Wat betekenen de afkortingen in de sociale zekerheid

Afkortingen worden gebruikt om te voorkomen dat lange namen of wetten uitgesproken of uitgeschreven moeten worden. Toch is het vaak niet duidelijk wat de afkortingen betekenen. Afkortingen als BSN-nummer en AOW, worden door iedereen gebruikt. Toch weten de meeste mensen niet wat de afkortingen betekenen. In het dagelijkse leven wordt uit gemak vaak gekozen voor de afkortingen, maar dit kan onduidelijkheden scheppen. Van bepaalde afkortingen wordt gewoon verondersteld dat iedereen ze kent. Dit geldt zeker ook voor onze sociale zekerheid. Helaas is de afkorting volledig uitgeschreven ook vaak niet helemaal duidelijk.

IOAZ betekent bijvoorbeeld Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Door de afkorting uit te schrijven weet u in ieder geval waar de afkorting betrekking op heeft. In dit artikel gaan wij een aantal veel gebruikte afkorting volledig uitschrijven.

Wat is sociale zekerheid?

Dit is een stelsel om te voorkomen dat mensen door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom of ziekte geen inkomen meer ontvangen, omdat ze geen arbeid verrichten. In het sociale zekerheidsrecht zijn de rechten en de plichten vastgelegd. Er zijn sociale verzekeringen, zoals de WW en de WIA, en er zijn sociale voorzieningen, zoals de AOW en de ANW. Ook deze afkortingen worden hieronder toegelicht.

Afkortingen van sociale voorzieningen en sociale verzekeringen

 • Waar staat de afkorting AOW voor? : Algemene Ouderdomswet
 • Waar staat de afkorting AWBZ voor? : Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 • Waar staat de afkorting ANW voor? : Algemene Nabestaandenwet
 • Waar staat de afkorting AKW voor? : Algemene Kinderbijslagwet
 • Waar staat de afkorting WW voor? : Werkloosheidswet
 • Waar staat de afkorting WAO voor? : Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Waar staat de afkorting ZW voor? : Ziektewet
 • Waar staat de afkorting WIA voor? : Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Waar staat de afkorting ZvW voor? : Zorgverzekeringswet

Andere veel gebruikte afkortingen in de sociale zekerheid

Onderstaande afkortingen zult u ook veelvuldig tegenkomen, en hebben min of meer ook betrekking op onze sociale zekerheid.

 • Waar staat de afkorting Arbowet voor? : Arbeidsomstandighedenwet
 • Waar staat de afkorting BSN (nummer) voor? : Burgerservicenummer
 • Waar staat de afkorting IOAW voor? : Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 • Waar staat de afkorting IOW voor? : Inkomensvoorziening oudere werklozen
 • Waar staat de afkorting IVA voor? : regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
 • Waar staat de afkorting LBIO voor? : Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
 • Waar staat de afkorting NZa voor? : Nederlandse Zorgautoriteit
 • Waar staat de afkorting pgb voor? : persoonsgebonden budget
 • Waar staat de afkorting pkb voor? : persoonlijk kilometerbudget
 • Waar staat de afkorting PW voor? : Pensioenwet
 • Waar staat de afkorting REA voor? : (Wet) re-integratie arbeidsgehandicapten
 • Waar staat de afkorting TRI voor? : Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten
 • Waar staat de afkorting TOG voor? : Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen
 • Waar staat de afkorting SVB voor? : Sociale Verzekeringsbank
 • Waar staat de afkorting Wet Wajong voor? : Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
 • Waar staat de afkorting Wamil voor? : Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
 • Waar staat de afkorting WGA voor? : regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 • Waar staat de afkorting WWIK voor? : Wet werk en inkomen kunstenaars
 • Waar staat de afkorting Wtos voor? : Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
© 2011 - 2020 Juul, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Afkortingen in hotelwezenAl eens een hotelkamer geboekt? Dan is het u vast opgevallen dat in de reserveringen afkortingen voorkomen. XP of SM, EP…
Twitter taal voor dummiesTwitter taal voor dummiesMet de toename van communicatie via chat, sms en de social media, is er ook een nieuwe communicatietaal ontstaan. De bed…
Wat betekenen de afkortingen in huizenadvertenties?In huizenadvertenties wordt vaak gebruik gemaakt van afkortingen. De betekenis van de meeste afkortingen zijn eenvoudig…
Begrijp de veramerikaniseerde spreektaal van nuBegrijp de veramerikaniseerde spreektaal van nuDoor het toenemen van Amerikaanse films en series op onze tv beginnen we automatisch bepaalde afkortingen en worden over…

Wet werk en bijstand (WWB) toegelichtWet werk en bijstand (WWB) toegelichtHet uitgangspunt van onze sociale zekerheid is dat iedere zichzelf zoveel mogelijk moet voorzien van een inkomen. Indien…
Pensioen: wat nu fiscaal?Pensioen: wat nu fiscaal?Als u 65 bent (gaat naar 67 jaar), dan gaat u met pensioen. Naast een hoop vrije tijd, betekent pensioen ook iets voor j…
Bronnen en referenties
 • Kleine gids voor de Nederlandse Sociale Zekerheid 2011

Reageer op het artikel "Wat betekenen de afkortingen in de sociale zekerheid"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Juul
Gepubliceerd: 20-12-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!