De politieke gevolgen van 9/11 op Amerika

Vlak nadat de vliegtuigen het World Trade Center (WTC) waren ingevlogen werd constant in het nieuws herhaald dat er een nieuw tijdperk was aangebroken, er zou een ‘derde wereldoorlog’ komen. Nu is dit niet gebeurd, maar zijn er wel veel dingen veranderd. Neem nou de politiek, na 9/11 zijn hier zeker dingen veranderd. De vraag is hoe was de politiek vóór de aanslagen? En wat veranderde er na de aanslagen? Met politiek wordt bedoeld: de wijze waarop een samenleving de belangen van individuen en groepen tot recht laat komen. Ook gaat politiek over hoe het land bestuurd wordt, en hoeveel macht het bestuur heeft.

Politiek vóór 9/11

George W. Bush was voor de aanslagen net een jaar president. Hij was gekozen in 2000, maar hoe waren die verkiezingen verlopen? En wat waren zijn plannen voor de VS? In dit stuk gaat het over de verkiezingen, het binnenlands en buitenlands beleid van George W. Bush en over de plannen van George W. Bush voor Amerika. Het gaat er dus over hoe alles was voor de aanslagen.

Republikeinen en Democraten

Voor 9/11 was George W. Bush president. Hij was een politicus van een Republikeinse partij, dit is één van de twee belangrijkste partijen van Amerika. Kenmerken van de Republikeinse partij zijn dat ze erg conservatief zijn. Ze houden niet van grote moderne veranderingen en ze zijn erg gehecht zijn aan tradities, ook wordt de Republikeinse partij veel gesteund door het bedrijfsleven. De andere grote partij is de Democratische partij. De Democratische en Republikeinse partij zijn eigenlijk tegenpolen van elkaar, want bij de democratische partij zijn ze juist progressief, dit betekent dat je juist wel in bent voor veranderingen en dat je alles ten goede wilt verbeteren, de Democraten zijn ook meer gericht op de burger dan op het bedrijfsleven.

De verkiezingen

George W. Bush had de verkiezingen gewonnen met een klein verschil van de democratische kandidaat Al Gore. De verkiezingen om het presidentschap verliepen erg controversieel, er was een grote strijd met veel meningsverschillen. Dit kwam doordat er in de staat Florida rumoer ontstond over een deel van de stemmen die ongeldig zouden zijn, omdat de stemmers crimineel waren. Al Gore besloot om naar het Hooggerechtshof in Florida te gaan, om de stemmen te hertellen, maar Bush ging daarna naar het Hooggerechtshof in Florida met een petitie om te zeggen dat dit niet mocht en dat het of moest stoppen of in alle county’s plaats moet vinden, het Hooggerechtshof in Florida stond dit niet toe, Bush ging toen naar het federale Hooggerechtshof in de Verenigde Staten en hier werd zijn verzoek wel geaccepteerd. Voor een algemene hertelling in alle county’s was geen tijd meer dus werd de hertelling stopgezet en zo won Bush de verkiezingen

Binnenlands en buitenlands beleid

Het binnenlands beleid van George W. Bush bestond uit een aantal punten. Een aantal dingen van het binnenlands beleid zullen we hier uitleggen.

Belastingverlaging
Een belangrijk punt waarop George W. Bush werd verkozen was de belastingverlaging. Toen Bush was gekozen en president was, kreeg hij van het Congres toestemming voor drie grote belastingverlagingen, de inkomstenbelasting voor getrouwde mensen werd verhoogd, de onroerendgoedbelasting werd afgeschaft en andere marginale belastingen werden verlaagd.

Onderwijs
Een ander punt van het binnenlands beleid was het onderwijs. Bush zijn plan was om falende scholen aan te pakken en te helpen, dit voor betere prestaties van de student. Ook beloofde hij om meer geld vrij te maken voor het onderwijs en zo dus meer middelen te geven aan de scholen.

Gezondheidszorg
Ook een punt is de gezondheidszorg, Bush was ‘pro-life’ dit betekent dat hij tegen abortus was, wat hij hiermee wilde bereiken was de cultuur van leven te bevorderen. Hiermee bedoelde hij dat ook ongeboren kinderen rechten hadden.

Dit zijn drie punten uit het binnenlandse beleid toen George W. Bush president was.

Natuurlijk hield George W. Bush zich ook bezig met het buitenlandse beleid, daarom zullen ook hier drie punten uit genomen worden.

Kyoto-protocol
Eén punt uit het buitenlands beleid van George W. Bush was het Kyoto-protocol, dit protocol probeert de uitstoot van kooldioxide te verminderen die zorgen voor de opwarming van de aarde, verwerpen. Hij kreeg hier veel kritiek over van de Europese leiders.

Vrije marktbeleid
Ook een punt was Bush zijn ‘vrije marktbeleid’. Hij zorgde voor een heffing op de tarieven van staal. Dit werd alleen door alle andere conservatieven en de betrokken landen afgekeurd.

Andere punten uit het buitenlands beleid die George W. Bush veranderde waren allemaal na de aanslagen.

De positie van George W. Bush: steeds minder populair

George W. Bush was een president met een beperkt gedrag. Dit betekent dat hij minder bevoegdheden had en niet belangrijke voorstellen alleen mocht beslissen. Ondanks het beperkte gedrag en toezicht op George W. Bush heeft hij er toch flink wat geld door heen gejaagd, dit omdat hij bijvoorbeeld belastingen ging verlagen, zoals je hierboven al hebt kunnen lezen.
George W. Bush werd daarom ook steeds minder populair bij de bevolking, dit omdat hij de verkiezingen volgens sommigen niet eerlijk had gewonnen, ook had hij de verkiezingen gewonnen met een meerderheid van kiesmannen in plaats van de meerderheid van de bevolking.

Als je al met al kijkt hoe het presidentschap er bij lag voor de aanslagen dan zie je dat George W. Bush wel heeft gewonnen met de verkiezingen maar niet de hele bevolking achter zich heeft, je ziet ook dat hij heel veel geld uit heeft gegeven aan belastingverlagingen, door al deze dingen ligt George W. Bush niet al te best bij het volk. Veranderde dit tijdens de aanslagen of niet?

De reactie van de politiek op 9/11

Het moment zelf: George W. Bush blijf rustig omwille van de kinderen

Op het moment dat het eerste vliegtuig de toren in vloog dacht president George W. Bush dat het ging om een ongeluk. Hij dacht dat er wat raars was gebeurd met de piloot of dat het heel slecht weer was, hij dacht in ieder geval niet dat het ging om een terroristische aanslag. Toen er een tweede vliegtuig in de tweede toren vloog was George W. Bush in een basisschoolklas op bezoek. Andy Card, staatschef van de president fluisterde George W. Bush in dat een tweede vliegtuig de torens had geraakt, Amerika werd aangevallen. De reactie van George W. Bush hier op is dat hij heel rustig blijft en gewoon doorgaat met het voorlezen van de kinderen. Vlak na de aanslagen wordt er heel veel gesproken over deze reactie van George W. Bush toen er in zijn oor gefluisterd werd dat Amerika werd aangevallen. Veel mensen vonden het raar dat hij zo kalm bleef terwijl zijn land werd aangevallen, hierover zegt Bush zelf dat hij zo rustig bleef omwille van de kinderen, hij wilde ze niet van streek maken en daarom ging hij gewoon door met voorlezen.

Reactie en besluiten na de aanslagen

Hectische dagen
Na de aanslag moest er van alles geregeld worden, want hoe moesten ze hierop reageren? Moesten ze het Midden-Oosten oorlog verklaren en hoe moest dit allemaal opgeruimd worden? Volgens George W. Bush waren dit hele hectische dagen, dit omdat ze niet wisten wat ze nou moesten doen, een aanval op Amerikaans grondgebied was ook nog nooit zo erg geweest. Een uitspraak van president Bush over deze hectische dagen is: ‘Ik leefde dag voor dag. Ik heb veel omstreden besluiten moeten nemen, maar alle besluiten die ik heb genomen waren met één doel: het beschermen van het land.’

Oorlogsverklaring aan Afghanistan
Uiteindelijk werd besloten dat George W. Bush de daders van de aanslagen zo snel mogelijk te pakken moest krijgen. Alleen Afghanistan wilde Osama Bin Laden en de andere Al-Qaeda kopstukken niet uitleveren. Daarom besloot Bush Afghanistan wel een oorlog te verklaren. De VS wierp de regering in Afghanistan op om met behulp van Engeland en het Afghaanse verzet de oorlog te winnen. Een NAVO-troepenmacht zou daarna de militaire ordehandhaving overnemen.

Nieuwe buitenlandse politiek: de Bush-doctrine
Ook werd er omdat de aanslagen heel Amerika recht in het hart hadden geraakt een nieuwe buitenlandse politiek uitgewerkt, want president Bush was van plan dit nooit weer te laten gebeuren. Hij werkte deze nieuwe buitenlandpolitiek uit en deze politiek werd de Bush-doctrine genoemd en hield in dat de VS het recht had zich te beschermen tegen landen die het terrorisme steunden of herbergden. Bush gebruikte deze doctrine ook om de aanval in Afghanistan te rechtvaardigen, want Afghanistan had Amerika aangevallen en dus had Amerika het recht om daar in oorlog te gaan om zo Amerika te beschermen.

Politiek na 9/11

Twijfels in George W. Bush en het bestuur na de aanslagen

Na de aanslagen waren er verschillende meningen over hoe de George W. Bush en de politiek hadden gereageerd, veel mensen vonden dat er te weinig was gedaan en vooral vonden veel mensen dat George W. Bush het allemaal te licht had aangepakt, ook hoe hij het nieuws ontving dat Amerika werd aangevallen vonden veel mensen vreemd.

Complot theorien
Door al deze twijfels waren er mensen die begonnen te denken dat Amerika zelf de aanslagen in scene hadden gezet in plaats van dat de aanslagen door Osama Bin Laden waren bedacht. Deze verschillende theorieën over de aanslagen worden de complot theorieën genoemd.
Het meest logische is dat Osama Bin Laden achter de aanslagen zat, dit is de theorie die de meeste mensen geloven, de andere theorie is dat de politiek verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen. Deze laatste theorie wordt vooral gesteund door de vele twijfels en onduidelijkheden die er zijn over de aanslagen. Eén van deze onduidelijkheden is dat er geruchten waren dat er beeldmateriaal werd achter gehouden bij het Pentagon , een voorbeeld hiervan is dat een paar minuten na de inslag een beveiligingscamera van een benzinestation wordt ingenomen door de FBI, deze camera stond exact op het inslagpunt gericht, maar van deze beelden is nooit meer wat van gehoord of gezien. Zo waren er nog meer van dit soort onduidelijkheden die er voor zorgden dat de politiek in een kwaad daglicht kwam te staan en die er op wezen dat niet Osama Bin Laden achter de aanslagen zat maar de Amerikaanse politiek zelf.

Het officiële verhaal van de aanslagen is dat Osama Bin Laden achter de aanslagen zat. Osama Bin Laden is hiervoor ook opgepakt en terechtgesteld, wel zijn er nog steeds mensen die geloven dat er een ander verhaal achter de aanslagen zit. Het bestuur van Amerika heeft het officiële verhaal altijd gesteund, wel moest het bestuur vlak na de aanslagen erg voorzichtig met al deze kritiek en verdachtmakingen omgaan, wilden ze het vertrouwen in de burgers behouden. De politiek na de aanslagen was de eerste paar jaren dus heel voorzichtig met uitspraken die werden gedaan en was hard bezig met het vertrouwen van de burgers terug te winnen.

‘War on Terror’

Nog iets dat veranderde na de aanslagen was dat Amerika in oorlog ging met Afghanistan, dit heb je ook al kunnen lezen in ‘De reactie van de politiek op 9/11’ hierboven. Deze oorlog zorgde wel voor veel veranderingen, want de Verenigde Staten kregen steun van de NAVO in deze oorlog, maar in Europa waren de meningen over deze oorlog flink verdeeld. Er waren een paar landen die de Verenigde Staten steunden, maar het merendeel van Europa was fel tegen deze oorlog tegen het terrorisme, al deze verdeelde meningen zorgden voor grote spanningen in de Amerikaanse politiek.

Na de aanvallen begon George W. Bush zich veel meer op het buitenlandse beleid te concentreren, kort na de aanvallen werd dan ook geprobeerd het regime van de Taliban omver te werpen, omdat zij Osama Bin Laden onderdak gaven, dit heeft Amerika ontzettend veel geld gekost. Het werkelijke bedrag dat de VS heeft uitgegeven aan deze oorlogen in Irak en Afghanistan liggen ergens tussen de 3 en 5 biljoen dollar, dit schat de hoogleraar aan ‘Columbia University’, ter vergelijking, de totale begroting van de VS bedroeg in 2011 ongeveer 3,5 biljoen dollar. Als je dan even logisch nadenkt zie je dat hierdoor grote tekorten ontstaan.

Veel mensen vinden dat George W. Bush veel te veel geld in deze oorlog tegen het terrorisme steekt, diverse economen concluderen dat het niet de aanslag zelf was die Amerika het hardst trof, maar de reactie van de regering Bush. Ook ontstonden er discussies over hoe ver de regering mag gaan met het invallen in Afghanistan, hadden ze het recht dit zomaar te doen, zonder goed bewijs. Veel mensen vonden van niet, ze vonden het zinloos wat de regering deed en bovendien kostte het ook ontzettend veel geld.

Islamhaat

Nog een verandering was dat er opeens een vele grotere islamhaat kwam, deze islamhaat brak ook door in de politiek, een voorbeeld hiervan is dat politici en media opeens anders over moslims gingen praten, het woord ‘terrorist’ werd bijvoorbeeld een synoniem met ‘moslimextremist’. Een voorbeeld van islamhaat in onze eigen politiek hier in Nederland is Geert Wilders.

De grootste veranderingen en gevolgen in de politiek voor en na 9/11

De grootste verandering na 9/11 was toch wel dat Amerika opeens in oorlog was met Afghanistan, deze oorlog was mede mogelijk gemaakt door de Bush-doctrine, deze Bush-doctrine is dus ook een hele grote verandering geweest, want deze Bush-doctrine zorgde voor een hele andere kijk op oorlog voeren, je kon namelijk opeens ook een land aanvallen als het niet eens een rechtstreekse bedreiging was. Ook heeft Amerika ontzettend veel geld in de oorlog in Afghanistan gestoken, en hierdoor zijn ook flinke schulden gekomen, dit is dus ook een indirect gevolg van de aanslagen. Nog iets wat opviel na 9/11 was dat Amerika steeds meer op eigen houtje begon te doen, zo had het opeens de Bush-doctrine en kon het zomaar zonder toestemming landen invallen. Ook op andere vlakken begon Amerika steeds zelf meer te beslissen, ze negeerden steeds vaker de internationale verdragen. Ook trok Bush zich terug uit het ABM-verdrag, dit is een verdrag dat in de beperking van het aantal Amerikaanse en Russische raketten voorziet.
© 2014 - 2023 Leannemunnik, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Terrorisme in de luchtTerrorisme in de luchtTerrorisme is een begrip waar we dagelijks mee worden geconfronteerd. Op de televisie, in de krant en op nieuwswebsites…
Sociale gevolgen 9/11De terroristische aanslagen op de Twin Towers zijn niemand ontgaan. Honderdduizend Amerikanen hebben de aanslagen zien g…
Belangrijkste aanslagen van Al-QaedaBelangrijkste aanslagen van Al-QaedaOp 1 mei 2011 werd bekend gemaakt door Obama, dat Osama Bin Laden, de grote Meesterbrein achter de aanslagen van 11 sept…

Intergouvernementeel, supranationaal en federatieIntergouvernementeel, supranationaal en federatieInternationale organisaties zijn erg bekend. Je hebt vast wel eens gehoord van de Verenigde Naties, de Wereldbank of een…
Agbogbloshie; Digitale DumpplaatsAgbogbloshie gelegen nabij de buitenwijken van Accra in Ghana en staat bekend als een zeer grote dumpplaats voor elektro…
Bronnen en referenties
  • Artikelen: Verhagen Frans, ‘De rot was er al, 9/11 legde die bloot’, Groene Amsterdammer (2011)
  • http://www.amerika.nl/cms/e107_plugins/content/content.php?content.370
  • Artikelen: Debacker Klaas, ‘De tien gevolgen van 9/11’, www.nieuwsblad.be (2011)
  • http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20110902_072
  • Internet: http://nl.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush#Afghanistan
Leannemunnik (20 artikelen)
Gepubliceerd: 08-04-2014
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Internationaal
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.