Niet getrouwd maar wel een kind

Niet getrouwd maar wel een kind Bij ongehuwd samenwonen is het ouderlijk gezag voor de vader niet automatisch geregeld, ook niet als de vader het kind heeft erkend. In principe wordt aan de moeder altijd het gezag automatisch toegewezen. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld als de moeder onder curatele is gesteld of minderjarig is.

Aanvragen ouderlijk gezag voor de vader via de rechtbank

Om samen het ouderlijk gezag uit te oefenen moet een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. Het formulier die hiervoor nodig is : “Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige” is verkrijgbaar bij de griffie van een Nederlandse rechtbank. Ook bestaat de mogelijkheid dit formulier te downloaden via www.rechtspraak.nl

Benodigde bewijsstukken

Voor het aanvragen van het ouderlijke gezag worden bewijsstukken gevraagd zoals :

 • Origineel afschrift van de geboorteakte van het kind (verkrijgbaar in de geboortegemeente)
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van beide ouders
 • Origineel uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van beide ouders (verkrijgbaar in de woongemeente)

Voorwaarden aanvraag ouderlijk gezag

 • Beide ouders moeten meerderjarig zijn (moeders tussen 16-18 jaar kunnen in sommige gevallen meerderjarig worden verklaard door de rechtbank
 • Het verzoek moet door beide ouders zijn ondertekend
 • Vader heeft het kind erkend
 • Ouders zijn niet met elkaar getrouwd of getrouwd geweest
 • Ouders zijn niet onder curatele gesteld
 • Op het moment van de aanvraag heeft één van de ouders het ouderlijk gezag
 • Ouders zijn niet ontzet of ontheven uit het gezag
 • Ouders hebben niet eerder een aanvraag ouderlijk gezag ingediend voor hetzelfde kind

Indien men aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan maakt de griffier een aantekening in het gezagsregister. De ouders zijn vanaf dat moment samen verantwoordelijk voor het kind.

Weigering aanvraag ouderlijk gezag

Indien men niet aan de voorwaarden voldoet dan weigert de griffier een aantekening in het gezagsregister voor het gezamenlijk uitoefenen van het ouderlijk gezag.
Het is alleen mogelijk hiertegen in beroep te gaan als de griffier de aantekening weigert omdat hij van mening is dat één of beide ouders lijden aan een geestelijk stoornis.

Einde ouderlijk gezag

Als het kind 18 jaar is geworden en dus meerderjarig eindigt het ouderlijk gezag automatisch. Indien het kind vóór de 18e verjaardag trouwt eindigt ook het gezag of de voogdij. Wel blijven ouders onderhoudsplichtig tot de 21e leeftijd van het kind.

Overlijden

Bij overlijden van de ouder die het gezag uitoefent wordt door de rechter bepaalt wie het ouderlijk gezag krijgt. Dat kan de andere ouder zijn maar ook iemand anders. In de meeste gevallen wordt gekozen voor de andere ouder maar er zijn ook situaties waarbij de belangen van het kind gevaar kunnen lopen, in dit geval wordt er een andere persoon toegewezen.
© 2010 - 2024 Becyn, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ouderlijk gezag: wat is ouderlijk gezag?Wat betekent ouderlijk gezag en wie hebben er ouderlijk gezag over een kind? En is het ook belangrijk of een stel getrou…
Ouders en gezag of voogdijOuders en gezag of voogdijAlle jongeren onder de achttien zijn minderjarig, en die hebben iemand nodig die voor hen zorgt en die hen een goede opv…
Wie zorgt er voor de kinderen na overlijden ouders?Wie zorgt er voor de kinderen na overlijden ouders?In een testament kan worden vastgelegd wie de voogdij krijgt over de kinderen na overlijden van de ouders. Indien er gee…
Ongehuwd kinderen: Wat moet je regelen?Ongehuwd kinderen: Wat moet je regelen?Vroeger een schande, nu in de meeste kringen de normaalste zaak van de wereld: een kindje krijgen terwijl je niet getrou…

Als je kind niet wil eten: tips die helpenAls je kind niet wil eten: tips die helpenKinderen die niet willen eten. Het verontrust ouders vaak heel erg. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kleuters niet…
Kinderfeestje: water, water en nog eens water!Kinderfeestje: water, water en nog eens water!Je kind verjaart in de zomer en de weerman voorspelt goed weer? Plan dan een waterfeest! Met het thema water kan je heel…
Becyn (11 artikelen)
Gepubliceerd: 26-03-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.