Wat zijn bloedverwanten en aanverwanten?

Wat zijn bloedverwanten en aanverwanten? De bloedverwantschap en de aanverwantschap zegt iets over de relatie die tussen mensen aanwezig is. In hoeverre mensen met elkaar verwant zijn kan een grote rol spelen bij erfenissen. In de wet is namelijk vastgelegd dat na overlijden van iemand, zijn of haar bezittingen geërfd worden door de bloedverwanten. In een testament kan vastgelegd worden dat de erfenis anders verdeeld moet worden, maar als er geen testament aanwezig is, geldt de wet.

Wat is bloedverwantschap?

Bloedverwantschap wordt verkregen doordat twee personen een gemeenschappelijke voorouder hebben. Twee broers zijn bloedverwanten, maar dat geldt ook voor neven en nichten. Er is sprake van twee verschillende bloedverwantschappen, namelijk van bloedverwantschap in rechte lijn en van zijlijn. Bij bloedverwantschap in rechte lijn is de ene bloedverwant een afstammeling van de ander, bijvoorbeeld ouder en dochter. Bij bloedverwantschap in de zijlijn is er sprake van een gemeenschappelijke voorouder, bijvoorbeeld broer en zus. Bloedverwantschap ontstaat niet alleen door geboorte, maar kan ook ontstaan door adoptie en erkenning.

Wat is aanverwantschap?

Aanverwantschap ontstaat door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Na het huwelijk zijn de ouders van de echtgenoot of echtgenote aanverwanten geworden. Aanverwanten van elkaar zijn dus de schoonzoon en de schoonmoeder en schoonzus en zwager. Door het verbreken van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap wordt de aanverwantschap niet verbroken. Deze blijft altijd bestaan.

Waarom kan de mate van verwantschap van belang zijn?

Dit is vooral van belang in het erfrecht. Nalatenschappen worden vanuit de wet nagelaten aan de 1e graad verwanten. In het geval deze er niet zijn, komt de volgende graad voor de nalatenschap in aanmerking. In het geval in een bepaalde graad minimaal één persoon aanwezig is, komen de nabestaanden uit een volgende graad niet meer in aanmerking.

Graden van verwantschap

De mate van verwantschap wordt uitgedrukt in graden. Kinderen zijn eerste graad bloedverwanten van de ouders en tweede graad van de grootouders. De graden weergeeft de afstand van afstammeling tussen twee personen. In onderstaand overzicht kunt u aflezen hoe de verwantschap wordt uitgedrukt en wie de bloed- en aanverwanten van een persoon zijn.

Wie zijn uw 1e graad bloedverwanten:

 • Ouders
 • Adoptieouders
 • Kinderen
 • Adoptiekinderen

Wie zijn uw 1e graad aanverwanten:

 • Ouders van de partner
 • Adoptieouders van de partner
 • Partner van uw kinderen
 • Partner van uw adoptiekinderen

Wie zijn uw 2e graad bloedverwanten:

 • Grootouders
 • Kleinkinderen
 • Broers en zussen

Wie zijn uw 2e graad aanverwanten

 • Grootouders van uw partner
 • Kleinkinderen van uw partner
 • Broers en zussen van uw partner

Wie zijn uw 3e graad bloedverwanten:

 • Overgrootouders
 • Achterkleinkinderen
 • Neven en nichten (van broers en zussen)
 • Ooms en tantes

Wie zijn uw 3e graad aanverwanten:

 • Overgrootouders van uw partner
 • Achterkleinkinderen van uw partner
 • Neven en nichten (van broers en zussen) van uw partner
 • Ooms en tantes van uw partner

Wie zijn uw 4e graad bloedverwanten:

 • Betovergrootouders
 • Achterneven en nichten (kleinkinderen van uw broers en zussen)
 • Neven en nichten (kinderen van de broers en zussen van uw ouders)
 • Oudooms en oudtantes (ooms en tantes van uw ouders)

Wie zijn uw 4e graad aanverwanten

 • Betovergrootouders van uw partner
 • Achterneven en nichten (kleinkinderen van uw broers en zussen) van uw partner
 • Neven en nichten (kinderen van de broers en zussen van uw ouders) van uw partner
 • Oudooms en oudtantes (ooms en tantes van uw ouders) van uw partner
© 2012 - 2020 Esmee, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Testament overlijden met een testamentWanneer iemand overlijdt kan het zijn dat de persoon in kwestie een testament heeft laten vastleggen. Als dat niet het g…
Wie erft van stiefmoeder en stiefvader?Wie erft van stiefmoeder en stiefvader?Wie erft van een stiefmoeder, schoonmoeder, schoonvader of stiefvader als die komen te overlijden? Wie is nog erfgenaam…
Testament overlijden zonder testamentAls iemand overlijdt is dat meestal al verdrietig genoeg. Wanneer dan ook nog eens blijkt dat de persoon in kwestie geen…
De tweedeling in de samenlevingDe tweedeling in de westerse wereld is veel kleiner dan in de ontwikkelingslanden, hoe armer een land hoe groter de twee…

De terbeschikkingstelling: oplegging en uitvoeringDe terbeschikkingstelling: oplegging en uitvoeringDe terbeschikkingstelling, afgekort TBS, is ingevoerd in 1928 als maatregel om de maatschappij te beschermen tegen geest…
Kort vrijwilligerswerkKort vrijwilligerswerkVeel mensen staat het idee van vrijwilligerswerk wel aan, echter is vrijwilligerswerk (in het buitenland) vaak slechts e…
Bronnen en referenties
 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aangifte-geboorte-erkenning-en-gezag/vraag-en-antwoord/wat-is-bloedverwantschap-en-wat-is-aanverwantschap.html

Reageer op het artikel "Wat zijn bloedverwanten en aanverwanten?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Micha, 14-04-2019 10:02 #10
Wie zijn bloedverwanten in opgaande lijn en bloedverwanten in neergaande lijn?

G. Burleson, 13-02-2018 15:04 #9
Is de moeder van mijn schoonzus die getrouwd is met mijn Broer een aanverwant? En zo ja in welke graad.

Vriendelijke groet,
G. Burleson

Balster, 23-07-2017 12:15 #8
Kan de dochter (kleinkind van broer van mijn tante) de bewindvoering aanvragen en krijgen over mijn tante? ik ben dochter van andere broer en heb mijn twijfels over de goede bedoelingen, zij is n.l. beginnend dementerende.

Abdelkader, 28-05-2017 12:20 #7
Hoe zit het dan als ik mijn broertje in het land van herkomst begraaf? In Nederland krijg ik 2 dagen voor. Zijn er geen wetten die dit mogelijk maken door meer dagen vrij te krijgen zodat ik mijn broertje in zijn geboortedorp begraven kan worden?

Homan, 10-07-2016 21:20 #6
Wat zijn de nakomelingen van stiefbroers van elkaar?

Laurens, 04-11-2015 15:57 #5
Misschien dat ik iets meer duidelijkheid kan geven over een aantal vragen hier. Ik studeer rechten en ben nu voor het eerst bezig met personen- en familierecht, waar bloed- en aanverwantschap onderdeel van is. Echter ben ik nog niet zo ver gevorderd dat ik alles er van af weet.

In artikel 1:3 lid 3 BW staat:
Door het eindigen van het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt de aanverwantschap niet opgeheven.

Oftewel: van je aanverwantschap kom je nooit meer af, ook niet door het eindigen van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het huwelijk eindigt zoals u misschien weet onder andere door middel van scheiding, maar ook door middel van overlijden.

@J. Goddijn: Om op uw vraag antwoord te geven, zijn de echtgenoten van de broers en zussen van uw echtgenoot nog steeds aanverwant. Ook is naar mijn oordeel de graad niet veranderd.

@Azem Hendriks: Ik vind uw vraag wat lastiger te beantwoorden. Dit komt omdat ik niet zeker weet of er iets veranderd als u hertrouwd. Maar ik ben tot nu toe nog niks te weten gekomen over eventuele veranderingen bij hertrouwen. Dus naar mijn idee is uw zwager nog steeds aanverwantschap 2e graad.

Truus Jansen, 19-07-2015 18:05 #4
En hoe zit het met stief-grootouders?. Wat zijn dat van mij? Ook 2e graad aanverwanten als er een partnerregistratie tussen mijn ouder en de partner?

Azem Hendriks, 28-02-2015 15:03 #3
Mijn echtgenote is overleden en ik ben inmiddels hertrouwd. Mijn huwelijk duurde bijna 40 jaar. De man van mijn schoonzus, zus van mijn overleden vrouw, was dus 40 jaar mijn directe zwager en dus aanverwantschap 2de graad. Maar nu, welke graad is hij nu na mijn hertrouwen.

Deze vraag is ingegeven door het feit dat hij hart patiënt is en een broze gezondheid kent. Ik ben veel in het buitenland en mocht ik plotseling worden teruggeroepen geldt voor een reisverzekering dat de kosten worden vergoed bij 2 de graad.

J. Goddijn, 05-10-2014 14:30 #2
Mijn echtgenoot is overleden. Zijn de echtgenoten van zijn broers en zussen nog aanverwanten en zo ja in welke graag? Dit vraag ik ook ivm. een mogelijk overlijden van een zwager tijdens mijn vakantie. En hoe zit het met onze kinderen? Zijn die nog verwant aan deze zwagers en schoonzussen. Hun oom en tantes dus?Een zo ja in welke graad? Ik heb gehoord dat ik na overlijden van mijn echtgenoot officieel geen familie meer ben van mijn zwagers en schoonzussen. Schoonouders zijn ook al overleden. Fijn als ik dit duidelijk zou krijgen.

At Haveman, 10-06-2014 13:11 #1
Dankuwel! Dit is nog eens een duidelijke uitleg van bloed/aanverwantschap.

Infoteur: Esmee
Laatste update: 26-11-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 10
Schrijf mee!