Aangeleerde hulpeloosheid

Als mensen ondanks allerlei inspanningen en initiatieven niets kunnen bereiken, kan zich een fataal proces voordoen, Het wordt aangeleerde hulpeloosheid genoemd.

Wat is aangeleerde hulpeloosheid?

We kunnen dieren zodanig treiteren dat zij geen kans meer zien om aan de pesterijen te ontsnappen. Op dat ogenblik gaan zij passief in de hoek zitten en laten de treiterijen over zich heen komen. De conditionering zorgt er voor dat wanneer het dier dezelfde situatie herkent het onmiddellijk bij de pakken neer gaat zitten. Het weet dat het volstrekt hulpeloos is wat het ook doet of onderneemt, het kan niet onder de treiterijen uit komen.

Dat op zichzelf is niet zo bijzonder, wel zien we en dat is opmerkelijk dat deze dieren na zo een treitersessie ook moeilijk in staat zijn om nog nieuwe dingen te leren.

Bestaat dit ook bij mensen en heeft dit iets te maken met passiviteit en neerslachtigheid (depressies)

Zo goed als iedereen wordt bij tijd en wijle getroffen door rampen, de vraag hierbij in hoe wordt hierop gereageerd?

Stel dat uw beste vriend s’ nachts om drie uur als een maleier naar huis fietst en door de bliksem wordt getroffen. U zult zich dan naar alle waarschijnlijkheid niet wekenlang wentelen in zelfbeklag.

We kunnen vertrekken van de veronderstelling dat er 3 types van verklaringen zijn. Iets is veroorzaakt door een stabiel of instabiel proces, de zaak is algemeen of specifiek van aard, heeft interne dan wel externe oorzaken.

Een voorbeeld ter verduidelijking, Een beleggingsmaatschappij belooft u gouden bergen maar opeens blijkt er weinig van de folder te kloppen. De bergen zijn niet meer dan platgetrapte molshopen, Wat dan? U kan het volgende zeggen:
  • Ik kies altijd de verkeerde belegger,
  • ik kan niets goed doen en
  • het is allemaal mijn eigen schuld.
Het op deze manier geleden financieel verlies wordt dus verklaard in stabiele, globale en interne termen. Mensen die zo te werk gaan, lopen een veel grotere kans om depressief te worden.

Invloed

Zelfs de lichamelijke gezondheid onttrekt zich niet aan onze manier van verklaren. De afweer van pessimisten in slechter dan die van de optimist. Driekwart van vrouwen met borstkanker, die op een luchthartige manier tegen het leven bleven aan kijken, leeft na vijf jaar nog, terwijl niet meer dan één op de 3 met een sombere instelling deze tijd niet te boven komt.

Hulpeloosheid sloopt niet alleen onze geest maar ook ons lichaam. Men heeft dat beproefd door de werking van het afweersysteem bij sombere en vrolijke mensen met elkaar te vergelijken. Het resultaat hiervan is, dat de optimist er gemiddeld beter aan toe is.

Het u zelfs zo dat iemands manier van doen die gezondheid over een periode van Tientallen jaren kan voorspellen. Belangrijk hierbij is in dit verband dat kinderen vooral worden beïnvloed door de verklaringen en rederneringen van hun moeders en leraren en minder dan die van hun vader.

Verschillen in kansen

De verschillen in kansen tussen de seksen zou ten dele veroorzaakt worden door het feit dat leraren het falen van meisjes vaak toeschrijven aan' stabiele’ kenmerken terwijl zij bij de jongens de factor ‘pech’ in het geweer brengen.

Conclusie

U zal zich beter voelen en minder vatbaar zijn voor Somberheid als u :
  • De leuke kant van het leven ziet, wees optimistisch over uw kennen en kunnen.
  • Een ander de schuld geeft van iets wat fout gegaan is
  • U beschikt over stabiele levens factoren zoals daar zijn het hebben van een talenknobbel voor het vrouwelijke geslacht en het bezitten van een wiskundeknobbel voor het mannelijk geslacht.
© 2008 - 2020 Sophocles, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is faalangst precies?Een op de vijf eindexamenkandidaten heeft last van faalangst. Van de ruim 200.000 leerlingen die examen doen hebben 40.0…
Transformeer jezelf in een sporterTransformeer jezelf in een sporterEr zijn veel mensen die door een gebrek aan positieve ervaringen in het verleden de motivatie om te sporten zijn kwijt g…
Paarden en Learned Helplessness (aangeleerde hulpeloosheid)Learned helplessness (aangeleerde hulpeloosheid) is het verschijnsel waarbij een dier (of mens) heeft geleerd dat hij he…
Stress in het kortWat is de definitie van stress, wat is het verschil in omgang met stress tussen mannen en vrouwen en hoe zit het met de…

Een psychologische kijk op fraudeDe laatste jaren komt frauderen steeds meer in de publieke belangstelling. Fraude betekent dat we ons iets toeeigenen, w…
"Borderliners" leuker dan men denkt?U kent de term wel: borderline. Iemand die deze ziekte heeft wordt vaak niet gezien als de meest makkelijke persoon. Hel…

Reageer op het artikel "Aangeleerde hulpeloosheid"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Tio, 23-11-2018 09:14 #3
Zelfs als je aanleg hebt en het krijgt ontkenning dan hou je er maar mee op. Als je ergens geen invloed op kunt uitoefenen dan zou je er apatisch van worden of passief van worden en de lust vergaat je dan. Dan zeggen sommigen dat de motivatie van binnen uit moet komen en niet van buiten af maar die grens is nogal vaag. Bij intrinsieke motivatie is er een doel en het gaat om het spel maar wordt je hier in tegengewerkt door geldhaaien en ellenbogenwerkers dan hou je er maar mee op want dan is het niet leuk meer en het ontneemt je de zin. Als een buschauffeur telkens vervelende passagiers heeft in de bus dan zou je tegenzin krijgen om de volgende dag weer te werken als je er geen invloed op zou kunnen uitoefenen. Het maakt je lamgeslagen als je ergens geen invloed op zou kunnen uitoefenen ondanks acties en in actie komen. Sommige mensen geven van die pasklare antwoorden en zijn daarbij zeer kwalijknemend van dat je actie moet ondernemen om die aangeleerde hulpeloosheid te weerstaan maar die is niet voor niets ontstaan. tegenwerking en niet willen zwak ziek en misselijk als ze iets moeten doen en weerzin in het werk dat wat ze doen. Het maakt passief als je al vaker actie hebt ondernomen en het werkt niet. het maakt moedeloos apathisch en passief Net als met een leraar die te vaak een onhandelbare klas heeft met onhandelbare leerlingen die zal ook er dan ook geen zin meer in hebben om daar naar toe te gaan als er geen verandering optreedt. en zo zijn er meer situaties zoals een te grote werkdruk en die administratie bijwerken waar veel tijd in op gaat en op den duur kies je voor z.z.p. er zijn dan heb je meer speelruimte en ben je vrij.Men heeft het te vaak mee gemaakt waardoor er een onbewust gevoel van aangeleerde hulpeloosheid kan ontstaan. Ontmoedigen en telkens weer tegenwerking. Je bent zo gedresseerd in die indoctrine omdat je het altijd tevergeefs is geweest en dan geven ze je er ook nog de schuld van. Het is niet waarom maar daarom. Je kunt geen controle en invloed uitoefenen op die omgeving. Gevende liefde en creatieve werkzaamheid zou tot het hoogste geluk leiden maar geheeld geïsoleerd ben je dan waar geen controle is dus dan trek je je maar terug want het heeft toch geen zin. Mensen met kwade bedoelingen die anderen achteruit zetten en benadelen en onwaarheden spreken en een lastercampagne op touw zetten om je reputatie te vernietigen. Je neemt niet meer deel aan de samenleving. Bij een volgende keer denk je het zal wel weer zo zijn en je gelooft het niet meer. Bij een verhoor mensen een getuigenis afdwingen en op den duur bekent men ook nog onder druk en foltering om er maar van af te zijn.

Emmitje, 11-01-2011 12:56 #2
Vreemd, de laatste zin snap ik niet, want wat als je als vrouw een wiskundeknobbel hebt? Niet een duidelijke conclusie dus. Reactie infoteur, 14-01-2011
Beste Emmitje,

Niet alleen de laatste zin is van tel, de drie punten opgesomd in de conclusie moet u lezen met dezelfde cynische bril als waarmee de conclusie geschreven is. Het gaat er om, als u geen last wil krijgen van aangeleerde hulpeloosheid is het aangeraden om op sommige momenten tegen jezelf te kunnen zeggen 'laat maar waaien', zoals de bewering dat alleen mannen over een wiskundeknobbel zouden beschikken en vrouwen alleen over een talenknobbel. DUs, schouders optrekken en denken 'zal wel'.
Veel levengsgeluk toegewenst.

Sophocles

Sense, 14-04-2010 15:46 #1
Slecht artikel, slecht geschreven en vooral de conclusie raakt kant nog wal. Talenknobbel voor het vrouwelijke geslacht en wiskundeknobbel voor het mannelijke geslacht maakt dat je je beter voelt? Een ander de schuld geven als iets fout gaat? Verantwoordelijkheid voor jezelf en je eigen gedrag is nog altijd de beste remedie tegen depressie, want door dat te gaan doen, stem je je meer af wat er innerlijk gebeurd bij je en daar heb je controle over, ipv dat je naar de buitenwereld kijkt waar je niet of amper controle over hebt.

Infoteur: Sophocles
Gepubliceerd: 04-01-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Reacties: 3
Schrijf mee!