Wanneer moet ik de kinderopvangtoeslag aanvragen?

Wanneer moet ik de kinderopvangtoeslag aanvragen? Om op een veilige en goede manier kinderopvang te combineren met arbeid en zorg, kunnen ouders een financiële toeslag bij de overheid aan vragen. Door deze financiële toeslag van de overheid, worden ouders en verzorgers in staat gesteld om arbeid en zorg voor kinderen op een betaalbare wijze te combineren. De financiële toeslag van de overheid bieden ouders en verzorgers de mogelijkheid om de opvang van een kind of kinderen (gedeeltelijk) te financieren. Door middel van de bijdrage van de overheid kunnen ouders deel blijven nemen aan het arbeidsproces en worden door middel van deze financiële toeslag positief geprikkeld om zo lang en zoveel mogelijk uren aan het arbeidsproces deel te kunnen blijven nemen. Deze financiële bijdrage van de overheid, voor de opvang van een kind in een erkend kinderdagverblijf of door een gastouder, heet kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag beoogt om de ouders van jonge kinderen zoveel en zolang mogelijk aan het arbeidsproces te laten deelnemen. De kinderopvangtoeslag heeft dan ook de bedoeling om ouders de mogelijkheid te bieden om arbeid en zorg zo goed mogelijk te combineren. De overheid is van mening dat zonder deze kinderopvangtoeslag de kosten (lees voor de kinderopvang) voor arbeid zo hoog worden dat ouders besluiten om de kinderopvang van een kind of kinderen te beëindigen. Een andere mogelijkheid, die de overheid zorgen baart, is de optie dat ouders in belang van de opvang van het kind of de kinderen besluiten om minder te gaan werken.

Bron: Copta, RgbstockBron: Copta, Rgbstock

Overheidsbijdrage

De kosten voor kinderopvang zijn voor de overheid zeer hoog. Daarom is de overheid van mening dat de financiële middelen doelmatig moeten worden ingezet. Door de overheid werd ook geconstateerd dat de bestaande regeling, voor de financiële bijdrage voor de kosten van kinderopvang, fraude gevoelig was. De omvang van de fraude was zo zorgwekkend dat de overheid in 2010 moest besluiten om maatregelen te treffen om het oneigenlijk gebruik en misbruik van de regeling tegen te kunnen gaan.

Termijn van de aanvraag

In 2011 is door de overheid besloten dat met ingang van 1 januari 2012 de termijn om kinderopvangtoeslag aan te vragen werd beperkt tot de maand van indiening en de maand voor de maand van de aanvraag. Tot 1 januari 2012 was de termijn feitelijk onbeperkt en was vaak gekoppeld aan het moment van indiening van de aangifte inkomstenbelasting premie volksverzekering. Door wijziging per 1 januari 2012 van de termijn van aanvraag hoopt de overheid de fraude te kunnen beperken.

Frauduleuze aanvragen

Mensen die te goeder trouw aanvragen indienden voor een bijdrage in de kinderopvang werden de dupe van de wijzigingen in de overheidsregels. Hoewel er begrip is voor de overheidsmaatregel om frauduleuze aanvragen tot het minimale te beperken, is er onvoldoende begrip voor de wijze waarop de overheid de regeling heeft gewijzigd en de mensen die te goeder trouw door wijziging in de aanvraagprocedure feitelijk onnodig dupeerde.

Algemeen Overleg Kinderopvang

In het Algemeen Overleg Kinderopvang is geageerd tegen de wel zeer korte implementatietermijn van de wijziging van de regels voor het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. In de praktijk is gebleken dat de termijn tussen de behandeling in de Eerste en Tweede Kamer en de beoogde invoerdatum (1 januari 2012) wel heel erg kort was.

Communicatie

Hoewel de overheid in 2011 van oordeel was voldoende over de maatregel te hebben gecommuniceerd, bleek dit in de praktijk door betrokken ouders en verzorgers toch heel anders te worden ervaren. Op basis van de ervaring met de aanscherping van de aanvraagregels werd geconstateerd dat een grote groep ouders en verzorgers de toegang tot het gebruikmaken van de kinderopvang in 2012 en 2013 werd ontnomen. Deze grote groep ouders had voor 1 januari 2012 op een reguliere wijze wel gebruik kunnen maken van de regels die gelden om in aanmerking te kunnen komen voor de kinderopvangtoeslag. Daarom gelden in 2012 en 2013 de regels voor aanvraag van de kinderopvangtoeslag zoals deze golden voor 1 januari 2012.

Lees verder

© 2013 - 2023 Tekstschrijvert, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kinderopvangtoeslag 2015: kinderopvangtoeslagtabel 2015Kinderopvangtoeslag 2015: kinderopvangtoeslagtabel 2015De kinderopvangtoeslag 2015 is ongeveer gelijk aan die uit 2014. Waarop hebt u in 2015 recht? De kinderopvangtoeslagtabe…
Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2016 gaat fors omhoog ten opzichte van 2015. Er is 290 miljoen euro extra be…
Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2019 stijgt ten opzichte van 2018. Er is extra geld beschikbaar. Waarop hebt…
Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020Als u in 2020 gebruik maakt van de kinderopvang, hebt u zeer waarschijnlijk recht op de kinderopvangtoeslag. Deze kinder…

Invoering van een verplichte integriteitstoets door overheidmijn kijk opInvoering van een verplichte integriteitstoets door overheidIn de media komen steeds meer berichten dat de Invoering van een verplichte integriteittoets voor de ambtenaar, politici…
Geluid en regelgeving, niet alleen kwestie van decibellenGeluiden werden eeuwenlang zonder problemen als passend in hun omgeving geaccepteerd. Zelfs bij de opkomst van de indust…
Bronnen en referenties
  • www.rijksoverheid.nl
  • www.szw.nl
  • www.belastingdienst.nl
  • Afbeelding bron 1: Copta, Rgbstock
Tekstschrijvert (367 artikelen)
Laatste update: 21-03-2014
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.