mijn kijk op

Nageslacht verwekken lijkt egoïstisch en niet in belang kind

Nageslacht verwekken lijkt egoïstisch en niet in belang kind Kinderen "nemen" doen we in feite voor onszelf, ondanks dat we er alles voor over hebben ze een gelukkig leven te bezorgen. Want we verwekken het nageslacht uitsluitend voor ons eigen belang en plezier. We zouden onze zonen en dochters misschien veel ellende besparen door ze weg te houden van een planeet waarvan we heel goed weten dat die sinds mensenheugenis wordt geteisterd door honger, ziekte, dood, geweld en verderf. Waarom zetten we dan toch zo'n teer hulpeloos wezentje op aarde?

De piramide van Maslow

Abraham Maslow publiceerde in 1943 de hiërarchische volgorde van behoeften die ieder mens heeft. Volgens zijn theorie streeft de mens pas naar bevrediging van de behoeften die lager in de hiërarchie geplaatst zijn, nadat eerst aan de hoger geplaatste behoeften is voldaan. De belangrijkste behoeften van een mens (die dus het eerst bevredigd dienen te worden alvorens de eerstvolgende behoefte om aandacht vraagt) zijn de lichamelijke behoeften als voedsel en drinken. Vervolgens seks, veiligheid en daarna sociaal contact plus zelfontplooiing.

Het wil zeggen, dat we geen behoefte aan seks hebben indien onze maag rammelt van de honger, laat staan dat we van een mooi schilderij kunnen genieten. Niettemin staat de behoefte aan seks behoorlijk bovenaan in de prioriteitsvolgorde. Zodra we ons veilig voelen en onze maag gevuld is, treedt de behoefte aan seks op, als we tot de juiste leeftijdscategorie behoren. De natuur kent voortplanting, dus behoud van de soort, duidelijk een hoge prioriteit toe.

De meest voorkomende redenen om kinderen te krijgen in willekeurige volgorde

Liefde, seks, voortplantingsdrift

Zoals hierboven geschetst, is de behoefte aan seks de belangrijkste drijfveer waarom mensen ooit kinderen kregen. Ook vandaag de dag is dit nog steeds in veel gevallen een belangrijke oorzaak dat er kinderen geboren worden, al dan niet conform de gezinsplanning van de ouders. Maar in verreweg de meeste gevallen zijn we heden ten dage de natuur te slim af d.m.v. allerlei veilig werkende voorbehoedsmiddelen. De voortplantingsdrift is globaal genomen dan ook geen belangrijke reden meer dat mensen kinderen krijgen.

De behoefte een gezin te stichten

Hoewel menigeen bewust geen kinderen wenst zullen de meeste paren toch graag een gezin stichten, want kinderen zijn immers vaak leuk, ontroerend en versterken de band tussen vader en moeder. Er zou ook moederinstinct bestaan, wat voor een vrouw een extra reden is tot het graag willen hebben van kinderen, ofschoon de meningen over het fenomeen moederinstinct verschillen. Maar al met al vinden de meeste echtparen het kennelijk aantrekkelijker om een gezin te stichten, dan kinderloos te blijven.

Vorm van levensverzekering

  • Behalve dat het leuk is, zijn kinderen eenvoudigweg ook noodzakelijk om ooit onze billen te wassen als we dat door onze hoge leeftijd zelf fysiek niet meer kunnen, en beslissingen voor ons te nemen vanwege geestelijke aftakeling. Dat hoeven uiteraard niet per se onze eigen kinderen te doen, zoals vroeger wel vaak het geval was, en in menig land ook vandaag de dag nog het geval is. In onze cultuur is het dikwijls de betaalde bejaardenverzorgster die dergelijke bezigheden uitvoert.
  • En de noodzaak van nageslacht geldt natuurlijk ook in financieel opzicht. Iemand moet immers ooit onze AOW betalen. Evenals de huidige ouderen in het verleden de AOW hebben betaald voor de 65-plussers van toen.
  • Opvolgingskwestie speelt dikwijls ook een rol. Want bij zelfstandige ondernemers is het natuurlijk vaak fijn dat er een zoon (of dochter) komt die in het voetspoor van vader/moeder treedt, en die de onderneming, het boerenbedrijf of de advocatuur met succes voortzet.

Godsdienst

Het is nog niet zo lang gelden dat de kerk meende zich met de gezinssamenstelling te mogen bemoeien. De grote gezinnen uit het Rooms-Katholieke milieu zijn vaak het gevolg geweest van de bezoeken die meneer pastoor in de vorige eeuw bracht aan de ouders die meenden dat hooguit vier kinderen wel genoeg was. Ook anno nu zien we dat bepaalde religies en sekten nog steeds voorstander zijn van een grote kinderschare, er van uitgaande dat het met de paplepel ingegoten geloof wel zal beklijven op latere leeftijd.

Goede redenen om geen kinderen te nemen

Het valt niet te ontkennen dat bovenstaande redenen om kinderen te willen toch grotendeels op eigenbelang zijn gebaseerd. Natuurlijk gunnen we ons nageslacht het beste en zelfs nog een beter leven dan wij genieten, en we hebben daar ook heel veel voor over. Maar dat neemt niet weg dat ons verstand weet dat het leven gepaard gaat met veel ellende en ontberingen. Dus we snappen dat onze zonen en dochters daar niet gevrijwaard van zullen blijven. Dat we denken dat het met onze kinderen wel goed komt is natuurlijk positief, maar hier is toch de wens grotendeels de vader van de gedachte.

Ziekte

In het verleden zijn miljoenen mensen door verschrikkelijke epidemieën omgekomen, of hebben drastisch op de kwaliteit van hun leven ingeboet als gevolg van pest, lepra, cholera etc. Ook in deze eeuw legt menigeen het loodje vanwege hedendaagse aandoeningen, verslaving, en andere gezondheidskwalen.

Slavernij en uitbuiting

Grotendeels afgeschaft, hoewel onder economische dwang tegen een hongerloon in een ongezonde omgeving zwaar werk verrichten, niet veel anders is.

Oorlog en misdaad

Is van alle eeuwen en niets wijst er op dat martelingen, afslachtingen, aanrandingen en elkander doodschieten binnenkort uit de wereld is.

In 2037 meer sterfgevallen dan geboortes

De definitieve oplossing voor veel toekomstige ellende de komende duizenden jaren, is met z'n allen een definitieve punt achter onze voortplanting te zetten. Want het leven dat niet verwekt wordt zal geen wetenschap hebben dat het geen deel neemt aan bepaalde vormen van geluk. Maar het wordt wel beschermd tegen de gruwelijkheden in deze wereld die we onze kinderen absoluut niet willen aandoen.

Een stap in de goede richting wat dat betreft, is dat het CBS in juni 2015 aangeeft dat er in 2037 meer personen in ons land zullen sterven dan er geboren worden. De trend dat het aantal geboorten hoger is dan het aantal dat overlijdt wordt dan na jaren doorbroken. Dat betekent ook dat de bevolking in ons land t.z.t. op zo' n 18 miljoen zal stabiliseren. Overigens heel wat meer dan een bevolking van tien miljoen uit de jaren 50 van de vorige eeuw. De groei van de wereldbevolking gaat evengoed in hoog tempo door.
© 2014 - 2024 Robbie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Is het nog verantwoord om kinderen op de wereld te zetten?!mijn kijk opIs het nog verantwoord om kinderen op de wereld te zetten?!Is het moreel aanvaardbaar om een weerloze baby op de aarde te zetten. Oorlog en honger lijken nu in ons land ver weg, m…
De maatschappelijke gevolgen van de anticonceptiepilDe maatschappelijke gevolgen van de anticonceptiepilDe opkomst van de anticonceptiepil eind jaren vijftig/begin zestig ontketende grote maatschappelijke veranderingen. Het…
Waarom zijn zoogdieren monogaam?Waarom zijn zoogdieren monogaam?Bij zoogdieren slagen de meeste vrouwtjes er niet in om tijdens hun leven meer dan tien à twintig kinderen te baren. Dat…
Progeria, versneld oud wordenLetterlijk betekent progeria 'versneld ouder worden'. Kinderen hebben deze ziekte. Kinderen met progeria hebben vaak har…

Jongeren- en hulptelefoons in BelgiëJongeren- en hulptelefoons in BelgiëPuber zijn is niet altijd even makkelijk. Soms zijn er dingen die je liever niet met je ouders bespreekt. Soms heb je ge…
Heeft jouw kind ook socialbesitas en wat zijn de gevolgen?Heeft jouw kind ook socialbesitas en wat zijn de gevolgen?In 2014 is 94% van de tieners in het bezit van een smartphone; een mobiele telefoon die tevens als agenda dient en waaro…
Bronnen en referenties
  • NH-dagblad 3 juni 2015
Robbie (588 artikelen)
Laatste update: 08-12-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.