Naleving CAO regelgeving

Naleving CAO regelgeving De afspraken tussen werkgever en werknemer worden en zijn vastgelegd in een (collectieve) arbeidsovereenkomst. Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst.

Collectieve Arbeidsovereenkomst


Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst

In de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst wordt geregeld wie een CAO mag afsluiten en wat een CAO moet regelen. Een CAO is altijd geldend, ook al is een werkgever of werknemer geen lid van de werkgevers- of werknemersorganisatie. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een CAO algemeen verbindend verklaren. Het gevolg is dat de werknemers en de werkgevers de bepalingen moeten naleven. Betere afspraken dan in de CAO zijn geregeld mogen wel gemaakt worden, maar negatieve afwijkingen zijn niet toegestaan.

Negatieve afwijkingen

De regelgeving verbiedt dat er nadelige gevolgen kunnen zijn voor de werknemers waarop een CAO van toepassing is. Zo kunnen betalingen onder het minimumloon niet plaatsvinden en mogen er ook geen Collectieve Arbeidsovereenkomsten gesloten worden die bepalingen bevatten die ongelijkheden bevatten tussen man en vrouw en Nederlander en niet Nederlander. Mocht er toch een CAO worden afgesloten die in strijd is met de wet, dan zal deze niet door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend worden verklaard. Indien een werkgever gebruik maakt van buitenlandse werknemers en die niet volgens de CAO betaald, dan is er gelukkig de Arbeidsinspectie die bij negatieve afwijkingen een juiste beslissing weet te nemen.

Stuwmeer van vakantieverlof

Het onzichtbare (negatieve)kapitaal van een ondernemer kan ook zitten in (niet) opgenomen vakantiedagen. Zo hebben alle Nederlandse werknemers bij elkaar nog recht op 83 miljoen vakantiedagen. Deze 83 miljoen vakantiedagen hebben een kapitaalwaarde van € 15 miljard. Per persoon is dit een gemiddeld tegoed van 18½ vakantiedag. Iedere werknemer heeft in Nederland recht op 20 tot 25 vakantiedagen en daarnaast krijgen veel werknemers ook nog eens 10 atv-dagen en dagen op basis van de Wet Arbeid en Zorg. De bestaande regelgeving in de CAO geeft echter onvoldoende mogelijkheden om een stuwmeer van verlof tegen te gaan. In veel Cao’s is bepaald dat de nog niet genoten vakantiedagen tijdens het dienstverband niet kunnen worden vervangen door een uitkering in geld.

Pensioenrechten

De meeste CAO's kennen ook bepalingen voor de oude dagvoorziening van hun werknemers. In aparte fondsen worden maandelijks bedragen gestort om een pensieon op te bouwen. Vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt de rechthebbende of zijn nabestaande maandelijks een uitkering. Indien er pensioen is opgebouwd bij meerdere pensioenfondsen dan kunnen de opgebouwde rechten bekeken worden op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Parttimers

In de CAO is ook geregeld uit hoeveel uren een werkweek bestaat. Niet iedereen wil fulltime werken en kiest daarom voor een parttime baan. Het uurloon voor parttime en een fulltime dienstverband zijn gelijk. Werkgevers die behoefte hebben aan parttime werknemers gedurende vaste tijdstippen op een dag, lokken deze werknemers vaak met extra zaken. Deze zogenoemde loyaliteitsprogramma's en kortingacties moeten zorgen voor een bedrijfsimago waar werkzoekenden graag bij willen (gaan) werken. Het nevendoel van dit soort acties is om (nieuwe) werknemers aan het bedrijf te binden, maar ook om de arbeidsmotivatie te verhogen en het verloop onder het personeel tegen te gaan. Door als werkgever meer voor het personeel te doen, hoopt de werkgever ook zijn imago te verbeteren en ook op die manier een uitstraling van een aantrekkelijke werkgever te krijgen.

Opleiding

Er gaan miljoenen om in bedrijven, maar het succes van een werkgever hangt vaak af van de kwaliteit van het personeel. In veel CAO'sd is daarom geregeld dat het personeel aan bepaalde eisen moet (kunnen) voldoen. Een goede opleiding van het personeel is dan ook erg belangrijk. Functiegericht opleiden, ook in klantvriendelijkheid, is vaak de grondgedachte bij iedere keuze voor een opleiding.

Fiscale voordelen

De werkgever en de werknemer kunnen beiden gebruikmaken van de fiscale voordelen. Op de site van de belastingdienst is hierover alles te vinden. Werknemers kunnen op de site van de belastingdienst ook berekenen of ze in aanmerking komen voor een teruggaaf van de teveel ingehouden loonheffing op het inkomen.

Lees verder

© 2011 - 2024 Tekstschrijvert, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Arbeidsovereenkomst opstellen: inhoudArbeidsovereenkomst opstellen: inhoudBij het opstellen van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever zich informatie verschaffen aan de werknemer over bijvoor…
Vakantiedagen uit laten betalen kan dat?Vakantiedagen uit laten betalen kan dat?Vakantiedagen uit laten betalen, kan dat eigenlijk? Iedereen heeft recht op vakantiedagen. Maar soms blijven er nog veel…
ArbeidsovereenkomstEen arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij de ene partij arbeid verricht voor de andere p…
Overeenkomst van opdrachtOvereenkomst van opdrachtBij een overeenkomst van opdracht voert de opdrachtnemer een opdracht uit voor de opdrachtgever in ruil voor loon. In te…

Wat is het Politiekeurmerk Veilig wonen?Wat is het Politiekeurmerk Veilig wonen?Wie wil er nu geen veilige woonomgeving? minder overlast, diefstal, graffiti en vernielingen. Het politie keurmerk veili…
Bijverdienen met uitkeringDit artikel bespreekt de gevolgen van bijverdienen met een WW-uitkering, een Wajong uitkering of bijstandsuitkering. De…
Bronnen en referenties
  • www.google.nl
  • www.belastingdienst.nl
  • www.ministerie sociale zaken en werkgelegenheid.nl
Tekstschrijvert (367 artikelen)
Laatste update: 04-12-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.