mijn kijk op

Ieder zijn waarheid

Ieder zijn waarheid De titeltekst is eigenlijk een waarheid als een koe, want behalve dé waarheid – wat dat ook mag zijn, de meningen van de verschillende deskundigen zijn nogal verdeeld – hebben alle mensen een eigen waarheid en soms komt deze overeen en soms ook niet. Dit vanuit de meest uiteenlopende redenen. Hoe kan die eigen waarheid dan ontstaan ofwel hoe kan het tot misvorming leiden, want dat is feitelijk waar we over spreken. Misschien nog wel belangrijker … kan je er wat aan doen?

Eigen waarheden

Iedereen heeft een eigen geest en iedere geest slaat dat op wat en hoe hij/zij iets ervaart. Daar komt vervolgens nog een belangrijk aspect bij en dat is de perceptie van de betreffende persoon. Het is immers “je eigen vertaalslag” van wat je gezien of gehoord hebt. Als je er zelf deel aan hebt genomen, dan kan de versie nog weer anders zijn.
Immers, als je ergens aan deelneemt, “veroorzaker” bent (in positieve of negatieve zin) dan kan de objectieve waarheid net even iets aangepast c.q. misvormd worden om uiteenlopende redenen, zoals …
  • … jezelf iets beter te profileren
  • … fouten weg te werken
  • … de waarheid (nog) niet onder ogen durven zien
  • … je perceptie van de werkelijkheid echt net even anders is (ingebeelde “echtheid”)
  • … de waarheid (nog) niet onder ogen kunnen komen ( te pijnlijk)
  • … enige vorm van spijt

Verschillende onderzoeken geven aan dat het aspect spijt in zeker zo'n 55% van de gevallen relevant is. Nog niet iets onder ogen komen, komt op de tweede plaats met zo'n 47%. Het jezelf beter profileren, wat er immers in menig CV gedaan wordt, wordt in 38% van de gevallen "gebruikt". Daarmee gezegd dat ruim één op de drie CV's niet helemaal zuiver is.

En noem alle verdere redenen die er aan ten grondslag kunnen liggen, maar op. Wat echter vervolgens een rol speelt, is in hoeverre de redenen (zoals genoemd) weer binnen de kaders van de daadwerkelijke ervaring geplaatst kunnen worden en of dit ook zo ervaren wordt door degenen die tot de misvorming van de waarheid komen? Ofwel, in hoeverre is men zich er echt bewust van. Verschillende psychologische onderzoeken geven namelijk aan dat relatief veel mensen die een CV "oppoetsen - om maar een voorbeeld te noemen - niet bewust met extra diploma's en ervaringen op de proppen komen, maar functies net wat beter "aankleden". Pas als men in gesprek gaat over de daadwerkelijke invulling, blijkt het net allemaal iets mooier dan de werkelijkheid. Maar liefst in zo'n 45% van de gevallen spreken we over een onbewust proces.

Een stap terug in de realiteit

Een stap terug in de realiteit is er niet een die men “even” zet en zeker niet zelf. Niet zelden is er hulp bij nodig om de situatie in alle realiteit (de echte dus) te plaatsen en de man of vrouw in kwestie er mee te confronteren. Het gaat in deze niet zozeer over een aangepast CV, maar bijvoorbeeld over gedeelten uit iemands verleden.

Niet vanuit het opgeheven vingertje, maar wel kijkend naar de realiteit en wat er vervormd is (in de loop der tijd) én waarom dit zo is. Om te snappen waarom dingen gebeuren en er van te leren, is het goed dit boven tafel te halen. De geest doet meer met je dan je soms beseft. Als het niet in de bestraffende sfeer boven tafel gehaald wordt, is de reden waarom een dergelijke situatie zich heeft voortgedaan, veel minder relevant. Vooropgesteld dat je de echte waarheid onder ogen durft te komen en er van wilt leren. Een dergelijke exercitie heeft alleen zin als de betreffende persoon “er aan toe is” en het niet vanuit noodzaak wordt gedaan.
Maar liefst één op de vier mensen leeft zonder en dus tot op zekere hoogte deels buiten de echte realiteit. Denk hierbij aan bepaalde situaties in het leven waar de realiteit te pijnlijk is.

Bron: Myriams Fotos, PixabayBron: Myriams Fotos, Pixabay

Wat levert het op?

Behalve de realiteit, wat op zich al voldoende reden kan zijn om de exercitie te ondergaan, kan het bij de persoon of personen in kwestie ook een soort opluchting opleveren. Als iemand onbewust met een leugen of minimaal ietwat verdraaide werkelijkheid rondloopt, doet dat iets met deze persoon. Ook al is deze persoon zich er niet bewust van.

Soms gaat het terugzetten in de realiteit met een “big bang” en soms gaat het in een liefdevolle sfeer. Een sfeer waar warmte is. Dit laatste geniet de voorkeur, maar laat onverlet dat er ook mensen zijn die de realiteit alleen onder ogen (kunnen) komen als het met een gecontroleerde big-bang gaat.
Zo'n 40% van de mensen maakt dit ergens in het leven in meer of mindere mate mee, waarbij de puberteit volwaardig mee doet als periode dat er zaken rechtgezet moeten worden.

Bijbedoelingen of integer het proces rechtzetten?

Natuurlijk zijn er altijd mensen die een andere uitkomst voor ogen hebben, met het proces om iemand terug te brengen in de realiteit. Echter, meestal vindt het plaats vanuit integere gronden en wordt het toegepast door mensen die slechts de realiteit boven tafel willen halen en de neuzen weer dezelfde kant op willen hebben.

Zo wordt een dergelijke exercitie nog wel eens toegepast in het bedrijfsleven. Daar waar veel wandelgangen-gedoe of grijze circuit-gedoe zaken spelen. Dit kan in ieder bedrijf voorkomen, maar moet – om de bedrijfsvoering zuiver te houden – wel opgelost worden. Dit is een van de manieren die kan werken.

Tot slot

Soms pijnlijk, soms verdrietig en soms irritant … maar zolang het vanuit de beste intenties gedaan wordt, kan het proces altijd zuiver gehouden worden. We maken het meer mee dan in eerste instantie gedacht wordt.
© 2015 - 2020 Annastaal, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Torastudie 151: Objectieve/subjectieve waarheid – Lev. 10:16Torastudie 151: Objectieve/subjectieve waarheid – Lev. 10:16In Psalm 85:11 staat: “Welwillendheid en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus.” Aharon…
Joodse filosofie - Chabad 5: Omdat God bestaatVeel mensen geloven niet in God omdat het niet (wetenschappelijk) bewezen kan worden. Maar het feit dat wij mensen God n…
Interpretaties van "de waarheid" in 2 Johannes 1:1-2Interpretaties van "de waarheid" in 2 Johannes 1:1-2Volgens de oudste die de tweede brief van Johannes schreef had iedereen die de waarheid kende de geadresseerde uitverkor…
Torastudie 74: Mozes en Aharon - Exodus (4:27)/Psalm (85:11)Torastudie 74: Mozes en Aharon - Exodus (4:27)/Psalm (85:11)In Psalm 85:11 staat: "Goedertierenheid en waarheid ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar." De Midras…

Als organiseren niet je tweede natuur isAls organiseren niet je tweede natuur isDan maak je het je tweede natuur, althans je kunt een heel eind komen. De een is een organisatorisch wonder en de ander…
Niet gillen! Emotienormen in NederlandNiet gillen! Emotienormen in NederlandEmoties: iedereen heeft ze. Maar weten we ook waarom we bepaalde emoties voelen op specifieke momenten? Het lijkt simpel…
Bronnen en referenties
  • H. Berrevoets - mental coach
  • 4ME - onderzoeksbureau
  • Afbeelding bron 1: Myriams Fotos, Pixabay

Reageer op het artikel "Ieder zijn waarheid"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Annastaal
Laatste update: 21-09-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!