Analyseer je Gedrag in Groepen

Analyseer je Gedrag in Groepen Analyse van je gedrag en persoonlijke vaardigheden in groepen. Aan de hand van een aantal vragen kun je zicht krijgen op jouw houding, gedrag, vaardigheden, kortom jouw persoonlijke functioneren in groepsverband of je rol in groepsprocessen. In ieder soort groep, van trainingsgroep tot studiegroep, komt bepaald gedrag naar voren dat groepsleden vertonen. Groeps-functioneren doet een beroep op bepaalde vaardigheden. Wil je hier meer zicht op krijgen? Beantwoord dan een aantal analyserende vragen.

Gedrag Vaardigheden Groepsfunctioneren

Gedrag en persoonlijke vaardigheden in groepen. Soepel functioneren in een groep, doet een beroep op bepaalde vaardigheden. De één heeft van nature een instelling of vaardigheden die maken dat frank en vrij functioneren in groepsverband makkelijk verloopt, de ander durft zich niet goed te uiten, blijft gereserveerd of op de achtergrond. Sommigen kunnen goed argumenteren en overtuigen, anderen hebben hier moeite mee. De één neemt het voortouw of de verantwoordelijkheid in de groep, de ander volgt liever en stelt zich bescheidener of afhankelijker op van de sfeer die door anderen bepaald wordt.

Aan de hand van onderstaande vragen kun je analyseren op welke vaardigheden een beroep wordt gedaan bij groepsprocessen c.q. je gedrag als één van de groepsleden. De vragen zijn gebaseerd op ervaring met groepen in de praktijk, aspecten van voorkomend gedrag van groepsleden; de houding en functioneren als groepslid. Als je alle aspecten -in de vorm van vragen- langsgaat, kun je een analyse maken en een overzicht krijgen van jouw gedrag en persoonlijke functioneren in een groep. En er eventueel ook aandachtspunten uithalen, bewuster worden van aspecten die lastig voor je zijn.

De antwoorden bestaan uit drie opties, 2 uitersten en 1 waarde er tussenin, aangegeven als ---o---
Een voorbeeldvraag - ´Hoe is gewoonlijk je inzet in groepen´
passief ---o--- actief

Let wel op dat je niet steeds de neiging hebt om voor ´er tussenin´ te kiezen (minst uitgesproken antwoordtendentie), daar je anders een vlak c.q. geen duidelijk beeld krijgt.
Verder is het belangrijk dat je de vragen beantwoordt vanuit het gezichtspunt van je functioneren in een groep of rol als groepslid en niet vanuit je houding in kleinschaliger, persoonlijk, wat intiemer of face to face contacten.

Analyse - Vragen Gedrag Vaardigheden in de Groep

Kan jij je eigen mening kenbaar maken?
 • erg vaag ---o--- erg helder

Hoe is jouw manier van luisteren?
 • niet erg oplettend ---o--- erg oplettend

Hoe is jouw vermogen tot argumenteren?
 • erg zwak ---o--- erg sterk (overtuigend)

Heb jij vertrouwen in anderen?
 • erg wantrouwend ---o--- vol vertrouwen

Hoe is jouw openheid over je eigen gevoelens?
 • alles inhoudend ---o--- alles uitend

Heb je de neiging om de groep naar je eigen hand te zetten?
 • geen enkele poging hiertoe ---o--- alle mogelijke pogingen hiertoe

Hoe is gewoonlijk jouw gedrag t.o.v. anderen?
 • koel, afstandelijk ---o--- warm, vriendelijk

Hoe is je reactie op commentaar of waardeoordelen over jouw gedrag?
 • negeren ---o--- serieus nemen

Heb je begrip voor de gevoelens van anderen? (empathie, invoelingsvermogen)
 • geen idee wat anderen voelen ---o--- goed aanvoelen van anderen

Begrijp jij waarom je doet wat je doet?(zelfinzicht)
 • geen idee ---o--- volledig duidelijk

Hoe is jouw tolerantie t.a.v. conflicten en weerstanden in de groep?
 • kan er niet tegen ---o--- hou er wel van

Hoe is jouw tolerantie t.a.v. uitingen van affectie en vriendelijkheid?
 • kan er niet tegen ---o--- vind het er prettig

Neem jij verantwoordelijkheid en beïnvloed je anderen?
 • weinig ---o--- veel

Heb je de neiging/bereidheid om voort te bouwen op eerdere ideeën van andere groepsleden?
 • weinig ---o--- veel

Sta jij open voor beïnvloeding door anderen?
 • weinig ---o--- veel

Heb je de neiging/bereidheid tot nauwe persoonlijke banden met anderen in de groep?
 • weinig ---o--- veel

Hoe is jouw reactie op meningen die tegenovergesteld zijn aan die van jou?
 • geringe verdraagzaamheid ---o--- grote verdraagzaamheid

Je kunt deze analyse uitbreiden door de vragen ook door andere groepsleden te laten beantwoorden, hoe zij jouw gedrag en houding ervaren. Je kunt dan een vergelijking maken tussen het beeld dat jij van je eigen gedrag in groepsprocessen hebt en hoe anderen jou ervaren. De overeenkomsten in zelfanalyse en de indruk van anderen, maar wellicht nog meer de verschillen, kunnen zeer boeiend zijn.

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Interpersoonlijke vaardigheden op de werkvloerInterpersoonlijke vaardigheden zijn een essentieel onderdeel van een productieve werkplek waardoor medewerkers als een t…
Vaardigheden-cv makenVaardigheden-cv makenIn het vaardigheden-cv leg je de nadruk op je vaardigheden. Het vaardigheden-cv is met name geschikt voor freelancers, m…
GezondheidsvoorlichtingGVO staat voor gezondheidsvoorlichting- en opvoeding. Gezondheidsvoorlichting is een belangrijk onderdeel van de gezondh…
Bewust gedrag vs. onbewust gedragGedrag is eigenlijk alles wat we doen. Alles wat we doen uit ons zelf, maar ook alles wat we doen als reactie op hetgeen…

Oorzaak conflicten en onverschilligheid in groepenOorzaak conflicten en onverschilligheid in groepenOnverschilligheid en conflicten in groepen. Onverschilligheid of gebrek aan belangstelling in groepen kan veroorzaakt wo…
De macht van aandeelhoudersWat eeuwenlang onveranderd leek, is in een paar jaar tijd totaal veranderd. Het gaat om de invloed van de aandeelhouder…
Bronnen en referenties
 • Bewerking van: Remmerswaal J. Groepsdynamische processen. Persoonlijke vaardigheden.
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 30-08-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.