Islam en haar pijlers

Hedentendage is de Islam een veelbesproken en helaas ook veel bekritiseerde religie. Helaas, omdat het grootste deel van de moslims hun religie op normale en vredelievende wijze belijdt. Om wat meer duidelijkheid te geven over deze wereldgodsdients volgt hier een korte inleiding.

Mohammed

De profeet Mohammed (vzmh) werd in Mekka, in het huidige Saoudi Arabië geboren, rond 570. Hij trouwde met de weduwe Khadidja, die een invloedrijke handelaarster was. In 610 werd hij voor het eerst bezocht door een engel en ontving deze analfabete handelaar de eerste soera's of hoofdstukken van de Koran, het boek wat door alle moslims ter wereld wordt gevolgd en gezien als het woord wat Allah of God via de engel Gabriël direct aan Mohammed (vzmh) gaf. De daaropvolgende jaren werden steeds nieuwe delen geopenbaard en nam het aantal volgelingen toe. In 622 vertrok Mohammed naar Medina om daar zijn werk voort te zetten. Dit wordt de 'hijra' genoemd en is het begin van de Islamitische jaartelling. Deze jaartelling gaat overigens uit van maanmaanden en verloopt daarom niet synchroon met de westerse jaartelling.

De vijf zuilen

De Islam is gebaseerd op vijf zuilen of pijlers. De eerste is de geloofsgetuigenis:"La illaha ilallah", er is geen god behalve Allah. Nummer twee zijn de vijf verplichte gebeden per dag, het ochtendgebed, middaggebed, namiddaggebed, het gebed bij zonsondergang en het avondgebed. Dan is er Ramadan, de vastenmaand, waarin moslims verplicht zijn te vasten vanaf het moment dat het licht begint te worden tot aan zonsondergang. Als vierde is er de 'zakat' of verplichting om aalmoezen te geven. Als laatste is er de 'hajj' of pelgrimstocht naar Mekka in de daarvoor geëigende maand, dit is overigens alleen verplicht wanneer men er financiëel ook echt toe in staat is.

Sunna

Naast deze vijf pijlers en de Koran speelt ook de 'sunna' een grote rol, het geheel van uitspraken en stilzwijgende goedkeuringen van de profeet Mohammed (vzmh). Aan de hand van deze overleveringen kijkt men naar wat al dan niet geoorloofd is, wat aanradenswaardig is, etc. Het dient als een handleiding voor gedrag. Deze zaken samen bepalen grotendeels het gedrag van moslims. Echter, er zijn grote verschillen tussen moslims onderling. Dit is deels cultureel bepaald, een moslim in Indonesië heeft een ander referentie-kader dan een in Senegal of Syrië. Deels hangt het ook samen met de rechtsschool die wordt aangehangen. Binnen de Islam bestaan vier rechtsscholen, met elk een andere visie en andere accenten. De Koran en de vijf pijlers blijven echter voor alle moslims hetzelfde, maar de hadith bijvoorbeeld die als betrouwbaar worden beschouwd wijken, deels, van elkaar af.

Profeten

Moslims erkennen Mozes, Jezus en andere uit de Bijbel bekende personen als profeten. Zij zijn er echter van overtuigd dat in de loop der tijd het Jodendom en het Christendom de verkeerde weg opgingen en daarom stuurde Allah Mohammed (vzmh), om voor altijd duidelijkheid te scheppen. Hiermee is Mohammed (vzmh) het 'zegel der profeten', oftewel de laatste profeet.

Het verschil tussen het Christendom en de Islam

De twee grootste verschillen tussen Christendom en Islam zijn het feit dat moslims niet geloven dat Jezus de zoon van God is, maar 'slechts' een profeet. Zij vinden het idee dat Allah een zoon heeft moeilijk te begrijpen. Daarnaast geloven ze niet dat Jezus aan het kruis is gestorven.

Lees verder

© 2007 - 2020 Sasati, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Mag een moslim orgaandonor zijnMag een moslim orgaandonor zijnOrgaandonatie is vaak een gevoelig onderwerp bij moslims. De regels rondom orgaandonatie binnen de islam zijn immers nie…
Waar geloven aanhangers van het Islam in?Waar geloven aanhangers van het Islam in?De Islam is na het Christendom in Nederland de godsdienst met de meeste gelovigen. In vele gevallen gaat het hierbij om…
Islam en menstruatieIslam en menstruatieEr zijn binnen de islam regels rondom de menstruatie. Zo mogen moslimvrouwen tijdens hun menstruatie enkele rituelen nie…
Islamitisch FeminismeVoor sommige mensen lijkt het misschien iets onmogelijks, een feministische moslima, maar vrouwen overal in de Islamitis…

Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Kuan Yin, de chinese moeder godinKuan Yin, is een geliefde godin van miljarden mensen over de wereld. Haar naam betekent ' wie de schreeuwen van de werel…

Reageer op het artikel "Islam en haar pijlers"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Tom, 05-05-2015 19:46 #7
Beste,
In de Islam wordt Mozes erkent alszijnde een profeet. In het Jodendom en Christendom wordt erkent dat Mozes de wet van God heeft ontvangen in de vorm van de eerste vijf Bijbelboeken waaronder Genesis waarin het Scheppingsverhaal is terug te vinden. In de Islam wordt erkent dat het Woord van God onveranderlijk is. Waarom is dan o.a. het scheppingsverhaal hetgeen Mozes heeft ontvangen van God veranderd in de Islam? De onveranderlijke Tora van de Joden (deels terug te vinden in het OT van de Christenen) stamt uit een tijd vanaf 1500 (?) jaar VOOR Christus. Het NT van de Christenen stamt uit het jaar 0 tot 150 jaar na Christus. Mohammed heeft dan in 650 na Christus de Koran gedicteerdů De Koran is deels gebaseerd op de Tora en deels gebaseerd op het NT van de Christenen.
Ik kan er dan niet bij dat in de Islam wordt verkondigt dat God's Woord onveranderlijk is en dat dit onveranderlijke Woord terug te vinden zou moeten zijn in de Koranů
De oude profeten hadden de Tora van de Joden. Zowel Christenen als Joden erkennen dit. Volgens de Islam hadden deze profeten, die wel erkent worden in de Islam, dus het verkeerde Woord van God?
Hetzelfde geldt voor de Apostelen van Jezus die het NT hebben geschreven. Zij hebben hun getuigenverklaringen opgeschreven waarin de rode draad van het verhaal is dat Jezus de Zoon van God is welke is gestorven voor onze zonden. Het NT is niet door Jezus geschreven maar door meerdere getuigen die met Jezus geleefd hebben en zijn onderricht door Hem.
Mohammed op zijn beurt verklaart dat al deze getuigenissen vals zijn. Dat is toch een kromme beredenering? Zonder het NT had Mohammed nooit van Jezus kunnen weten. Hoe kan hij dan stellen dat de rest van de getuigenissen vals zijn? Reactie infoteur, 13-08-2015
Beste Tom,

Voor zover ik weet heeft Mohamed (vzmh) niet gezegd dat de verklaringen van de apostelen vals zijn, noch dat de Torah vals is. Beide religies worden gezien als gecorrumpeerd. Wat betreft het NT, dat is toch ook maar beslist op een concilie, welke teksten werden toegevoegd. Sommige teksten bestaan nog steeds, als apocriefe teksten. Dit is dus nogal willekeurig te noemen. Voor een deel is dit overigens vergelijkbaar met wat er in de Islam is gebeurd, hoewel het daar dan om de hadith (de overleveringen) gaat. Deze zijn ook pas na het leven van de profeet verzameld en hierbij is ook niet alles goedgekeurd en worden sommige hadith gezien als sterker dan anderen. Maar wat de Koran betreft, die is onveranderd gebleven. Wat niet wil zeggen dat er geen interpretaties mogelijk zijn.

Met vriendelijke groeten,
Sasati

Sener (infoteur), 03-02-2010 23:29 #6
Beste Sasati,

Ik ben er niet mee eens met de stelling dat Rasoel Mohammed (saw) een analfabeet was. Hij kon lezen en schrijven. De misverstand komt van het woord Oemmie. De betekenis van Oemmie is gebaseerd op het feit dat hij geen lezer of schrijver was van de Bijbel en/of de Tora. Niet dat hij analfabeet was.

Laten we logisch nadenken… Hoe kan een succesvolle handelaar een analfabeet zijn?

Mvgr,
Sener

Machmoed Elchalid, 30-10-2009 10:27 #5
"Bij onze Profeet Mohammed(VZMH) gebeurde dit soort dingen niet, de mensen die eenmaal in hem geloofden bleven dit ook doen zonder twijfel". Aldus N-jib.

Waar haal je deze onzin vandaan? Na zijn dood gingen mensen massaal terug naar wat ze eerst geloofden en werden weer christen of joods in religieuze zin dan omdat joden ook een volk zijn. Velen zijn tijdens zijn leven al afvallig geraakt en toen dit steeds vaker gebeurde moesten deze mensen het met hun dood bekopen terwijl het in eerste instantie niet zo was (vandaar de mekkaanse waarheid: er is geen dwang in de religie). Later is dit vervangen door: heden heb ik u religie vervolmaakt en een andere religie dan de islam zal niet worden aanvaard. Hier spreekt Allah zichzelf behoorlijk tegen. Dus de stelling door N-jib over de profeet is een leugen… het gekke is, het staat gewoon in de overleveringen. Een hoop mensen waren moslim en kwamen erachter dat het toch niet de waarheid was en verlieten het… sommige lieten het leven daardoor.

Jehoeda (infoteur), 03-06-2009 20:52 #4
@N-jib,

Zijn er binnen de islam geen afvalligen?

De essentie van het verhaal over de Gouden Kalf is dat God het Joodse volk straft om hen zo te leren van hun fouten. God houdt van het Joodse volk, vandaar dat Hij niet wil dat ze fouten maken. Hun fouten worden harder afgestraft omdat ze een grotere verantwoordelijkheid hebben dan andere volkeren. Hoewel slechts 0,1% van de Joden (3000 Joden o.l.v. Egyptische samenzweerders) het Gouden Kalf aanbaden werd toch het hele volk gestraft. Dit duidt erop dat elke Jood verantwoordelijk is voor zijn mede-Jood. Ondanks deze fout gaat God door met het Joodse Volk en gaat Hij een verbond met ze aan. God vergeeft de fout die is begaan.

N-Jib, 01-06-2009 13:03 #3
Etsel. Zijn de joden dan niet de verkeerde weg opgegaan dan? Toen hij 40 dagen lang op de berg Sinaï ging en de 10 geboden ontving. Gingen ze dan geen gouden koe aanbidden? Dat is al een van de zoveel fouten wat ze maakten toendertijd. Net als Jezus, toen Judas hem had verraadden blijkbaar. Bij onze Profeet Mohammed(VZMH) gebeurde dit soort dingen niet, de mensen die eenmaal in hem geloofden bleven dit ook doen zonder twijfel.

Emmetje (infoteur), 24-01-2008 14:18 #2
Waarom staat er 'vzmh' achter de naam 'Mohammed'? Wat betekenen die letters? Reactie infoteur, 24-01-2008
Vzmh staat voor 'vrede zij met hem', dit zeggen moslims (in het Arabisch) wanneer ze over de profeet Mohammed (vzmh) spreken.

Jehoeda (infoteur), 23-09-2007 20:01 #1
Mooi artikel. Wat ik echter niet begrijp is dat de islam wel Mozes als profeet erkent, maar vervolgens zegt dat de joden de verkeerde weg zijn opgegaan. Op welke wijze dan? De joden zijn Mozes toch trouw gebleven? Heeft het één en ander niet te maken met het feit dat Mohammed er niet in slaagde om joodse stammen te bekeren en dat hij daarom in hen teleurgesteld raakte? Reactie infoteur, 25-09-2007
Etsel, Mozes wordt inderdaad als profeet beschouwd, er staat echter in de Koran (11, 110, dwz soera 11, vers 110) dat God het Boek aan Mozes gaf, maar dat daar verschillen in optraden. Ook wordt het feit dat de joden Maria/Miriam en Jezus/Isa niet erkennen genomen (4,156-157) en dit wordt gezien als ongeloof in tekenen van God. Bovendien wordt in 4,155-159 gesproken over het verbreken van het Verbond met God, het niet erkennen van de tekenen van God en het vermoorden van profeten (Jezus).Uiteraard zullen de Joden dit zelf anders zien.
Mohammed (vzmh) was aanvankelijk inderdaad gecharmeerd van de Joden en hun religie, het feit dat zij vasthielden aan hun religie en niet meegingen met hem zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld, Mohammed (vzmh) was een politicus in hart en nieren, dus dat zal hij hen niet in dank hebben afgenomen. Echter, de Koran wordt gezien als het letterlijke woord van God, ingefluisterd door de engel Gabriël, dus in die zin zal de mening van de profeet daar volgens veel moslims nooit in meegespeeld hebben. Feit is wel dat veel koranverzen verschenen als antwoord op situaties en problemen die speelden in het leven van Mohammed (vzmh) en zijn volgelingen.

Infoteur: Sasati
Laatste update: 16-04-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Islam
Reacties: 7
Schrijf mee!