Diplomatenclausule: tijdelijke huur met ontruimingsbeding

Diplomatenclausule: tijdelijke huur met ontruimingsbeding Maakt u een relatief lange periode geen gebruik van uw woning, dan kunt u het goed verhuren via de diplomatenclausule binnen een huurcontract. Gedurende de verhuur maakt een ander van de ruimte gebruik, echter na looptijd heeft u als eigenaar de zekerheid dat u er weer gebruik van kunt maken. Dit is dus een extra contractuele voorwaarde omtrent de beschikbaarheid, indien u weer terugkomt en ervan wilt gebruikmaken. Wat houdt de clausule en het ontruimingsbeding daarbij in?

Diplomatenclausule huurcontract


Wat houdt de paragraaf in?

Indien u tijdelijk uw pand, ruimte of woning wilt verhuren aan een ander en op een later moment het zelf weer gaat gebruiken, dan moet u de diplomatenclausule toepassen. Dit is een uitzonderingsparagraaf binnen het huurcontract, waarmee uw recht op herbewoning wordt beschreven. Het is ontstaan vanuit de diplomatensfeer, waarbij de vertegenwoordiger mogelijk maanden achtereen in buitenland verblijft. Gedurende die periode is de woning van de diplomaat onbewoond, echter heeft men er wel kosten aan. Het vormt twee argumenten om de ruimte aan een ander tijdelijk te verhuren, zodat kosten zijn gedekt en er toezicht is.

Wanneer diplomatenclausule toepassen?

De verhuurder moet reeds in het pand hebben gewoond en dient bijvoorbeeld voor enkele maanden elders te zijn. Oftewel het pand kan aan een ander worden verhuurd, zodat men geen dubbele kosten heeft. Het doel is dus om middels het huurcontract een tijdelijke verhuur te bewerkstelligen. Daarnaast heeft het als voordeel, dat een bewoond pand minder snel wordt gekraakt of ingebroken. Het kan van toepassing zijn bij:

Vertrek naar het buitenland

De persoon heeft mogelijk tijdelijk een baan in het buitenland gevonden, waardoor de ruimte vrijkomt. Denk aan vrijwilligerswerk, diplomatenwerk, andere banen gelegen buiten de landsgrenzen.

Elders tijdelijk werken

Het kan voorkomen dat iemand wegens omstandigheden op een project in een ander deel van het land wordt gezet. Het kan voorkomen dat men gedurende een zekere termijn ter plaatse is en dus niet in de woning kan verblijven. Het kan ook om andere verplichtingen gaan, welke mogelijk maanden duren. Denk aan het tijdelijk verhuren van de woning tijdens de vakantie.

Tijdelijke verhuur goed omschreven

Een gewoon huurcontract (per jaar verlengd) zal bij tijdelijke verhuur onvoldoende zijn, omdat het vaak lastig is om na een zekere termijn de huurder uit het pand te krijgen. Indien de verhuurder geen speciale paragraaf daartoe opneemt, dan kan het problemen geven. Denk aan het conflict dat de huurder eruit moet, terwijl deze wegens omstandigheden ervan blijft gebruikmaken. Zonder de opgelegde datum kan de verhuurder strikt genomen weinig actie ondernemen, behoudens het inschakelen van juridische versterking. Ook in dat geval is het nog de vraag of uitzetting kan plaatsvinden. Door gebruik te maken van de diplomatenclausule weet men zeker, dat de huurder na looptijd het pand moet verlaten.

Het ontruimingsbeding

Het wederom kunnen bewonen van de ruimte is via de diplomatenclausule geregeld, waarbij het als ontruimingsbeding is opgesteld. Daarbij wordt meestal een heldere datum opgesteld, waarop de woning netjes in oorspronkelijk staat moet worden opgeleverd. Oftewel de sleutels zijn vanaf dat moment weer in handen van de verhurende partij. Het beding is eveneens een wettelijk middel om de huurder onverhoopt uit te kunnen zetten, indien deze niet aan de vastgelegde datum voldoet.

Vereiste herbewoning

Er zijn twee methoden, waarop de verhuur kan plaatsvinden. Voor de verhuurder zijn er twee uitgangspunten zijnde:
  • de verhuurder heeft reeds in het pand gewoond en verhuurd het tijdelijk aan een ander;
  • er is sprake van een nieuwbouwwoning. Het wordt in eerste instantie verhuurd, waarna de eigenaar het pand betrekt.
In beide omstandigheden geldt dat de eigenaar na looptijd van het contract de ruimte moet betrekken. Zodra de termijn is verlopen moet de huurder de ruimte geheel volgens afspraak weer opleveren, waarna de eigenaar het kan gebruiken.

Overige rechten en plichten

Ondanks dat de diplomatenclausule een uitzonderlijke paragraaf is, zijn de overige onderdelen van het huurcontract standaard. Oftewel de huurder en verhuurder hebben jegens elkaar de normale onderlinge verplichtingen. Gedurende de verhuur dient de huurder het object in goede staat te houden. Daarnaast dient er bij ongeregeldheden een aanspreekpunt voor de huurder te zijn uit hoofde van de verhuurder. Maandelijks dient daarnaast het huurbedrag netjes te worden voldaan. Zo kan naar tevredenheid van beide partijen een succesvolle huurtermijn worden overbrugd, waarna de eigenaar de ruimte weer zelf kan gebruiken.

Lees verder

© 2014 - 2022 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verhuren van je huis - mogelijkheden voor tijdelijke verhuurVerhuren van je huis - mogelijkheden voor tijdelijke verhuurEr kunnen allerlei redenen zijn waarom je je huis tijdelijk zou willen verhuren. Misschien ga je een wereldreis maken, s…
Woning tijdelijk verhurenDe Leegstandwet geeft de mogelijkheid om uw woning tijdelijk te verhuren. Voor het tijdelijk verhuren van de woning geld…
Opzeggen huurovereenkomstEen huurovereenkomst kan niet “zomaar” worden opgezegd. De huurder en verhuurder moeten een opzeggingstermijn in acht ne…
Is tijdelijke verhuur slim en financieel verstandigIs tijdelijke verhuur slim en financieel verstandigTijdelijke verhuur: uw oude woning tijdelijk verhuren in 2020 of 2021 in plaats van uw eigen woning te verkopen? Slim me…

Tien tips voor ouders van gepest kindAls je kind thuiskomt met het verhaal dat het gepest wordt op school raakt je dat als ouders ook diep. Het liefst zou je…
Mooie spreuk voor op rouwkaartWanneer een dierbare overlijdt komt er veel op nabestaanden af, veel dingen moeten in korte tijd worden geregeld. Een va…
Bronnen en referenties
  • http://www.huurwoningen.nl/info/diplomatenclausule/
Reactie

Hendrik, 12-11-2020
Als de bepaalde tijd (hypothetisch 01-01-2017) van een huurovereenkomst met diplomaten clausule al enkele jaren geleden verstreken is, maar de huurder woont nog steeds in het huis op 01-01-2020 zonder het contract actief te hebben verlengd, wat betekent dit voor de huurovereenkomst? wordt dit stilzwijgend een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd? en/of blijft de diplomaten clausule geldig? en zo ja, wat voor voordeel biedt dit de verhuurder als de beëindigingsdatum van de huurovereenkomst al ver in het verleden ligt? Reactie infoteur, 13-11-2020
De wet staat contractuele verlenging voor bepaalde duur niet toe. Nu de huurovereenkomst voor bepaalde duur van 1 jaar, inmiddels tot meerdere jaren is verlengd, kan de verhuurder geen aanspraak meer maken op de diplomatenclausule. Er is nu sprake van een huurovereenkomst van onbepaalde duur (zie art7:230 Burgerlijk Wetboek) en is er dus sprake van huurbescherming. Daardoor kan de verhuurder niet zondermeer de huurovereenkomst opzeggen.

Artikel 230Indien na afloop van een huurovereenkomst de huurder met goedvinden van de verhuurder het gebruik van het gehuurde behoudt, wordt daardoor, tenzij van een andere bedoeling blijkt, de overeenkomst, ongeacht de tijd waarvoor zij was aangegaan, voor onbepaalde tijd verlengd.

Bron: https://eindhovenadvocaten.nl/diplomatenclausule-2#:~:text=Diplomatenclausule%20(2),voor%20bepaalde%20duur%20niet%20toe.

Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 20-03-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.