Problemen waar kinderen met dyslexie tegenaan lopen

Problemen waar kinderen met dyslexie tegenaan lopen Dyslexie zorgt voor aardig wat problemen. Kinderen kunnen hier tegenaan lopen. Het algemene beeld van dyslexie is meestal wel bekend, maar veel mensen kennen de precieze problemen die het met zich mee kan brengen niet. Zo kan er een achterstand zijn in de leesontwikkeling, didactische resistentie plaatsvinden, begrijpen kinderen niet meteen wat ze lezen, denken ze in beelden, hebben ze last van bepaalde 'triggerwoorden', moeite met overschrijven en kunnen ze meervoudige instructies niet onthouden. Deze problemen hoeven natuurlijk niet altijd voor te komen. Bij de één zijn er meer dan bij de ander. Het is daarom belangrijk om altijd naar het individuele kind te kijken.

Achterstand leesontwikkeling

Kinderen met dyslexie hebben vaak een achterstand als het gaat om lezen. Dit komt voor op woordniveau en/of spellingniveau. Als deze twee aspecten getest worden, scoren kinderen met dyslexie vaak opvallend lager dan verwacht kan worden van de leeftijdsgroep en het onderwijsniveau waarin ze les krijgen. Vooral de klank-tekenkoppeling is voor hen erg moeilijk te begrijpen. Dit houdt in dat ze moeten nadenken welke klank bij welk teken hoort. Dit proces gaat bij hen vaak langzamer of komt helemaal niet op gang. Doordat het onderwijs is gericht op taal en lezen, is onderwijs moeilijker voor leerlingen met dyslexie. Hierdoor kan er een flinke belemmering ontstaan.

Didactische resistentie

Didactische resistentie betekent dat kinderen met dyslexie op hetzelfde woordniveau blijven, ondanks veel oefening. Deze oefeningen halen voor hen dus niets uit. Ze kunnen nog zo proberen om het niveau in spelling of woorden op te krikken, maar dit lukt hen niet. Hier kunnen zij dan ook niets aan doen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden als ouder, maar ook als docent.

Niet meteen begrijpen wat er gelezen wordt

Het kan zijn dat een kind met dyslexie niet meteen begrijpt wat hij of zij leest. Dit zorgt er vaak voor dat een tekst meerdere keren moet worden overgelezen. Dit kost tijd, maar zorgt ook voor frustratie. Het is immers irritant als je een zin vijf keer moet lezen en dan nog steeds niet weet wat je nu eigenlijk gelezen hebt. Dit kan er toe leiden dat het kind minder motivatie heeft als het op lezen gaat. Dit kan er uiteindelijk ook toe leiden dat het leren wordt bemoeilijkt.

Denken in beelden

Veel kinderen met dyslexie zijn beelddenkers. Dit betekent dat zij denken in plaatjes. Als zij tekst zien, maken zij daar eerst een plaatje van in het hoofd, voordat de informatie verwerkt wordt. Dit betekent dus dat het voor hen handig is als de leerstof al in plaatjes wordt aangeboden. Ze kunnen ongeveer 32 beelden per seconden verwerken. Verbaal kunnen zij slechts twee tot vijf gedachten verwerken. Vaak zijn deze kinderen zich niet bewust van het feit dat zij denken in beelden. Als ze dit wel weten, helpt dit bij het verwerkingsproces van informatie. Doordat ze het gedachteproces in kaart brengen, leren zij bewuster.

'Triggerwoorden'

Kinderen met dyslexie en beelddenkers hebben last van zogenaamde 'triggerwoorden'. Dit zijn woorden die niet in een plaatje kunnen worden omgezet. Denk hierbij aan 'de', 'het', 'meer' enz. Deze woorden zorgen ervoor dat iemand met dyslexie of een beelddenker, in de war raakt. Vaak zorgt dit ervoor dat iemand het woord meerdere keren moet lezen. Toch kan het niet verwerkt worden. Omdat deze woorden vaak in een tekst staan, bemoeilijkt dit het lezen dus enorm.

Moeite met overschrijven

Doordat de verwerking van auditieve of visuele informatie bij sommige dyslectische kinderen trager is, vinden zij het bijvoorbeeld lastig om dingen van het bord over te schrijven. Ook kan het zijn dat deze kinderen het lastig vinden om informatie op te schrijven die hen verteld wordt. Op de basisschool zorgt dit onder andere voor problemen tijdens dictees. Op de middelbare school en beroepsopleiding kan dit ook erg lastig zijn. Informatie komt hierdoor namelijk ook minder snel binnen.

Niet kunnen onthouden van meervoudige instructies

Kinderen met dyslexie hebben vaak een beperkt kortetermijngeheugen. Dit zorgt ervoor dat zij het lastig vinden om meervoudige instructies te onthouden of complexe vragen te beantwoorden. Dit kunnen zij wel goed als de instructie in afzonderlijke stukken wordt gehakt en een vraag ook meerdere onderdelen heeft. De kennis over een vraag weten zij hierdoor wel, maar de vraag zelf brengt hen in de war. Dit kan erg frustrerend zijn. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden. Als ouder loop je er bijvoorbeeld tegenaan dat je kind van een klusje maar een paar dingen doet. In zo'n geval kun je dat klusje in stukjes haken en telkens een nieuw stukje uitleggen.

Zelfbeeld

Dyslexie kan voor heel wat problemen zorgen omtrent het zelfbeeld. Kinderen kunnen het goed oppakken en blij zijn met de diagnose, maar een diagnose kan er ook voor zorgen dat er een negatief zelfbeeld wordt ontwikkeld. Het zelfbeeld van kinderen met dyslexie is daarnaast ook afhankelijk van een aantal andere factoren. Zo is de manier waarop klasgenoten ermee omgaan erg belangrijk. Daarnaast kan er bijvoorbeeld frustratie ontstaan, wanneer een kind erg slim is, maar de stof niet kan begrijpen door trage leesverwerking.
© 2016 - 2023 Star2000, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Dyslexie symptomenDyslexie symptomenHoewel er steeds meer bewijzen worden gevonden van erfelijke en niet-erfelijke oorzaken van dyslexie. Voor ouders is het…
Dyslexie soortenDyslexie soortenDyslexie is een leesstoornis welke frequent voorkomt. Mensen met dyslexie hebben problemen bij het lezen en dikwijls ook…
Dyslexie: wegwijs in de technische vaktaalDyslexie: wegwijs in de technische vaktaalVanaf 1 januari 2009 wordt de diagnostiek en behandeling van dyslexie vergoed door het basispakket van de zorgverzekerin…
Oorzaak dyslexie: Disfunctionerende HersenverbindingOorzaak dyslexie: Disfunctionerende HersenverbindingTot nu toe was de oorzaak van dyslexie niet bekend, al waren er wel aanwijzingen dat bepaalde hersengebieden die verantw…

De morele ontwikkeling van kinderen volgens KohlbergDe morele ontwikkeling van kinderen volgens KohlbergDe morele ontwikkeling van een kind is erg belangrijk. Kohlberg (1929-1987), een Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog, he…
Dyslexie en zelfbeeld bij kinderen en jongerenDyslexie en zelfbeeld bij kinderen en jongerenDe diagnose dyslexie kan heel wat met zich meebrengen. Ook wanneer het nog niet is vastgesteld, kan het invloed hebben o…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hans, Pixabay
  • Davis, R. (2001). Gave van dyslexie. Rijswijk: Elmar BV.
  • Bronkhorst, J.B.M., Eimers, T., Embrechts, M. et a. (2010). Spraak, taal en leren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • Loonstra, J. H., & Braams, T. (2010) Omgaan met dyslexie sociale en emotionele aspecten. Antwerpen: Garant-uitgevers.
  • http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/gevolgen/
  • http://q4d.nl/wat-is-dyslexie/
  • http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/
Star2000 (45 artikelen)
Laatste update: 13-06-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Pedagogiek
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.