Leidinggeven door duidelijke en expressieve communicatie

Leidinggeven door duidelijke en expressieve communicatie Leidinggeven is eigenlijk het proces van beïnvloeding door duidelijke en expressieve communicatie. Een goede leidinggevende geeft richting aan discussies op een informele manier en laat zijn of haar medewerkers ervaren dat hun mening telt, dat zij mogen meebeslissen. Hij of zij is groepsgericht, maakt van de individuen in het bedrijf een groep. Een groep die een gemeenschappelijk doel nastreeft. Met grote nadruk op het behoud van de individualiteit van de werknemers.

Leidinggeven en communiceren

Een leidinggevende is verantwoordelijk voor zijn of haar mensen. De leidinggevende maakt plannen en bespreekt ze met het personeel. Het personeel krijgt de kans om erover van gedachten te wisselen en te komen tot een besluit. Dan zorgt de leidinggevende dat de plannen uitgevoerd worden, door of met het personeel. Hij of zij stuurt het werken aan die plannen en steunt de mensen. Dat kan zijn door er te zijn, door te informeren hoe het uitvoeren van het plan vordert en door eraan mee te werken. Hij of zij coördineert de zaken en zorgt ervoor dat het personeel achter de plannen staat en blijft staan en er ook aan wíl werken.
Mocht er een moment ontstaan waarop het personeel problemen ondervindt, dan moet er gecommuniceerd worden en eventueel veranderde plannen worden gemaakt.

Typen leidinggevenden

 • Initiatiefnemer: Deze leidinggevende zoekt naar mogelijkheden om eigen ideeën te realiseren.
 • Communicatiespecialist: Deze leidinggevende weet dat zaken binnen het bedrijf geregeld kunnen worden door goed te communiceren met het personeel. Ieder lid van het personeel kan een bijdrage leveren aan het besluitproces.
 • Hoofdzakenmanager: Deze houdt zich bij de hoofdlijnen en delegeert de gedetailleerde zaken. Personeel krijgt eigen verantwoordelijkheden om zaken aan te pakken. De leidinggevende stuurt het personeel en blijft zich niet in zijn of haar kantoor afzonderen.
 • Probleemoplosser: Problemen met het personeel of problemen binnen het bedrijf worden snel besproken en opgelost.
 • Doelgerichte manager: Deze leidinggevende weet van individuen een groep te maken en te verduidelijken dat doelen gemeenschappelijke doelen zijn. Deze leidinggevende weet de kwaliteiten van de individuele personeelsleden te benutten voor het bedrijf.
 • Geïnteresseerde manager: Hij of zij is geïnteresseerd in het personeel. Deze leidinggevende weet wat er speelt op de werkvloer en houdt zich bezig met de persoonlijke interesses. Hij of zij is betrokken bij het personeel.

SMART

Leidinggevenden worden verondersteld naar doelen toe te werken. In de jaren negentig kwam bij technici en constructeurs het SMART idee in zwang. Volgens deze methode zijn doelen duidelijk te stellen.
 • De S specifiek
 • De M meetbaar
 • de A acceptabel
 • de R realistisch
 • de T tijdgebonden

Specifiek

Het doel moet concreet gesteld worden. Hier wordt het www-schema voor gebruikt: Wat willen we, wanneer willen we het bereikt hebben, wat is het belangrijkste, waarom willen we dit?

Meetbaar

Het doel moet meetbaar zijn. Er moet ook een meetinstrument zijn om het te kunnen meten.

Acceptabel

Zowel de leidinggevende als zijn of haar personeel moeten de doelstelling accepteren. Dan pas zal er hard voor gewerkt worden.
Er moet inspraak zijn en het doel moet gezamenlijk worden geformuleerd.

Realistisch

Het doel moet haalbaar zijn. Kan het personeel het doel gezamenlijk bereiken. Is er voldoende capaciteit voor, qua know how en qua aantal mensen en mogelijkheden? Een te hoog gesteld doel of een te makkelijk te bereiken doel zal niet voldoende bevrediging geven.

Tijdgebonden

Van tevoren moet een duidelijke begin- en einddatum of -tijd worden gesteld.

MAGIE

Vergelijkbaar met de SMART methode bestaat ook de MAGIE methode.
 • De M staat voor meetbaar
 • De A staat voor acceptabel
 • De G staat voor gecommuniceerd
 • De I staat voor inspirerend
 • de E staat voor engagerend

De goede leider

Voor allen die leiding geven of gaan geven:
Welke doelen worden er gesteld? Zijn ze haalbaar, meetbaar, wordt er een tijd voor gesteld en is er met het personeel goed over gesproken mét het personeel, niet tégen het personeel?

Een goede leidinggevende is een initiatiefnemer, een persoon die problemen kan oplossen. Hij of zij communiceert uitgebreid met het personeel, zowel formeel als informeel. De leidinggevende stelt realistische doelen die ook door het personeel haalbaar geacht worden. Hij of zij coördineert en delegeert. Hij of zij kent de kwaliteiten van de individuele personeelsleden en maakt daar gebruik van.

De goede leidinggevende weet wat er op de werkvloer speelt, onderkent problemen en lost ze mét het personeel op. Hij of zij is geïnteresseerd in de personeelsleden en betrokken bij wat hen drijft. Zonder meewerkende personeelsleden is een leidinggevende nergens.

Leidinggeven is te leren. Het is vooral gebaseerd op een goede omgang met het personeel.

Lees verder

© 2012 - 2024 Wilvdvleuten, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Leiderschapstijlen (managementstijlen)Leiderschapstijlen (managementstijlen)Een manager kan verschillende leiderschapstijlen of managementstijlen toepassen om de werknemers die onder hem staan te…
Wat maakt een leider efficiënt en effectiefWat maakt een leider efficiënt en effectiefHoewel veel discussies rondom effectief leiderschap draaien rondom het soort leider dat iemand zou moeten zijn, bijvoorb…
Tips om goed te delegerenTips om goed te delegerenDelegeren is een onderdeel van het takenpakket van elke leidinggevende. Elk bedrijf met meerdere medewerkers zal moeten…
Het voorbereiden van een functioneringsgesprek als werknemerHet voorbereiden van een functioneringsgesprek als werknemerEen goed functioneringsgesprek is afhankelijk van een goede voorbereiding. Dit geldt zowel voor de leidinggevende als de…

Namen van mensen door de eeuwen heenFamilienamen zijn officieel vastgelegd in de Franse tijd. In Nederland gebeurde dat in 1811. Vanaf die tijd kunnen er ge…
Zo schrijf je een afscheidsbrief die eeuwig wordt bewaardZo schrijf je een afscheidsbrief die eeuwig wordt bewaardEen afscheidsbrief is vaak van grote betekenis, zowel voor afzender als ontvanger. Je kunt je gevoelens en erkentelijkhe…
Bronnen en referenties
 • Carrieretijger.nl
 • Pesolutions.nl
 • Hocta.nl
 • Managementsite.nl
Wilvdvleuten (116 artikelen)
Laatste update: 20-02-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Communicatie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.