Het Kruis en de relikwieën van Jezus

Aangenomen wordt dat de plek Golgotha in het oude Jeruzalem de plaats is waar Jezus Christus gestorven is aan het kruis. Restanten van het kruis van Jezus zijn belangrijke relikwieën voor de katholieke kerk. Ieder jaar op Goede Vrijdag doet de paus een mis vanuit de kerk van het Heilige Kruis in Rome. Deze kerk is tevens een bewaarplaats van enkele relikwieën van Jezus en van zijn kruis. Dit kruis zou aan Rome geschonken zijn door de Heilige Helena, de moeder van Constantijn de Grote.

Het 'Goede' van Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór het paasfeest. Op deze dag stierf Jezus Christus aan het kruis. Het woord 'Goede' en het woord 'Vrijdag' kunnen we hierbij als twee losstaande feiten interpreteren. 'Goede' omdat Jezus zichzelf aan het kruis opofferde ter vergeving van de zonden van de mens. Hij wordt daarom ook wel door de kerk het paaslam genoemd.

De vrijdag voor Pasen en Pesach

Jezus stierf op een vrijdag voor het Joodse Pesach feest. Hij stierf om precies te zijn om drie uur in de middag. Rond het middaguur in de laatste uren voor de dood van Jezus deden zich plotseling enkele natuurverschijnselen voor. De grond begon zo hevig te beven dat in de Tempel, die bovenop de Tempelberg stond, een enorme scheur ontstond. En het werd ook donker. Deze duisternis hield zelfs drie uur lang aan.

Uit het Evangelie van Lucas:
Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De centurio (een Romeinse soldaat die in het geheim een van de volgelingen was van Jezus) zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: ‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’ De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren.

De Heilige Helena

Helena werd omstreeks het jaar 248 geboren. Ze was een dochter van een herbergier en kreeg een relatie met de Romeinse soldaat Constantius Chlorus. Samen kregen zij een zoon, Constantijn. Maar haar relatie met Constantius eindigt en vervolgens trouwt Constantius met de stiefdochter van keizer Maximianus en wordt later zelf ook keizer. Constantius sterft in 306 en zijn zoon Constantijn volgt hem op. Helena geniet op dat moment een hoog aanzien in het Romeinse Keizerrijk en samen met haar zoon Constantijn bekeren zij zich tot het Christelijke geloof.

Helena ging diverse keren op reis naar Palestina en bezocht daar heilige plaatsen. Ze hield zich bezig met bidden en het uitreiken van aalmoezen. Ze stichtte kerken en ze ontdekte zelfs het graf van Jezus. De plek van het Heilige Kruis werd haar in een droom aangewezen en het verhaal gaat dat Helena het kruis waaraan Jezus stierf mee nam. Het kruis werd volgens de overlevering in de Heilige Grafkerk geplaatst.

Kruisrelikwie

De Heilige Helena zou ook in het bezit zijn geweest van nagels uit het kruis, doornen uit de doornenkroon van Jezus en de inscriptie dat boven Jezus aan het kruis van bevestigd.

Er gaat ook een verhaal te ronde over Pontius Pilatus. Hij zou namelijk de beker die gebruikt werd bij het laatste avondmaal, aan Jozef van Arimathea gegeven hebben. Vervolgens heeft hij het bloed van Jezus opgevangen in de beker toen hij aan het kruis werd gestoken met een lans. Deze lans werd later een Heilige Lans genoemd en het wordt bewaard onder de koepel van de Sint Pieter in Rome.

De Heilige Trap

De Heilige Helena heeft ook de trap van het pretorium van Pontius Pilatus in Jeruzalem, meegenomen naar Rome. De trap bestaat uit 28 marmeren treden die bekleed zijn met hout. In dat hout zijn op sommige treden venstertjes gemaakt waardoor gekeken kan worden naar het bloed dat van Jezus is geweest. Deze Heilige Trap wordt jaarlijks betreden op knieën door vele duizenden pelgrims. De trap bevindt zich in het Lateraanse Paleis en leidt tot aan het Heilige der Heiligen. En ook in het Heilige der Heiligen worden veel relieken bewaard.
© 2009 - 2024 Dorybos, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Heilige Lans, een kostbaar relikwieDe Heilige Lans, een kostbaar relikwieIn Rome, onder de koepel van de Sint-Pieterskerk, wordt een bijzonder relikwie bewaard. Het is de Heilig Lans, waarmee v…
Verering van relikwieën vooral in de middeleeuwenEen relikwie is een voorwerp of overblijfsel waar een bijzondere kracht aan wordt toegekend. Vaak bestaat een relikwie u…
Christelijke Feestdagen - PasenChristelijke Feestdagen - PasenPasen is een christelijk feest, echter de manier waarop de meeste mensen Pasen vieren (met eieren en de Paashaas) is nie…
Goede Week en PasenGoede Week en PasenHoe zat het ook alweer met de Goede Week en Pasen? Wat herdenken we? Wat vieren we? In dit artikel vindt u de Katholieke…

Pasen: dagelijkse overdenking tijdens lijdenstijd van JezusPasen: dagelijkse overdenking tijdens lijdenstijd van JezusTijdens Pasen herdenken we het lijden van Jezus. Het paasfeest heeft zijn oorsprong in het oude Egypte. De Israëlieten k…
Dorybos (53 artikelen)
Gepubliceerd: 07-04-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.