InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Diversen > Bijbels pastoraat en counseling volgens Lawrence J. Crabb jr

Bijbels pastoraat en counseling volgens Lawrence J. Crabb jr

Bijbels pastoraat en counseling volgens Lawrence J. Crabb jr Lawrence J. Crabb Jr. is hoogleraar in de klinische psychologie aan de Atlantic Universiteit van Florida. In 1975 betoogde hij al dat de tijd rijp was voor christenen om een bijbelse hulpverleningsmethode te gaan ontwikkelen die uitgaat van het gezag van de Bijbel en de noodzaak en genoegzaamheid van Christus. Crabb beschrijft geen specifieke visie of model voor jongerenpastoraat, maar geeft wel een bijbels pastoraal model dat algemeen toepasbaar is. De christelijke kerk is in de geschiedenis veel waardevolle bijbelse principes kwijtgeraakt aan de wetenschappelijke methoden.

Bijbels model

Het model ziet er als volgt uit;
  • Ten eerste moeten de negatieve (zondige) gevoelens geïdentificeerd worden.
  • Ten tweede moet het negatieve (zondige) gedrag geïdentificeerd worden.
  • De derde stap is het identificeren van zondig denken (cognitief)
  • De vierde stap is het bevorderen van een juist denken.
  • Een vijfde stap is een plan maken om een goed gedrag te bevorderen.
  • De zesde en laatste stap is het identificeren van gevoelens van voldoening die voortkomen uit een juist gedrag en een juist denken.

Begrijpen

In dit model is de belangrijkste stap het veranderen van het gedachteleven van de pastorant. In dit model valt op, dat het begrijpen van de ander van fundamenteel belang is. Dit begrijpen is volgens Crabb meer dan het weten van feiten. Hij plaatst de problemen expliciet in het kader van de zonde en is daar radicaler in dan andere modellen van pastoraat. Crabb vindt dat wanneer iemand problemen heeft, hij door de zonde zover is gekomen. De oorzaak kan bij de persoon zelf liggen maar ook bij ouders, familie of vrienden. Het model van Crabb plaatst het pastoraat duidelijk in een bijbelse context van zondebesef. Vanuit dat besef kan dan gewerkt worden aan herstel of genezing.

Training en counseling volgens Crabb

Crabb wijst er wel op dat er meer nodig is dan verwijt en vermaning. Crabb is er van overtuigd dat de plaatselijke christelijke gemeente door God op een bijzondere wijze is bedoeld om het antwoord te bieden op de noden van mensen die (psychisch) in de problemen zitten. De christelijke gemeente moet terug naar een bijbels model, waarin de nadruk ligt op verantwoordelijkheid. Crabb vind dat in de christelijke gemeente mannen en vrouwen moeten worden getraind voor counseling op bijbelse grondslag. Hij pleit voor een doordachte bijbelse counselingmethode. Hij meent dat er een kloof tussen ieder mens en God is. Als deze kloof niet overbrugd wordt kunnen mensen misschien wel tijdelijk of ten dele hun problemen oplossen, maar geestelijk evenwicht komt er niet in hun leven. De kloof zal alleen maar groter worden als gemeenteleden niet worden aangesproken op hun persoonlijke beleving. Preken gaan vaak over moeilijke theologische onderwerpen. Preken zijn als het ware de 'brug' tussen God en de mens.

Schuldbelijdenis

De kerk moet een open en uitnodigende houding hebben. Counseling in bijbelse context is volgens Crabb een gesprek waarin vermaning en schuldbelijdenis centraal staan. De inhoud van de zondige natuur zit in het denken. De zonde begint in de gedachtewereld. Achter gevoelens en gedrag ligt geloof. Als de gevoelens en gedragingen zondig zijn, moet het geloof erachter verkeerd zijn, of zelfs niet aanwezig zijn, volgens Crabb.
© 2009 - 2019 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Jongerenpastoraat volgens Martin BucerJongerenpastoraat volgens Martin BucerDe kerk moet meer aandacht geven aan bijbels onderwijs aan jongeren. Tijdens de Reformatie (15e en 16e eeuw) is het Mart…
Pastorale jeugdzorg bij ADHD op school en in kerkPastorale jeugdzorg bij ADHD op school en in kerkDe jeugdzorg kent structureel ellenlange wachtlijsten. Oorzaak volgens verschillende bronnen is onder meer, onvoldoende…
Model om jongeren te begrijpen volgens Simon GibsonModel om jongeren te begrijpen volgens Simon GibsonVolgens Simon Gibson is jongerenpastoraat investeren in levens van jongeren. Er moet voortdurend aandacht zijn voor jong…
Doelstelling en visie in het jongerenpastoraatnieuws uitgelichtDoelstelling en visie in het jongerenpastoraatIn het jongerenpastoraat zijn regelmatig ontwikkelingen als het gaat om activiteiten, beleidsvorming en hulpverlening. V…
Jongerenpastoraat is waardevol mentale zorg voor jongerenJongerenpastoraat is waardevol mentale zorg voor jongerenJongerenpastoraat wordt in verschillende kerkelijke gemeenten toegepast. Daarmee is er tevens een diversiteit aan method…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hans, Pixabay (bewerkt)
  • Lawrence J. Crabb Jr.

Reageer op het artikel "Bijbels pastoraat en counseling volgens Lawrence J. Crabb jr"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hessel
Laatste update: 22-03-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!