Islam en haar pijlers

Hedentendage is de Islam een veelbesproken en helaas ook veel bekritiseerde religie. Helaas, omdat het grootste deel van de moslims hun religie op normale en vredelievende wijze belijdt. Om wat meer duidelijkheid te geven over deze wereldgodsdients volgt hier een korte inleiding.

Mohammed

De profeet Mohammed (vzmh) werd in Mekka, in het huidige Saoudi Arabië geboren, rond 570. Hij trouwde met de weduwe Khadidja, die een invloedrijke handelaarster was. In 610 werd hij voor het eerst bezocht door een engel en ontving deze analfabete handelaar de eerste soera's of hoofdstukken van de Koran, het boek wat door alle moslims ter wereld wordt gevolgd en gezien als het woord wat Allah of God via de engel Gabriël direct aan Mohammed (vzmh) gaf. De daaropvolgende jaren werden steeds nieuwe delen geopenbaard en nam het aantal volgelingen toe. In 622 vertrok Mohammed naar Medina om daar zijn werk voort te zetten. Dit wordt de 'hijra' genoemd en is het begin van de Islamitische jaartelling. Deze jaartelling gaat overigens uit van maanmaanden en verloopt daarom niet synchroon met de westerse jaartelling.

De vijf zuilen

De Islam is gebaseerd op vijf zuilen of pijlers. De eerste is de geloofsgetuigenis:"La illaha ilallah", er is geen god behalve Allah. Nummer twee zijn de vijf verplichte gebeden per dag, het ochtendgebed, middaggebed, namiddaggebed, het gebed bij zonsondergang en het avondgebed. Dan is er Ramadan, de vastenmaand, waarin moslims verplicht zijn te vasten vanaf het moment dat het licht begint te worden tot aan zonsondergang. Als vierde is er de 'zakat' of verplichting om aalmoezen te geven. Als laatste is er de 'hajj' of pelgrimstocht naar Mekka in de daarvoor geëigende maand, dit is overigens alleen verplicht wanneer men er financiëel ook echt toe in staat is.

Sunna

Naast deze vijf pijlers en de Koran speelt ook de 'sunna' een grote rol, het geheel van uitspraken en stilzwijgende goedkeuringen van de profeet Mohammed (vzmh). Aan de hand van deze overleveringen kijkt men naar wat al dan niet geoorloofd is, wat aanradenswaardig is, etc. Het dient als een handleiding voor gedrag. Deze zaken samen bepalen grotendeels het gedrag van moslims. Echter, er zijn grote verschillen tussen moslims onderling. Dit is deels cultureel bepaald, een moslim in Indonesië heeft een ander referentie-kader dan een in Senegal of Syrië. Deels hangt het ook samen met de rechtsschool die wordt aangehangen. Binnen de Islam bestaan vier rechtsscholen, met elk een andere visie en andere accenten. De Koran en de vijf pijlers blijven echter voor alle moslims hetzelfde, maar de hadith bijvoorbeeld die als betrouwbaar worden beschouwd wijken, deels, van elkaar af.

Profeten

Moslims erkennen Mozes, Jezus en andere uit de Bijbel bekende personen als profeten. Zij zijn er echter van overtuigd dat in de loop der tijd het Jodendom en het Christendom de verkeerde weg opgingen en daarom stuurde Allah Mohammed (vzmh), om voor altijd duidelijkheid te scheppen. Hiermee is Mohammed (vzmh) het 'zegel der profeten', oftewel de laatste profeet.

Het verschil tussen het Christendom en de Islam

De twee grootste verschillen tussen Christendom en Islam zijn het feit dat moslims niet geloven dat Jezus de zoon van God is, maar 'slechts' een profeet. Zij vinden het idee dat Allah een zoon heeft moeilijk te begrijpen. Daarnaast geloven ze niet dat Jezus aan het kruis is gestorven.
© 2007 - 2024 Sasati, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Waar geloven aanhangers van het Islam in?Waar geloven aanhangers van het Islam in?De Islam is na het Christendom in Nederland de godsdienst met de meeste gelovigen. In vele gevallen gaat het hierbij om…
Islamitisch FeminismeVoor sommige mensen lijkt het misschien iets onmogelijks, een feministische moslima, maar vrouwen overal in de Islamitis…
Kuan Yin, de chinese moeder godinKuan Yin, is een geliefde godin van miljarden mensen over de wereld. Haar naam betekent ' wie de schreeuwen van de werel…
Reacties

Tom, 05-05-2015
Beste,
In de Islam wordt Mozes erkent alszijnde een profeet. In het Jodendom en Christendom wordt erkent dat Mozes de wet van God heeft ontvangen in de vorm van de eerste vijf Bijbelboeken waaronder Genesis waarin het Scheppingsverhaal is terug te vinden. In de Islam wordt erkent dat het Woord van God onveranderlijk is. Waarom is dan o.a. het scheppingsverhaal hetgeen Mozes heeft ontvangen van God veranderd in de Islam? De onveranderlijke Tora van de Joden (deels terug te vinden in het OT van de Christenen) stamt uit een tijd vanaf 1500 (?) jaar VOOR Christus. Het NT van de Christenen stamt uit het jaar 0 tot 150 jaar na Christus. Mohammed heeft dan in 650 na Christus de Koran gedicteerdů De Koran is deels gebaseerd op de Tora en deels gebaseerd op het NT van de Christenen.
Ik kan er dan niet bij dat in de Islam wordt verkondigt dat God's Woord onveranderlijk is en dat dit onveranderlijke Woord terug te vinden zou moeten zijn in de Koranů
De oude profeten hadden de Tora van de Joden. Zowel Christenen als Joden erkennen dit. Volgens de Islam hadden deze profeten, die wel erkent worden in de Islam, dus het verkeerde Woord van God?
Hetzelfde geldt voor de Apostelen van Jezus die het NT hebben geschreven. Zij hebben hun getuigenverklaringen opgeschreven waarin de rode draad van het verhaal is dat Jezus de Zoon van God is welke is gestorven voor onze zonden. Het NT is niet door Jezus geschreven maar door meerdere getuigen die met Jezus geleefd hebben en zijn onderricht door Hem.
Mohammed op zijn beurt verklaart dat al deze getuigenissen vals zijn. Dat is toch een kromme beredenering? Zonder het NT had Mohammed nooit van Jezus kunnen weten. Hoe kan hij dan stellen dat de rest van de getuigenissen vals zijn? Reactie infoteur, 13-08-2015
Beste Tom,

Voor zover ik weet heeft Mohamed (vzmh) niet gezegd dat de verklaringen van de apostelen vals zijn, noch dat de Torah vals is. Beide religies worden gezien als gecorrumpeerd. Wat betreft het NT, dat is toch ook maar beslist op een concilie, welke teksten werden toegevoegd. Sommige teksten bestaan nog steeds, als apocriefe teksten. Dit is dus nogal willekeurig te noemen. Voor een deel is dit overigens vergelijkbaar met wat er in de Islam is gebeurd, hoewel het daar dan om de hadith (de overleveringen) gaat. Deze zijn ook pas na het leven van de profeet verzameld en hierbij is ook niet alles goedgekeurd en worden sommige hadith gezien als sterker dan anderen. Maar wat de Koran betreft, die is onveranderd gebleven. Wat niet wil zeggen dat er geen interpretaties mogelijk zijn.

Met vriendelijke groeten,
Sasati

Emmetje (infoteur), 24-01-2008 #3
Waarom staat er 'vzmh' achter de naam 'Mohammed'? Wat betekenen die letters? Reactie infoteur, 24-01-2008
Vzmh staat voor 'vrede zij met hem', dit zeggen moslims (in het Arabisch) wanneer ze over de profeet Mohammed (vzmh) spreken.

Jehoeda (infoteur), 23-09-2007 #2
Mooi artikel. Wat ik echter niet begrijp is dat de islam wel Mozes als profeet erkent, maar vervolgens zegt dat de joden de verkeerde weg zijn opgegaan. Op welke wijze dan? De joden zijn Mozes toch trouw gebleven? Heeft het één en ander niet te maken met het feit dat Mohammed er niet in slaagde om joodse stammen te bekeren en dat hij daarom in hen teleurgesteld raakte? Reactie infoteur, 25-09-2007
Etsel, Mozes wordt inderdaad als profeet beschouwd, er staat echter in de Koran (11, 110, dwz soera 11, vers 110) dat God het Boek aan Mozes gaf, maar dat daar verschillen in optraden. Ook wordt het feit dat de joden Maria/Miriam en Jezus/Isa niet erkennen genomen (4,156-157) en dit wordt gezien als ongeloof in tekenen van God. Bovendien wordt in 4,155-159 gesproken over het verbreken van het Verbond met God, het niet erkennen van de tekenen van God en het vermoorden van profeten (Jezus).Uiteraard zullen de Joden dit zelf anders zien.
Mohammed (vzmh) was aanvankelijk inderdaad gecharmeerd van de Joden en hun religie, het feit dat zij vasthielden aan hun religie en niet meegingen met hem zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld, Mohammed (vzmh) was een politicus in hart en nieren, dus dat zal hij hen niet in dank hebben afgenomen. Echter, de Koran wordt gezien als het letterlijke woord van God, ingefluisterd door de engel Gabriël, dus in die zin zal de mening van de profeet daar volgens veel moslims nooit in meegespeeld hebben. Feit is wel dat veel koranverzen verschenen als antwoord op situaties en problemen die speelden in het leven van Mohammed (vzmh) en zijn volgelingen.

Sasati (390 artikelen)
Laatste update: 16-04-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.