Pleegouder worden

Pleegouder worden Soms worden kinderen tijdelijk of voor een lange tijd in een pleeggezin geplaatst. Zo wordt een kind uit huis geplaatst wegen opvoed- en opgroeiproblemen. In een pleeggezin wordt een kind verzorgd en opgevoed door pleegouders of een pleegouder. Pleegouders verzorgen en voeden een kind dus tijdelijk op, wanneer het niet bij zijn of haar eigen ouders kan wonen. Echtparen kunnen pleegouders worden, maar ook een alleenstaande of een homokoppel kunnen pleegouder worden.

De voorwaarden

Het is de bedoeling dat een kind bij zijn of haar pleegouder(s) tijdelijk wordt verzorgd en opgevoed in een veilige en warme omgeving. Je wordt dus niet zomaar pleegouder(s). Hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je in ieder geval minimaal 21 jaar oud zijn. Ook moet je leefsituatie stabiel zijn. Daarnaast dien je als toekomstige pleegouder een verklaring van geen bezwaar te krijgen van de Raad voor de Kinderbescherming. Bij adoptieouders is er een maximale leeftijd van 40 jaar ingesteld, dit is niet het geval bij pleegouders. Bij pleegzorg wordt er weer meer gekeken naar de vorm van pleegzorg. Bij een tijdelijke pleegzorg is de leeftijd van de pleegouders weer minder belangrijk, dan bij langere pleegzorg.

Voorbereidingsprogramma

Toekomstige pleegouders dienen ook mee te doen aan een voorbereidingsprogramma. Voordat je de beslissing neemt om pleegouder te worden, is het natuurlijk heel belangrijk dat je voor honderd procent achter je keuze staat. Het is dus heel zinvol om eerst wat informatie in te winnen over het pleegouderschap. Dit kan je doen door een pleegavond bij te wonen en een informatiepakket aan te vragen via Pleegzorg Nederland.

Aspirant-pleegouder

Als je weet dat je aan de voorwaarden voldoet, dan kan je je aanmelden als aspirant-pleegouder. Je moet dan een introductieprogramma volgen. Dit programma bestaat uit een aantal dagdelen. Hierdoor kom je, via een andere, ervaren pleegouder, nog meer te weten over de pleegzorg. Verder word je thuis bezocht door een medewerker van de pleegzorg. Deze bespreekt dan je voorkeuren en andere zaken met je. Aan de hand van de vragen die er aan je worden gesteld, kan de medewerker inschatten of je geschikt zou zijn als pleegouder. Als je bent geaccepteerd als pleegouder, dan krijg je een pleegkind toegewezen. Er wordt hierbij heel goed bekeken of het pleegkind bij u leefsituatie past.

Rechten pleegouders

Net als biologische ouders of adoptieouders, hebben pleegouders een aantal rechten. Zo hebben ze recht op een goede begeleiding. Verder hebben ze ook recht op zorgverlof en een onkostenvergoeding. Daarnaast krijgen pleegouders een vergoeding. De hoogte hiervan is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind. Naast deze rechten hebben pleegouders nog andere rechten, zoals het blokkaderecht. Dit recht houdt in dat de ouder of de voogd een pleegkind niet zonder de toestemming van de pleegouder kan weghalen. Een pleegouder heeft dit recht als het pleegkind met de instemming van de ouders of de voogd uit huis en bij de pleegouder is geplaats. Het is wel een voorwaarde dat de pleegouder het pleegkind al minimaal 1 jaar moet hebben verzorgd en opgevoed.
© 2012 - 2024 Marensa, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Adoptie, hoe werkt dat?Adoptie, hoe werkt dat?Sommige mensen met een grote kinderwens kiezen voor adoptie. Jaarlijks komen er ongeveer 700 kinderen naar Nederland voo…
Wat is pleegzorg?Wat is pleegzorg?In bepaalde situaties is het voor kinderen beter om ze tijdelijk uit huis te plaatsen. In dit geval kan pleegzorg uitkom…
Een kind adopteren, waarom?Een kind adopteren, waarom?Mensen die kiezen voor een adoptie, willen heel graag een kindje. Ze hebben dus een grote kinderwens en weten zeker dat…
Adoptie juridisch bekekenAdoptie juridisch bekekenDe adoptie van jonge kinderen is in Nederland een bekend verschijnsel. Paren, dan wel van verschillend als van hetzelfde…

Pleegzorg in NederlandPleegzorg in NederlandSommige kinderen in Nederland wonen bij een pleeggezin. Het gezin waar een pleegkind woont, verleent dan pleegzorg. Hier…
Kinderrechten, opvoeden zonder geweldKinderrechten, opvoeden zonder geweldIn het Burgerlijk Wetboek zijn de rechten en plichten vastgelegd, die gehanteerd moeten worden bij het verzorgen en opvo…
Bronnen en referenties
  • Pleegzorg.nl
Marensa (310 artikelen)
Gepubliceerd: 12-02-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.