Ontheffing van arbeidsplicht: zorgen voor je kinderen

Ontheffing van arbeidsplicht: zorgen voor je kinderen Alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 6 jaar moeten sinds de Wet Werk en Bijstand is ingevoerd solliciteren en een baan accepteren als ze die kunnen krijgen. Dit heet arbeidsplicht. Maar wat als een moeder met een aantal kleine kinderen geen oppas of familie heeft die de zorg voor die kinderen op zich kan nemen? Dan is er de ontheffing van arbeidsplicht. Ontheffing van arbeidsplicht zorgt er voor dat ouders toch voor hun kinderen kunnen zorgen. Maar er zijn meer uitzonderingen. De regels voor ontheffing van arbeidsplicht.

Arbeidsplicht is verplicht ook voor ouders met kinderen jonger dan 6 jaar

De arbeidsplicht is in feite een vaststaande plicht. Ook voor een alleenstaande met kinderen die jonger zijn dan 6 jaar. De overheid vindt namelijk dat familie, kennissen of betaalde kinderopvang de zorg voor de kroost dan wel over kunnen nemen. Iemand die beslist zelf voor de kinderen wil zorgen kan dat niet als argument aandragen. Wie namelijk een uitkering wil, is door de overheid verplicht gesteld om dan ook aan het werk te gaan als dat er is. Er is echter wel een uitzondering op deze regel.

Ontheffing van sollicitatie en arbeidsplicht aanvragen

Als iemand in een omgeving is gaan wonen waar helemaal niemand de kinderen op zou kunnen vangen of de kinderopvang er gewoon niet is, als het noodzakelijk is dat de ouder bij de kinderen is omdat zij bijvoorbeeld een hele nare ervaring achter de rug hebben of als de ouder niet voldoende in huis heeft om kans te maken op een baan, kan een verzoek tot ontheffing van sollicitatie- en arbeidsplicht worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders (B&W). De gemeente kan dan in bepaalde situaties iemand vrijstellen van die plichten. Dat kan bijvoorbeeld als er niet genoeg of geen kinderopvang is in de gemeente. Ook kunnen burgemeester en wethouders bepaalde omstandigheden mee laten wegen. Als B&W oordelen dat er bijvoorbeeld extra zorg nodig is voor de kleine kinderen, kan ook de ontheffing worden verleend.

Gedeeltelijke vrijstelling van sollicitatie- en arbeidsplicht

Een gemeente kan ook besluiten om maar op één onderdeel vrijstelling te geven. De betrokkenen hoeft zich dan niet aan één of meerdere onderdelen van de arbeidsplicht te houden.

Hoe vraag je ontheffing van sollicitatie- en arbeidsplicht?

Iemand die ontheffing van sollicitatie- en arbeidsplicht wil kan een brief richten aan het college van burgemeester en wethouders met dat verzoek. Mensen van de sociale dienst zullen dan vervolgens een advies uitbrengen aan B&W om dit advies in te willigen of te weigeren. In de wet staat verder dat een gesprek over deze zaak met de sociale dienst gevoerd mag worden. Iemand die zijn of haar standpunten duidelijk wil maken kan zon gesprek dan ook het beste aanvragen. Bovendien is het vaak verstandig om iemand mee te nemen naar zon gesprek die hulp kan bieden en de vraag kan ondersteunen. Diverse steunpunten zoals de Vereniging Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten of een lokaal steunpunt kunnen daarbij vaak helpen. Op uw aanvraag om ontheffing moet binnen 8 weken een schriftelijke beslissing volgen. Op een aanvraag die wordt gedaan voor ontheffing moet binnen 8 weken zijn geantwoord. Is dat besluit negatief, dan kan daarop nog wel bezwaar worden gemaakt.

Voorwaarden voor een ontheffing van arbeidsplicht

  1. Wordt een vrijstelling van arbeidsplicht toegewezen dan duurt deze maximaal zes jaar.
  2. In deze periode is de persoon in kwestie wel verplicht om scholing te volgen. Dit is ingesteld om mensen na die periode zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
  3. Wordt de ontheffing niet toegewezen dan moet de persoon in kwestie dus wel gewoon solliciteren en een baan accepteren zodra die er is.

Arbeidsplicht en ontheffing daarop

Om een ouder aan het werk te kunnen sturen, moet er wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Die zijn:
  1. Er is passende kinderopvang beschikbaar
  2. De ouder heeft genoeg opleiding om aan het werk te kunnen
  3. Er is bewezen is dat de ouder ook de mogelijkheid heeft om te werken

Andere redenen voor vrijstelling

Naast het zorgen voor jonge kinderen kan ook vrijstelling worden gegeven als u zelf een medische of sociale beperking heeft of u de zorg voor een ziek familielid heeft. De gemeente zal in dat geval overigens wel altijd kijken of er zaken geregeld kunnen worden, zodat u toch weer aan het werk moet.

57,5 jaar en ouder: moet u dan nog werk accepteren voor de bijstand?

Als iemand 57,5 jaar of ouder is, dan kijkt de gemeente of er nog kansen zijn op werk. Zijn die kansen klein, dan kan er ook ontheffing van de sollicitatieplicht worden gegeven. Voorwaarde is dan wel dat de persoon in kwestie sociaal actief blijft en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaat doen. Wie zijn baan kwijtraakt en nog maar 1 jaar hoeft te werken tot aan de pensionering is niet meer verplicht om te solliciteren.
© 2010 - 2024 Singalees, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat houdt de kleineondernemersregeling in?Wat houdt de kleineondernemersregeling in?Als BTW-plichtige ondernemer moet je over je goederen en diensten BTW in rekening brengen. Voor kleine ondernemers is he…
Sollicitatieplicht bijstandsuitkeringSollicitatieplicht bijstandsuitkeringDe bijstand is een sociaal vangnet. Mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een beroep doen…
Nieuwe kleineondernemersregeling 2020: de btw-aangifteNieuwe kleineondernemersregeling 2020: de btw-aangifteIn 2019 en 2020 kunt u zich aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling 2020. Die nieuwe regeling is een ontheffi…
Beoordelingsgesprek keuringsarts UWV of arbodienstBeoordelingsgesprek keuringsarts UWV of arbodienstU bent ziek en kunt tijdelijk niet meer werken. De keuringsarts zal uw ziekte beoordelen. Dit oordeel is van invloed op…
Bronnen en referenties
  • www.gratisadviseurs.nl
  • Jouster Courant
  • Gemeente Smallingerland
  • Vereniging Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten
Reactie

Bouke Jan van der Veen, 17-08-2017
Geachte lezer,
Is er ook een "Ontheffing van arbeidsplicht" mogelijk voor de zorg van een dementerende moeder? Reactie infoteur, 25-08-2017
Vrijstelling sollicitatieplicht bijstand
Heb je een bijstandsuitkering? Dan ben je in bepaalde gevallen niet verplicht om op een baan te solliciteren. Dit heet vrijstelling of ontheffing van de sollicitatieplicht.

Redenen voor vrijstelling
Wanneer je niet (meer) kunt werken, dan kan de gemeente je een tijdelijke vrijstelling van de sollicitatieplicht geven. Je hoeft dan niet naar werk te zoeken of aangeboden werk aan te nemen. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, moet er een goede reden zijn. Bijvoorbeeld:

Een medische of sociale beperking
De zorg voor kinderen of een ziek familielid
De gemeente zal wel kijken of er voorzieningen zijn waarvan je gebruik kunt maken, zodat je toch de arbeidsmarkt op kunt.

Alleenstaande ouder met kinderen
Ben je een alleenstaande ouder met 1 of meer kinderen van 12 jaar of jonger? Ook dan kun je vrijstelling van de sollicitatieplicht aanvragen als je zelf volledig voor je kind(eren) zorgt. Is er passende kinderopvang beschikbaar

Singalees (1.216 artikelen)
Laatste update: 19-02-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.