Pleegzorg in Nederland

Pleegzorg in Nederland Sommige kinderen in Nederland wonen bij een pleeggezin. Het gezin waar een pleegkind woont, verleent dan pleegzorg. Hierbij wordt een kind niet door zijn of haar eigen biologische ouders verzorgd en opgevoed, maar door vervangende ouders. Een pleegkind is dan niet het wettelijke kind van de pleegouders.

Pleegzorg verlenen

In Nederland wordt er jaarlijks aan ongeveer 22.000 kinderen pleegzorg verleend. Het is bedoel voor kinderen tussen de 0 en de 18 jaar. Er wordt pleegzorg verleend aan kinderen die niet meer bij hun biologische ouders kunnen wonen vanwege problemen. Hierbij kan je denken aan opvoed- en opgroeiproblemen. Het zijn vaak heel erge problemen. Een kind woont dan bij pleegouders, in een beschermende en warme omgeving. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Zo bestaat er weekendpleegzorg, dagpleegzorg, vakantiepleegzorg, pleegzorg voor een langere tijd of in crisissituaties.

Eerst onderzoeken

Er zijn drie manieren waarop de pleegzorg kan plaatsvinden. Zo kan het vrijwillig zijn, maar ook door een onder toezichtstelling of via voogdij. Bij een vrijwillige uithuisplaatsing hebben de ouders zelf hulp ingeschakeld. Bij een onder toezichtstelling is het via de rechter bepaald dat een kind tijdelijk uit huis moet worden geplaatst. Voordat een kind naar een pleeggezin gaat, wordt er eerst gekeken of de problemen niet thuis kunnen worden opgelost. Er wordt dan een indicatie gegeven in hoeverre een kind pleegzorg nodig heeft. Een kind wordt dus niet zomaar, zonder een aanleiding, uit huis geplaatst. Soms vragen de ouders zelf om hulp, maar het kan ook zo zijn dat het Bureau Jeugdzorg aan de bel trekt. Zo kan het zijn dat een kind mishandeld of verwaarloosd wordt of dat de ouders de opvoeding tijdelijk niet meer aankunnen. Ook kan het zijn dat een van de ouders moet worden opgenomen in het ziekenhuis en er dan geen opvang is voor de kinderen. Verder schakelen biologische ouders soms de hulp in voor pleegzorg als ze echt geen oplossing meer zien, dit is bijvoorbeeld het geval als het gedrag van een kind zo lastig is, dat de ouders echt de moed opgeven.

Tijdelijk

Meestal is de pleegzorg tijdelijk. Het doel van de pleegzorg is dat de kinderen uiteindelijk weer worden teruggeplaatst bij de biologische ouders. De duur dat een kind in een pleeggezin blijft is verschillend. Soms kan dit jaren duren, maar het kan ook voor een paar dagen zijn. Tijdens hun verblijf in het pleeggezin heeft een kind meestal nog geregeld contact de biologische ouders. De pleegouders hebben dan ook geen zeggenschap over hun pleegkind. Zo worden belangrijke beslissingen altijd in overleg genomen met bijvoorbeeld de ouders en de pleegzorgbegeleider.

Begeleiding

Aangezien een pleegkind in zijn of haar korte leven al heel veel heeft meegemaakt, vraagt de opvoeding en verzorging ervan vaak een andere aanpak. Om deze reden wordt een pleeggezin dan ook weer begeleidt door een maatschappelijk werker. Deze wordt ook wel de pleegzorgbegeleider genoemd. Hier kunnen pleegouders bijvoorbeeld terecht als tegen problemen aanlopen.

Rechten pleegkind

Een pleegkind heeft bepaalde rechten. Zo heeft het er recht op om te weten waarom hij of zij uit huis wordt geplaatst en wat er verder gaat gebeuren. Een pleegkind heeft er dus recht op om te horen welke beslissing er over hem of haar wordt genomen. Verder heeft een pleegkind er ook recht op om de stukken over hem of haar in te zien. Daarnaast heeft een pleegkind recht op contact met zijn of haar familie en recht op privacy.
© 2012 - 2024 Marensa, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pleegouder wordenPleegouder wordenSoms worden kinderen tijdelijk of voor een lange tijd in een pleeggezin geplaatst. Zo wordt een kind uit huis geplaatst…
Wat is pleegzorg?Wat is pleegzorg?In bepaalde situaties is het voor kinderen beter om ze tijdelijk uit huis te plaatsen. In dit geval kan pleegzorg uitkom…
Pleegvergoeding 2020 en 2021 (pleegzorgvergoeding)Pleegvergoeding 2020 en 2021 (pleegzorgvergoeding)Wie zorgt voor een pleegkind kan in 2020 en 2021 een pleegvergoeding of pleegzorgvergoeding krijgen. De pleegzorgvergoed…
Wat zijn pleeggrootouders?Wat zijn pleeggrootouders?Wanneer de situatie van een kind als onveilig wordt gezien, kan er door hulpverleners gekozen worden voor een uithuispla…

Een kind adopteren, waarom?Een kind adopteren, waarom?Mensen die kiezen voor een adoptie, willen heel graag een kindje. Ze hebben dus een grote kinderwens en weten zeker dat…
Kinderrechten, opvoeden zonder geweldKinderrechten, opvoeden zonder geweldIn het Burgerlijk Wetboek zijn de rechten en plichten vastgelegd, die gehanteerd moeten worden bij het verzorgen en opvo…
Bronnen en referenties
  • Pleegzorg.nl
Marensa (310 artikelen)
Gepubliceerd: 12-02-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.