Definitie Leefbaarheid

Definitie Leefbaarheid Veel bedrijven hebben geen idee, hoeveel invloed een verandering van een bedrijf kan hebben in de nabije omgeving. Dit terwijl het heel belangrijk is om dit te erkennen. Als de omgeving van een bedrijf zich niet erkend voelt zal dit veel negatieve publiciteit leveren. Om een beetje inzicht te krijgen in het begrip leefbaarheid zal het van belang zijn dat u het volgende leest en begrijpt.

Uitleg Leefbaarheid

Onder leefbaarheid verstaan wij het volgende: De sociale aspecten die men ervaart binnen een omgeving en in de nabijheid van de omgeving en die ervoor zorgen dat mensen zich wel of niet goed voelen op de plek waar ze zich op dat moment bevinden. De sociale aspecten die invloed hebben op de leefbaarheid in een wijk kunnen daaropvolgend weer onderverdeeld worden in verschillende kopjes:
  • Sociale voorzieningen in de buurt
  • Omgevingsfactoren
  • Buren en wijkgenoten
  • Dreiging/veiligheid binnen de buurt
  • Waardering eigen woning

Hierbij speelt een grote rol in welke omgeving de term leefbaarheid wordt gebruikt. Zo zullen mensen in een villa wijk in het Gooi anders over de term leefbaarheid denken dan mensen op een boerderijtje in Friesland. Daarom is het aan ons om scores te verbinden aan deze verschillende sociale leefbaarheids aspecten, om er op deze manier achter te komen welke aspecten een grote en welke aspecten een kleinere invloed op de leefbaarheid in de buurt hebben.

Vervolgens zullen wij de verschillende kopjes toe lichten:

Sociale voorzieningen in de buurt

Bij sociale voorzieningen valt aan verschillende dingen te denken. Als we kijken naar de wetgeving zien we verschillende sociale wetten. De Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) en de Algemene bijstandswet (ABW) zijn hier twee bekende voorbeelden van. Aangezien een bedrijf op deze wetten weinig tot geen invloed uit kan oefenen is dit niet de kant van sociale voorzieningen die wij zullen hanteren. Wij kijken naar punten waar een bedrijf invloed op kan en op uit zal oefenen bij een bedrijfsverandering.

Sociale voorzieningen in de buurt omschrijven wij dan ook als volgt: Alle voorzieningen/faciliteiten in een wijk waar de buurtbewoners en bezoekers gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Door de toevoeging van het woord gemakkelijk onderscheiden wij de faciliteiten die in een bepaalde onderneming te benutten zijn. In het onderstaande stuk zal dit uitgekristalliseerd worden.

Buren en wijkgenoten

De buren en wijkgenoten zijn een belangrijke factor die veel invloed kunnen hebben op de leefbaarheid van een omgeving. Deze factor is belangrijk vanwege het feit dat de buren en wijkgenoten allemaal individuen zijn. Deze zijn moeilijk in te schatten en hebben allemaal andere behoeftes. Naast het feit dat de buren en wijkgenoten niet met elkaar overweg kunnen, is er ook nog het probleem dat de mensen elkaar gaan vertellen wat er mis is met de omgeving zodat andere mensen ook zonder dat zij eigenlijk de problemen ervaren toch niet blij zijn.

Het probleem van de negatieve mond tot mond reclame over de buurt is moeilijk te bestrijden, maar toch enorm gevaarlijk voor bedrijven die veranderingen brengen binnen een omgeving. Als bedrijf zijnde heeft u niet veel invloed op het sociale gedrag van de inwoners van de omgeving, maar toch is het belangrijk dat de inwoners zich erkend voelen. Erkenning is een belangrijk aspect voor inwoners van de omgeving, want wanneer de inwoners zich niet erkend voelen zullen zij geen positieve houding opstellen tegen het bedrijf wat weer resulteert in een slecht imago.

Dreiging en Veilligheid

Een belangrijk aspect van de leefbaarheid voor veel mensen is de dreiging en veiligheid in de buurt. Bij het onderzoek dat wij gaan verrichten richten wij ons op de externe omgevingsfactoren die daar mogelijkerwijs invloed op kunnen hebben. Wij hebben hierbij onderscheidt gemaakt tussen twee verschillende omgevingsfactoren. Namelijk de fysieke en de sociale factoren. Hierbij kan gedacht worden aan veiligheid omtrent het verkeer, veiligheid voor de kinderen in de buurt maar ook aan veiligheid betreft criminaliteit en hangjongeren. Naast de feitelijke veiligheid is het ook van belang dat de buren en wijkgenoten het gevoel hebben dat ze veilig zijn. Het gaat er dus om dat mensen met een veilig gevoel kunnen leven in de buurt en geen dreiging ervaren. Hieronder zullen wij punten noemen, aan de hand van deze punten kan u als bedrijf kijken of de veranderingen binnen uw organisatie ook verandering kan brengen in de mate van veiligheid van de buren en wijkgenoten.

Waardering eigen woning

Een belangrijk aspect van de leefbaarheid voor veel mensen is de waardering van de eigen woning. Bij het onderzoek dat wij gaan verrichten richten wij ons op de invloed die u als bedrijf of organisatie daarop heeft, bij de mogelijke verandering die uw bedrijf doorvoert. Wij hebben hierbij onderscheidt gemaakt tussen twee verschillende omgevingsfactoren. Namelijk de fysieke en de sociale factoren. U kunt hierbij denken aan de volgende vraagstukken. Heeft de buurt last van een veel grotere parkeerdruk nadat u het aantal werknemers heeft vergroot? Heeft de buurt last van extra lichtvervuiling na het ophangen van u nieuwe gevelverlichting? Uit onderzoek is gebleken dat als het goed zit met deze fysieke en sociale factoren dit ook ten gunste komt aan de economische factoren. Ofwel, de woningen worden meer waard en de waardering van de eigen woning binnen de buurt waar u zich heeft gevestigd zal op een goed niveau blijven of zelfs stijgen . Dit zorgt uiteraard voor minder weerstand in de buurt waardoor u als bedrijf vaak zonder problemen aan het werk kan gaan.

Omgevingsfactoren van leefbaarheid

De omgevingsfactoren van leefbaarheid zijn te onderscheiden in 4 verschillende factoren:
  • Economische factoren
  • Politieke factoren
  • Ecologische factoren
  • Markt factoren

Economische factoren

Bij de economische factoren gaat het om het economisch klimaat, de werkgelegenheid, de verdeling van het nationaal inkomen, de rentestand, de concurrentiekracht, de koopbereidheid en de inflatie. Er moet nu plaatselijk gekeken worden waarop u als bedrijf invloed op uitoefent. U moet dan denken aan of u banen creëert in de buurt, schrapt u banen, gaat u uw mensen meer betalen, maakt u uw producten goedkopen of duurder. Al deze veranderingen hebben invloed op de economische omgeving van de buurt waarin u opereert. Onthoud dat het gaat over nieuwe plannen die uw bedrijf heeft, wat voor invloed dit heeft, als ze worden uitgevoerd. Wat gebeurt er dan met de economische factoren wat een deel van de leefbaarheid in de omgeving bepaald.

Politieke factoren

Politieke veranderingen die tot stand komen door een veranderingen die u maakt in de bepaalde omgeving. Hierbij moet u denken aan regels of wetten die veranderen. Denk aan kroegtijden of snelheidslimieten op bepaalde wegen. Ook zijn er soms fysieke maatregelen die de overheid moet nemen. Dit kan te maken hebben met het verplaatsen, verwijderen of plaatsen van ov haltes, grasvelden verwijderen of bossen kappen, speeltuintjes verwijderen of maken, meer politie inzetten of meer schoonmakers inzetten, omdat de producten van u overal op de grond liggen, denk dan vooral aan de verpakking van het product. Het veranderen van de infrastructuur, bijvoorbeeld een omweg door een wijk wat veel overlast verzorgd. Dit heeft allemaal een groot effect op de leefbaarheid van de omgeving.

Ecologische factoren

Ecologische factoren gaat het vooral om het milieu en alles wat daar mee te maken heeft. Dit heeft betrekking op verontreiniging van de bodem, waardoor de huizen in de buurt minder waard worden. Ook moet u rekening houden met bossen en groen in de wijken of buurt waar u een verandering doorgaat. Ook is de ruimte die de mensen hebben om in te leven belangrijk. Wanneer dit wordt ingeperkt zal dit een negatief effect hebben op de leefbaarheid. Gezondheid is ook een groot leefbaarheidfactor. Wanneer er giftige of irriterende stoffen in de lucht hangen kan de gezondheid achteruit gaan. Dit heeft een negatief effect op de leefbaarheid in de wijk of buurt.

Markt factoren

Markt factoren hebben in dit geval vooral betrekking op de concurrentie kracht die u uitoefent. U moet rekening houden met de kleinere bedrijven en/of winkels in de buurt. Wanneer die verdwijnen, zal de leefbaarheid in de buurt aanzienlijk dalen.
© 2009 - 2024 Buitink, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Omgaan met grote en belangrijke veranderingen in je levenOmgaan met grote en belangrijke veranderingen in je levenMoe van alle illusies? Ben je toe aan een grote beslissing in je leven? Weet je dat je toe bent aan verandering? Aan een…
Wat zijn aandachtswijken?In Nederland zijn veertig wijken aangewezen die extra aandacht krijgen wat betreft problemen rondom veiligheid, integrer…
De zorg wordt te duur, hoe nu verder?De zorg wordt te duur, hoe nu verder?In Nederland staat de gezondheidszorg op een hoog peil en deze is duur, heel duur. Nederland vergrijst en dat brengt kos…
De marketingomgeving | Interne & Externe omgevingsfactorenDe marketingomgeving | Interne & Externe omgevingsfactorenDe marketingomgeving is van groot belang voor een bedrijf, niet alleen de gebeurtenissen die in het bedrijf een rol spel…

Dakloos, wat nu?Dakloos, wat nu?Dakloos of thuisloos, het kan iedereen overkomen. Mensen die dakloos worden zijn vaak gewone mensen bij wie er iets misg…
Buitink (3 artikelen)
Gepubliceerd: 17-03-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.