Waar staan die mysterieuze letters in de koran voor?

Waar staan die mysterieuze letters in de koran voor? Al eeuwen komen geleerden er niet uit wat de mysterieuze letters in de koran betekenen. Wiskundige en mystieke, numerieke en nuchtere ideeën zijn geopperd, maar geen enkele geeft een eindoplossing. Deze letters staan steeds aan het begin van sommige hoofdstukken. Ze komen voor in aantallen van een tot en met vijf. Bekende namen die ze hebben gekregen zijn de Verkorte Letters of de Mystieke Letters.

Wat er allemaal in staat

De koran is slechts een boek van verboden en geboden, hoor je vaak. Anderen denken dat het alleen maar over strijd gaat. Wat je eruit haalt, hangt van je eigen interpretatie af. De koran is echter meer dan dat. Het taalgebruik is poëtisch en er staan prachtige verzen in. Helaas gaan die verloren in de vertaling. Daarnaast bevat het wetenschappelijke feiten die mensen toen niet konden weten zonder de middelen die wij nu hebben. Daar houdt het niet op.

Mysterieuze letters

Negenentwintig hoofdstukken beginnen met mysterieuze letters. Deze Verkorte Letters of Mystieke Letters worden gewoon een voor een opgelezen als deel van de tekst. Het gaat om deze veertien letters:
ا ص ك ه
ح ط ل ى
ر ع م
س ق ن


Er zijn mensen die zeggen dat ze geen enkele betekenis hebben. Het zouden gewoon klanken zijn geweest met de bedoeling om tijdens recitaties aandacht van het publiek te trekken. Een beetje als de entr’acte bij toneel of ballet, maar dan aan het begin. Of ze zouden een functie hebben zoals het stemmen van muziekinstrumenten. Je toon vinden voor de koranrecitatie door die letters een voor een te neuriën. Als dat het geval is, waarom staan ze dan niet aan het begin van alle hoofdstukken? Ze komen daarbij steeds voor in verschillende soorten combinaties.

Ze verwijzen naar namen

Stel dat de mysterieuze letters samen iets betekenen, dan zouden ze de namen kunnen zijn van schrijvers die de openbaringen noteerden. Keith Massey gaf hier in 1996 sterke argumenten voor. Ook plausibel is de stelling dat met deze letters god en zijn eigenschappen worden bedoeld, zoals de ‘barmhartige’. Een soort voortzetting van de bekende negenennegentig namen van god. Een van de eerste commentatoren van de koran, Abd Allah ibn Abbas, kwam hiermee in de zevende eeuw. Volgens anderen verwijzen ze weer naar de namen van engelen. Wat engelen betreft heeft de suggestie dat de Letters geheime symbolen zijn waarmee de engel Gabriël een openbaring opende, de meeste aandacht gekregen. Canadees Bernard Payeur schreef hierover in zijn boek 'Women and the Koran'. Ten slotte denkt een aantal geleerden dat de letters gewoon de namen van hun hoofdstukken zijn. Arthur Jeffrey (1892 - 1959) behandelde deze optie in zijn boek uit 1924 'The Mystic Letters of the Koran’.

Elke letter heeft een eigen betekenis

Arabieren gebruikten ooit een letter om een zelfstandig naamwoord aan te duiden. Zo stond de beginletter ع van het woord عين (oog) voor een ‘oog’. Dit werkt alleen als de Mystieke Letters in de koran dezelfde betekenis behouden in de verschillende afkortingen waar ze in voorkomen. Abd Allah ibn Abbas en Abdullah ibn Masud hielden zich hier in de zevende eeuw mee bezig.

Hamiduddin Farahi (1863 - 1930) borduurt hierop voort door een symbolische betekenis toe te kennen aan de mysterieuze letters. Bekend is zijn stelling dat de letter ن een vis aanduidt. Daarom begint het hoofdstuk over Jonas met een ن. Op dezelfde manier zou de letter ط staan voor een slang. De hoofdstukken die verhalen over Mozes en de slang beginnen met een ط.

Numerologie

Ooit stonden de letters van het Arabische alfabet in een andere volgorde. Deze volgorde werd de 'abjad' genoemd, naar de eerste vier letters van dit alfabet. De 'j' hierin is uitgesproken als 'dj' in het Nederlands, want gaat om de letter ج. Het alfabet van andere Semitische talen zoals het Fenicisch, Aramees en het Hebreeuws begon hier ook mee, maar stopte bij tweeëntwintig letters. Bij elke letter hoorde een getal. Toen men nog geen cijfers kon schrijven, gebruikte men de letters om die aan te geven. Deze zelfde waarden worden tegenwoordig toegepast in numerologische verklaringen van de koran.

Door de Mystieke Letters deze nummerwaarden te geven, geven numerologen er betekenis aan. Neem nou de letter م, de 'miem'. Deze heeft een waarde van veertig. Hier wordt aan toegekend het hebben van geduld, het lijden en het voorbereiden. In koranvers 46:15 betekent veertig jaar worden dat je een nieuw begin maakt omdat je nadenkt over je leven, je jezelf hebt gevonden en je je meer tot god keert als voorbereiding op de dood. We moeten niet vergeten dat Mohammed veertig was toen hij zijn eerste openbaring kreeg. Zo heeft elke letter meerdere betekenissen die met elkaar verbonden zijn. Deze betekenissen sluiten op hun beurt weer aan op de inhoud van het betreffende hoofdstuk. Khalid M Malik Ghouri († 2013) legt dit uit in zijn boek 'Saad Wa Zikr'. Deze kun je kosteloos downloaden op www.meem.freeuk.com.

Wiskundige theorie

Biochemicus Rashad Khalifa (1935-1990) besloot in de jaren zeventig de koran in een computer in te voeren. Hij wilde weten of er een wiskundige samenhang was tussen de Verkorte Letters. Zijn analyse ontdekte het getal negentien in de opbouw van de tekst. Enkele voorbeelden zijn:
 • de eerste koranvers bestaat uit negentien letters
 • de allereerste openbaring bestaat ook uit negentien letters
 • evenals de laatste openbaring
 • het aantal hoofdstukken in de koran is 114, dus 19 x 6.

Khalifa verbond deze analyse met de mysterieuze letters. Zo keek hij naar de letter ق, oftewel de 'Q'. Hoofdstuk tweeënveertig en vijftig begonnen hiermee. In de tekst van beide hoofdstukken kwam de letter 'Q' hetzelfde aantal keren voor, namelijk ieder zevenenvijftig. Tel je deze op, dan krijg je: 57+57 = 114 = 19 x 6.

Het getal negentien is ook verbonden met de numerologie. Het Arabische woord 'wahid' betekent één en verwijst naar de ene god die wordt aanbeden. De numerieke waarde van 'wahid' is negentien. Negentien staat daarom voor de eenheid van god volgens numerologen. Wiskundig gezien bewijs je dit dan weer met:
19 = 1+ 9 = 10
10 = 1+ 0 = 1

Dit is niet de enige wiskundige theorie. Om het getal zeven is ook een en andere te doen geweest. En waarom ook niet? Men loopt zeven keer rond de Kaäba en er zijn zeven hemelen. Zoekend in de korantekst krijg je onder meer:
 • de helft van het aantal Verkorte Letters is zeven
 • tussen het eerste en laatste hoofdstuk die het geval zeven noemen zitten zevenenzeventig hoofdstukken
 • het aantal woorden in het eerste en het laatste hoofdstuk zijn negenenveertig, dus 7 x 7.

President van het Islamitische Informatie & Dawa Centrum in Toronto (Canada) Shabir Ally heeft hier online over geschreven en bespreekt het in een YouTube video met de titel 'The Miracle of Number 7 in the Quran'. Elk jaar komen hobbyisten en geleerden met een nieuwe oplossing. Geen enkele is echter zo goed onderbouwd, dat alle anderen niet meer nodig zijn.

Een duidelijk overzicht van alle stellingen

Het kan een warboel worden als je een weg probeert te vinden tussen alle stellingen. Ga voor een duidelijk overzicht naar: https://thedisconnectedletters.wordpress.com. Hier worden alle theorieën een voor een behandeld.

De Verkorte Letters in kunst

In een boek dat in 2017 uit kwam, spelen deze raadselachtige letters een belangrijke rol. Fictie is niet de enige kunstvorm waarin je de Verkorte Letters tegenkomt. Bedrijven als Painted Letters Shop en Salam Arts gebruiken ze graag op hun producten. Pakistaanse kaligrafeerder Bin Qulandar laat zich regelmatig inspireren door de Verkorte Letters.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk

Het grootste deel van de koranlezers houdt het bij ‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk’. Wij stervelingen kunnen volgens hen nooit alle bedoelingen van god doorgronden. Koranvertaler N. J. Dawood (1927 - 2014) was een aanhanger van deze mening. Er zijn zelfs geleerden die het zondig vinden om de betekenis van de Verkorte Letters te achterhalen. Adam en Eva aten samen van de vijg. Volgens de koran waren beiden even verantwoordelijk voor het eten van deze verboden vrucht. Dat was hun test tegen de verleiding van verboden kennis. De koran is juist bedoeld als leidraad en wordt eerder aangeraden om te lezen en te bestuderen. Waarom zou god iets openbaren dat de ontvangers niet horen te begrijpen? Wanneer er twijfel is over de betekenis van een koranvers, vind je in een andere duidelijkere vers antwoord op die twijfel. Zo ook is de betekenis van de mysterieuze letters deel van de koran. Misschien zoeken we te diep en lezen we er juist overheen.
© 2017 - 2024 Sadya, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Turkse taal: alfabet en uitspraakHet Turks lijkt een moeilijke taal maar dit valt in de praktijk reuze mee. Het Turkse alfabet lijkt op het Nederlandse a…
Het telefoonalfabetHet telefoonalfabetWe gebruiken het in Nederland bijna allemaal, benamingen voor letters die voor anderen anders lastig te verstaan zijn. T…
Alfabet en geschiedenis van Feniciërs naar wereldwijd abcAlfabet en geschiedenis van Feniciërs naar wereldwijd abcOm klanken uit de gesproken taal op schrift weer te geven worden letters gebruikt. Dat weergeven op schrift kan dan bete…
recensieRecensie: Het letterwinkeltjeHet letterwinkeltje is een voorleesboek voor kinderen vanaf 4 jaar. Het boek is geschreven door Marianne Busser en Ron S…

Kende men in Bijbelse tijden al het begrip 'voltooid leven'?Kende men in Bijbelse tijden al het begrip 'voltooid leven'?In het boek 'Muggenzifters en zondebokken' schrijft Frederike de Raat dat men in Bijbelse tijden al bekend was met het b…
Bronnen en referenties
 • The Holy Qur-an English translation of the meanings and commentary, uitgegeven in 1990 (1411)
 • De koran, Fred Leemhuis vertaling uit 1990
 • http://www.poezie-leestafel.info/gedichten-over-religie/17592
 • http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert5.htm
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Muqattaʿat
 • http://thequranisclear.blogspot.nl/2012/12/huroof-al-muqattaat.html
 • http://www.hamid-uddin-farahi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93:huruf-i-muqattaat-farahis-view&catid=38:articles-others&Itemid=75
 • https://mysteriouslettersofquran.wordpress.com
 • https://wikiislam.net/wiki/Muqatta%27at
 • http://www.masjidtucson.org/quran/appendices/appendix1.html
 • https://wikiislam.net/wiki/The_Miracle_of_19
 • http://kaheel7.com/eng/index.php/numeric-miracle/71-the-secrets-of-letters-in-the-beginning-of-surahs-in-the-holy-koran-
 • http://www.discoveringislam.org/numerical_miracles_intro.htm
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Abjad_numerals
 • http://www.nurmuhammad.com/IlmHuroof/Meem.html
Sadya (43 artikelen)
Laatste update: 30-05-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 15
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.