Formele gespreksvormen met ouders in het onderwijs

Formele gespreksvormen met ouders in het onderwijs Ouders verwachten heel veel van hun kind, soms zelfs te veel. Bijna alle ouders hopen dat hun kind op het vwo terecht komt. Dit is alleen niet realistisch. Door middel van gesprekken krijgen ouders een realistisch beeld van hun kind. Niet alleen op het gebied van schoolcijfers, maar ook hoe het zich sociaal en lichamelijk ontwikkelt. Ook worden er gesprekken gevoerd over welke ouders meewillen met het schoolreisje, wie de luizencontrole wil doen of wanneer een kind zijn verjaardag mag vieren in de klas.

De verschillende soorten gesprekken

De gesprekken die in een school met ouders worden gevoerd, zijn onderverdeeld in drie hoofdgroepen: Kennismakingsgesprekken, de vooraf geplande gesprekken en de gesprekken op initiatief van de leerkracht en/of de ouder.

Kennismakingsgesprekken

Eerste kennismaking groep 1

Voordat de ouders hun kind aanmelden bij een school, zijn er kennismakingsgesprekken. In deze gesprekken wordt de visie van de school besproken en wil de directeur de ouders overtuigen waarom zij hun kind aan moeten melden bij deze school. Hij vertelt over welke faciliteiten de school heeft en hoe het kind ondersteund wordt tot en met groep 8 en hij laat de cijfers van de CITO-scores zien. Niet alleen de school wordt besproken, maar ook wordt over het kind gepraat. Eventuele allergieën en welke ziektes het kind al heeft gehad worden besproken. Ook wat het kind graag doet wordt naar voren gebracht. De ouders krijgen een rondleiding door de school en kijken even mee hoe de leerlingen bezig zijn in de klas.

Kennismakingsgesprek met juf of meester

In iedere klas staat een andere juf of meester. Voorafgaand aan het jaar zijn er gesprekken met de ouders samen met de leerkracht. De leerdoelen van dat jaar worden besproken en informatie over de leerling die relevant is voor deze leerkracht wordt gedeeld.

De vooraf geplande gesprekken

Tienminutengesprekken

In tienminutengesprekken wordt de ontwikkeling van de leerling besproken. Ouders hebben soms een heel ander beeld van hun kind dan de leerkracht. De leerkracht bereidt dit gesprek goed voor. De resultaten uit het leerlingvolgsysteem worden bestudeerd en besproken. Deze resultaten geven een goed inzicht aan de ouders of hun verwachtingen realistisch zijn ten opzichte van de realiteit. Niet alleen de resultaten worden worden besproken, maar ook hoe de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling verloopt. Tien minuten zijn heel kort, maar in die korte tijdsperiode kan, mits het goed voorbereid is, veel besproken worden. Soms zit er in een klas een leerling met een probleem dat niet in tien minuten besproken kan worden. Er kan dan een vervolgafspraak gemaakt worden.

Commissiegesprekken

Een leerkracht kan niet alles alleen regelen. Er wordt voor sommige evenementen en activiteiten hulp gevraagd aan ouders. Zo wil de leerkracht vaak extra hulp van ouders tijdens bijvoorbeeld een schoolreisje, de controle op luizen, het versieren van de school voorafgaand aan Sinterklaas en Kerstmis en voor begeleiding tijdens de Koningsspelen. Om dit te kunnen regelen zullen er soms commissiegesprekken zijn. Er wordt tijdens deze gesprekken een draaiboek gemaakt en de taken worden verdeeld onder de leden van deze commissiegroep.

De medezeggenschapsraad

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Tijdens overleg van de MR zijn het schoolbestuur en leerkrachten en ouders aanwezig. Namens de school zijn er enkele leerkrachten lid van de MR, de leden namens de ouders worden gekozen. Indien er niet genoeg aanmeldingen zijn is dit niet nodig. In de MR worden bijvoorbeeld de begroting, nieuwe regels, en eventuele grote uitgaven besproken. De MR heeft een adviserende functie. Het schoolbestuur is dus niet verplicht om de wensen van de MR op te volgen.

Ouderavonden

Er zijn twee soorten avonden, de groepsouderavonden en schoolouderavonden.

De groepsouderavonden
Groepsavonden zijn vooral bedoeld om gedetailleerd te zien wat de kinderen aan het doen zijn op school. De leerkracht heeft bijvoorbeeld een filmpje gemaakt over een werkmoment en geeft hier tekst en uitleg bij. Dit biedt een mogelijkheid aan de ouders om te weten of hun verwachtingen over hun kind in de klas en de school wel klopt. Vaak is een groepsouderavond aan een thema gekoppeld zoals taal, sinterklaas of de zomer. Ook worden eventuele taken van de ouders voor de komende periode besproken en verdeeld.

Schoolouderavonden
Een voorbeeld om een schoolouderavond te organiseren is bijvoorbeeld: er zijn veel vragen van ouders hoe rekenen wordt aangeboden in de onderbouw. Een schoolouderavond wordt dan georganiseerd in de onderbouw. Zo krijgen de ouders informatie en de mogelijkheid om vragen te stellen. Ouders zijn vaak geïnteresseerd in informatie over hun eigen kind. Een ouderavond over de resultaten van een onderzoek hoe goed de directie zijn werk doet zal minder ouders trekken dan tekst en uitleg over hoe de leerlingen in de onderbouw rekenen.

Gesprekken op initiatief van de ouders en/of leerkracht

Gesprekken hoeven niet altijd lang van te voren gepland te worden. Ze kunnen ook een dag van te voren op initiatief van ouders of de leerkracht tot stand komen. Als dit soort gesprekken aangevraagd worden, moet er vaak op korte termijn resultaat geboekt worden.

Gesprekken op initiatief van de leerkracht

Als de leerkracht ergens mee in zijn maag zit over een leerling, wordt er telefonisch, via de mail of op het schoolplein een aanvraag gedaan voor een gesprek met de ouders. Dit kan over de leerling, de leerkracht of over de ouders zelf gaan. Een gesprek gaat dus bijvoorbeeld over dat de leerling opeens slechte cijfers heeft, dat de leerkracht een keuze moet toelichten waar de ouders het niet mee eens zijn of dat de leerkracht heeft gehoord van een kind dat zijn ouders vaak ruzie maken met het kind.

Gesprekken op initiatief van de ouders

Ouders kunnen ook wel eens ergens mee zitten. Het is belangrijk om altijd de leerkracht in te lichten als er iets speelt waar de leerkracht weet van moet hebben. Vaak komen ouders voor schooltijd even de klas binnen om dit te zeggen tegen de leerkracht. Heel onhandig alleen als er 20 leerlingen de klas inkomen. Vaak wordt er dan een afspraak gemaakt voor wanneer dit gesprek gevoerd kan worden.
© 2018 - 2024 Martijn-98, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Oudergesprekken in het onderwijs: voorbereiding leerkrachtOudergesprekken in het onderwijs: voorbereiding leerkrachtElke leerkracht in het basisonderwijs heeft er mee te maken, gesprekken met ouders. Ouders die onverwachts langskomen of…
Tegemoetkoming in de schoolkosten voor scholierenKinderen die naar school gaan kosten ouders veel geld. Voorheen was daarvoor de tegemoetkoming ouders. Maar die is per 1…
Het kiezen van een basisschoolHet merendeel van de ouders kiezen voor de dichtbijzijnde basisschool voor hun kind. En dat is logisch! Maar waarom niet…

Passend onderwijs: twijfels over de passendheid van schoolPassend onderwijs: twijfels over de passendheid van schoolWat als je als ouder denkt dat de school niet de juiste onderwijsomgeving biedt voor je kind? Of dat je kind zelf aangee…
De sociale status tijdens de basisschoolperiodeDe sociale status tijdens de basisschoolperiodeKinderen vervullen in een klaslokaal verscheidende rollen. In de basisschoolperiode leert een kind (al dan niet bewust)…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tumisu, Pixabay
  • Boek: Helma brouwers , 2010, Kiezen voor het jonge kind, Bussum, Uitgeverij Coutinho, 9789046901892
  • Website: https://www.oudersonderwijs.nl/medezeggenschap/het-werk-van-de-mr/hoe-ziet-de-medezeggenschap-eruit1/rol-van-de-medezeggenschapsraad/, benaderd op 01-08-2018
Martijn-98 (19 artikelen)
Laatste update: 10-06-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Onderwijs
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.