Adyashanti is een hedendaagse verlichte spirituele leraar

Adyashanti is een hedendaagse verlichte spirituele leraar Adyashanti is een verlichte Amerikaanse leraar in de traditie van het zen-boeddhisme en het non-dualisme (advaita vedanta). Toch stelt hij zijn onderricht niet binnen een bepaalde traditie. In de jaren dat hij actief is als spiritueel leraar heeft hij een groot aantal leerlingen bereikt, ook in Nederland, waar hij jaarlijks meditatiedagen en weken geeft. De helderheid en de gewone taal van zijn lezingen en leringen, gekoppeld aan de eerlijkheid en eenvoud van de persoon, maken hem tot een buitengewoon leraar, vooral voor de westerse mens geschikt. Heilige spirituele huisjes worden doorgeprikt en spirituele ego's worden liefdevol het pad gewezen. De tendens is naar eenvoud en acceptatie van wat is. Het centrale onderwerp is geestelijk ontwaken en wat voor en na verlichting komt. Er is niet zoiets als verlichting als eindpunt, leven is een continu proces van ontplooiing. Adyashanti spreekt uit eigen ervaring en geeft vele praktische antwoorden. Ontmoet deze integere leraar op YouTube.
"Wees gewaarschuwd, het toepassen van dit onderricht kan schadelijk zijn voor je overtuigingen, je geest in de war brengen en je ego van streek maken." Adyashanti in: De weg van bevrijding

Adyashanti betekent oorspronkelijke vrede

De naam Adyashanti betekent oorspronkelijke vrede. Adyashanti is in 1962 geboren als Steve Gray, in Cupertino, Californië. Zijn lerares was Arvis Joen Justi, een bescheiden vrouw die aan huis les gaf, op 15 minuten rijden van zijn huis. Ze was o.a. leerlinge van Suzuki Roshi en Taizan Maezumi Roshi. In 1996 begon Adyashanti op verzoek van zijn lerares onderricht te geven aan kleine groepen. De no-nonsense spiritualiteit van Adyashanti komt zeer verfrissend en authentiek over. De waarde van hem is o.a. dat hij welsprekend, helder, praktisch en zeer integer is. Op YouTube zijn vele van zijn lezingen of delen ervan te vinden. De meeste van zijn boeken zijn in het Nederlands verschenen. Als leraar behoort hij tot de absolute top, omdat hij laat horen en zien wat verlichting kan betekenen, ook in de levens van ons gewone stervelingen.

Onze verlichte ware natuur

Onze ware natuur is ons van nature verlichte wezenlijke zelf. Adyashanti geeft aan dat het niet zozeer een lange weg is naar verlichting ergens ver weg van hier en nu, maar dat het gaat om het inzicht dat onze ware verlichte natuur hier en nu is. Feitelijk is er geen doel om naar te streven. Feitelijk gaat het om het herkennen dat het gewenste doel van bevrijd zijn al bereikt is. We kunnen ontwaken uit de trance van het geloven in ons eigen denken. Het denken dat het instrument is van ons ego, houdt ons gevangen in de droom van de vergankelijkheid. Al wat vergankelijk is, is uiteindelijk slechts illusie. Alleen wat onvergankelijk is, is echt en waar. We kunnen zelf ontdekken door stil te worden wat werkelijk is.

De grap van het hele gebeuren is dat je op dit moment kijkt vanuit je ware natuur, zonder dat je het weet. Als je zou stoppen met geboeid te zijn met de inhoud van je geest, zou je ervaren wat ik zeg. Voel veeleer aan wat ik hier zeg, dan dat je erover na gaat denken. Uit: My secret is silence

Ware meditatie is acceptatie en overgave aan wat is

Het instructieboek van Adyashanti is gratis in het Engels te downloaden, het is ook vertaald: Ware Meditatie. Ware meditatie is niets anders dan: zitten en laten zijn wat is, in een houding van overgave. Je hoeft niets te doen. Neem waar en accepteer wat is. Alles is in wezen goed. Ware meditatie is behalve tijdens het zitten in meditatie, vooral ook te beoefenen in het dagelijks leven. Kun je ook dan laten zijn wat is? Adyashanti gebruikt soms het beeld van het opgeven van de rol van bestuurder van je leven, alsof je in je auto zit en je je laat rijden door het leven. Jij zit ontspannen en geniet van wat je allemaal tegenkomt, in volkomen vertrouwen laat je je verrassen door het bestaan zelf. In volkomen overgave. Gaandeweg ontstaat het besef dat het bestaan van nature goed is, zoals het is.

Wat is het doel van meditatie?

Er is geen doel, er is slechts de ervaring van "zijn". Wie een doel heeft bij zijn meditatie is met mindfulness bezig, wat prima is. Mindfulness helpt je om tot rust te komen, helderder te zijn en heeft nog veel meer goede effecten voor de mens. Wie een beter leven wil, komt een eind op weg met meditatie. Wie verlichting nastreeft, is niet langer geïnteresseerd in een ego dat zich happy voelt. Een doel hebben is iets voor het ego. Nóg beter kunnen mediteren, nóg heiliger worden, is alleen goed voor het ego. Dat is de dwaalweg van een spiritualiteit die alleen het ego en zijn belevingen en strevingen dient. Dus ontspan je en laat gebeuren wat gebeurt tijdens je meditatie. Zit rustig, wees open, neem waar en accepteer wat komt. Als er veel gedachten komen, komen er veel gedachten, het is zo. Geen oordeel, geen veroordeling, acceptatie van wat is.

De vraag "wat is waar?" staat centraal op het pad van verlichting

Adyashanti had en heeft nog steeds als belangrijkste vraag op zijn pad: "Wat is waar?" Hij neemt niets voor zoete koek aan en blijft zelf onderzoeken. Zijn satsangs (bijeenkomsten in dienst van waarheid; Sat is Sanskriet voor kennis, waarheid en Sanga betekent gemeenschap) zijn levendig omdat hij zelf zo levendig is in zijn originele benadering van spiritualiteit en de mens op het spirituele pad. Humorvol zijn zijn waarnemingen en beschrijvingen van de zoekende mens en zijn pogingen. We herkennen onszelf terwijl we kijken in de spiegel. In zijn woorden is een enorme diepte en doorleving te ervaren. De vraag wat waar en echt is, kunnen wij onszelf stellen. Niemand kan ons dit vertellen. Aanwijzingen helpen ons, maar kunnen nooit het eigen onderzoek en de eigen ervaring en waarneming vervangen.

Onderzoek

Inquiry of onderzoek is de techniek waarin alles onderzocht wordt. Elke vraag kan gesteld worden. Wie ben ik? Wat is waarheid? Is dit waar? Wat voel ik nu? Waar heeft dat mee te maken? De bedoeling is niet om gelijk met antwoorden te komen. Vaak is er geen antwoord. De bedoeling is om steeds dieper te gaan en tot steeds meer wezenlijke en oorspronkelijke niveau's te komen.

Hoe ben je jezelf op dit moment aan het ont-verlichten? Adyashanti op Facebook

De vraag "wie ben ik?" staat centraal op het pad van verlichting

De belangrijkste vraag voor elke zoeker op het pad is: "Wie ben ik?" Het gaat er niet zozeer om om het juiste antwoord te vinden, want dat zou slechts hersenwerk zijn. Het gaat erom om in de diepte de vraag te laten resoneren en zo kan in de diepte van ons innerlijk een besef hiervan ervaren worden. Velen hebben zichzelf die vraag gesteld, vaak al in de jeugd. In de zoektocht naar die kern ergens in ons, die we verwachten te vinden, dat zelf dat zich ergens in ons moet ophouden, komen we tot een verbijsterende conclusie. We kunnen geen "ik" vinden. Dus denken we dat we het fout gedaan hebben, we moeten beter zoeken. Maar hoe zit het nu echt? Of is dit resultaat de waarheid? Het is als het pellen van een ui. Steeds meer lagen van dat wat niet wezenlijk is voor wie we werkelijk zijn worden afgepeld. Wat blijft er over?

De stilte herkennen is je openen voor de ervaring van verlichting

De grote waarde van Adyashanti zit erin dat hij aanschouwelijk maakt waar in ons gewone leven zoiets als verlichting of ontwaking te ontwaren is. We zíjn al bewust. Hoe kan het ook anders? We zien het alleen niet. Door stil te worden, of de stilte op te merken en te laten zijn, door te kijken naar de ruimte tussen de gedachten, de gebeurtenissen, door niet meteen elke leegte of stilte in te moeten vullen, kunnen we het besef krijgen van de ruimte die bewustzijn, onze oorsprong is. Elk mens heeft wel eens deze ervaring, maar meestal wordt dit niet herkend. Getuigenissen zijn bekend van mensen die tijdens een levensveranderende ervaring, zoals een overleefd verkeersongeluk deze stilte ervaren, ook de tijd lijkt stil te staan, in slow motion ziet men wat gebeurt, temidden van de chaos en het lawaai is er stilte. Of beter gezegd: het hele gebeuren vindt plaats binnen een alomvattende stilte. Het is als het oog van de orkaan.

De helderheid van de jonge Adyashanti

Een van de eerste momenten van helder bewustzijn was op zijn achtste of negende jaar. In zijn verbazing over het gedrag van de volwassenen om hem heen besefte hij: "Ze zijn gek; ze geloven wat ze denken!" Dit helder inzicht resulteerde niet in een verwerping of veroordeling van de volwassen wereld, maar het onthief hem van het probleem van het onbegrip: "Nu begrijp ik het, ze geloven in hun geest, in hun gedachten." Waarnemer als hij was, ook al als kind, zag hij hoe volwassenen spelletjes speelden, meestal zonder dat ze het zelf in de gaten hadden, manipulaties, vermijding, ontkenning van wat werkelijk was, wat resulteerde in miscommunicatie. Feitelijk zagen de volwassenen niet de werkelijkheid. Dit verwarde het jonge kind Steve, dat verwachtte dat volwassenen beter zouden moeten weten en kunnen. Zijn inzicht: "ze zijn gewoon gek", voelde als een bevrijding.

De weg van Adyashanti is herkenbaar

Er waren meer momenten van helder inzicht in de jeugd van Adyashanti, zoals zovele kinderen had hij het verlichte perspectief, maar zoals hij zegt in het interview met Renate McNay (in conscious.tv op YouTube), moest hij net als iedereen door de fase van het vergeten daarvan heen. De helderheid maakte plaats voor verwarring, onzekerheid en onbewustheid. Het duurde jaren van meditatie waarin hij vaak wanhoopte of hij ooit zijn doel van verlichting zou bereiken. Juist doordat hij niet zoals bijvoorbeeld Eckhart Tolle ineens verlicht raakte, maar alle stadia op deze weg ervaren heeft, is hij zo herkenbaar in de beschrijvingen van wat je op deze weg allemaal tegenkomt.

Niet langer de regisseur zijn

Op zijn negentiende jaar was er een breuk met de voorgaande jaren. In zijn zoektocht kwam hij tot het inzicht: Dít is het, hier gaat het om. Een moment van ontwaken. Het ego laat los. Het hoger zelf, het wezenlijke zelf, de essentie kan nu ervaren worden. Niet langer levend in illusie, het voorbijgaande. Niet langer geleefd worden door een denken dat nooit stopt en gevangen zitten in zichzelf. Niet langer was híj de zoeker, maar de zoektocht zélf nam het over. Hij had geen controle meer, het lag niet meer in zijn handen. Het voelde opwindend als een avontuur, een zoektocht met grote mogelijkheden, maar ook was het beangstigend om te beseffen dat hij niet langer (geloofde dat hij) de regisseur van zijn eigen leven was. Ook op zijn vijfentwintigste was er een doorbraak. Hij besefte dat hij nooit genoegen zou nemen met minder dan de hele waarheid. Een leven waarin spiritualiteit een vorm van ego-doel is, te blijven hangen in een pad ergens heen, zonder nog te geloven dat je ooit het doel bereikt, maar wel dagelijks te mediteren, als soort van geruststelling dat je goed bezig bent, vegetarisch zijn, geloven in je spirituele masker, zonder dit door te prikken. Nee. Eerlijkheid en waarheid als hoogste doel, en motor.

It is easy to see what is wrong with everyone and everything. But it takes great honesty and great courage to look inside yourself, to stay in your own business, to see if you are being true, honest and real. The way of liberating insight. Study Course.

Wilskracht en loslaten, verlichting is er al
Adyashanti was een zeer enthousiaste sporter en daarin zeer ambitieus, net zo ambitieus was hij op het gebied van meditatie en het bereiken van het hoogste doel: verlichting, of bevrijding. In de tuin van zijn ouders bouwde hij een meditatiehutje, waar hij dagelijks urenlang mediteerde. Zijn motor was wilskracht. Uiteindelijk was hij volkomen uitgeput in zijn streven en liet los. Hij noemt zelf zijn weg als een pad van falen: door tot het uiterste te gaan, te voelen dat het allemaal niet lukte, moest hij uiteindelijk opgeven ... toen kwam de doorbraak. Zo bereikte hij het doel. De meditatie had gediend als uitputtingsslag. Hij begreep het. De verlichting is er al, maar we zien het niet, we herkennen het niet. Alle spirituele leringen zijn strategieën, ze zijn niet de waarheid. Ze helpen en geven een richting aan, maar als je er dogmatisch mee omgaat, mis je waar het werkelijk over gaat. Daar kun je een heel leven en vele levens mee zoek brengen. Pas als het ego opgeeft en niet langer in de weg zit, kan het licht ongehinderd door je heen schijnen. Het bewustzijn is helderheid, zonder tussenkomst van het denken. Streven is ook denken. Geef dat alles op, er is geen doel ergens ver weg. Er is alleen dat wat er nu is.

Bibliografie (anno 2020)

 • Niets is belangrijker
 • De weg van bevrijding
 • Het einde van je wereld
 • Genade
 • Ware meditatie
 • Jezus de mysticus
 • Ontwaken, het zal je maar gebeuren
 • Dansende leegte
 • My secret is silence
 • Healing the core wound of unworthiness
 • Guided meditations
 • The one of us (Adyashanti & Mukti)

Adyashanti op YouTube

Er is een overvloed aan korte en langere filmpjes op YouTube te vinden. Enkele recente (2020) voorbeelden:
 • Allowing everything to be as it is
 • The emptiness of preferences
 • Adyashanti Guided Meditation - Three Centers Meditation

Lees verder

© 2017 - 2024 Sofiaroc, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Spirituele datingsites: Een spirituele date die bij jou pastSteeds meer mensen zijn bezig met spiritualiteit en kiezen voor de meer bewuste levensstijl die daarbij past. En bij een…
Spirituele leraren in NederlandSpirituele leraren zijn mannen en vrouwen die een bepaalde staat van wijsheid hebben bereikt, ook wel Verlichting genoem…
Verblijf in Stiltecentrum BetlehemIn onze Westerse maatschappij is 'tijd' een belangrijk begrip. Er zijn allerlei dingen waaraan binnen een bepaalde tijds…
Meditatie, de voordelen op een rijMeditatie wordt door een groot aantal mensen dagelijks beoefend, simpelweg omdat het werkt. We leven in een snelle maats…
Wat betekenen begrippen als filantroop en filantropie?Wat betekenen begrippen als filantroop en filantropie?Een filantroop is een weldoener. Doorgaans worden er mensen mee bedoeld die vermogend zijn en die structureel aan goede…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Skeeze, Pixabay
 • De weg van bevrijding. Een praktische gids voor spirituele bevrijding. Adyashanti
 • Vele YouTube-filmpjes met lezingen door Adyashanti
 • Conscious.tv: interview door Renate McNay
 • Buddha at the gaspump: interview door Rick Archer
 • Facebook
Sofiaroc (77 artikelen)
Laatste update: 25-09-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.