zijn voor de leeftijd van 4 jaar.
 • Een kind hoeft 's nachts niet zindelijk te zijn voor de leeftijd van 5 jaar.
 • Op 6 jaar heeft nog 10 - 15% last van bedplassen.
 • Op 15 jaar heeft nog 1% van de kinderen last van bedplassen.

De controle krijgen over blaas en darmen verloopt niet simultaan. Ze verschilt ook naar gelang dag of nachtcontrole.
Een kind heeft in deze volgorde het eerst controle:
 • Stoelgangcontrole 's nachts
 • Stoelgangcontrole overdag
 • Urinecontrole overdag
 • Urinecontrole 's nachts

Wanneer dan wel zorgen maken?

 • Het kind wordt terug incontinent na meer dan 6 maanden 's nachts zindelijk te zijn geweest.
 • Het oudere kind heeft volledige blaaslozingen overdag (dus probeert de lozing niet te stoppen).
 • Het kind heeft last om de blaas "dicht" te houden op sommige momenten van de dag, terwijl de blaas niet vol is. Het kind houdt daarvoor de benen gekruist of knielt neer en houdt de blaasdruk tegen door de hiel tegen de blaas te drukken of door op de rand van bv. een tafel te zitten op de druk tegen te houden. Even later is de druk voorbij en hoeft het kind niet te gaan plassen omdat de blaas niet vol is.
© 2007 - 2020 Artsen_online, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zindelijkheid: Gemiddelde leeftijd, methoden en tipsZindelijkheid: Gemiddelde leeftijd, methoden en tipsDe definitie van zindelijkheid is het gecontroleerd plassen en poepen op een plaats die daar speciaal voor bedoeld is. D…
Kind wil niet op de wc plassen of poepenKind wil niet op de wc plassen of poepenAls een kind wel weet wanneer hij of zij moet plassen, maar dit alleen in een luier wil doen, dan hebben we te maken met…
Zindelijkheidstraining – Help je kind zindelijk wordenZindelijkheidstraining – Help je kind zindelijk wordenEen kind kan pas zindelijk worden als hij de sluitspieren waarmee blaas en darmen worden afgesloten, kan beheersen. Rond…
Zindelijk wordenZindelijk worden. Weer een mijlpaal in het leven van uw kind, Zindelijk worden! Uw kind heeft de leeftijd bereikt om afs…

Faalangst, een vervelend iets!Faalangst is een angst, een angst om te falen. Heb je faalangst, dan ben je bang om te falen en blokkeer je helemaal. Wa…
Verstandelijke handicap: Het Syndroom van DownVeelal zijn er oorzaken aan te wijzen voor een verstandelijke handicap. Zo kan het voor de geboorte, tijdens en na de ge…

Reageer op het artikel "Zindelijkheidstraining voor kinderen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Darsus, 27-09-2013 12:01 #25
Mijn dochter van 4 heeft grote moeite met zindelijk worden. De ene periode gaat het een week of drie goed, daarna kan ze gerust meer dan 4 keer op een dag in haar broek plassen. Ze heeft lange tijd niet goed kunnen poepen, daar hebben we toen van die laxerende zakjes voorgeschreven gekregen. Nu poept ze weer goed uit zichzelf, maar wel nog altijd op het potje en maar sporadisch op de wc. Ze vraagt altijd om tekenspulletjes als ze moet poepen, want alleen als ze ergens mee bezig is, lukt het. Maar dat vind ik nog niet zo'n probleem, het plassen wel.
Ze plast heel vaak, soms is ze net naar de wc geweest en een half uurtje later, plast ze in haar broek. Maar het vervelendste is, dat ze het nu ook op de bank of in een buggy doet, terwijl we net van tevoren nog gevraagd hebben of dat ze moet. Als ze in haar broek plast, is dat vrijwel altijd na de middag. Ik herken wel dat ze met haar hiel haar kruis dicht drukt of op een tafelpunt gaat zitten. Maar een klein jaar geleden is ze in het ziekenhuis onderzocht (geen echo o.i.d.) maar wel lichamelijk onderzoek en urine onderzoekjes, omdat er weleens spoortjes bloed inzaten. Maar daar is niets uitgekomen.
Ik kan er mijn vinger niet opleggen of het gewoon iets is, of dat er toch meer aan de hand is? Maar ik maak me wel zorgen en het is erg vervelend voor haar en voor ons.

Anoniem1970, 25-09-2013 12:36 #24
Mijn zoon is 6 jaar en nog niet zindelijk overdag. Hij poept en plast nog steeds iedere dag in zijn broek. Zoals alle andere ouders hebben we ons nooit druk gemaakt hierover en hebben alle gangbare beloningen en uitdagingen ook gevolgd. Het lijkt alsof hij er geen moeite mee heeft en er zelf geen last van heeft.
Mijn zoon is een speels kind en wil altijd gek doen en altijd wel op de voorgrond staan. Misschien wil hij ook zijn ongelukjes in de broek dan ook op die manier wegcijferen… ik weet het niet meer. Het begin nu wel spanningen bij ons op te roepen en schaamte. We durven hem niet al te vaak te laten logeren en niet te lang bij vriendjes spelen omdat we bang zijn dat hij ongelukjes krijgt. Op 6 jarige leeftijd is namelijk de geur en hoeveelheid groot, dus het valt wel op. Lijkt alsof hij dat ook niet eens erg vind. Ik ben radeloos omdat ik graag wil dat hij het besef krijgt dat het niet prettig is. Moet er wel bij zeggen dat de hoeveelheid ontlasting bij hem opvallend veel is (als hij op de wc poept), ik zou bijna zeggen dat het een volwassen hoeveelheid is. Ook als ik bemerk dat hij moet poepen, dan blijft hij stokstijf stilstaan. Ik weet niet wat het betekend maar dit valt mij wel op! Hoop dat ik wat handvatten van jullie kan krijgen, ik trek het me wel erg aan. Weet dat het niet goed is maar toch voelt het zo!
Alvast bedankt.

Andrea, 29-08-2013 11:50 #23
Ik heb een zoontje van bijna drie die ik probeer zindelijk te maken. Probleem is dat als ik hem op de wc zet hij zijn plas uit drukt, in plaats van te gaan ontspannen. Ook blijft hij kleine beetjes in zijn broek doen. En met ontlasting krijg ik hem helemaal niet zindelijk, hij blijft gewoon in zijn broek poepen. Wat moet ik nu doen?.

Saskia, 19-04-2013 08:09 #22
Mijn dochter van ruim 2 jaar toont alle signalen om aan de zindelijkheidstraining te beginnen. De ene keer probeert ze serieus iets op het potje te doen door te 'drukken' ook al komt er niets, de andere keer zit ze 20 minuten op de wc, en doet het dan 5 minuten nadat ze er weer af is 'stiekem' in de luier. Misschien toevallig, maar misschien ook niet, trekt ze in bed de luier uit en plast ze het hele bed nat. Dat heeft ze al eerder gedaan, nl. toen we eerder een keer probeerden om haar zindelijk te maken. Wat moet ik doen: doorgaan omdat de interesse er is, of stoppen omdat mijn kind er blijkbaar dusdanig mee bezig is, dat ze de luier uittrekt in bed?

Dalida, 17-08-2012 18:45 #21
Wat een dagvullend project om je kind zindelijk te maken. Ik heb er drie opgevoed en bij alle drie heb ik ooit eens gezegd dat ze in het vervolg beter op de WC konden doen toen ze de daarvoor juiste leeftijd bereikt hadden. Alleen de jongste had nog wel eens een ongelukje doordat hij volkomen in zijn spel kon opgaan.

Ik krijg wel eens de indruk dat het zindelijk worden van kinderen ouders meer moeite kost omdat ze er zelf zo nadrukkelijk mee bezig zijn dan dat de kinderen in de goede richting helpt. Fnuikend is ook als moeders onderling het in bijzijn van de peuters zelf alle in and outs op dat gebied de revue laten passeren. Kinderen horen meer en zijn ontvankelijker voor achterliggende boodschappen dan dat kwebbelende moeders kunnen bevroeden.

Hoe nadrukkelijker de opvoeding, hoe meer onnodig een kind belast wordt.

Anoniem, 06-02-2012 20:27 #20
Mijn zoon is 11 jaar en nog steeds niet zindelijk, zowel overdag als 's nachts. Hij zit er zelf nog steeds niet mee. Heb al van alles geprobeerd, zowel belonen als straffen. Hij moet echter na de zomervakantie naar de middelbare school… wat nu?

A. V., 04-12-2011 15:28 #19
Wij hebben een zoontje van bijna 4 en is thuis perfect zindelijk. En als we ergens naar toe gaan nemen we zijn potje mee en doet hij het ook perfect. Maar… op school doet hij enkel pipi opt wctje en NOOIT kaka doet het daar enkel in zijn broek. Nu wil de school dat hij halve dagen komt… HELP wat moeten wij nog doen…

Danielle, 30-11-2011 22:22 #18
Mijn dochtertje van 3 jaar is sinds een half jaar zindelijk overdag en 's nachts. Maar dit alleen met plassen. Ze durft geen hoopje te doen op de wc, wel vraagt ze om een luier en dan is er geen probleem. Ze heeft poeders van de huisarts om de ontlasting zacht te houden en zolang ze dit gebruikt, gaat het goed. Nu probeer ik het te doorbreken om ook een hoopje te doen op de wc, maar ik weet niet meer hoe? We hebben al geprobeerd om met de luier op de wc te gaan zitten, maar dit wil ze niet. Ze wil het liefste staan en het liefst alleen in een hoekje, zodat je haar niet kunt zien. Cadeaus of uitstapjes zijn haar beloofd maar hier gaat ze niet op in en ook een stickerboekje helpt niet. Over 3 maanden gaat ze naar de basisschool en dan zou het toch fijn zijn als ze hier geen probleem meer mee heeft. Heeft u misschien nog suggesties?

Mariëlle Molenaar, 14-11-2011 14:31 #17
Help! Mijn zoon van bijna 6 is niet zindelijk! mede door Forlax kan hij nu niet normaal poepen, de forlax is bijna afgebouwd maar hij wil niet naar de wc en draagt dus dagelijks een luier. Wie heeft voor mij de tip? We hebben echt al weet ik niet wat allemaal geprobberd maar het lukt niet! Stickers/kadotjes aan de wc deur/ uitstapjes beloofd enzo… Ik zit echt met m'n handen in het haar en zie geen enkele mogelijkheid meer… Reactie infoteur, 30-11-2011
Heeft uw zoontje nog andere problemen behalve de zindelijkheid? Mogelijk kunnen daar antwoorden gevonden worden. Anders komt hij stilaan op een leeftijd waarop hij ontvankelijk is voor "gedragstherapie".

Linda, 09-09-2011 17:16 #16
Mijn zoontje is sinds 2/5 3de jaar zindelijk. Maar sinds hij van de peuter speelzaal afging, net voor de zomervakantie, poept hij weer in zijn broek en plast hij heel veel keer per dag. Eerst waste ik zonder te mopperen 3 a 4 broeken per dag weg maar na 4 weken wassen werd ik stapeldol van. Toen mopperde ik wel eens. Een keer 3 tikken op zijn billen gegeven. Dat hielp niet. Er werd gezegd, misschien spanningen vanwege school… Toen hij na de zomervakantie naar school ging werd het al gouw beter, hij plaste maar weinig druppeltjes in zijn broek, de juf en ik zaten er dicht bovenop!
Maar het drukken veranderde… geen vieze poepbroeken meer maar 1 klein vies plekje, 1 tot 10 keer per dag, dus heel veel onderbroekjes wassen. Ik begon vandaag weer met een stickerplan. Hij vind dat heel leuk. Ik gaf hem een sticker toen hij plaste en het vieze poep plekje in zijn broek negeerde ik. NA een uur, weer naar de wc, paar druppeltjes en weer een vies poepplekje, deze keer zei ik dat hij dan geen sticker mocht, hij kon absoluut niet drukken, ik zei: straks proberen we het weer. (zijn ontlasting wanneer hij soms drukt is heel normaal) NA een uur weer geprobeerd, weer een een druk plekje (geen plas) Hij zegt weer: het is een windje Ik zeg: windjes hebben geen bruine kleur, windjes zie je niet. Probeer maar te drukken. Het lukt weer niet! Vorige week heeft hij wel een wormenpil gehad, maar dat heeft er lijkt mij niks mee te maken. WAt is er toch aan de hand? Is hij soms bang om te drukken? Ik hoop dat jullie een oplossing weten.

Jacquelien, 04-09-2011 16:05 #15
Hallo Margreet,
Ik lees net je berichtje. Sinds kort is mijn dochter zindelijk. Net in de fase daarvoor was mijn dochter ook al aan het plassen/ poepen en waren wij net te laat voor het toilet. Ik vroeg haar steeds, moet je plassen/ poepen, maar dat werkte averechts.

Ik heb het volgende gedaan. Volhouden om geen luier om te doen, niet boos worden als ze plast in haar broek en weer een schone broek aan doen. Ik herhaalde;, "plassen doen wij op de pot". Verder haar alleen na het eten op de pot gezet (dus max. 3 keer per dag). Elke keer als ze op het potje plaste kreeg ze een sticker.

Poepen was nog lastiger, ik legde uit dat als ze op de pot poepte een spelletje mocht doen (een spelletje wat ze heeeeel leuk vind). Als ze op de pot poepte mocht ze het nijntjespelletje met geluid. Ze was heel trots als het lukte en riep dan meteen: Nijntje spelletje.

heb aardig wat moeten wassen, maar omdat ze op een gegeven moment de regie zelf had, wilde ze het wel gaan aangeven.

Heb geduld en houd vol. Succes

Margreet, 29-08-2011 14:02 #14
Mijn dochter is 3,5 jaar en poept af en toe op de wc, maar plassen doet ze echt niet. Als ik haar in haar onderbroekje laat lopen, geeft ze het pas aan op et moment dat ze al aan het plassen is. Dan is het "o, ik plast". Maar het plasje ligt dan al op de grond. Hoe kan ik haar duidelijk maken hoe ze de plas moet ophouden en snel naar de wc moet gaan. Op de peuterspeelzaal is ze bijna de oudste en de enigste met een pampr om. Ik schaam me gewoon, heb het gevoel dat ik iets verkeerd doe.

Ilona, 19-12-2010 17:51 #13
Hallo,
Mijn zoontje is eind feb 4 jaar. Hij is 's nachts al heel snel droog. En overdag ging het een hele tijd best aardig met 1 keer per dag/2 dagen ongeveer een ongelukje. Maar de laatste weken is het drama! hij plast niet 's nachts in z'n broek en poepen doet hij ook gewoon netjes op de wc. maar plassen overdag is een puinhoop. ik heb het geprobeerd met belonen, straf, negeren, veel vragen of hij moet plassen, niet vragen of hij moet plassen… niets helpt het word erger en erger… eerst een drupje nu volle natte broeken. tot een paar keer per dag. Hij zegt ook niet als hij een natte broek heeft. ik weet niet meer wat te doen, wat we verkeerd doen…

groetjes
Ilona

Klarissa, 10-11-2010 11:02 #12
Even een reactie op de berichtjes van Rianne, Angela, Sandra en Sabina.

Lieve moeders, wordt niet gefrustreerd op je kind, heel moeilijk maar erg belangrijk, je kind voelt dit naadloos aan en dan is op de wc poepen een machtsstrijd.kijk bij je kind of de anus ruw is of kloofjes heeft, dan doet poepen pijn en dan zoekt het kind op wat veilig voelt en dat is de luier. koop roosvicee laxo als de ontlasting zacht is kan je kindje er beter vanaf.
en leeg elke poep luier in de wc want daar hoort de poep, en laat ze dit zelf doorspoelen,
nog een tip: beloon alle huisgenoten ( papa, mama, grote broer en zus) als ze op de wc hebben gepoept je kind ziet dit en merkt dat het eigenlijk best leuk is om op de wc te poepen. het klinkt eerst heel raar: hoera papa heeft een poep op de wc gedaan! maar bij mijn gastkind van 3 en zoontje van 22 maanden werkt het.
heel veel sterkte ik wens jullie veel geduld:-)

Rianne, 29-08-2010 21:54 #11
Mijn dochter is bijna 4 en is wat plassen betreft zindelijk al een hele tijd, maar poepen wil ze alleen in een luier en zoals al eerder vermeld in eerdere reacties help niets belonen complomenteren niets help. Ze raakt ook helemaal overstuur als ik haar op de wc zet om het te proberen. Kunt u me helpen met tips.

Angela van Daalen-Marsilje, 26-01-2010 17:05 #10
Hallo,

Onderstaande slaat ook op ons dochtertje van bijna 4. Ze wil alleen maar poepen in een luier. Zelfs als ze aangeeft dat ze moet poepen en we haar dan heel snel op de wc zetten, houdt ze het spontaan op. Ze is de jongste van 3 en bij de oudste 2 hebben we dit nog niet gezien en eigenlijk weten we het gewoon niet meer. Heeft u tips en/of advies?

Mvrgr. Angela

Sandra, 17-01-2010 14:26 #9
Goedenmiddag,

Ik sluit me aan bij onderstaande vraag. Ons kind gaat in september naar de kleuterschool. Is al ruim een jaar zindelijk (op een paar ongeluktjes na) maar hij weigert om op de wc of op het potje te poepen. Hij heeft dit wel "eens" gedaan, maar nu houdt hij het gewoon op met als gevolg verstoppingen. Wat kunnen we hier het beste aan doen?

Mvrgr. Sandra

Sabina, 11-12-2009 16:45 #8
Goedemiddag,

Ook mijn zoontje van 3,5 jaar is overdag helemaal zindelijk met plassen. Hij was ook s' nachts bijna helemaal zindelijk totdat we gingen leren om op de wc te poepen. Hij heeft dit één keer gedaan en vond dit vreselijk. Vanaf die tijd wil hij ook niet meer op het potje of op de wc, maar alleen in de luier poepen. Het is zelfs zo dat hij zijn benen kruist om te gaan poepen?
Heeft u misschien tips?

Sabina

Ramona Schardijn, 08-07-2009 19:41 #7
Diane,
Allereerst niet makkelijk voor een ouder wanneer je kind op 8 jarige leeftijd nog niet zindelijk is. Toch adviseer ik geduld te hebben met uw zoontje. Dit omdat hij onder behandeling is van een psychtherapeut wat nog niet zijn vruchten heeft afgeworpen. Als de nadruk ligt op alles wat nog niet lekker loopt (dus ook zindelijkheid) wordt hij waarschijnlijk onzekerder.(vergelijk het maar met een enorme mokkataart die je in een keer moet opeten, dan zou de moed in je schoenen zakken, toch als je hem in puntjes snijt en elke dag een eet is het haalbaar en ook nog lekker) Richt je aandacht op dingen die goed gaan. Positieve benadering, draagkracht en mogelijkheden van het kind, benoem het ook! Zeker zou ik in gesprek gaan met de spychtherapeut waar hij onder behandeling is. p.s er zijn heel veel boekjes over poepen en plassen. Luchtige thema boeken bijvoorbeeld 'wie heeft er op mijn hoofd gepoept' een zeer grappig. Succes!

Veerle Drijvers, 23-04-2009 15:31 #6
Wij zouden nu eindelijk een ernstige aanvang willen nemen met de zindelijkheidstraining van de mentaal gehandicapte dochter van mijn vriend. Zij wordt binnenkort 11 jaar en draagt dag en nacht luiers. Nochtans begrijpt ze volgens mij het probleem : zonder luier laat ze urine gewoon lopen maar ontlasting houdt ze op tot ze een luier krijgt. Bovendien maakt ze je 's nachts wakker als ze gepoept heeft zodat ze verschoond wordt. Op school doet men ook pogingen maar kan men haar onmogelijk de hele dag zonder luier laten lopen. Ik heb ook de indruk dat een toilet voor haar zeer stresserend is en zou willen dat we ons verplaatsen naar het gedrag van een kind van 3 (ongeveer haar mentale leeftijd) en beginnen met potjestraining in aanwezigheid van ons (ipv "isolatie" op wc). Kan iemand me helpen een potje (of adres) te vinden aangepast aan een kind van 11 (zullen het zelf wel versieren)? Alvast dank voor tips!

Diane Korte, 01-04-2009 19:30 #5
Onze zoon is bijna 8 jaar, heeft lichte vorm van pdd-nos en is nog nog niet overdag en s'nachts zindelijk. Momenteel is hij onderbehandeling van een psychtherapeut, met nog niet veel succes. Daarvoor heeft hij 4 pschologische testen gedaan waar pdd-nos is uitgekomen. Wie kan mij helpen om wat adviezen of tips te geven.

C. S., 19-03-2009 11:59 #4
Ook mijn zoontje, 3,5 jaar, is zindelijk wat plassen betreft. Heeft overdag geen ongelukjes en is bijna iedere ochtend droog. Hij weigert echter om op het potje/ toilet te poepen. Poept alleen in een luierbroekje. Wat moet ik doen?

Joyce Maij, 26-02-2009 08:33 #3
Geachte meneer, mevrouw
Ik heb een vraagje over het poepen op de pot, w.c. Mijn dochter van 3,5 jaar is zindelijk wat het plassen betreft. Dit is ze al een maand of 9. Het poepen gaat moeilijker. Ze geeft het aan en weet dus wanneer ze moet poepen maar wilt dit perse in een luier. Dit wilt ze dan in de huiskamer. Nu wilde ik haar in de badkamer laten poepen, in haar luier op het potje, om haar aan het idee te laten wennen dat ze binnenkort toch op de pot of wc moet gaan poepen. Dat wilt ze dus helemaal niet en houd haar ontlasting gewoon op, tot buikpijn aantoe. Ze is niet over te halen of te manipuleren met cadeautjes. Wat is nu de beste manier om hier mee om te gaan? OP de creche weten ze het ook niet en ik ben een beetje ten einde raad.

Ik hoop snel iets van u te horen met tips wat mijn rol hierin beter maakt en haar zindelijk maakt!

Met vriendelijke groet,

Joyce Maij

Marrieke, 17-03-2008 21:44 #2
Kan iemand mij vertellen hoe je een kind met pdd-nos zindelijk kunt krijgen?
we hebben al van alles uit geprobeerd, op vaste tijden naar het toilet sturen, het beloning systeem met stickers e.d.
Ze wil zelf ook dat ze niet steeds weer in de broek plast. Ze is nu 6 jaar en is weer in de broek gaan plassen toe ze naar de basisschool ging.

Goldie, 28-07-2007 23:17 #1
Geachte,
Mijn zoontje is bijna 3jaar en weet heel goed als hij in zijn broek heeft geplast waar hij dat moet doen, maar soms lukt dat om prober te blijven en soms niet. Hij begon bijna prober te worden als hij naar school ging (bij ons kan hij naar school gaan op 2.5 leeftijd) dus hij is nu één maand naar school geweest. Het is nu vakantie en gaat het helemaal mis nu met prober zijn, ik heb al vanalles geprobeert, stikkers kleven als hij op de wc geplast heeft als zijn blaadje vol is krijg hij een geschenkje maar dat lukt ook niet. Kan iemand mij tips geven om hem prober te krijgen tegen dat de school terug begint in september.

Infoteur: Artsen_online
Laatste update: 13-07-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Pedagogiek
Reacties: 25
Schrijf mee!