Abrogatie in de Koran

An-naskh, is het Arabische woord voor abrogatie, afschaffing, annulering of vervanging. De definitie van naskh in de sharia is: ‘Het opheffen van een vaststaand oordeel, dat tot stand is gekomen door middel van een eerdere Goddelijke Openbaring, door een latere Goddelijke Openbaring.' Taalkundig betekent naskh in het Arabisch het verwijderen van iets. Zoals je zegt: “De regen verwijderde de voetsporen.”

Afschaffen of doen vergeten

“Wat Wij ook afschaffen van een vers of doen vergeten, Wij komen met iets beters dan haar of haar vergelijkbare" Koran 2:106

Er zijn verzen geweest, maar niet veel, die letterlijk zijn ingetrokken, die heeft God doen vergeten en werden door de metgezellen van de Profeet dan ook niet meer gereciteerd. De afschaffingsleer betekent niet dat de sharia, het Islamitisch recht, veranderd. De kern van de wet of de boodschap blijft hetzelfde, maar het is opvoedend van aard en is afhankelijk van de omstandigheden en de gebeurtenissen. Het concept van naskh (afschaffing) wordt helaas gebruikt door de vijanden van de Islam (in het bijzonder de oriëntalisten en de ‘moslim'-geleerden die door hen beïnvloed zijn) om de religie te proberen te ondermijnen, en om te proberen tegenstrijdigheden en afwijkingen in de Koran en sharia aan te tonen. Dus is het essentieel dat moslims het concept van naskh (abrogatie) begrijpen en waarderen, zodat zij niet bedrogen worden door de verdraaiingen en verkeerde voorstelling van zaken van diegenen die trachten de Islam te beschadigen en te vernietigen.

Abrogatie in de praktijk

In het begin moest eenieder van de moslimmannen in de oorlog, het opnemen tegen tien ongelovigen:
8:65 : "Als er onder jullie twintig geduldigen zijn, zullen zij tweehonderd verslaan"

Dit oordeel is opgeheven door een latere openbaring, namelijk: 8:66:
“Nu heeft God voor jullie de taak verlicht, daar Hij weet dat er zwakte in jullie is. Als er dan onder jullie honderd geduldig zijn, zullen zij tweehonderd verslaan. En als er onder jullie duizend zijn, zullen zij tweeduizend verslaan, met God's toestemming…

In het eerste vers was de verhouding 1:10, terwijl in het naderhand geopenbaarde vers de verhouding 1:2 is. Het nieuwe oordeel wordt dan naasikh genoemd, wat ongeveer vertaald kan worden als afschaffer, en het oude oordeel wat afgeschaft is, wordt al-mansoekh genoemd, het afgeschafte.

In een hadieth, dat is een overlevering , zegt de Profeet Mohammed : “Ik had jullie ontraden de graven te bezoeken; welnu, bezoek de graven want het herinnert aan het Hiernamaals.” (Een overlevering van Muslim)
Het wetsoordeel die het bezoeken van de graven had verboden, is nu door de Profeet afgeschaft en daarmee wordt het bezoeken van de graven, omwille het herinneren aan het hiernamaals, volledig toegestaan.

Om tot een naskh (afschaffing) te komen is unanimiteit van de moslimgeleerden nodig, ook onder de voorwaarden valt dat men de geschiedenis van het wetsoordeel dat eerder is gegeven en het uiteindelijke oordeel kent. Er moet hierbij wel gezegd worden dat de naskh niet vastgesteld wordt door eigen inspanning en onderzoek, en ook niet door een uiterlijke tegenstrijdigheid tussen bepaalde bewijzen. Deze aspecten leiden dus niet naar an-naskh.

Naskh, dus afschaffing, in verschillende vormen

Er kan een oordeel worden afgeschaft zonder dat daarvoor een ander oordeel in de plaats komt. In het begin was het zo dat wanneer iemand met de Profeet een gesprek wilde voeren, hij daarbij een gift uit liefdadigheid moest doen. Zie 58:12:
"O jullie die geloven! Wanneer jullie een persoonlijk gesprek met de boodschapper willen voeren, geeft dan vóór jullie gesprek iets uit aan liefdadigheid"

Deze regel is afgeschaft en er is niets voor in de plaats gekomen. Zie verderop in het zelfde vers:
“Zijn jullie bevreesd voor armoede door iets uit te geven aan liefdadigheid vóór jullie gesprek? Als jullie dat niet doen dan vergeeft God jullie"

Een ander vorm van naskh waarbij een Koranvers afgeschaft wordt door een ander Koranvers, en als voorbeeld hiervoor geldt de afschaffing van de openbaring: 2:219:
"Zij vragen u omtrent wijn en kansspel. Zeg hun: "In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen"

Een tijd later werd een ander vers geopenbaard dat de wijn en het kansspel definitief verboden heeft verklaard. Koran 5:90:
"O gij die gelooft, wijn en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt zijn"

Nog een vorm van naskh is de afschaffing van de Soennah door de Soennah, waaronder de afschaffing van het genothuwelijk, dat in het begin toegestaan was en daarna afgeschaft werd. De vader van Ilyas ibn Salamah vertelde in een hadith over de Profeet Mohamed dat hij in het jaar van 'awtaas' het genothuwelijk heeft toegestaan, maar heeft het daarna definitief verboden verklaard.” (Overgeleverd door Musliem)

Imaam Al-Bukharie heeft een hoofdstuk hierover geschreven die hij getiteld heeft als: “Hoofdstuk : Het verbod van de Profeet Mohamed op het genothuwelijk.”

Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp, zie Aboe Ammaar Yasir Qadhi, Een Introductie tot de Wetenschappen Betreffende de Koran, hoofdstuk 13: “Afschaffing in de Koran (an-Naasikh wa al-Mansoekh)”.
© 2011 - 2024 1873, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hans Jansen: Zelf koranlezen (over de islam en de koran)recensieHans Jansen: Zelf koranlezen (over de islam en de koran)Hans Jansen: Zelf koranlezen. Na 9/11 en de moord op Theo van Gogh is de interesse voor de islam toegenomen. Wie echter…
Traditie binnen de Islam: SunnahBinnen de Islam wordt vaak het woord Sunnah gebruikt. Maar wat is de Sunnah precies?En wat is het verschil tussen hadith…
De heilige KoranDe Koran is het heilige boek van moslims. Voor hen is het het directe woord van God zoals die het aan de profeet Mohamme…
De Eerste Kalief: Abu BakrAbu Bakr was de eerste kalief na de dood van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij werd in de Islamitische wereld…

Hadith: De betekenis en enkele classificaties ervanHadith is een overlevering van uitspraken, daden, beslissingen en eigenschappen van de Profeet Mohamed, die door zijn me…
Bronnen en referenties
  • Koran
  • Korancommentaar ibn kathir
  • An-nasikh wa al-mansoekh fi Al-Koran Al-Karim . Auteur: Ibn Hazm Al-Andaloesi
1873 (4 artikelen)
Gepubliceerd: 14-11-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.