Cultuuraanpassing van mensen moet van beide kanten komen

Cultuuraanpassing van mensen moet van beide kanten komen Op onze wereldbol leven we met veel diversiteit aan bevolkingsgroepen. Deze hebben ieder een eigen cultuur. Zo lang mensen binnen hun eigen gemeenschap wonen zal er niet snel sprake zijn van een botsing der culturen. Echter in de hedendaagse maatschappij waarbij vijftig miljoen mensen op de vlucht zijn komen mensen uit geheel verschillende culturen bij elkaar. Dat vraagt om cultuuraanpassing. De verschillen in cultuur spelen een grote rol in ons dagelijks leven en deze kunnen heel bepalend zijn voor de wijze waarop groepen mensen zich gedragen ten opzichte van elkaar.

Redenen van vertrek uit eigen land

Mensen gaan om heel verschillende redenen naar een ander land waarbij het aantal mensen wat moet vluchten vanuit Afrika en het Midden-Oosten verreweg het grootste aantal is. Dit zijn de vluchtelingen of asielzoekers. Daarnaast zijn er ook andere redenen om te verhuizen. Denk daarbij aan:
  • Mensen die in een ander land gaan studeren
  • Mensen die worden uitgezonden door het bedrijf waar ze werkzaam zijn
  • Mensen die willen emigreren om een betere toekomst te krijgen
  • Mensen die naar een ander klimaat gaan nadat ze gepensioneerd zijn

Cultuuraanpassing is nodig

Voor al deze mensen geldt dat ze te maken krijgen met een geheel andere cultuur. Maar de bewoners van de landen in Europa die de vluchtelingen en emigranten ontvangen zullen kennis maken met andere culturen en vaak is het zo dat onbekend ook onbemind maakt. Onderwijs en voorzieningen dienen te worden aangepast. Nieuwe inwoners dienen te worden geïnformeerd over de cultuur waar ze deel van gaan uitmaken. Kortom van beide kanten dient er cultuuraanpassing te komen.

Wat is cultuur

Cultuur is het geheel van verworvenheden wat mensen binnen een bepaalde groep delen. Hierbij denken we aan waarden en normen, religie, kunst, maar ook eten, kleding, bestaanswijze, muziek en bouwkunst. De verhoudingen binnen families spelen hierbij een rol. Vaak worden de culturele verworvenheden van generatie op generatie aan elkaar doorgegeven. Vaststaande gewoontes zijn dan ook vaak cultureel bepaald.

Waar je wieg heeft gestaan speelt een grote rol

Mensen beseffen vaak niet hoe ze gevormd zijn alleen al door de plaats waar ze geboren zijn. Het maakt groot verschil of je geboren wordt in een grote stad in China of de sloppenwijken van Brazilië, het Rif gebergte in Marokko, het Spaanse platteland, oost of west Duitsland of in de binnenstad van Amsterdam. Maar dit is wel het startpunt van waaruit je in je latere leven naar de wereld kijkt.

Het onderwijs in een multiculturele samenleving

In een multiculturele samenleving is het haast onmogelijk om goed onderwijs te bieden aan de kinderen die afkomstig zijn uit zoveel verschillende culturen. We kunnen niet voor iedere cultuur een aparte school inrichten. Het maakt een groot verschil of men in Duitsland les krijgt op scholen waar een streng regime heerst of in Nederland waar alles veel vrijer en directer gaat. In Spanje zien we dat er gekozen kan worden tussen particulier onderwijs en algemeen onderwijs.Gaat men naar het hoger onderwijs dan is dat vaak intern door de grote afstanden die moeten worden afgelegd. In veel landen dragen kinderen op de basisschool een schooluniform en krijgen op school de warme maaltijd. Het onderwijs kan misschien wel op dezelfde manier aan ieder kind gegeven worden maar na schooltijd komen de kinderen thuis in een andere culturele omgeving. Hierbij kan er een grote kloof ontstaan tussen datgene wat ze op school ervaren en hoe er thuis gedacht wordt. Ouders spreken soms niet de taal van het land waar ze woonachtig zijn. Gezag heeft een heel andere klank voor mensen uit verschillende culturen.

Taal is belangrijker dan je denkt

Om te kunnen communiceren met elkaar is taal het belangrijkste instrument. Daarom zullen mensen die elkaars taal niet spreken nog meer moeite hebben om begrip te krijgen voor de cultuur van de ander. Dit probleem is in Europa heel lang onderschat. Het is niet op te lossen met een kleine taalcursus. Zelfs wanneer men zich kan redden in de taal van het land waar men verblijft dan nog zullen nuances je ontgaan en dit kan vérstrekkende gevolgen hebben. Taal is een gevoelig instrument.

Taal op school en thuis

Nederlandse kinderen komen thuis en men spreekt daar Nederlands soms in een bepaald dialect. Veel kinderen die buitenlandse ouders hebben komen thuis in een situatie waar de taal van het land van herkomst wordt gesproken. Het is logisch dat deze kinderen een taalachterstand hebben die moeilijk op te vangen is.

Beoordeling van gezondheid door mensen

In de ene cultuur wordt heel anders gekeken naar gezondheid als in een andere cultuur. Als voorbeeld kunnen we denken aan Italië waar het lange tijd als een teken van welvaart beschouwd werd als je dikke kinderen had. Langzaam is dit veranderd. In de zeventiger jaren was het voor mensen uit Marokko en Turkije niet gebruikelijk om een consultatiebureau te bezoeken. Met speciale projecten van de overheid werd geprobeerd om de moeders met de kinderen binnen het Nederlandse zuigelingensysteem te krijgen. Moeders spreken in de eigen taal tegen de kleuters en peuters die vervolgens naar school gaan en in het Nederlands moeten gaan communiceren.

Eetcultuur

De eetcultuur van veel landen is verschillend en ook de tijden en de manier waarop mensen de maaltijd nuttigen. In Frankrijk en Spanje wordt op geheel andere tijden gegeten dan in Nederland en ook de waarde die aan de maaltijd wordt toegekend is verschillend. Vragen die per cultuur verschillend liggen zijn ook wat er met de handen gegeten zal worden en wat niet. De laatste jaren is men in Nederland veel producten gaan gebruiken uit andere landen als gevolg van invloeden uit het buitenland. In Nederland eet men meestal thuis maar er zijn veel landen waar men bijvoorbeeld het ontbijt gebruikt op weg naar het werk. Koffietijd betekent in Duitsland rond drie uur terwijl we in Nederland de klok van elf als gewoonte hebben. Dit kan tot verwarring en hilariteit leiden.

Religie

Een van de grootste verschillen in de cultuur is de religie. Veel mensen zijn van mening dat hun eigen religie de enige juiste is. De meeste oorlogen in de geschiedenis zijn en waren gebaseerd op religie. Men wil elkaar bekeren. Maar religie geeft meer cultuurverschillen. Wat te denken van de religieuze diensten die over de gehele wereld op verschillende manieren gehouden worden. Kijk naar het Boeddhisme, het Hindoeïsme en het Joodse geloof. De cultuurschatten over de gehele wereld zijn heel vaak religieuze uitingen. De schilderkunst toont vaak religieuze afbeeldingen.

Respect voor vrouwen

Maar ook het denken over de verhouding tussen de seksen en de machtsverhoudingen tussen ouders en kinderen zijn vaak gebaseerd op religie. De vrouw is in bepaalde bevolkingsgroepen niet gelijk aan de man en wordt vaak bezien vanuit de religie.

Kleding

De meeste mensen vinden het leuk om op een terras of een luchthaven te kijken naar de kleding van de mensen om hem of haar heen. Bij iedere cultuur hoort de eigen kleding en deze is geheel anders in de westerse wereld dan in de oosterse wereld. Vaak is kleding gebaseerd op het klimaat waar mensen wonen. Maar kleding heeft ook een religieuze betekenis. Tevens zegt het iets over de welvaart van bepaalde groepen.

De toekomst van vermenging van culturen

Over de gehele wereld is een verandering gaande die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Er is een gedwongen vermenging van culturen die continu om aanpassing vraagt. De eigen Nederlandse cultuur verdwijnt in een snel tempo. Het onderwijs moet worden aangepast en zal dan ook een ander niveau krijgen of we willen of niet. Vluchtelingen vestigen zich in Europa maar ook veel Europeanen verkassen van Noord- naar Zuid-Europa of vertrekken naar Amerika of Azië. Tot op zekere hoogte zijn we vrij om ons te vestigen waar we willen en dat is iets wat in de geschiedenis nog niet op zo'n grote schaal is voorgekomen. Dit is een voorrecht maar geeft ook de noodzaak tot aanpassen en de ogen niet te sluiten voor de grote culturele verschillen die er zijn.
© 2015 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Buitenland: onderwijs in de Nederlandse taal en cultuurBuitenland: onderwijs in de Nederlandse taal en cultuurWonen in het buitenland met jonge kinderen betekend een hoop geregel. Ook het onderwijs voor deze Nederlandse kinderen i…
Chinees leren op de middelbare schoolChinees leren op de middelbare schoolVanaf 2017 wordt Chinese taal en cultuur een examenvak op het voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo). Staatssecreta…
Afstandonderwijs voor Nederlandse kinderen in het buitenlandAfstandonderwijs voor Nederlandse kinderen in het buitenlandWonen in het buitenland kan voor Nederlandse kinderen een achterstand betekenen met de Nederlandse taal en met de Nederl…
Visies op de pluriforme samenlevingVisies op de pluriforme samenlevingBinnen de multiculturele samenleving zijn er twee visies te onderscheiden: de cultuurrelativisten en de cultuuruniversal…

Normen en waarden veranderen in de loop der jarenmijn kijk opNormen en waarden veranderen in de loop der jarenNormen en waarden veranderen in de loop der jaren. De samenleving verandert onder invloed van nieuwe ideeën en beïnvloed…
Het verzorgingshuis Rosa Spier Huis in LarenHet verzorgingshuis Rosa Spier Huis in LarenHet Rosa Spier Huis in Laren is een verzorgingshuis waar bejaarde kunstenaars en wetenschappers zich bezig kunnen houden…
Bronnen en referenties
  • http://static.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm#C

Reageer op het artikel "Cultuuraanpassing van mensen moet van beide kanten komen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 02-01-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!