InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Ouder en gezin > Niet getrouwd maar wel een kind

Niet getrouwd maar wel een kind

Niet getrouwd maar wel een kind Bij ongehuwd samenwonen is het ouderlijk gezag voor de vader niet automatisch geregeld, ook niet als de vader het kind heeft erkend. In principe wordt aan de moeder altijd het gezag automatisch toegewezen. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld als de moeder onder curatele is gesteld of minderjarig is.

Aanvragen ouderlijk gezag voor de vader via de rechtbank

Om samen het ouderlijk gezag uit te oefenen moet een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. Het formulier die hiervoor nodig is : “Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige” is verkrijgbaar bij de griffie van een Nederlandse rechtbank. Ook bestaat de mogelijkheid dit formulier te downloaden via www.rechtspraak.nl

Benodigde bewijsstukken

Voor het aanvragen van het ouderlijke gezag worden bewijsstukken gevraagd zoals :

 • Origineel afschrift van de geboorteakte van het kind (verkrijgbaar in de geboortegemeente)
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van beide ouders
 • Origineel uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van beide ouders (verkrijgbaar in de woongemeente)

Voorwaarden aanvraag ouderlijk gezag

 • Beide ouders moeten meerderjarig zijn (moeders tussen 16-18 jaar kunnen in sommige gevallen meerderjarig worden verklaard door de rechtbank
 • Het verzoek moet door beide ouders zijn ondertekend
 • Vader heeft het kind erkend
 • Ouders zijn niet met elkaar getrouwd of getrouwd geweest
 • Ouders zijn niet onder curatele gesteld
 • Op het moment van de aanvraag heeft één van de ouders het ouderlijk gezag
 • Ouders zijn niet ontzet of ontheven uit het gezag
 • Ouders hebben niet eerder een aanvraag ouderlijk gezag ingediend voor hetzelfde kind

Indien men aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan maakt de griffier een aantekening in het gezagsregister. De ouders zijn vanaf dat moment samen verantwoordelijk voor het kind.

Weigering aanvraag ouderlijk gezag

Indien men niet aan de voorwaarden voldoet dan weigert de griffier een aantekening in het gezagsregister voor het gezamenlijk uitoefenen van het ouderlijk gezag.
Het is alleen mogelijk hiertegen in beroep te gaan als de griffier de aantekening weigert omdat hij van mening is dat één of beide ouders lijden aan een geestelijk stoornis.

Einde ouderlijk gezag

Als het kind 18 jaar is geworden en dus meerderjarig eindigt het ouderlijk gezag automatisch. Indien het kind vóór de 18e verjaardag trouwt eindigt ook het gezag of de voogdij. Wel blijven ouders onderhoudsplichtig tot de 21e leeftijd van het kind.

Overlijden

Bij overlijden van de ouder die het gezag uitoefent wordt door de rechter bepaalt wie het ouderlijk gezag krijgt. Dat kan de andere ouder zijn maar ook iemand anders. In de meeste gevallen wordt gekozen voor de andere ouder maar er zijn ook situaties waarbij de belangen van het kind gevaar kunnen lopen, in dit geval wordt er een andere persoon toegewezen.
© 2010 - 2019 Becyn, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ouders en gezag of voogdijOuders en gezag of voogdijAlle jongeren onder de achttien zijn minderjarig, en die hebben iemand nodig die voor hen zorgt en die hen een goede opv…
Wie zorgt er voor de kinderen na overlijden ouders?Wie zorgt er voor de kinderen na overlijden ouders?In een testament kan worden vastgelegd wie de voogdij krijgt over de kinderen na overlijden van de ouders. Indien er gee…
Ongehuwd kinderen: Wat moet je regelen?Ongehuwd kinderen: Wat moet je regelen?Vroeger een schande, nu in de meeste kringen de normaalste zaak van de wereld: een kindje krijgen terwijl je niet getrou…
Ouderlijk gezag en jonge tienersOuderlijk gezag en jonge tienersOnlangs kwam in het nieuws dat jonge tieners vaker het slachtoffer worden van coma-drinken, ondanks het feit dat de leef…
Afstamming en vaderschapAfstamming en vaderschapVoor jongeren zijn afstamming en vaderschap moeilijke begrippen. Als je ermee te maken krijgt kom je in gerechtelijke pr…

Reageer op het artikel "Niet getrouwd maar wel een kind"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Becyn
Gepubliceerd: 26-03-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Schrijf mee!