Verklaring omtrent gedrag en strafblad

Verklaring omtrent gedrag en strafblad In sommige banen vraagt een toekomstig werkgever om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Soms wordt die geweigerd omdat de aanvrager een strafblad heeft. Maar wat is dat, een strafblad? Welnu, het een misverstand dat je met een strafblad geen Verklaring Omtrent Gedrag zou kunnen krijgen. Dat bewees in september 2017 voormalig minister en KLM-baas Camiel Eurlings. Ondanks diens strafblad ontving hij toch een VOG zodat hij kon aanblijven als bestuurder van de sportkoepel NOC-NSF.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

Wie solliciteert naar een baan moet daar soms een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor overleggen:
 • dat is bijvoorbeeld het geval als u solliciteert naar een baan waarin u omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of kostbare goederen;
 • ook voor sommige beroepen binnen de overheid kan een VOG worden verlangd;
 • een VOG wordt eveneens gevraagd als u een baan in het onderwijs ambieert of taxichauffeur wil worden;
 • en ook wie zich wil aanmelden bij een schietvereniging moet een VOG overleggen.

Waar kunt u een VOG aanvragen?

Een VOG kan worden aangevraagd bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. Daarbij dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen. De gemeente vult het aanvraagformulier in en stuurt het ter afhandeling aan het COVOG. Daarvoor bent u 30,05 aan legeskosten verschuldigd. Dat bedrag kunt u vaak terugvorderen van uw (toekomstige) werkgever.

Krijg ik altijd een VOG als ik deze aanvraag?

Om te beoordelen of er een VOG wordt afgegeven, wordt het Justitieel Documentatiesysteem geraadpleegd. In eerste instantie wordt gekeken naar de justitiële gegevens van de afgelopen vier jaar. Worden er justitiële gegevens binnen een tijdsbestek van deze 4 jaar gevonden, dan wordt er verder teruggekeken, tot 20 jaar voor het verzoek.

Relevante justitiële gegevens die ouder dan vier jaar zijn, maar wél jonger dan twintig jaar, worden in uitzonderlijke gevallen eveneens bij de beoordeling betrokken:
 • bij sommige zedendelicten wordt bijvoorbeeld de gehele strafrechtelijke historie van de aanvrager bekeken;
 • ook voor personen die in de voorbije 4 jaar enige tijd hebben doorgebracht in de gevangenis wordt meer dan vier jaar teruggezocht.

Als uit onderzoek voor een VOG blijkt dat er geen strafbare feiten op uw naam geregistreerd zijn, wordt de VOG aan u verstrekt. Ook mét een 'strafblad' is het zeer wel denkbaar dat u een VOG ontvangt, voor zover de strafbare feiten niet relevant zijn voor de baan die u wilt. Zo zijn voor het beroep van onderwijzer bijvoorbeeld andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van taxichauffeur.

Wat kunt u doen als de VOG is geweigerd?

Als het COVOG van plan is om de VOG te weigeren, dan krijgt u daarvan vooraf bericht en kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Doorgaans wordt de VOG ook geweigerd ná het indienen van zo'n zienswijze.

Aangezien de weigering een besluit is van een bestuursorgaan kunt u daartegen bezwaar aantekenen. In de weigeringsbrief staat vermeld hoe u dat moet doen. Wie ook na een bezwaar in het ongelijk wordt gesteld, kan vervolgens als laatste rechtsmiddel beroep aantekenen bij de rechter.

Wat is een strafblad?

Stel, u heeft gesolliciteerd naar een baan in de beveiliging en u kunt daarvoor geen (VOG) overleggen omdat u een strafblad zou bezitten. Maar hoe zit dat dan met een strafblad?

Welnu, als u veroordeeld bent voor een strafbaar feit of ooit daarvan verdacht werd, dan is dat geregistreerd. Ook bepaalde overtredingen worden vastgelegd, afhankelijk van de aard van die overtreding en de opgelegde sanctie.
Informatie over strafbare feiten waarbij u betrokken was, worden opgeslagen in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) van justitie alsook in de politieregisters. Tesamen vormt die informatie uw "strafblad".

Hoe lang blijven strafbare feiten geregistreerd?

Hoelang een strafbaar feit geregistreerd blijft, is onder meer afhankelijk van de vraag of het om een overtreding gaat of om een misdrijf. Ook de hoogte van de strafmaat is van belang.

 • informatie over overtredingen wordt weer doorgehaald vijf jaar na het definitieve vonnis, na vervallen van het recht tot strafvordering als gevolg van verjaring of na overlijden van de betrokkene;
 • wie veroordeeld was tot een vrijheidsstraf of taakstraf blijft 10 jaar geregistreerd. Die termijn is ook van toepassing als er sprake was van een overtreding met een geldboete uit categorie 3 of hoger. Voor een goed begrip: elk strafbaar feit wordt conform de wet in één van in totaal 6 categorieën geplaatst. Voor elke categorie geldt een andere maximale geldboete. Voor de derde categorie bedraagt die 7.600 euro;
 • aantekeningen over misdrijven worden uit de justitiële bestanden verwijderd 10 jaar na het definitieve vonnis of de verjaring van het strafbare feit, 20 jaar na het overlijden van de betrokkene, of bij het bereiken van de 80e verjaardag.

Heb ik recht op inzage in mijn strafblad?

Iedereen heeft er recht op om te weten of er een strafblad van hem/haar bestaat en wat daarin vermeld staat. Men kan om inzage verzoeken in het Justitieel Documentatiesysteem. Dat kan per brief of via e-mail aan de Justitiële Informatiedienst.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website justid.nl. Zend samen met uw aanvraag wél een afschrift van een geldig legitimatiebewijs mee. U wordt dan schriftelijk geïnformeerd wanneer u uw gegevens kunt inzien bij de rechtbank waaronder uw woonplaats ressorteert. Er is wel een klein bedrag aan kosten verschuldigd voor de inzage.
© 2011 - 2020 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Met strafblad geen huurhuisEnkele gemeenten in Nederland weren mensen met een strafblad uit slechte buurten. Dit om te voorkomen dat deze wijken ve…
Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden wel of geen belemme…
Verklaring Omtrent Gedrag Tips voor aanvraag van de VOGVerklaring Omtrent Gedrag Tips voor aanvraag van de VOGEen Verklaring Omtrent Gedrag is vaak nodig voor mensen die in hun werk te maken kunnen krijgen met geld, vertrouwelijke…
Bewijs van goed gedrag: wat is een bewijs van goed gedrag?Bewijs van goed gedrag: wat is een bewijs van goed gedrag?Een bewijs van goed gedrag, wat is dat eigenlijk? Soms vragen nieuwe werkgevers een nieuw personeelslid om een verklarin…

Maattabel schoenen: Europese, Engelse en Amerikaanse matenMaattabel schoenen: Europese, Engelse en Amerikaanse matenWanneer je schoenen wilt aanschaffen via internet, maar deze hebben andere maten, is het handig om te weten welke schoen…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • Bijdrage Dagblad De Limburger van woensdag 20 september 2017: "Eurlings krijgt bewijs goed gedrag"

Reageer op het artikel "Verklaring omtrent gedrag en strafblad"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Jeroen, 03-04-2020 06:09 #9
Ik doe een aanvraag voor mijn vog en krijg hem niet ook niet na mondelingen info. Ik doe een op leiding mbo beveiliger 2
Maar kan hem niet afronden ivm afwijzing. zij zeggen 8 jaar terug te kijken. in mijn brief die ik kreeg kijken zij zelfs tot 14 jaar terug mag dat? want als zei acht jaar terug kijken staat er na 9 mei nog maar 1 ding. en die heeft er al 2.5 jaar over gedaan om voor te komen. kunnen zij mij daar echt op af wijzen?

C., 07-10-2018 16:33 #8
Mijn zoon is op 16 jarige leeftijd staande gehouden op zijn snorfiets en had teveel gedronken als beginnend rijder. Hij zat net over de eerste grens waardoor hij geen haltstraf kreeg, maar zijn rijbewijs 2 maanden kwijt en een gesprek met de officier van justitie.
Deze geeft hem ipv de 40 uur taakstraf die er voor stond 20 uur. Dit is allemaal afgerond.
Een jaar later wil hij piloot worden en bij de aanmelding heeft hij moeten invullen dat hij met justitie is aanraking is geweest. Maakt hij kans op het krijgen van een VOG binnen de terugkijkperiode die 5 jaar is?

Maartje, 23-06-2017 11:42 #7
Ik moet een vog aanvragen nu heb ik ongeveer 4 jaar geleden een taakstraf gehad, doordat mijn ex geld verduisterde van de vereniging waar ik toen zat, ook ben ik 4 jaar geleden aangehouden met teveel alcohol op, hier ook een taakstraf voor gekregen. nu krijg ik een baan als pakketbezorger, staat dit op mijn vog?

Chantal, 30-03-2017 18:39 #6
Ik ben in 1995 in aanraking geweest met justitie met de invoer van drugs, de uitspraak was, 24 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Nu wil ik graag in 2018 op vakantie naar de verenigde staten maar wanneer je een drug delict heb kom je t land niet in.
Ik ben nooit meer met politie of justitie in aanraking geweest na 1995, word ik nu nog steeds afgestraft door een fout van bijna 23 jaar geleden?
Dit heeft dan wel niks met vog te maken maar misschien kan iemand me helpen aangezien ik al heel het internet door ben gegaan maar niet verder kom.

Rejiv, 06-11-2016 20:10 #5
Ik ben in 2008 in aanraking gekomen met politie en justitie kan ik een VOG aanvragen? Hoelang staat een delict geregistreerd?

Wilco, 09-08-2014 14:22 #4
Hey dirk, even terug komen op je verhaal van 16-12-2013. Een leraar die kinderpornografie bevat ook al is het kleinschalig zal van mij nooit meer leraar mogen worden. Als er ook maar een klein iets in zijn gedachten zit om maar naar kleine/jonger kinderen te kijken zit dat gewoon in zijn botte kop. Van mij moeten dat soort mensen afgestraft worden en eeuwig bij kinderen vandaan blijven. Dat soort mensen zijn besmet met een ongeneeslijke ziekte. Geen herkansing mogelijk. Jij zal zelf geen kinderen hebben ga ik zo van uit.

Michael, 06-02-2014 11:43 #3
Ben voor het laast in 2003 in aanmerking gekomen met politie en justitie. Nu moet ik een aanvraag doen voor VOG. Hoe lang staat alles geregistreerd? Tijd en geld verspilling om dit aan te vragen?

Dirk, 16-12-2013 16:30 #2
Een goede kennis van mij is veroordeeld op artikel 240b. Het betreft echter een zeer kleine (2 stuks) hoeveelheid van afbeeldingen die feitelijk gezien niet eens tot 240b gerekend mogen worden. De zaak loopt nog in cassatie maar dat is een lange weg voordat dit tot een uitspraak komt. Hij krijgt nu geen vog vanwege deze uitspraak en kan zijn beroep als leraar dus niet meer uitoefenen. Het COVOG herhaalt steeds dat er in zedenzaken een termijn van 20 jaar geldt en dat er geen ruimte is voor uitzonderingen (tenzij de veroordeelde destijds minderjarig was). Met andere woorden, een brute verkrachting of een miljoenen collectie van vreselijke afbeeldingen of dit worden hetzelfde gezien. Kan dit zo maar? Dit is een geval van evident disproportioneel maar het COVOG geeft geen enkele ruimte en wijst elk bezwaar direct af. Wat kunnen wij nu nog doen om hem weer voor de klas te krijgen want het was een hele goede leraar zonder foute bedoelingen. Een mens moet toch een foutje mogen maken en de kans krijgen om hier van te leren. Het mishandelen van een kind is vele malen zwaarder en erger dan dat wat hij gedaan heeft maar hiervoor geldt wel een termijn van slechts 4 jaar, absurd toch.

Willemien van de Bree, 05-04-2013 10:24 #1
Persoon x is 4 jaar geleden veroordeeld voor een wietplantage in haar huis en stroom aftappen bij de buren. Ze wil een VOG aanvragen voor vrijwilligerswerk in een buurthuis.
Komt zij hiervoor in aanmerking, of wordt de VOG afgewezen?

Infoteur: Serkozy
Laatste update: 20-09-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 9
Schrijf mee!