HKZ: harmonie in kwaliteitsbeoordeling voor de zorg

Instellingen worden volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht 'verantwoorde zorg' te leveren. Om deze zorg meetbaar te maken is in 1994 op initiatief van brancheorganisaties van patiënten, cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector ontstaan. Wat houdt HKZ in?

HKZ certificaat

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector heeft als doel het beoordelen van kwaliteit in zorg en welzijn te harmoniseren.Er is een grote diversiteit aan sectoren in de zorg. Daarom is er gezocht naar een manier om de kwaliteit in de verschillende zorgsectoren op dezelfde manier te beoordelen. In samenwerking met betrokken partijen als patiëntenorganisaties en verzekeraars ontwikkelde de stichting HKZ normenstelsels waar diverse zorg- en welzijnssectoren aan moeten voldoen. Als een instelling voldoet aan de kwaliteitseisen, wordt er een certificaat uitgereikt.

Wat is het belang van een keurmerk voor de instelling?

Een instelling met een certificaat werkt efficiënter; de wensen en behoeften van de cliënt worden helder in kaart gebracht, er wordt veel aandacht besteed aan opleiding van personeel en fouten worden beter ontdekt of voorkomen.

Patiëntenorganisaties en verzekeringen waarderen instellingen met een certificaat hoger dan instellingen zonder certificaat. De instelling werkt daarom continue aan het verbeteren van de zorg en brengt hier systeem in. Heeft men eenmaal een kwaliteitskeurmerk, dan is dit drie jaar geldig.

Enkele voorbeelden van verschillende sectoren die worden gecertificeerd:
 • Algemeen Maatschappelijk Werk
 • Bureaus Jeugdzorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Kinderopvang
 • Tandartspraktijken
 • Thuiszorg
 • Verzorgingshuizen
 • Zorgboerderijen

Kwaliteitshandboek

De meeste zorginstellingen schrijven voor zichzelf een kwaliteitshandboek, waarin alle kwaliteitseisen van de instelling worden beschreven. Zo worden er eisen gesteld aan de veiligheid, de kwaliteit van de geboden zorg en de hygiënische omstandigheden. Het handboek vormt een leidraad voor het voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering. Voor ieder personeelslid is het hiermee helder hoe het kwaliteitsbeleid van de instelling in elkaar steekt. Bovendien krijgt men een duidelijk beeld van welke onderdelen goed gaan en welke nog aandacht verdienen en is men beter voorbereid op de driejaarlijkse audit.

Wat gebeurt er tijdens een audit

In een eerste audit komt een onafhankelijke auditor langs bij de te controleren instelling. Er wordt kennisgemaakt met de organisatie door gesprekken te voeren op diverse afdelingen van de instelling. Ook worden documenten als werkinstructies en procedures doorgenomen. Zodoende bepaalt men of de organisatie in voldoende mate de kwaliteitseisen nastreeft om een certificaat uitgereikt te krijgen.
Jaarlijks wordt er getoetst of afspraken worden nageleefd en of verbeterpunten worden opgevolgd. Na drie jaar vindt opnieuw een uitvoerige audit plaats, ditmaal om te bepalen of de organisatie het certificaat mag behouden.
Opnieuw worden de documenten- maar dan steekproefsgewijs- doorgenomen. Hierbij wordt er gezocht naar aantoonbare resultaten na de eerste audit. Ook worden uitvoerende medewerkers aan de tand gevoeld over naleving van gemaakte afspraken. Als alles nog in orde is, behoudt de organisatie het keurmerk.

Waar staat het keurmerk voor?

Een HKZ keurmerk geeft aan dat de instelling:

 • de zaken goed op orde heeft
 • de klant altijd centraal stelt
 • betrouwbare resultaten kan laten zien
 • continue werkt aan het verbeteren van de zorgverlening
© 2010 - 2024 Paulina, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Effectief stappenplan voor de interne kwaliteitsauditEffectief stappenplan voor de interne kwaliteitsauditEen ISO-kwaliteitscertificaat geeft aan dat de diensten en producten van de onderneming op een kwalitatief verantwoorde…
Kwaliteitscertificaat IS0 9001, een must voor ieder bedrijfKwaliteitscertificaat IS0 9001, een must voor ieder bedrijfISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagement. Zonder ISO 9001 certificaat kan een grotere onderneming eigenlijk niet m…
Wat is het Politiekeurmerk Veilig wonen?Wat is het Politiekeurmerk Veilig wonen?Wie wil er nu geen veilige woonomgeving? minder overlast, diefstal, graffiti en vernielingen. Het politie keurmerk veili…
Marketing audit: analyse en evaluatie marketingMarketing audit: analyse en evaluatie marketingMarketing audit is een (te) weinig gebruikt instrument voor marketing management-evaluatie. Wat houdt het precies in en…

Gesubsidieerde banenIn deze tijd van economische crisis worden vooral mensen met een lage opleiding ontslagen. Zij kunnen met gesubsidieerde…
Emigratie, wonen en werken in buitenlandEmigratie, wonen en werken in buitenlandEmigratie begint met een droom. En kan ontaarden in de grootste stap van uw leven. Miljoenen Nederlanders denken regelma…
Paulina (49 artikelen)
Laatste update: 25-02-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.