Kinderbijslag en AOW onafhankelijk van het inkomen

Twee volksverzekeringen verschaffen een uitkering ongeacht de hoogte van het inkomen of van het vermogen. Hierdoor komt er overheidsgeld terecht bij mensen die de uitkering niet nodig hebben. De volksverzekeringen is een verplichte verzekering waarvoor iedere ingezetene van Nederland verzekerd is. De laatste decennia worden de verstrekkingen gekort en worden wij verplicht om extra verzekeringen af te sluiten. Het beste voorbeeld hiervan is de Algemene Weduwen en Wezenwet. Deze wet is per 1 juli 1996 vervangen door de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Twee andere volksverzekeringen, AKW en AOW, blijven onafhankelijk van het inkomen.

Wie ontvangst kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ouders die in Nederland wonen, of in ieder geval in Nederland werken, hebben recht op kinderbijslag voor zover ze minderjarige kinderen hebben. Door deze bijdragen betaalt de overheid mee aan de kosten voor het opvoeden van de kinderen. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Het maakt niet uit hoeveel de ouders verdienen of aan vermogen hebben. Iedere ouder die aan de voorwaarden voldoet, krijgt vier keer per jaar een uitkering van de SVB.

Wie ontvangt een uitkering uit de Algemene Ouderdomswet?

De AOW vormt een basispensioen voor pensioengerechtigden. Werknemers hebben vaak de mogelijkheid om bij de werkgever extra pensioen op te bouwen. Zelfstandigen wordt fiscaal de mogelijkheid geboden om een deel van de winst te reserveren als ouderdomsvoorziening. Iedereen heeft recht op de AOW. Het maakt hierbij geen verschil of er een aanvullend pensioen aanwezig is. Iedereen die in Nederland heeft gewoond vanaf 15e jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, heeft recht op een volledige uitkering uit de AOW.

Belastinggeld komt terecht bij verzekerden die het niet nodig hebben

De AOW en de AKW zijn volksverzekeringen. Gezamenlijk dragen wij de lasten voor deze rechten. Ook terecht want wij hebben er gezamenlijk ook weer baat bij. Aan de andere kant zou u kunnen stellen dat het onterecht is dat mensen die bewust geen kinderen hebben, moeten meebetalen aan de kinderen van andere via de kinderbijslag.

Toch is het logisch dat alle belastingplichtigen evenredig meebetalen aan de volksverzekeringen, zelfs als ze er zelf geen baat bij hebben. Dit is ook het principe van het verzekeren. Gezamenlijk dragen de verzekerden de gezamenlijke kosten. Hetzelfde gaat bij voorbeeld ook op voor de huurtoeslag en de hypotheekrenteaftrek. Huurders betalen mee aan de hypotheekrenteaftrek en huiseigenaren betalen mee aan de huurtoeslag.

Waarom moeten grootverdieners toch recht hebben op kinderbijslag en AOW?

Grootverdieners krijgen net zoveel kinderbijslag en AOW als mensen die van een minimaal inkomen moeten rondkomen. Een vergelijkbare situatie is in Engeland gecorrigeerd. Het uitgangspunt was dat mensen met een topinkomen geen bijdrage meer hoeven te hebben als tegemoetkoming in de kosten van het levensonderhoud van de kinderen.

U zou ook kunnen stellen dat de grootverdieners als via de inkomstenbelasting extra belasting betalen. Over het hoogste deel van het inkomen betalen zij namelijk 52 procent belasting.

De mensen met zeer hoge inkomens zitten echter niet te wachten op een paar honderd euro per kwartaal aan kinderbijslag of een uitkering die kan oplopen tot het minimumloon uit de AOW.
© 2012 - 2024 Esmee, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kinderbijslag en een vakantiebaan: hoeveel bijverdienen?Kinderbijslag en een vakantiebaan: hoeveel bijverdienen?Een vakantiebaan die niet meer dan 1250 euro oplevert heeft geen gevolgen voor de kinderbijslag, mits een kind niet meer…
Kinderbijslag, de meest gestelde vragenDe overheid verstrekt mensen met kinderen een tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden van kinderen. Iedereen die in…
Wat is de Algemene Kinderbijslagwet?Wat is de Algemene Kinderbijslagwet?Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft in 2016 recht op kinderbijslag voor eigen, stief- of pleegkinderen tot ee…

Waaruit bestaat onze sociale zekerheid?De sociale zekerheid in Nederland is goed geregeld in vergelijking met andere landen binnen Europa en de rest van de wer…
Esmee (672 artikelen)
Gepubliceerd: 01-01-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.