Bijverdienen met uitkering

Dit artikel bespreekt de gevolgen van bijverdienen met een WW-uitkering, een Wajong uitkering of bijstandsuitkering. De inkomsten moeten worden doorgegeven aan het UWV of aan de GSD. Loont het om te werken naast een uitkering? De gevolgen van bijverdienen met een uitkering. Wordt de uitkering lager als u werkt met een Wajong, WW, WIA of WWB uitkering?

Bijverdienen met WW uitkering

De uren die u werkt, moet u opgeven in uw werkbriefje dat u per week opstuurt naar het UWV-WERKbedrijf. Tot en met vier uur werken per week worden de inkomsten volledig op uw uitkering ingehouden. Als u vijf of meer uur per week gaat werken, mag u een gedeelte van de verdiensten houden. Als u weer (gedeeltelijk) aan het werk gaat, wordt de uitkering herzien. Het UWV beoordeelt of u nog WW krijgt. Er kan sprake zijn van een urenaftrek of een inkomstenaftrek.

Urenaftrek

Als u korter dan een jaar een WW-uitkering hebt ontvangen en minder uren gaat werken dat het aantal uren waarvoor een WW-uitkering ontvangt, dan krijgt u WW over de uren die u nog werkloos bent.

Inkomstenaftrek

  • Er is sprake van inkomstenaftrek als:
  • U minstens 52 weken onafgebroken WW hebt gehad (maximale onderbrekingstermijn is vier weken in dat jaar)
  • U in de week voordat u aan het werk ging, volledig werkloos bent
  • U als werknemer weer aan het werk gaat

Bij inkomstenaftrek wordt er naar het brutoloon gekeken dat u verdient als u weer aan het werk gaat. Als het brutoloon lager dan 125% van de bruto WW-uitkering is, dan wordt er 70% van de inkomsten van de uitkering afgetrokken. U krijgt gedeeltelijk WW en mag 30% van het loon houden.

Bijverdienen met Wajong uitkering

Als u betaald werk gaat doen met een Wajong-uitkering, moet u dit tijdig doorgeven aan het UWV. Dit geldt niet alleen voor loondienst, maar ook voor freelance werkzaamheden. Er wordt onderscheid gemaakt in de Wajong voor 2010 en na 2010. De Wajong is namelijk op een aantal punten gewijzigd.
  • Wajong voor 2010: het is niet altijd zo dat werken loont. U kunt hulp krijgen bij het vinden en behouden van werk.
  • Wajong na 2010: Het vinden en behouden van werk staat centraal. Als u in staat bent om te werken, maakt u samen met de arbeidsdeskundige van het UWV een participatieplan. Werken loont bijna altijd. De hoogte van de uitkering wordt vastgesteld op basis van het loon dat u met werken verdient.

Als u wilt bijverdienen met een Wajong uitkering, zal dit waarschijnlijk gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Mogelijk wordt ook uw arbeidsongeschiktheidspercentage opnieuw beoordeeld.

Bijverdienen met bijstandsuitkering (WWB)

Iedere Nederlander moet zo veel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Dat is het uitgangspunt bij de Wet Werk en Bijstand (WWB). Wie een bijstandsuitkering ontvangt, is verplicht om passend werk te zoeken en te aanvaarden of een re-integratietraject te volgen.

Bijverdienen met een bijstandsuitkering leidt tot een lagere uitkering. Soms wordt een deel van het loon dat de bijstandsgerechtigde met werken verdient niet meegeteld. Voor zes maanden kan een kwart van het salaris worden behouden. Vanaf 1 januari 2011 geldt hiervoor het maximumbedrag van € 189 netto per maand.

Gevolgen bijverdienen met uitkering

In het algemeen kan worden gesteld dat bijverdienen met een uitkering een lagere uitkering tot gevolg heeft. Of werken loont, hangt af van het soort uitkering dat u ontvangt. Maar werk gaat altijd voor een uitkering. Daarom wordt steeds meer de nadruk gelegd op de werkzaamheden die mensen met een uitkering wel kunnen doen. Bovendien geeft werken en het contact met collega’s voldoening en daginvulling.
© 2011 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
UWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenUWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenMensen die arbeidsongeschikt zijn krijgen jaarlijks een tegemoetkoming van het UWV. De tegemoetkoming van het UWV wordt…
Thuiswerken en een uitkering ontvangenThuiswerken en een uitkering ontvangenThuiswerk is een bron van inkomsten en voor veel mensen is het ook de enige manier om een extraatje te verdienen. Zo zij…
Bijverdienen met een Wajong uitkeringBijverdienen met een Wajong uitkeringBen je gedeeltelijk of volledig afgekeurd en ontvang je om die reden een Wajong uitkering? Mogelijk zit je dan met vrage…

Naleving CAO regelgevingNaleving CAO regelgevingDe afspraken tussen werkgever en werknemer worden en zijn vastgelegd in een (collectieve) arbeidsovereenkomst. Een colle…
Wie heeft er recht op gratis rechtsbijstand?Wie heeft er recht op gratis rechtsbijstand?De kosten van een gerechtelijke procedure kunnen eenvoudig in de duizenden tot tienduizenden euro’s lopen. Om ook juridi…
Bronnen en referenties
  • UWV
  • Rijksoverheid
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Laatste update: 11-08-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.