Fysische Geografie van China

Fysische Geografie van China Hoe is China gelegen op de platen en wat heeft dit voor gevolgen? Zijn de klimaten van China gunstig voor de landbouw en heeft het goede bodems voor de landbouw? Ook is het milieu op dit moment natuurlijk hét onderwerp over China dus ook dat wordt hieronder allemaal besproken.

De geologische situatie van China

China ligt op de Euraziatische plaat, waarop het van 2 kanten wordt bedreigd: Vanuit het zuiden door subcontinent India en vanuit het oosten door de Filipijnse plaat.

Aan de westkant van India vind je een Mid-Atlantische Rug, dit is een bergketen dat in het water gelegen is, waardoor het niet echt als bergketen gezien wordt. Deze Rug vormt de westgrens van de Euraziatische plaat. De westplaat van de Pacifische plaat schuift aan de noordelijke kant van de Euraziatische plaat onder deze plaat. De westelijke grens van de Fililpijnse plaat zorg voor aardbevingen in het oostelijke deel van China. De Filipijnen liggen op de oostgrens van de Filipijnse plaat. Dan heb je ook nog subcontinent India die tegen de Euraziatische plaat aanbotst. Dit is een botsing tussen 2 continenten en dit zorgt dan ook voor een gebergte: de Himalaya.
Eerste dwarsdoorsnedeEerste dwarsdoorsnede

De geomorfologie

Geomorfologie heeft betrekking op de vorm van het aardoppervlak. Dit is een beschrijving wat betrekking heeft op de reliëfs, delta's enzovoort. Hiernaast is de eerste dwarsdoorsnede te zien. Een dwarsdoorsnede van zuid(India) naar noord(Rusland). Het begint met het stroomgebied van de Ganges in Noord-India, er is duidelijk te zien dat hier(bij 1) een laaggelegen gebied is door dit stroomgebied. Daarna komen we bij een heel bekend gebergte: de Himalaya. Dit gebergte is ook de reden dat er woestijnen zijn in Azië, er komt namelijk geen enkele wolk met regen over dit gebergte heen. De Himalaya is te zien bij nummertje 2 en nummer 3 is de transhimalaya. Daarna komen we aan bij het hooggelegen Tibet(nummer 4). Dit is een hoogvlakte dat heel kaal is en er groeit bijna niks. Er is weinig zand, omdat het meegaat met de aanwezige riviertjes, dit is dan ook een vrijwel onbewoond gebied. Na de hoogvlakte is er weer een gebergte: het Kwen Zun-gebergte(nr. 5). De eerste woestijn vind je bij nummer 6, dit zijn de tarinbekken. Het is een heel grote woestijn met sedimenten van de omgeven bergketens. Dit bekken wordt opnieuw begrensd door een bergketen: het Tien Shan-gebergte(nummer 7). De tweede woestijn is de bekken van Dzjoengarije(nummer 8). Dit is vooral bekend om de olie en gaswinning. Uiteindelijk komen we dan in het noorden uit bij het Altay-gebergte(nr.9).

Tweede dwarsdoorsnedeTweede dwarsdoorsnede
De tweede en laatste dwarsdoorsnede is de doorsnede van west naar oost China.
Bij nummer 1 is de hoogvlakte van Tibet weergegeven, via deze hoogvlakte gaat het geleidelijk over naar het Zuid-Chinese bergland(overgang bij nr.2). Dit is een gebied met heuvels(nr.3). Het is vruchtbaar gebied en dus dichtbevolkt. Het is ontstaan door het eroderen van de rivier. Via het Zuid-Chinese bergland komen we bij de kustvlakte(nummer 4): Hier liggen de delta's van de riveren Chang-Jiang, de parelrivier en de gele rivier(=Huang He). Het gebied bij nummer 5 is de Zuid-Chinese Zee.

De klimaten van China

Er is een belangrijke klimatologische tweedeling. In China is het én nat én droog. Aan de westkant, wat niet onder invloed is van de moesson, heerst er een aride klimaat, dit betekent dat de neerslag kleiner is dan de verdampingscapaciteit, dit is dus een droog klimaat. Aan de westkant heb je wel te maken met het moessongebied en dat is een nat gebied: een humide klimaat, wat wil zeggen dat de neerslag groter is dan de verdamping. Hierdoor loopt er een ongeveer diagonale lijn tussen het noord-oosten van China en Tibet. In het zuiden zijn klimatologisch gezien de beste gebieden. Aan de noordkant is het vaak te droog of te koud. Het zijn daar koude woestijnen(een voorbeeld: de Gobi-woestijn). In de winter is bijna heel China droog: de wind komt dan uit het zuiden en is droog. In de zomer komt de wind van zee en is het dus vochtig.

De moesson:
In de zomer van China(juli/augustus) is er een laag drukgebied(LD) aanwezig. In Australië is op dit moment een hoog drukgebied(HD). Lucht stroomt altijd van een hoog naar een laag drukgebied, dus in dit geval stroomt de lucht van het Australische continent naar China toe. In de winter is het net andersom. Dan is er in China een HD en in Australië een LD, het is dan droog in China, maar nat aan de noordkant van Australië.

Door dit moessonverschijnsel zijn er gebieden die beter zijn voor de landbouw dan anderen. In het uiterste zuidoosten van China heerst een tropisch klimaat. Het regent er het hele jaar door en het is er altijd warm. Er is bijna geen verschil tussen de seizoenen en dat zorgt ervoor dat je het hele jaar door kan oogsten. Je kan daar, als alles goed gaat, 5x oogsten per 2 jaar.
Het heuvelachtige zuidoosten van China heeft een warme zomer met zachte winters. Landbouw is in dit gebied goed mogelijk, maar niet zo goed als in het uiterste zuidoosten. Een stukje noordelijker(dus tussen het zuidoosten en het noordoosten in) heerst een C-klimaat. Er is een invloed van de moesson in de zomer, hierdoor zijn er vrij warme zomers met regen. In de winter is het hier ijskoud. In het noordelijke deel zijn 's winters strenge winters en de rivieren zijn daar dan ook bevroren in de winter. Het hooggebergteklimaat vind je vooral in de omgeving van Tibet. Er zijn talloze microklimaten, omdat er natuurlijk ook dalen zijn waar het warmer is dan op de toppen. Tibet is droog, omdat het in de regenschaduw ligt van de Himalaya. Het heeft koele zomers en barre koude winters. In het noorden van heel China heerst een landklimaat. De invloed van de zee is weg en hierdoor zijn er warme zomers en ijskoude winters met weinig regen.

Bodems in China

Een groot deel van Oost-China heeft een zeer vruchtbare grondsoort: löss. Löss is de meest ideale landbouwgrond, omdat de geologische samenstelling goed is en de fysische samenstelling, de textuur, is optimaal. Geologische samenstelling houdt in dat er nog genoeg mineralen in grond zitten, wat de basis vormt van de voedingsstoffen die planten opnemen. De fysische samenstelling heeft te maken met de verhouding tussen klei en zand. Als er te veel zand inzit dan gaat al het water er als in een zeef doorheen. Als er teveel klei is gaat er niks meer doorheen. De perfecte verhouding is 90% zand en 10% klei. Löss is een eolisch sediment, dit wil zeggen dat het door de wind mee wordt genomen. Het komt uit de gobi-woestijn. Löss bestaat bij de gratie van een woestijn.

Een goede bodem is niet alleen afhankelijk van een goede bodemsoort, maar zeker ook van het klimaat. Als de neerslag groter is dan de verdamping dan is er sprake van uitspoeling. Er is dan weinig landbouw mogelijk, omdat vrijwel alle mineralen weggespoeld zijn. Als de neerslag kleiner is dan de verdampingscapaciteit dan is er sprake van verzilting. De neerslag en de verdamping moeten ongeveer aan elkaar gelijk zijn.

Milieuproblemen

China heeft zeer ernstige milieuproblemen, wat is ontstaan als gevolg van de economische groei. De milieuregels die er zijn worden door niemand serieus genomen. Vooral westerse fabrieken trekken zich er niks van aan. De belangrijkste problemen zijn de luchtverontreiniging, de waterverontreiniging en de bodems.

Luchtverontreiniging: China is een steenkooleconomie. Steenkool is in China makkelijk winbaar en het komt veel en verspreid voor. Het komt vooral voor in Oost-China. Steenkool is heel erg verontreinigend, omdat er veel zwavel in de lucht komt. Hier gebruiken we ontzwavelingsinstallaties, maar die zijn in China niet aanwezig. Een groot deel van China heeft een koude winter, dus alles moet verwarmd worden. De auto's zijn op dit moment nog geen groot probleem, omdat in 2/3 van China nog geen auto te zien is. Ook vind je in China veel smog. Smog is een samenstelling tussen Smoke en fog. De oorzaak van smog is temperatuurinversie. Dit is het geval als de onderste luchtlaag veel kouder is dan de luchtlaag daarboven. De onderste laag stijgt dan niet op, waardoor het smog in de onderste laag blijft zitten en dus niet opstijgt. Smog is een enorm probleem in de Chinese steden, in een groot deel van China is de lucht echter wel heel schoon.

Waterverontreiniging: Fabrieken lozen hun afvalwater in de rivier. Ook koelwater van energiecentrales zorgt voor opwarming van de rivieren. Er zijn heel veel stuwdammen en daarachter liggen meren, die waterleveranciers zijn voor de steden. De vraag naar zoet water stijgt rechtevenredig met de economie. Er zijn heel veel fabrieken die hun afval op afvalhopen waardoor ook het grondwater verontreinigd wordt. Chinezen zien de rivieren als een openbaar riool, waardoor er veel zichtbaar afval is.

De bodems: Er is een ophoping van pesticiden. Er is ook sprake van verzilting en bodemerosie. Dit risico wordt steeds groter, want er wordt steeds meer aan landbouw op de heuvels en bergen gedaan.
© 2009 - 2022 Mellie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Terugverdientijd duurzame energieDe huidige economisch crisis lijkt een mooi gelegenheid om dingen te veranderen. Investeringen in duurzaamheid creëren n…
Het klimaatsysteem van KöppenMeneer Köppen heeft een klimaatsysteem bedacht om de verschillende klimaten in te delen. Hij heeft onderscheid gemaakt i…
Reizen naar Azië: de beste reismaanden per land in AziëReizen naar Azië: de beste reismaanden per land in AziëMensen snakken vaak naar hun vakantie. Een oord ver weg lijkt in Nederland dan het paradijs. Mooi weer, eindelijk eens g…
China: de bevolkingsgroepen van ChinaDe bevolkingsgroepen van China zijn divers en uiteenlopend. Hoeveel mensen er precies in China wonen is nog steeds ondui…

Landbouw in ChinaLandbouw in ChinaDe landbouw in China is eigenlijk opgedeeld in 3 fasen. De eerste fase is de historie van het grootgrondbezit tot 1949 e…
De bevolking van ChinaDe bevolking van ChinaChina is al een heel lange tijd het land met het grootste bevolkingsaantal. De bevolkingsgroei is relatief laag, maar ho…
Bronnen en referenties
  • http://dewereldopznkop.pimpblog.nl/
Mellie (68 artikelen)
Laatste update: 23-10-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Internationaal
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.