Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht Bijna alle jongeren doen wel eens iets wat niet door de beugel kan. Het stelen van een snoepje of iets vernielen. Experimenteren hoort bij hun leeftijd, maar soms gaan ze hierin te ver. Hierbij kunnen ze de grens overschrijden en plegen ze een strafbaar feit. Jongeren tussen de 12 en 23 jaar die een strafbaar feit plegen, worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht.

Leeftijd

Bron: Johnhain, PixabayBron: Johnhain, Pixabay
Als jongeren worden aangehouden door de politie krijgen ze te maken met allerlei regels die speciaal voor jeugdigen zijn gemaakt. Die regels noemen we het jeugdstrafrecht. Jongeren krijgen een proces verbaal en worden door de politie doorgestuurd naar de officier van justitie of naar een kinderrechter die de passende straf bepaald. De zaken waarin jongeren terechtstaan vinden over het algemeen achter gesloten deuren plaats.

Kinderen tot 12 jaar kunnen niet vervolgd worden, maar in deze situaties gaat de politie een gesprek aan met ouders of ze worden doorgestuurd naar bureau Jeugdzorg. Bureau jeugdzorg zorgt ervoor dat het kind begeleid wordt of wordt doorverwezen naar andere hulpverleners.

Verschillende straffen

Het is afhankelijk van de ernst van het vergrijp en de eerder gepleegde vergrijpen welke straf er word opgelegd. Ook wordt hierbij bepaald wat de strafmaat zal zijn. Het jeugdrecht ken geen minimumstraffen, maar maximumstraffen. Voor jongeren van 12 tot 16 jaar geldt een maximale straf van 12 maanden. Voor 16- en 17-jarigen ligt dit op 24 maanden.

Halt-straf

Een jongere die is opgepakt voor een licht vergrijp kan worden doorgestuurd naar Bureau Halt.
Via deze weg krijgt de jongere de kans zijn fout recht te zetten zonder dat dit langdurige gevolgen heeft. Op het bureau vind er een gesprek plaats samen met de ouders, waarin wordt bepaald welke straf passend is. Als de jongere de straf goed uitvoert, krijgt hij of zij geen strafblad en voorkom je een justitiële aantekening.

Taakstraf voor jongeren

Taakstraffen zijn de meest voorkomende straffen bij jongeren. Deze jongeren worden begeleidt door de Raad voor de Kinderbescherming. We maken onderscheid tussen een leerstraf en een werkstraf. Een taakstraf duurt maximaal 240 uur en een leerstraf duurt maximaal 480 uur. Deze twee straffen kunnen gecombineerd worden met elkaar. Ook is het mogelijk dat een taakstraf gecombineerd wordt met een boete of een gevangenisstraf.

Werkstraf
Tijdens een werkstraf moeten jongeren werk doen waar ze niet voor worden betaald. Dit zijn over het algemeen werkzaamheden bij de gemeente, ziekenhuizen of Staatsbosbeheer.

Leerstraf
Een leerstraf is er voor jongeren tot 18 jaar. Ze moeten dan een cursus volgen die ze confronteert met hun gedrag. Dit kan een cursus of training zijn, gericht op bijvoorbeeld: Omgaan met geld, sociale vaardigheden of een agressietraining.

Jeugddetentie

Nederland telt 9 justitiële jeugdinrichtingen en hier verblijven per jaar zon 1600 jeugdigen.
De meeste jongeren die in een justitiële Jeugdinrichting zitten zijn tussen de 14 en 21 jaar. De verantwoordelijkheid ligt bij de sector Dienst Jusitie Jeugdinrichtingen.

Jongeren worden hier geplaatst als ze een strafbaar feit hebben gepleegd en de rechter hiervoor een straf of maatregel oplegt. De jeugddetentie kan alleen tijdelijk worden opgelegd en de duur is afhankelijk van de leeftijd van de jongere. In een jeugdinrichting zijn er gescheiden groepen voor jongens en meisjes. De jongeren moeten hier naar school en krijgen les in bijvoorbeeld het omgaan met woede of sociale vaardigheden.

Ook kan er sprake zijn van nachtdetentie. Dit is een vorm van voorlopige hechtenis.
De jongeren gaan overdag naar school en zitten buiten schooltijd en s nachts in een justitiële jeugdinrichting.

Een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ)

Een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) is bedoeld voor criminele jongeren met een ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening. Sommige jongeren hebben intensieve behandeling nodig om herhaling van een misdrijf te voorkomen. Met een PIJ-maatregel kan een jongere in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst.
Een PIJ-maatregel duurt minimaal 3 jaar en kan worden verlengd tot maximaal 7 jaar. In het laatste jaar mogen jongeren naar buiten onder een aantal voorwaarden en krijgen ze begeleiding van de reclassering.

Gedragsbeïnvloeding maatregel (GBM)

Deze maatregel is bedoeld voor jongeren voor wie een voorwaardelijke straf of een taakstraf te licht is bevonden en juist de PIJ-maatregel te zwaar weegt. Jongeren staan onder toezicht van de jeugdreclassering.
Een GBM bestaat uit een training of behandeling en duurt minimaal zes maanden en maximaal een jaar. Als de jongere zich niet houdt aan de behandeling volgt detentie.

Overige straffen of maatregelen

  • In beslag nemen van eigendommen.
  • Betalen van een schadevergoeding of geldboete.
  • Ontzegging van de rijbevoegdheid.
  • Verbeurdverklaring

Lees verder

© 2015 - 2024 Heleen86, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Jongeren en vuurwerkdelicten: de straffen en maatregelenJongeren en vuurwerkdelicten: de straffen en maatregelenVuurwerk heeft een grote aantrekkingskracht op de jeugd. Dit leidt helaas soms tot overtreding van de wet, alle campagne…
Rechtssysteem in NederlandRechtssysteem in NederlandHet rechtssysteem in Nederland bestaat uit vele onderdelen. Voor het begrijpen van het recht is het nuttig om eerst het…
Jeugd en Straf: van Halt tot PIJJongeren die zich schuldig maken aan het plegen van overtredingen en misdrijven krijgen na aanhouding een straf. Maar ho…

Wat voor taken voert de gemeente uit?Wat voor taken voert de gemeente uit?De gemeenten doen erg veel. Ze halen het vuil op, je kunt er een vergunning aanvragen voor de bouw van een dakkapel en z…
Bezoekbeperking en toegangsverbod Holland CasinoBezoekbeperking en toegangsverbod Holland CasinoRegelmatige bezoekers van Holland Casino hebben er allemaal wel eens over gehoord. Iemand wil een bezoek brengen aan het…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Lusi, Rgbstock
  • Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/jeugdstraffen, bezocht op 12-02-2015
  • Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdstrafrecht, bezocht op 12-02-2015
  • Voor de jeugd: http://www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1449-factsheet-jeugdstrafrecht-nu-beschikbaar, bezocht op 11-02-2015
  • Afbeelding bron 1: Johnhain, Pixabay
Heleen86 (56 artikelen)
Laatste update: 10-11-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.