Vlaanderen onafhankelijk

Vlaanderen onafhankelijk Zoals iedereen wel weet gaat België door een politieke crisis. Leterme is gefaald in zijn opdracht als formateur voor een nieuwe staatshervorming en de vijandelijkheid tussen Vlaamse en Waalse politieke partijen neemt toe. In dit artikel verneemt u wat de voordelen en nadelen zouden zijn indien Vlaanderen onafhankelijk wordt of eventueel een confederatie maakt met Nederland.

Vlaanderen


Inleiding

België is al ongeveer 175 jaar een federale staat en bestaat uit Vlaanderen en Wallonië. Hoewel deze 2 delen zich in hetzelfde land bevinden verschillen ze enorm van elkaar. Zo zijn Walen ondernemender dan Vlamingen. In Wallonië is 4,7 procent van de beroepsbevolking bezig met het opzetten van een bedrijf of heeft dat recent gedaan, terwijl dat in Vlaanderen maar 2,7 procent is. Toch liggen de loonverschillen in Vlaanderen meer dan 4 procent hoger dan in Wallonië. Het is ontegensprekelijk dat Vlaanderen economisch de sterkste regio is van België en dat Wallonië het zwakke broertje is. Om de maatschappelijke samenhang van het land in stand te houden geeft Vlaanderen jaarlijks miljarden euro's aan Wallonië. Die financiële stroom wiegt het 'zwakke broertje' in het Zuiden in slaap. Zo produceert een Waalse inwoner een kwart minder rijkdom dan het Europese gemiddelde. België blijft echter boven het Europese gemiddelde door de hoge Vlaamse productie.

Argumenten voor een splitsing van België

  • Wallonië zet een domper op de Vlaamse economie. Indien Vlaanderen onafhankelijk wordt zal de welvaart enorm stijgen en de belastingen zullen verminderen.
  • Vlaanderen en Wallonië zijn nu eenmaal cultuurhistorisch twee verschillende bevolkingen, een verschillende taal, verschillende mentaliteit, verschillende cultuur, ...
  • Ook het oprukken van de Franse taal is een probleem waar België mee kampt. Brussel zou voor het grootste deel Vlaams moeten zijn, maar men schaamt zich daar om die taal te spreken. Ook Leuven dat Vlaams moet zijn wordt steeds meer Waals-talig.
  • Communautaire twisten worden steeds beslecht in het voordeel van Wallonië, Vlaamse initiatieven worden geboycot of stuiten op een Waals veto.

Argumenten tegen een splitsing van België

  • Vlaanderen moet solidair zijn met Wallonië. Het is niet dat het nu even goed gaat met Vlaanderen dat we ‘het zieke broertje’ over boord moeten gooien. Vroeger was Wallonië namelijk de rijke en was Vlaanderen de arme. Toen heeft Wallonië van Vlaanderen ook geen afscheid genomen.
  • Wallonië zal een terugval kennen op vlak van economie en het zal moeilijk zijn om op eigen benen te staan.

Confederatie Vlaanderen-Nederland

Er gaan al stemmen op om Vlaanderen aan te sluiten bij Nederland en een culturele en taalunie te vormen. Vlaanderen heeft ten slotte meer gemeen met Nederland dan met Wallonië. Economisch zou dit ook misschien een grootmacht kunnen worden. Lang geleden waren België en Nederland zelfs één staat, tot in 1585. Toen veroverde de Spaanse veldheer Alexander Farnese Antwerpen na een lange belegering. Deze datum wordt beschouwd als beginpunt voor de definitieve scheiding tussen de Zuidelijke Nederlanden en de latere Verenigde Provinciën. Liefst 77 procent van de Nederlanders ziet een fusie met Vlaanderen wel zitten. Toch zijn er wel enkele vragen die hierbij de kop zullen opsteken, waarvan de belangrijkste zal zijn wie de confederatie zal besturen.

Slotwoord

Er is echt geen revolutie nodig om België te ontbinden. Op een dag zal het systeem gewoon vanzelf blokkeren. De politici zullen moeten vaststellen wat zovele Vlamingen al veel langer hebben vastgesteld, namelijk dat het Belgische model niet meer werkt en hopeloos is vastgereden. Dat samen verder gaan geen zin meer heeft.
© 2007 - 2024 Dieselpower, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het palmares van Tom BoonenAan koosnaampjes geen gebrek voor Tommeke Boonen. Sinds de Bom van Balen in 2005 gans wielerminnend Vlaanderen charmeerd…
Vlaamse wielerklassiekersVlaamse wielerklassiekersIn het voorjaar worden traditioneel enkele Vlaamse Wielerklassiekers verreden. Een overzicht van de bekendste Vlaamse wi…
De Vlaamse mentaliteit verschilt van de WaalseIn België is de taalproblematiek nooit uit het nieuws. Aanstootsteen voor de Vlamingen is nog altijd het feit dat Franst…
De actoren van de communautaire breuklijn na 1950De actoren van de communautaire breuklijn na 1950De communautaire breuklijn heeft zeer sterk gewogen op het Belgische politieke landschap in de tweede helft van de 20ste…

Het Realisme in de internationale politiekHet Realisme in de internationale politiekHoe werkt de internationale politiek? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren en welke factoren zijn van invloed op…
Dieselpower (1 artikelen)
Gepubliceerd: 26-08-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.