Leerstijlentest volgens psycholoog David Kolb

Leerstijlentest volgens psycholoog David Kolb Test je leerstijl met de leerstijlentest van David Kolb. Kolb onderscheidt vier verschillende leerstijlen. Zo is de ene mens in zijn leren meer een denker en de andere meer een doener. Een volgende observeert liever en weer een ander houdt meer van activiteit en beslissen. Hoewel iedereen gebruik maakt van alle vier de leerstijlen, is er volgens Kolb meestal sprake van één of twee overheersende leerstijlen. Wil jij weten of je een doener, bezinner, denker of beslisser bent? Doe dan deze leerstijlentest.

Leerstijlen van Kolb

Mensen leren op verschillende manieren. Door de psycholoog David Kolb zijn er vier verschillende leerstijlen onderscheiden; vier manieren waarop iemand leert. Kolb heeft omschreven wat de leerstijlen, de leercyclus en leerfasen van Kolb precies inhouden.

Leerstijlentest van Kolb

Met de test kan je jouw voorkeur van leerstijl (en) ontdekken. Meestal hebben mensen in de loop der jaren onbewust een bepaalde manier van leren gehanteerd of eigen gemaakt. Door middel van de vragenlijst kun je erachter komen wat jouw leervoorkeur, dan wel jouw leerstijl is. Hoewel iedereen gebruik maakt van alle vier de leerstijlen, is er volgens Kolb meestal sprake van één of twee overheersende leerstijlen. Er bestaat ook een andere test om je voorkeuren te ontdekken; de leerstijlentest van Kolb en Juch.

Testitems leerstijlentest

Belangrijk is om bij de beantwoording uit te gaan van hoe je in werkelijkheid handelt en denkt. Het gaat er niet om hoe je graag zou willen handelen of je zou willen gedragen. In ieder geval bestaan er geen goede of foute antwoorden: het ene antwoord is niet beter dan het andere.

Vragenlijst leerstijl

Met de vragenlijst kun je er dus achter komen wat jouw persoonlijke manier van leren is en hoe je omgaat met dagelijkse situaties (in opleiding of werksituatie). Je krijgt 12 uitspraken met telkens 4 antwoordopties per uitspraak voorgelegd. Bij deze 4 opties is het de bedoeling om aan te geven in welke volgorde of rangorde zij voor jou het meest van toepassing zijn. Dit doe je door een cijfer, variërend van 1 (minst van toepassing) tot 4 (meest van toepassing) toe te delen aan de 4 opties. Bij een uitspraak die het beste jouw manier van leren aangeeft, zet je het cijfer 4. En bij een antwoord dat het minst jouw manier van leren aangeeft, zet je het cijfer 1 (per item/regel horizontaal)

Let op: je mag per vraag elk cijfer maar één keer gebruiken. Verdeel dus de getallen 1, 2, 3 en 4 over de antwoordopties.

Testitems en uitspraken bij de leerstijlentest van David Kolb

Zet bij iedere uitspraak (ervoor) een score van 4 naar 1 > van meest (4) naar minst (1) passend bij jou
Als ik leer......wil ik op mijn gevoel afgaan...wil ik kijken en luisteren...wil ik nadenken over ideeën...wil ik dingen doen
Ik leer 't beste als ik......op mijn intuïtie afga...luister en oplet...logisch na kan denken...iets gedaan moet krijgen
Wanneer ik leer......heb ik sterke emoties en reacties...ben ik rustig en gereserveerd...wil ik dingen beredeneren...ben ik verantwoordelijk
Ik leer door......te ervaren...te kijken...te denken...te doen
Als ik leer......sta ik open voor nieuwe ervaringen...bekijk ik alle kanten van de zaak...wil ik dingen dieper analyseren...probeer ik dingen uit
Wanneer ik leer......ben ik gevoelsmatig...ben ik beschouwend...denk ik logisch na...ben ik actief
Ik leer 't beste van......persoonlijke relaties ... observeren/waarnemen...rationele theorieën...uitproberen en oefenen
Als ik leer......voel ik me persoonlijk betrokken ... denk ik eerst na voordat ik iets doe...hou ik van theoretiseren...wil ik resultaten zien
Ik leer 't beste wanneer ik......vertrouw op wat ik voel..vertrouw op wat ik zie en hoor...vertrouw op mijn ideeën...ideeën zelf kan uitproberen
Als ik leer......ben ik zeer betrokken...hou ik ervan om te observeren...hou ik ervan om te evalueren...wil ik actief bezig zijn
Ik leer 't beste wanneer ik......open sta voor nieuwe inzichten... voorzichtig ben...ideeën kan analyseren...praktisch te werk ga
Wanneer ik leer......gedraag ik mij zeer open...gedraag ik mij gereserveerd...gedraag ik mij rationeel...voel ik me verantwoordelijk
Totaal ...Beslisser ...Bezinner ...Denker ...Doener

Score leerstijlentest

Tel de scores van de kolommen van boven naar beneden bij elkaar op en dan kun je aflezen waar jouw hoogste score(s) zit(ten): jouw persoonlijke leerstijl.

Ben je een doener, denker, bezinner of beslisser

  • Bezinner - Abstracte begripsvorming (Thinking) - Leerstijl is assimileren
  • Beslisser - Actief experimenteren (Doing) - Leerstijl is convergeren
  • Denker - Reflectieve waarneming (Watching) - Leerstijl is divergeren
  • Doener - Concreet ervaren (Feeling) - Leerstijl is accommoderen

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Welke factoren hebben invloed op het leren?Welke factoren hebben invloed op het leren?In de loop van ons leven vergaren we veel kennis. De één meer dan de andere en de één lijkt het ook wat makkelijker af t…
Negen reflectiemethoden uitgelegdNegen reflectiemethoden uitgelegdReflecteren is niet altijd makkelijk. Hoe moet je dat doen? Reflectiemethoden kunnen hier meer aanknopingspunten bieden.…

Leerstijl - Opleiding en Beroep (Kolb)Leerstijl - Opleiding en Beroep (Kolb)Leerstijl in opleiding en beroep. Bepaalde leeractiviteiten, opleidingen of beroepen sluiten aan bij een bepaalde leerst…
Kapper (haarverzorging)Kapper (haarverzorging)Een kapper of kapster is iemand die zich bezighoudt met haarverzorging. Dit variëert van het knippen van het haar tot he…
Bronnen en referenties
  • David A. Kolb, Experimental learning, experience as the source of learning and development, Prentice-Hall, Englewood Cliffs
  • Boon, R., Leerstijlentest van Kolb, Interne Reader Omgangskunde, VU
  • Hendriksen, J., Cirkelen rond Kolb. Begeleiden van leerprocessen. Nelissen
  • Wierdsma, Swieringa, Lerend organiseren. Als meer van hetzelfde niet helpt. Stenfert Kroese
Reactie

Marion, 20-09-2012
De site lijkt niet te werken. Kan dat kloppen? Er wordt keurig verwezen en de linkjes werken goed, maart de test zelf werkt niet. Reactie infoteur, 20-09-2012
Beste Marion,

Als ik je goed begrijp? De testen moeten handmatig ingevuld worden. InfoNu kent de mogelijkheid niet om dit on-line te verwezenlijken.

Mvg

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 08-12-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Opleiding en beroep
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.