Leer negatieve emoties loslaten met de Sedona-methode

Leer negatieve emoties loslaten met de Sedona-methode Iedereen zit wel eens niet lekker in zijn vel. De één langer en vaker dan de ander. Bepaalde (interne) gebeurtenissen kunnen je het gevoel geven dat emoties je in hun greep houden. In werkelijkheid houd je zelf die emoties vast en weet je niet hoe je emoties moet loslaten. Loslaten is cruciaal voor je gezondheid. Door negatieve emoties en gedachten los te laten kan er namelijk weer energie door je gaan stromen. Energie bepaalt je levenslust en wat je uit je dag, en uiteindelijk uit je leven haalt. Je heft met loslaten een blokkade op die je emotionele lichaam vast heeft gezet. Hoe doe je dat dan, loslaten? Via intensief mediteren zul je merken dat dit mogelijk is, maar dit vraagt voor velen een behoorlijke inspanning en toewijding. Niet iedereen lukt dit. Een andere krachtige, maar relatief onbekende manier is de Sedona-methode. Dit is een makkelijk aan te leren vragentechniek die iedereen kan toepassen op ieder gewenst moment.

Hoe we met negatieve gedachten en emoties omgaan

Het merendeel van onze dagelijkse gedachten - zo'n 70% - heeft een negatieve lading. Dit is best een heftig besef, waarvan we ons waarschijnlijk niet eens bewust zijn. Met zo'n 60.000 gedachten per dag kun je wel nagaan dat dit effect moet hebben op je gezondheid. Wanneer je 'innerlijke stemmetje' je bijvoorbeeld vertelt wat je allemaal fout gedaan hebt en wat de wereld wel niet van je vindt, laat het je constant innerlijke pijn herkauwen.

Met negatieve gedachten en emoties proberen we onszelf te bewijzen waarom iets niet lukt, wil of kan. Het is een alsmaar terugkerend patroon: met je gedachten je destructieve gedachten bevestigen. Wanneer dit maar lang genoeg doorgaat vormt zich in je hoofd een ingewikkeld bouwwerk bestaande uit negatieve gedachten die elkaar ondersteunen en versterken. Zulke bouwwerken zijn moeilijk omver te krijgen en zijn stevig verankerd. Je bent ongetwijfeld in je gedachtenspinsels gaan geloven en doet er juist alles aan om er niet de confrontatie mee aan te gaan.

Destructieve gedachten in stand houden doen we op twee manieren:
 • Vluchten van je negatieve gevoelens - Afleiding zoeken is vluchten. Je bent liever niet alleen, constant bezig en in de weer om maar niet met bepaalde gevoelens bezig te hoeven zijn. Vluchten kan ook wanneer je wel alleen wilt zijn. Dit zijn momenten wanneer je bijv. naar drank, drugs of medicatie grijpt om jezelf te verdoven, wanneer je geconfronteerd wordt met je negatieve emoties.
 • Moeilijke en pijnlijke emoties heel diep wegstoppen - Wie de confrontatie met zijn gevoel of gedachten niet aan wil gaan zal zijn uiterste best doen dit heel hard te onderdrukken. Dit kan even zijn, maar kan ook jaren voortduren.

Je bent er misschien nog niet klaar voor om negatieve emoties los te laten

Hoe komt het dat mensen jaren kunnen rondlopen met een lading aan vastgezette negatieve emoties? Als je het ze vraagt, zeggen ze je vast dat ze ook wel willen loslaten. Het (nog) niet kunnen loslaten heeft echter te maken met een dualiteit in jezelf.

Bron: 401711, PixabayBron: 401711, Pixabay
De dualiteit: je bewuste zelf en je onderbewuste deel vechten tegen elkaar
Je kunt er nog zo bewust klaar voor zijn om los te laten, onbewust ben je dat wellicht nog niet. Je kunt alles ingezet hebben om nu los te laten - dit is immers niets meer dan een keuze - je hebt de juiste informatie, de motivatie, je zegt hardop tegen jezelf: 'ik kan dit', maar er is een stuk in jou dat zich liever vasthoudt aan het bekende, oftewel aan de pijn. Niet uit je comfortzone durven gaan - omdat je weet dat er een leegte ontstaat (die weer opgevuld moet worden) - weerhoudt je ervan om daadwerkelijk los te laten. Je onbewuste deel wil boven alles de controle houden. De onderliggende reden is dus altijd angst.

Het onderbewuste: Je ego heeft pijn nodig
Angst is aldus gelieerd aan je onderbewuste en dit deel wordt je pijnlichaam genoemd. Het pijnlichaam wordt gevoed door je ego - dat stemmetje in je hoofd - dat allerlei redenen verzint waarom je vooral bij het oude moet blijven. Pijn werkt verslavend voor je ego en houdt het in stand. Dit gebeurt onbewust. Niemand zegt hardop tegen zichzelf: "ik hou van deze pijn en wil het graag bij me houden".

Wanneer ga je loslaten?

Wanneer je kunt loslaten, verschilt van persoon tot persoon. Wederom kan het altijd en nu, maar sommigen moeten hun emotionele bodem bereikt hebben wat betreft pijn en emoties om pas écht te kunnen gaan loslaten. Dit is voor hen de enige manier om uit de greep van de dualiteit - het gevecht tussen je bewuste en onderbewuste - te komen.

Dat je altijd, waar en wanneer je wilt, kunt loslaten wil nog niet zeggen dat je het ook gaat doen. Om erachter te komen of je er klaar voor bent om een bepaalde situatie los te laten, kun je dit aan jezelf vragen. Hierop is de Sedona-methode gebaseerd.

Een ding is zeker: wanneer je ook maar besluit los te laten: Iedereen die iets wil loslaten gaat de confrontatie met zijn ego aan, waardoor angst en pijn blootgelegd worden. Met loslaten besluit je het pijnlichaam niet langer te voeden en je ego een kop kleiner te maken. Je kiest er voor om te groeien.

De Sedona-methode

De Sedona-methode is een methode, waarbij je jezelf een serie vragen stelt die je aandacht vergroten over wat je van binnen en in het moment voelt, om geleidelijk aan toe te werken naar het loslaten van die gevoelens. Wie de Sedona-methode toepast bij alles wat hij wil loslaten zal zich beter voelen op tal van levensgebieden

De voordelen van de Sedona-methode zijn wijdverspreid:
 • Je relaties verbeteren
 • Je gezondheid zal versterken
 • Een leven in overvloed ligt voor het grijpen
 • Slechte gewoontes verdwijnen, zoals roken, overmatig drinken, te veel eten etc.
 • Emotionele trauma's kunnen verwerkt worden
 • Financiële voorspoed wordt mogelijk

Om de ratio achter de Sedona-methode te begrijpen is het van belang om te beseffen dat je in het dagelijks leven uitdraagt wat je voelt. Emoties die zich vastgezet hebben in je lijf zijn merkbaar in de wereld om je heen. Voel je je verdrietig? Dan zullen de mensen in je omgeving dat op de één of andere manier oppikken. Je wereld is de spiegel die je voorgehouden krijgt. Kortom: je bent je eigen grootste vijand of vriend.

Bron: Petkation, PixabayBron: Petkation, Pixabay
Je bent niet je gedachten
De Sedona-methode maakt duidelijk dat hoe je je ook voelt, dit niets anders dan gevoelens zijn. We zijn zo gewend ons te identificeren met emoties, zodat we letterlijk zeggen: "Ik ben zus en zo" en niet "ik voel me zus en zo". Door je emoties zo te formuleren ondersteunt dit het vastzetten van de emotie in je lichaam. Je identificeert je ermee en daarom houd je je er onbewust aan vast. Besef je daarom goed dat emoties niet zijn wie je bent. Een emotie zegt niks over jouw persoonlijkheid. Je ervaart hem alleen. En dat je hem ervaart, betekent ook dat je hem los kunt laten.

Lester Levenson

Lester Levenson wordt gezien als de grondlegger van de 'releasing techniques' en heeft de zaadjes geplant bij zijn leerlingen, die zijn werk later hebben doorontwikkeld in a) de Sedona-methode, door Hale Dwoskin en b) de releasing technique, door Larry Crane. Beiden waren leerlingen van Lester Levenson.

Levenson (1909 - 1994), een uiterst pientere man - o.a. natuurkundige en ondernemer - kreeg in 1952 met zijn tweeënveertig jaar een zoveelste hartaandoening waarbij hij te horen kreeg van zijn arts dat hij maximaal nog maar twee à drie weken te leven had. Met zijn ongezonde leefstijl én waslijst aan medische en psychische aandoeningen was het niet verrassend dat zijn gezondheid er erg slecht aan toe was. Hij accepteerde zijn lot en besloot zijn laatste dagen te wijden aan zelfonderzoek en vroeg zich daarbij af hoe het zo gekomen is. Hij pelde laag voor laag af door zichzelf specifieke vragen te stellen en kwam tot verrassende conclusies die letterlijk zijn leven redden. Levenson leefde nog eens tweeënveertig jaar na deze ingrijpende gebeurtenis, en tegen alle verwachtingen in.

Zijn emoties, beweerde hij, waren de oorzaak van zijn slechte gezondheid. Niet de wereld om hem heen. Hij vocht jarenlang zo hard tegen zijn eigen emoties over de wereld, in plaats van tegen de mensen en gebeurtenissen. Dit besef kwam net op tijd.
Ook kwam bij hem het inzicht dat de mens van nature de mogelijkheid heeft emoties los te laten. Hij ontwikkelde via zijn releasing techniques manieren om compleet vrij te worden van negatieve emoties.

'Feeling sad about anything is holding onto it. Say "this is something I have to let go of ", and immediately you will feel better.' - Lester Levenson

Hale Dwoskin

Hale Dwoskin, is vooral bekend geworden als New York Times best-sellerauteur van het boek 'The Sedona method' en de film 'Letting go'. Gedurende achttien jaar heeft Dwoskin met Levenson samengewerkt die hem alles leerde over zijn 'releasing techniques'. Dwoskin heeft het werk van zijn mentor voortgezet en werd in feite de 'leider' van de methode, tot ver na Levensons dood. Hij wist de Sedona-methode internationaal onder de aandacht te brengen door de Sedona Training Association op te richten dat een opleidingscentrum voor de Sedona-methode is.

Bron: Psyco72, PixabayBron: Psyco72, Pixabay
De naam van de methode komt van het gelijknamige plaatsje Sedona in Arizona, waar Levenson een boerderij kocht en ging wonen toen hij vertrok uit Manhattan om rust te vinden.

De Sedona-vragentechniek

Alle vragen bij deze techniek zijn vragen waarop je alleen een 'ja' of ' nee' hoeft te antwoorden en waarbij je pas naar de volgende vraag gaat wanneer je de vorige vraag met 'ja' beantwoord hebt. Stel de vragen dus zo dat je ze kan beantwoorden met 'ja' of 'nee'.

Niet het antwoord is uiteindelijk van belang, maar de vragen zelf die je tot een 'ja' of 'nee' brengen. Het gaat er bij deze methode om dat je ervaart wat de vragen - door ze aan jezelf te (durven) stellen - met je doen. Wat roepen bepaalde vragen bij je op van binnen?

Door iets 'zichtbaar' te maken via vragen, neem je automatisch al een beetje van de zware lading weg. Zo begint ook de vragentechniek. Het vraagt je niet als eerste of je het los kunt laten, maar of je het simpelweg kan verwelkomen. Vandaag alleen, om te beginnen? Het begint met het kunnen toelaten van bepaalde gedachten en emoties, daarna pas wat je ermee gaat doen.

De Sedona-methode bestaat uit de volgende stappen:
 1. Focus je op een situatie waarover je je beter wil voelen. Laat hier je gedachten over glijden, laat vervolgens in je opkomen wat er ook mag komen aan gevoel in dit moment en laat het er volledig zijn. Het is belangrijk dat je gevoel alle ruimte krijgt. Spreek met jezelf af hier niet tegen te vechten.
 2. Vraag jezelf vervolgens af: Kan ik dit gevoel er laten zijn? Kan ik het verwelkomen? Als je antwoord hier op 'nee' is, vraag dan door in jezelf. Waarom is je antwoord 'nee'? Stel op iedere vraag - wanneer je ontkennend antwoordt - een vervolgvraag, zodat je dieper op de hoofdvraag in gaat. Doe dit net zo lang totdat je het wel kan verwelkomen. Meestal zul je merken dat er al een hele last wegvalt als het er gewoon mag zijn.
 3. Als het gevoel er mag zijn, vraag jezelf dan af of je dit gevoel kan loslaten. Hier speelt ons onderbewuste weer op. Je ego zal zich in het begin waarschijnlijk gaan verzetten. Het weet dat het de controle verliest.
 4. Stel daarna aan jezelf de vraag: Wil ik dit gevoel loslaten? Blijf doorvragen als je merkt dat je hier geen 'ja' op kunt antwoorden. Je ego zit je nog in de weg. Wanneer wil je het wel loslaten?
 5. Vraag tot slot wanneer je het gaat loslaten. Wil je het volgende week loslaten? Waarom niet nu? Waarschijnlijk wil je het 'nu' laten gaan.

Soms is het nodig dat je alle stappen een aantal keren herhaalt voordat je voelt dat je werkelijk losgelaten hebt. Doe dit dan ook. Na de zoveelste keer zal het makkelijker gaan. Je bent immers het gevoel al onder ogen gekomen en de kop is eraf.

Daarom ook stap 6: Herhaal alle stappen totdat je merkt dat de situatie werkelijk verandert en je loslaat.

Alle vragen nog eens in het kort

 1. Kan ik het gevoel verwelkomen?
 2. Kan ik het loslaten?
 3. Wil ik het loslaten?
 4. Wanneer?

Twee belangrijke tips bij het oefenen met de Sedona-methode

Oefen allereerst heel veel met verschillende situaties om te wennen hoe het voelt en om beter te worden in jezelf durven confronteren met je negatieve emoties. Begin dan ook bij voorkeur bij met zoiets als kleine irritaties. Neem niet meteen je allergrootste pijn onder de loep, dit kan je afschrikken, of verlammen en in sommige gevallen is het ook niet aan te raden als het gaan om serieuze psychische problemen.

Wanneer je ten tweede merkt dat je het lastig vindt om de vragen aan jezelf te stellen of er moeite mee hebt er dieper op in te gaan omdat je veel 'nee' moet antwoorden, kan het helpen als een ander de vragen stelt en doorvraagt. Bij voorkeur een speciaal gecertificeerd Sedona-specialist. Maar het kan net zo goed een persoon zijn die dicht bij je staat en die je hiermee vertrouwt. Desalniettemin, laat je altijd begeleiden door een specialist wanneer je lijdt onder psychische problemen.

Is de Sedona-methode niet gewoon hetzelfde als mediteren?

De Sedona-methode en mediteren, is dat niet gewoon hetzelfde? Het doel van meditatie is zo ongeveer dat je je lichaam en geest meer ontspant door jezelf te bevrijden van angst en stress - door je gedachten te onderzoeken - waardoor je in een meer positieve staat van bewustzijn komt, meer innerlijke rust ervaart en je je beter kunt focussen. Dit lijkt erg veel op wat de Sedona-methode beoogt.

Is de Sedona-methode niet gewoon een 'rip-off' van meditatie, omdat het concept meditatie al duizenden jaren oud is? Het antwoord luidt nee, want er is een belangrijk verschil tussen de twee. De Sedona-methode is heel snel aan te leren waardoor je er sneller de vruchten van plukt dan van meditatie, beweert Dwoskin.

Nu is iedere meditatie zinvol - hoe lang geleden je er ook mee begonnen bent en ongeacht hoe je het zelf ervaart - maar van meditatie is ook bekend dat wanneer je er de beste resultaten uit wil halen, je heel veel moet mediteren. Het vraagt dus om veel toewijding. Niet iedereen is hiertoe in staat.

De Sedona-methode is daarom bij uitstek een techniek die men kan helpen zich te bevrijden van negativiteit en die zich niet willen of kunnen toewijden aan - alles bij elkaar opgeteld - vele uren en jaren van meditatie. De Sedona-methode wordt daarom beschouwd als equivalent van meditatie, volgens Dwoskin.

“You will find that not only do your meditations get deeper with The Sedona method, but that you will - in short order - discover that a few minutes of releasing will become equivalent in feeling to hours of meditation.” - Hale Dwoskin

Dwoskin beweert zelfs dat de Sedona-methode en meditatie prima hand in hand gaan en je er zelfs extra voordeel uit kunt halen wanneer je ze samen toepast. Hoe dan? Degenen die vooraf aan een meditatie eerst gedurende een paar minuten de Sedona-methode toepassen, daarna gaan mediteren en afsluitend nog een keer naar binnen keren en de Sedona-vragentechniek toepassen, zullen ervaren dat hun meditaties vaak dieper gaan.

Wie bovendien begint met het toepassen van de Sedona-methode over een langere periode, kan zichzelf helpen beter te worden in mediteren op den duur. Het naar binnen kunnen keren in jezelf - introspectie - doe je toch al bij de Sedona-methode. Dit is dus nog een bijkomend voordeel.

Opgemerkt dient overigens te worden dat naar meditatie veel meer wetenschappelijk onderzoek is gedaan dan naar de Sedona-methode.

Hale Dwoskin's boek over de Sedona-methode

Wil je meer weten over de Sedona-methode? Lees dan het gelijknamige boek van Hale Dwoskin over deze veelbelovende methode. Het boek is een herziene druk van een eerdere oplage uit 2005. Hale Dwoskin neemt je mee in een stuk theorie en vervolgens in een praktisch gedeelte. De logische opbouw, de verdieping, helderheid en de vele praktische handvatten maken dit boek tot een must read om je de Sedona-methode eigen te maken.

Tot slot heeft boek heeft een aantal lovende recensies gehad en is een regelrechte aanrader voor wie niet alleen de methode wil begrijpen, maar vooral concreet toe wil passen in zijn leven en negatieve emoties definities wil gaan leren 'loslaten'.
© 2016 - 2024 Epiphany, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ontspanningstechniek: loslatenNegatieve emoties en gedachten loslaten is niet makkelijk. Veel mensen liggen 's nachts wakker en piekeren overdag over…
Bewustwordingsproces; de weg naar innerlijke krachtDoor onaangename gebeurtenissen in ons leven, beginnen mensen vaak met een zoektocht naar de zin van het leven. Hierdoor…
Een visie op emoties: Broaden-and-build theorieDe broaden-and-build theorie van Barbara Fredrickson gaat er van uit dat positieve en negatieve emoties verschillend zij…
Yoga en emoties: dagelijkse oefeningenYoga en emoties: dagelijkse oefeningenDe beste manier om yoga te oefenen wanneer je niet in de yogales of op je yogamat zit is met je reacties op andere mense…

Hoe om te gaan met een ‘offday’?Hoe om te gaan met een ‘offday’?Je hoort het wel vaker, iemand heeft een ‘offday’. Grappig is dat de term door de verschillende mensen ook op verschille…
Angstaanvallen: symptomen, oorzaken en behandelingAngstaanvallen: symptomen, oorzaken en behandelingEen angstaanval kan omschreven worden als het plotseling opkomen van een benauwd gevoel, dit al dan niet in combinatie m…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • http://florescat.nl/12-florescat/persoonlijke-ontwikkeling/20-sedona-methode
 • http://www.sedonareleasingworldwide.com/lester-levenson/#sthash.9XZ5dgHs.dpbs
 • http://talentdevelop.com/articles/HTSMGE.html
 • http://www.sedona.com/scientific-evidence.asp
 • http://quantummindsuccess.com/methods/what-is-sedona-method
 • Afbeelding bron 1: 401711, Pixabay
 • Afbeelding bron 2: Petkation, Pixabay
 • Afbeelding bron 3: Psyco72, Pixabay
Epiphany (42 artikelen)
Laatste update: 09-01-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 9
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.