Mysterieuze mevrouw Michailowa

Het uitzonderlijke Russische medium Nelja Michailowa (die ook bekend stond onder de naam Madame Koelagina) heeft de gave 'met haar vingers' te kunnen 'zien'. Ook kan ze kleine voorwerpen laten bewegen door haar gedachtekracht te gebruiken. Overigens is mevrouw Michailowa een gewone, gezellige en knappe vrouw met donkere, sprekende ogen, die haar gave ontdekte aan het eind van WO II toen ze in een ziekenhuis herstelde van opgelopen verwondingen.

Ontoegankelijkheid van Russisch parapsychologisch onderzoek

Sinds zijn vlucht in 1967 naar de Verenigde Staten heeft dr. Milan Ryzl voor de Westerse parapsychologen en parapsychologische onderzoekers als voornaamste bron van informatie gediend voor psi-onderzoek in Rusland en overige voormalige Oostbloklanden. Alle artikelen van dr. Ryzl over dit onderwerp zijn uitsluitend verschenen in academische tijdschriften, waarmee psi-onderzoek ontoegankelijk werd voor het grote publiek.

Parapsychologie achter het IJzeren Gordijn

De kennis die het grote publiek kon opdoen over Oosteuropese parapsychologie is grotendeels afkomstig uit het boek "Parapsychologische Ontdekkingen Achter het IJzeren Gordijn" geschreven door twee jonge schrijfsters, namelijk Sheila Ostrander en Lynn Schroeder. Zij verzamelden het materiaal voor hun boek tijdens een studiereis die ze in 1968 door de communistische landen maakten. Twee jaar later publiceerden zij hun boek, dat aangeboden werd als een 'reportage'. In het voorwoord bij dit boek stond als waarschuwing te lezen: 'Of de communistische waarnemingen en theorieën over parapsychologische gebeurtenissen juist zijn of niet, kan alleen vastgesteld worden door nader onderzoek'.

Veronderstelde onderzoekwedstrijd naar psi

Ondanks de waarschuwing voerde het boek tot de twijfelachtige veronderstelling dat de twee grootmachten (Verenigde staten van Amerika aan de ene en Rusland aan de andere kant) gewikkeld zouden zijn in een onderzoekswedstrijd naar psi. Door de (nog altijd) gegeven steun van de regering boekten en boeken de communistische geleerden grote vooruitgang.

Visie van dr. Milan Ryzl

Tijdens zijn toespraak in die tijd op de jaarlijkse conferentie van de 'Parapsychology Foundation of New York' gaf Milan zijn minder dramatische kijk op de zaak. Hij noemde de Russische parapsychologische ontwikkeling: "'een voorzichtige wederopleving"' en waarschuwde dat de "meer spectaculaire en gewaagde ondernemingen, waarover zoveel ophef wordt gemaakt, eerder tot het terrein van de science fiction behoren dan dat het degelijke wetenschappelijke studies zijn". Milan noemde echter wel een aantal onderzoekers van paranormale verschijnselen van wie hij geloofde dat ze in belangrijke mate bijdroegen tot de internationale vooruitgang op het gebied van de parapsychologie. Tot de belangrijkste projecten behoorden Goeljajews onderzoek naar de 'elektrische aura' van levende lichamen. Verder het onderzoek van professor A. Nowomeiski naar 'vingerlezen' alsmede verschillende studies van de PK-effecten die door Nelja Michailowa werden voortgebracht.

Mevrouw Nelja Michailowa

Nelja was huisvrouw in Leningrad, die haar pk-gave ontdekte toen ze na WO II in een ziekenhuis herstelde van opgelopen verwondingen. Ze vertelde daarover dat ze op zekere dag erg boos was. Ze liep naar een kast, toen zomaar plotseling een kan naar de rand van een plank bewoog. De kan viel en brak in stukken op de grond. Het voorval werd veroorzaakt door Nelja's geestelijke energie. Geleidelijk aan leerde ze deze energie te beheersen. Het pk-talent van Nelja werd ontdekt door de Russische deskundige Dr. Leonid Wasiljew tijdens een onderzoek naar een ander paranormaal vermogen. Nelja beschikte eveneens over het vermogen om met haar handen te 'zien'. In 1960 heeft Nelja enige tijd in een ziekenhuis doorgebracht. Ze was herstellend van een ziekte en doodde de tijd met borduren. Ze merkte dat ze zonder te kijken uit haar tas iedere kleur borduurzij kon pakken die ze maar wilde, terwijl er toch aardig wat verschillende soorten borduurzij in de tas zaten. Toen ontdekte ze dat ze de kleuren van haar borduurgaren met haar vingers kon 'zien'. Later werd ze proefpersoon bij talloze psi-onderzoekingen. Enige jaren lang liet ze de Russische parapsychologen versteld staan van haar psychokinetische krachten.

Proeven met Nelja Michailowa

Proeven geleid door Dr. Geradi Sergejew

Tot degenen die Nelja getest hebben behoort ook dr. Geradi Sergejew (die als neuroloog was verbonden aan het Utomski Instituut in Leningrad). Hij deed talrijke proeven met Nelja. Dr. Geradi Sergejew ontwierp een instrument dat in staat was om tot op afstanden van ongeveer 3,5 meter de elektrostatische en magnetische velden van het menselijk lichaam te registreren. Deze proeven wezen uit dat er een magnetisch veld om Nelja's lichaam aanwezig was, dat slechts tien keer kleiner was dan het magnetisch veld om de hele aarde. Ook Nelja's hersengolven bewogen op een speciale manier. Van haar achterhoofd kwam een vijftig maal hogere elektrische spanning dan van de voorzijde van haar hoofd, terwijl dit bij de meeste mensen slechts driemaal of viermaal zoveel is. Deze hogere elektrische spanning werd gemeten in een normale toestand van rust. Toen Nelja werkelijk haar psychokinese uitoefende, waardoor kleine voorwerpen die op een tafel voor haar lagen bewogen werden, gaven de instrumenten aan dat de magnetische velden rond haar lichaam begonnen te trillen. Deze trillingen stemden overeen met haar hartslag en de trillingen in haar hersenen. Bovendien bleek Nelja in staat te zijn het krachtveld dat van haar uitging in de richting te sturen van de voorwerpen waar ze naar keek.

Proeven onder leiding van dr. L. Wasiljew en professor A. Nowomeiski

Dr. L. Wasiljew deed vele proeven met Nelja in verband met haar vermogen voor wat betreft het 'vingerlezen'.

Proeven onder leiding van dr. Rejdak

Deze dr. Zdenek Rejdak die eveneens vele proeven deed met Nelja, was een vurig verdediger van de echtheid van haar krachten. Zijn onderzoeken waren speciaal gericht op deze bijzondere krachten, onder andere met het door middel van gedachtenkracht bewegen van voorwerpen die voor Nelja op een tafel lagen. De bij de proeven aanwezige waarnemers vertelden dat Nelja met haar handen geen enkele keer de tafel zelf had aangeraakt.

Westerse parapsychologen

Een aantal Westerse parapsychologen en schrijvers hebben de proeven met Nelja Michailowa bijgewoond. Allen staan in voor de echtheid van haar effecten. Zo kan ze lucifers, sigaretten, pennen en andere lichte voorwerpen op een tafel laten bewegen door haar handen boven de voorwerpen te bewegen of door er alleen maar naar te kijken. Ze kan een balans die gelijk belast is met gewichten van 30 gram naar één kant door laten slaan. Ook is ze in staat één kant van de balans naar beneden te houden als er aan de andere kant nog eens 10 gram wordt bijgeplaatst. Wanneer Nelja zich niet meer concentreert en haar ogen afwendt, zakt de zwaarste kant van de weegschaal. Om deze prestaties te leveren moet ze vaak lange tijd haar krachten opladen. Als ze ermee ophoudt is ze vermoeid.

Nelja Michailowa's eigen experimenten

Nelja experimenteerde met psychokinese, waarbij ze zelfs de dooier van het eiwit kon scheiden door pure geestkracht. Na zulke toeren verloor ze wel enkele kilo's aan gewicht en was ze zowel geestelijk als lichamelijk volkomen uitgeput.
© 2010 - 2024 Emfkruyssen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Strategie, missie, visie en doelenDe begrippen strategie, missie en visie worden geregeld door elkaar gehaald. De missie is de opdracht, de bestaansreden…
25 jaar ‘Val van de Muur’ in 2014In 2014 is het vijfentwintig jaar geleden dat de ‘Berlijnse Muur’ is gevallen. In 1989 viel de muur die de grens vormde…
De DDR en de BRDNa de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland onder de geallieerden verdeeld. Het oosten werd hierdoor communistisch en het w…
HRM, wat is dat nou eigenlijk?HRM, wat is dat nou eigenlijk?HRM, waarschijnlijk heeft u er wel eens over gehoord. Personeelsbeleid en personeelsmanagement worden tegenwoordig steed…

Bio-informatie: de Russisch term voor telepathieUit het gegeven dat de Russen het woord 'bio-informatie' gebruiken voor onze term telepathie kan de Russische neiging wo…
Bewuste keuzes makenHet hele leven bestaat uit keuzes; we maken ze dagelijks, of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Elk woord dat je hi…
Emfkruyssen (338 artikelen)
Gepubliceerd: 29-12-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.