Zijn de voorspellingen van Nostradamus uitgekomen?

Zijn de voorspellingen van Nostradamus uitgekomen? De Franse apotheker Nostradamus (1503 – 1566) heeft duizenden verzen geschreven waarin hij de toekomst zou voorspellen. Sinds de publicatie van zijn bijna duizend verzen in ‘Les Prophéties’ kwam hij bekend te staan als populaire waarzegger. Zijn voorspellingen lopen tot het jaartal 3797 en volgens sommigen zijn een aantal daarvan uitgekomen. Zo zou de zestiende-eeuwse waarzegger de grote brand van Londen hebben voorspeld en de verschijning van orkaan Katrina. Veel van zijn verzen zijn nog niet geïnterpreteerd, omdat Nostradamus op een chaotische manier schreef. Dit geeft sceptici een reden om de verzen te beschouwen als een reeks vage woorden die op allerlei manieren kunnen worden geïnterpreteerd. Er zijn een aantal momenten geweest in de geschiedenis die de vertolkers van Nostradamus’ Les Prophéties koppelen aan de ziener. Zijn Nostradamus’ meest bekende verzen werkelijk uitgekomen of waren het helemaal geen voorspellingen?

Nostradamus: De Franse ziener

Het leven van Nostradamus

Michel de Nostradame (Nostradamus) was een Franse apotheker die werd geboren in 1503. Nostradamus was geboren en woonachtig in de gemeente Saint-Rémy-de-Provence die ligt in de regio Provence. Zijn eerste boek ‘Présages’ publiceerde hij in 1550 waarin ruim zesduizend voorspellingen stonden voor specifiek de regio Provence. In 1555 publiceerde hij ‘Les Prophéties’, een boek dat vol voorspellingen stond over de hele wereld. Eind juni 1566 maakte hij een testament op. Op de avond van 1 juli sprak hij herhaaldelijk dat hij de volgende morgen niet langer levend zou zijn. De volgende morgen trof zijn gezin hem dood aan in zijn bed.

Bron: Zereshk, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Zereshk, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Het bekendste boek van Nostradamus
Nostradamus bracht zichzelf in een trance om zijn visioenen te krijgen. Hij deed oliën in een kom met heet water en ademde de damp in. Zijn ‘magische praktijken’ trokken de aandacht van de autoriteiten in Parijs. Het doen van voorspellingen werd al eeuwen beschouwd als hekserij en sinds de 14e eeuw vonden in heel Europa grootschalige vervolgingen plaats. De ziener wou problemen voorkomen door zijn voorspellingen op een onlogische en chaotische manier te verwoorden. Hij schreef zijn voorspellingen in kwatrijnen (vierregelige verzen) en gebruikte Frans, Provençaals (streektaal in Zuid-Frankrijk), Italiaans, Grieks en Latijn door elkaar. In zijn bekendste boek Les Prophéties schreef hij 942 kwatrijnen die hij onderverdeelde in tien hoofdstukken, de zogenaamde ‘Centuriën’. Deze naam doet misschien vermoeden dat elke Centurie een periode van honderd jaar beschrijft, maar de naam slaat op het aantal kwatrijnen. Centurie 7 bestaat vanwege onbekende reden niet uit honderd kwatrijnen. In een brief aan zijn zoon schreef Nostradamus dat zijn laatste voorspelling eindigt in het jaar 3797.

Interpretatie van de kwatrijnen

Nostradamus’ Les Prophéties wordt al bijna vijfhonderd jaar lang vertaald in verscheidene talen. De meeste kwatrijnen zijn nog niet verklaard, waardoor niet kan worden vastgesteld of de verzen daadwerkelijk voorspellingen zijn. De bekendste vertolkers van zijn boek uit de twintigste eeuw zijn de fransman Jean-Charles de Fontbrune (1935 – 2010), de Engelse Erica Cheetham (1939 – 1998), Amerikaan John Hogue (1955 – heden) en de Amerikaanse Dolores Cannon (1931 – 2014). De meest bekende verzen van Nostradamus worden gekoppeld aan de grote brand van Londen, de Franse Revolutie, orkaan Katrina en de moord op John F. Kennedy.

Op de interpretaties van hun werk, is vanuit verscheidene hoeken kritiek geleverd. Zo beweert professor-emeritus Rudy Cambier van de Universiteit van Luik dat Nostradamus’ verzen een poëtische terugblik zijn op de geschiedenis (en de val van) de Tempeliers. Ook andere sceptici geloven dat Nostradamus niet de toekomst voorspelde, omdat er geen bewijs voor is. Daarnaast zijn een deel van zijn woorden terug te koppelen aan woorden die anderen die voor hem leefden hebben geschreven, zoals de Belgische monnik Yves de Lessines (overleden in 1329).

De grote brand van Londen

De brand

De grote brand van Londen was een brand die woedde van twee tot en met vijf september 1666. De brand verwoestte ruim 2,4 vierkante kilometer, waaronder ‘The City’ (het historische en financiële hart van de stad), 87 kerken en 13.200 woningen. Er woonden destijds 80.000 mensen in de stad en volgens annalen vielen er slechts zes tot twintig doden. De brand begon in de straat ‘Pudding Lane’ waar de bakker, Thomas Faryner, van de Engelse koning Karel II was vergeten het vuur in zijn oven te doven voordat hij naar bed ging. ’s Nachts werd de bakker wakker vanwege de brand en ontsnapte met zijn gezin door het dakraam. Binnen een uur werd de burgemeester, Sir Thomas Bludworth, op de hoogte gesteld. Hij aanschouwde de brand met eigen ogen en vond het geen reden tot paniek, en ging weer slapen. De volgende dag stonden vele huizen (gemaakt van hout en stro) in brand en breidde de brand zich fors uit. Op 5 september, vier dagen na het ontstaan van de brand, doofde het vuur uit zichzelf omdat er geen houten gebouwen en andere vormen van brandstof meer was.

Specifieke voorspelling van Nostradamus?

Nostradamus schreef twee zinnen die zouden hebben verwezen naar de grote brand van Londen. De eerste zin luidde als volgt: “Het bloed van de rechtvaardigen zal te Londen in gebreke blijven”. Dit duidt de locatie aan en ook dat er enigszins veel doden zouden vallen. Het dodenaantal viel mee, zeker gezien het oppervlakte dat de brand had verwoest. Hierdoor zou kunnen worden geconcludeerd dat 1) de voorspelling een andere brand in Londen moet betreffen of dat 2) in Londen weinig ‘rechtvaardigen’ (personen met een vorm van status, zoals heiligen) leefden. Of Nostradamus verwees naar het tweede kan niet worden achterhaald, omdat er geen bronnen bewaard zijn gebleven zijn over de identiteit van de slachtoffers. De daaropvolgende zin die Nostradamus had genoteerd was: “Verbrand door bliksemschichten van drieëntwintig de zes.”. Sommigen geloven dat dit de tijdsindicatie is. Drieëntwintig kan betekenen ‘men neemt drie maal twintig’, met andere woorden 60. En ‘de zes’ zou betekenen dat er twee maal een 6 moet worden toegevoegd. Van 6066 wordt op die manier 1666 gemaakt.

Bron: Jean-Pierre Houël, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Jean-Pierre Houël, Wikimedia Commons (Publiek domein)

De Franse Revolutie

Weg met de koning

Voor de volgende voorspelling blijven we dicht bij Engeland. De achttiende-eeuwse inwoners van Frankrijk waren beu van de absolute monarchie die al drie eeuwen het land regeerde. In de achttiende eeuw werd de voormalige monarchie afgeschaft en de ‘Eerste Franse Republiek’ werd opgericht. Deze politieke omwenteling kwam bekend te staan als de Franse Revolutie (1789–1799). De ideeën van absolutisme, aristocratie en de macht van de kerk werden van de baan geschoven. In plaats daarvan stond de Franse Republiek voor liberté, égalité en fraternité, oftewel vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het was een langdurig en intensief proces voor de normale bevolking om de koning van de troon te stoten. Er werd gejaagd op de aristocratie en de Koninklijke familie om ze vervolgens op te pakken, weg te jagen of te onthoofden. Een welbekende gewapende opstand was de ‘Bestorming van de Bastille’. De val van de Bastille (het voormalige woonhuis van de Koninklijke familie en daarna gevangenis in Parijs) wordt tot heden gezien als het einde van de Koninklijke onderdrukking en wordt jaarlijks gevierd op de dag van de overwinning van de Parijzenaren op veertien juli.

Nostradamus' voorspelling over een revolutie

Nostradamus had het volgende geschreven: “Van de geketende bevolking komen liederen en eisen, terwijl de prinsen en heren gevangen worden gehouden.”. Aanhangers van Nostradamus vinden dat de woorden overduidelijk een revolutie indiceren van de ‘geketende bevolking’ (de normale bevolking) tegen de ‘prinsen en heren’ (de aristocratie). Echter, niets indiceert dat de voorspelling betrekking zou moeten hebben op Frankrijk. Er zijn wereldwijd genoeg revoluties die kunnen worden gekoppeld aan deze woorden. Een voorbeeld is de Russische Revolutie (1917) waarbij de bevolking een opstand begon tegen de absolute macht van de tsaar.

Bron: Infrogmation of New Orleans, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)Bron: Infrogmation of New Orleans, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)

Voorzag Nostradamus orkaan Katrina?

Orkaan Katrina

Een voorspelling die enigszins recent is uitgekomen, is de vernieling die orkaan Katrina met zich meebracht. De orkaan vernielde in 2005 alles op haar pad toen ze in New Orléans (Louisiana, Verenigde Staten) aan land kwam. New Orléans ligt aan de rivier de Mississippi en aan het Pontchartrainmeer dat (ongeacht de naam) geen meer is, maar een estuarium dat verbonden is met de Golf van Mexico. Om de inwoners te beschermen tegen overstromingen werd de stad omringt door dijken. Orkaan Katrina doorbrak deze dijken, waardoor bijna de hele stad onder water kwam te staan. 1833 Mensen stierven door de gevolgen van de orkaan. Nostradamus zou deze ramp hebben voorspeld.

Een voorspelling over Orléans

De ziener schreef: “De steden Tours, Orléans, Blois, Angers, Reims en Nantes, zullen worden geteisterd door plotselinge verandering. Tenten worden neergezet door mensen die in vreemde talen spreken. Rivieren, projectielen bij Rennes, het schudden van de land en de zee”. Mensen die geloven in de voorspellingen van Nostradamus denken dat Orléans de Amerikaanse stad New Orléans betekent. Orléans is zelf een Franse stad net als de andere steden in de voorspelling. De opsomming van steden kan mogelijk duiden op één gebeurtenis die ervoor zorgt dat de steden allemaal worden getroffen, maar kan ook afzonderlijke gebeurtenissen weergeven. Wel zouden ‘rivieren en, het schudden van land en de zee’ gekoppeld kunnen worden aan een natuurramp, zoals een orkaan. Misschien dat New Orléans de eerste stad op het lijstje was en de andere steden in de (verre) toekomst nog volgen.

Voorspelling van Nostradamus over Kennedy

De moord op John F. Kennedy

Opnieuw komen Reims en Londen onverwachts voorbij in de volgende tekst waarin Nostradamus de aanslag op John F. Kennedy, de 35e president van de Verenigde Staten zou voorspellen. De Democraat Kennedy werd abrupt van het leven beroofd op 22 november 1963. De president had drie van de vier jaren van zijn termijn erop zitten, dus trok hij door het land in verband met zijn eventuele herverkiezing. Toen hij in Texas in een open limousine reed werd hij neergeschoten. Drie schoten werden gelost rond half één ’s middags door Lee Harvey Oswald die als enige verdachte werd aangehouden. Verscheidene onderzoeken concludeerde dat er minstens nog één andere schutter aanwezig moest zijn geweest en de moord op John F. Kennedy is sindsdien een onderwerp van speculatie.

Woorden van Nostradamus

Nostradamus zijn voorspelling luidde: “De grote man zal in het daglicht worden neergeslagen met een donderslag. Een kwaadaardige daad voorspeld door de drager van een petitie. Volgens de voorspelling zal een ander vallen in de nacht. Conflicten in Reims, Londen en een pest-plaag in Toscane.”. In de eerste zin staan drie vermeldingen die mogelijk aansluiten op de moord van de Amerikaanse president. De ‘grote man’ kan gelijk staan aan Kennedy, het ‘daglicht’ kan overeen komen met de tijd van de moord en de ‘donderslag’ kan duiden op een geweerschot. Het is onduidelijk wat de ziener bedoelde met de tweede zin. In de derde zin staat dat er nog iemand zal ‘vallen’ waarbij wordt benadrukt dat het gaat om een voorspelling en dit dus later zal plaatsvinden. Deze derde zin heeft volgens sommigen betrekking op het broertje van Kennedy, Robert Francis (Bobby) Kennedy. Bobby Kennedy was een Amerikaans politicus van de Democratische Partij. Hij werd in 1968, vijf jaar na John F. Kennedy, kort na middernacht neergeschoten. Als Nostradamus inderdaad de moord op John F. Kennedy voorzag, laten we dan hopen dat de conflicten in Reims en Londen, en de plaag in Toscane niet alsnog uitkomen.
© 2017 - 2024 Saivo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Nostradamus en Osama Bin LadenNostradamus en Osama Bin LadenNostradamus was een profeet uit de 16e eeuw, die in staat was om heel wat schokkende en onthullende situaties te voorspe…
Bekende helderziende; NostradamusEén van de bekendste helderzienden is Nostradamus. Bijna al zijn voorspellingen zijn uitgekomen, waardoor hij een echte…
Nostradamus en de dreiging voor George W. BushIn 2001 werd een voorspelling ontdekt die betrekking leek te hebben op de toenmalige president George W. Bush, tegelijke…
recensieNostradamus, geheime geneeskrachtige receptenBoeken over Nostradamus, de voorspeller, zijn er in overvloed. Maar ken je ook Nostradamus, de dokter en herborist? In h…

Uitvaartmuziek voor crematie of begrafenisUitvaartmuziek voor crematie of begrafenisBij een crematie- of begrafenisplechtigheid is het heel normaal dat er uitvaartmuziek te horen is. Deze muziek kan door…
SamenLoop voor Hoop: wandelen in de strijd tegen kankerSamenLoop voor Hoop: wandelen in de strijd tegen kankerHet KWF - ook bekend als KWF kankerbestrijding - organiseert landelijk op diverse plaatsen een SamenLoop voor Hoop. Het…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Photographymontreal, Flickr (Publiek domein)
 • Alletop10lijstjes, http://www.alletop10lijstjes.nl/10-uitgekomen-voorspellingen-nostradamus/, bezocht op 28-05-2017
 • Historiek, http://historiek.net/nostradamus-1503-1566/405/, bezocht op 05-07-2017
 • Internet Sacred Tekst Archive, http://www.sacred-texts.com/nos/index.htm#prophecies, bezocht op 05-07-2017
 • Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie, bezocht op 28-05-2017
 • Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_brand_van_Londen, bezocht op 28-05-2017
 • Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Moord_op_president_Kennedy, bezocht op 28-05-2017
 • Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/New_Orleans_(stad), bezocht op 28-05-2017
 • Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Nostradamus, bezocht op 28-05-2017
 • Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy, bezocht op 28-05-2017
 • Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Russische_Revolutie, bezocht op 28-05-2017
 • Afbeelding bron 1: Zereshk, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: Jean-Pierre Houël, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: Infrogmation of New Orleans, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)
Saivo (64 artikelen)
Laatste update: 11-08-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 14
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.