De WW, de Ziektewet en de rechten en plichten van werklozen

Het kan gebeuren dat u in de periode dat u een WW-uitkering krijgt ziek wordt en in de ziektewet terecht komt. Dit kan iedereen overkomen maar het komt bovengemiddeld voor bij 55-plussers, voor wie de kans op een baan in het algemeen nu eenmaal vrij klein is. Deze werklozen zijn door hun leeftijd vaak kwetsbaarder dan jongeren. Bovendien veroorzaken de uitzichtloosheid van hun situatie en de ernstige financiële en maatschappelijke gevolgen daarvan vaak depressies, burn-outs en gerelateerde klachten. Als u echt niet meer in staat bent om te werken of solliciteren meldt u zich ziek en kunt u uiteindelijk in de ziektewet terecht komen. Wat staat u dan te wachten en hoe gaat u daarmee om, wat zijn uw rechten en plichten, krijgt u misschien een wia-uitkering of later een bijstanduitkering?

De WW-er en ziekte

Als WW-er behoor je in Nederland tot een gestaag groeiende groep mensen waarvan een steeds groter deel bovendien vrijwel geen uitzicht meer heeft op werk. Dit waren in het recente verleden vooral de 55-plussers maar in de huidige arbeidsmarkt blijkt een werkloze al vanaf 40 jaar tot de min-of-meer kansloze werklozen te behoren. Met de krappe arbeidsmarkt is een werkgever immers snel geneigd te kiezen voor een (vaak goedkopere) jongere werknemer, met alle gevolgen van dien.

Uitzichtloze werkloosheid

Met dit groeiend aantal veelal oudere werklozen stijgt ook het aantal werklozen die tijdens hun WW ziek wordt; de kans op ziekte is bij ouderen nu eenmaal groter dan bij jongeren en bovendien veroorzaakt langdurige en uitzichtloze werkloosheid niet zelden ernstige stress en depressiviteit met allerlei lichamelijke en geestelijke klachten als gevolg van o.a.:
 • Het verwerken van het gevoel om na een lange en trouwe dienstbetrekking te worden afgedankt
 • Acute financiële problemen door het relatief lage niveau van de uitkering
 • Het vooruitzicht van langdurige financiële problemen, indien de WW-uitkering ophoudt
 • Bij 55-plussers het probleem van overbrugging tussen WW en AOW
 • Het verwerken van teleurstellingen bij herhaalde afwijzingen bij sollicitaties
 • Relatieproblemen door de veranderende huishoudelijke situatie
 • De noodzaak het huis te verkopen om kosten te drukken of geld vrij te maken

Het UWV en de regels voor de zieke WW-er

Als u als werkloze met een WW-uitkering ziek wordt, gelden de volgende regels:
 • Als u een WW-uitkering ontvangt en ziek wordt, wordt er van u verwacht dat u zich onmiddellijk ziek meldt bij het UWV. Dit dient u bij voorkeur dezelfde dag te doen (tussen 8.00 en 10.00 uur) maar uiterlijk de volgende dag
 • U kunt dit doen door te bellen naar het telefoonnummer van het UWV, zoals dat op de correspondentie wordt vermeld. In het algemeen is dit het nummer 0900-9294
 • U ontvangt binnen 4 weken een brief van het UWV waarin staat of u in aanmerking komt voor de ziektewet.
 • Als u weer beter bent dient u dit op dezelfde manier te melden
 • Vanaf dat moment staat u geregistreerd als zieke, met alle rechten en plichten van dien

Rechten en plichten tijdens uw ziekte

Sinds 1 januari 2013 is er sprake van de volgende aanpak: Na uw ziekmelding wordt u benaderd door een medewerker van het UWV, die zal doornemen wat voor werk u heeft gedaan, de aard van uw ziekte en de mogelijkheden om u weer aan het werk te krijgen. Daarnaast gelden de volgende rechten en plichten:
 • Uw plicht om te solliciteren blijft onveranderd van kracht
 • Aanvullende afspraken die het UWV Werkbedrijf met u heeft gemaakt zult u moeten blijven nakomen
 • U dient afspraken met de UWV-arts strikt na te komen
 • Als u niet in staat bent dit te doen dient u dit te melden, bij voorkeur schriftelijk aan uw werkcoach via de website van werk.nl.
 • Er wordt dan mogelijk rekening gehouden met eventuele beperkingen als gevolg van uw ziekte
 • U valt dan tevens onder de regels van de Ziektewet (zie verder)

Regels van de ziektewet

De voor deze situatie relevante regels van de ziektewet zijn o.a.:
 • Bij vakantie in Nederland vraagt u -zoals gebruikelijk- toestemming aan het UWV en u geeft uw vakantieadres door
 • Vakantie naar het buitenland kan alleen met toestemming van het UWV, en deze wordt niet voor alle landen gegeven
 • U bent verplicht mee te werken aan een eventueel re-integratietraject.
 • De uitkering van de Ziektewet duurt maximaal 24 maanden
 • Een Ziektewetuitkering bedraagt 70% van het dagloon

NB 1: Als binnen de eerste 13 weken uw WW-recht afloopt maar u bent nog wel ziek, dan krijgt u de Ziektewet-uitkering totdat u weer beter bent. Daarna heeft u wellicht recht op een bijstandsuitkering.
NB 2: Als U tijdens de Ziektewet weer beter wordt, zult u opnieuw WW moeten aanvragen. De eerste 3 maanden (13 weken) van uw ziekte worden dan van uw nieuwe WW-recht afgetrokken.

Vanaf het begin van uw ziekte wordt u begeleid door een medewerker van het UWV die uw situiatie beoordeelt en alles in werk zal stellen om u weer beter te laten worden, zodat u weer in staat wordt geacht te solliciteren en aan het werk te gaan.

Na de Ziektewet

Als u na jaar in de Ziektewet te hebben gelopen nog niet beter bent, komt u in aanmerking voor de WIA. De WIA staat voor wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en is bedoeld voor mensen die 2 jaar ziek zijn en minder dan 65 % van hun vroegere salaris verdienen. Het uitgangspunt van de WIA is dat u zoveel mogelijk werkt als u kunt en dat de WIA uw inkomen aanvult. De WIA is in de plaats gekomen van de WAO.
© 2013 - 2020 Cenerentola, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
In de ziektewetAls je ziek ben en je hebt geen recht meer op loon van een werkgever, dan kan je een beroep doen op de Ziektewet. Je kun…
Uw loon bij ziekteUw loon bij ziekteRondom ziekte en arbeidsovereenkomst bestaan veel misverstanden. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat ze in de ziektewet…
Ouderen en werkloosheidOuderen en werkloosheidIn tijden van groeiende werkloosheid zijn vaak de ouderen de klos. Indien ze hun baan verliezen komen ze moeilijk aan ee…
Verzekering tegen werkloosheid afsluiten in het buitenlandVerzekering tegen werkloosheid afsluiten in het buitenlandHet is mogelijk om een verzekering af te sluiten tegen werkloosheid wanneer u in het buitenland woonachtig bent. U kunt…
In aanmerking komen voor de voedselbankIn aanmerking komen voor de voedselbankDe armoede in Nederland neemt toe en steeds meer mensen zijn aangewezen op de voedselbank. De voortdurende crisis zorgt…
Bronnen en referenties
 • www.uwv.nl/Particulieren
 • www.rijksoverheid.nl
 • www.judex.nl

Reageer op het artikel "De WW, de Ziektewet en de rechten en plichten van werklozen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Priscilla, 07-07-2020 19:32 #11
Ik ben een moeder van drie kinderen. Ben er kort geleden achter gekomen dat ik hoog sensitief ben.
was in het verleden alleen maar in staat om een paar uurtjes per week te werken.
Dan kwam ik thuis en was ik volledig oververmoeid, en helemaal afgemat.
Nu ben ik fulltime moeder, en heb ik er nog meer last van als vroeger.
Zeer gevoelig voor prikkels en signalen van buitenaf. kan absoluut geen drukte om mij heen verdragen.
Daardoor loop ik mijzelf heel snel voorbij. Ik heb al moeite om mijn eigen huishouding te runnen.
Ik heb bij mijn laatste parttime baan ontslag genomen omdat ik zwanger was van een tweeling.
Sinds die tijd ben ik niet meer aan het werk geweest voor een werkgever.
Nu blijkt dat ik als werkeloze moeder toch recht heb ik op een soort uitkering?
Hoe gaat dat in zijn werk? Reactie infoteur, 10-07-2020
U zou zich moeten melden bij de Gemeentelijke Sociale Dienst van uw gemeente. Die beoordelen uw situatie en zien welke uitkering u voor in aanmerking komt.

Gerda, 11-07-2017 19:34 #10
Mijn man zit in de ww, is zowat 59 jaar heeft sinds kort te horen gekregen COPD -long enfyseem gold 3. Heb gelijk melding van gemaakt bij UWV dat loopt allemaal voorspoedig zoals beschreven stond… Hij wordt nooit meer beter en zal de rest van zn korte leven onder behandeling blijven bij het ziekenhuis en huisarts enz enz.

Nu kom mijn vraag: neem aan dat hij in Almere moet komen voor een gesprek met de Arts van de UWV. Ik neem aan dat ie dan in de wia of… terechtkomt. Maar hoe zit het dan met de UWV want eind januari 2018 loopt zijn WW uitkering af als hij niet ziek geworden zou zijn? Wat gaat er dan gebeuren? Graag uw antwoord hierover… met vriendelijke groet Gerda W

R. de Veen, 25-08-2015 15:51 #9
Als je ziek wordt tijdens de WW, blijft de duur van de WW hetzelfde, of wordt de duur verlengd met de periode dat je ziek bent geweest?

Theo de Vries, 02-06-2015 15:02 #8
Wat gebeurt er met iemand die tijdens ww ziek werd, in de ziektewet belande en nu twee jaar later nog ziek is (ziekte wet vervalt) is dat dan ww of wia? Voor ww 22 dienstjaren. En hoe hoeveel % van laatste loon is dan het inkomen. Reactie infoteur, 03-06-2015
Het antwoord op deze specifieke vraag zult u hier niet vinden. Dit artikel heeft een meer algemeen karakter. Het UWV is daarvoor de aangewezen instantie.

Mare, 20-03-2015 08:59 #7
Vanuit een WW uitkering ben ik 5 maand ziek geweest na een operatie en ontvang vanaf heden weer een WW uitkering. Er staat mij waarschijnlijk binnen een maand nog een operatie te wachten. Geldt dan wederom de 13 weken regel of kom ik dan meteen opnieuw in de ziektewet en worden de WW rechten meteen weer opgeschoven? Reactie infoteur, 22-03-2015
Eén telefoontje naar het UWV geeft u het antwoord.

Diana, 01-03-2015 12:22 #6
Mijn man heeft een ww uitkering met wsw indicatie. Doordat dit allemaal veranderd is in de nieuwe wet word hij aan zijn lot overgelaten, word niet opgeroepen en hij heeft geen sollicitatieplicht, hij is bijna 57 jaar. Hij is op dit moment zieker geworden dan met de WSW indicatie ( is ook geopereerd maar blijft gezondheidsklachten klachten houden) heeft zich nog niet ziekgemeld omdat we niet weten of hij een ziektewet uitkering kan krijgen of wia? Reactie infoteur, 02-03-2015
Het artikel geeft slechts algemene informatie over dit onderwerp. Specifieke informatie over individuele gevallen, zeker in combinatie met een wsw-indicatie, zult u van het UWV of de gemeentelijke sociale dienst moeten verkrijgen.

Iris, 17-09-2014 16:41 #5
Goedendag,
Ik ben bijna 2 jaar ziek en sinds 2 weken werkeloos vanwege faillissement, ik was bezig met re-integrate, werkte 5 uur per dag. Nu zijn mijn plannen om naar het buitenland te gaan al rond. Aangezien ik moet wachten op het starten van mijn therapie (min een halfjaar) is het beter om naar het buitenland te gaan en de boel hier even de boel te laten dan dat ik dagen lang thuis zit in de winter te wachten. Nu moet het hele rattenplan aangaande WIA aanvraag gaan rollen en zal er in januari (2 jaar ziek) een afspraak zijn voor keuring bij UWV/arboarts. Echter vertrek ik over een aantal weken naar Curaçao. Die afspraak kan ik dus niet nakomen. Wat is nu raadzaam. Mij beter melden en tijdelijk WW ontvangen en in Curaçao gaan werken? Mijn toekomst plannen zijn helemaal ingestort na dit bericht dat ik niet zou kunnen gaan. Mijn vraag is dus, kan ik mij zomaar beter melden? Val ik dan gelijk door in WW of gaan hier weer weken met aanvragen over heen? Al mijn gegevens liggen al bij het UWV, mij opgeven als werkzoekende en of de WW aanvragen is met een muisklik geregeld. Tevens wil ik graag weten, kort mijn ziekteperiode mij in mijn WW termijn? Ik heb 7 jaar aaneengesloten gewerkt (incl. ziekte)
Ik hoor heel graag van u of ik mijn droom nog waar kan maken of niet.
Met vriendelijke groet,
Iris Reactie infoteur, 19-09-2014
Even voor alle duidelijkheid: dit is geen forum waar specialistische vragen kunnen worden beantwoord; het artikel heeft een algemeen informatief karakter over dit onderwerp en als u zo'n specifieke vraag heeft hoort deze bij een arbeidsrechtspecialist thuis.

In het algemeen is het wel zo dat u zich enig moment beter kunt melden, maar dat het wel slim is daarover de Arboarts in te lichten, gezien de afspraak. U valt dan normaliter weer terug in de WW, maar of dat in uw geval ook zo is, is op afstand moeilijk te zeggen.

Rob, 12-03-2014 09:15 #4
Als ik ziek ben tijdens de ww periode begrijp ik dat ik na 13 weken in de ziektewet terecht kom. Wat gebeurt er indien ik na 1 jaar weer arbeidsgeschikt word verklaard, heb ik dan nog recht op de resterende ww periode?
De hoogte van mijn ww uitkering is deze dan gelijk aan de voorafgaande periode voor mijn ziek zijn. Of wordt er dan een nieuwe berekening gemaakt over de afgelopen ziekte periode?
met vriendelijke groet Reactie infoteur, 15-03-2014
In de regel herleven uw oude rechten (lengte en hoogte van uw WW). Maar uiteindelijk is het UWV de instantie die daar over beslist, en er wordt wel eens van afgeweken.

Marjan, 25-02-2014 20:01 #3
Na 2 jaar ziektewet heb ik geen WIA gekregen maar ben in de ww gekomen. Ik had geen hoog inkomen en daardoor kan ik natuurlijk al snel meer dan 65% terugverdienen maar ik heb nog wel steeds dezelfde klachten en beperkingen. Nu krijg ik ww en worden er dingen van me gevraagd waar ik helemaal niet aan kan voldoen. Hoe moet ik hier mee omgaan? Door geen WIA toe te kennen wil niet zeggen dat iemand ook werkelijk hersteld is en al het werk aan kan.
Ik hoop dat u mijn vraag begrijpt en mij antwoord kunt geven. Reactie infoteur, 27-02-2014
U vraagt om advies op een persoonlijk en specialistisch niveau. Dit artikel geeft informatie van algemene aard en is bovendien geen "adviesbalie" voor individuele gevallen. Ik raad u aan in gesprek te gaan met het UWV, eventueel nadat u rechtshulp op gebied van arbeidsrecht heeft geraadpleegd.

D. Vis, 02-01-2014 21:12 #2
Ik ben door een burnout begin 2010 thuis komen te zitten. Doordat ik ziek bleef kreeg ik per 12-01-2012 een ww uitkering omdat een wia uitkering voor mij niet op ging. Maar door mijn burnout had en heb ik geen sollicitatieplicht. Nu ben ik na een periode waarin ik ook nog een gegeneraliseerde angststoornis had zover hersteld dat ik één dag in de week zou willen proberen te werken. Meer lukt op het moment echt nog niet. Maar daar zou ik dus een re-integratietraject voor op willen starten. Wat zou de weg daarnaar toe kunnen zijn?

Vriendelijke groet, D. Vis. Reactie infoteur, 03-01-2014
Die weg loopt m.i. via het UWV. U ontvangt -neem ik aan- nog steeds een WW, dus dat is de partij waar u mee in gesprek zult moeten gaan. In het recente verleden had het UWV een budget om hierin te ondersteunen, maar of dat nog zo is, is de vraag.

W. Aben, 18-12-2013 09:31 #1
Onder "Regels van de ziektewet" wordt aangegeven dat de uitkering 70 % van het dagloon bedraagt. Is dit gebaseerd op het laatst verdiende loon bij de werkgever of tellen hierin ook de WW uitkeringen mee?
Met vriendelijke groet,
Wil Aben Reactie infoteur, 18-12-2013
Het betreft het dagloon, gebaseerd op het laatst verdiende loon, niet de WW. In de praktijk ontvangt u dus tijdens uw ziekte hetzelfde als bij uw WW, met dien verstande dat er maandelijks geen vakantiegeld wordt ingehouden (dat u dan in mei in één keer ontvangt) waardoor u maandelijks dus meer krijgt dan tijdens uw WW.

Infoteur: Cenerentola
Laatste update: 08-09-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 11
Schrijf mee!