Controle op uitkeringsfraude

Controle op uitkeringsfraude mag. Maar hoe ver mogen uitkerende instanties daarin gaan? De overheid wil zover gaan dat bij een controle op uitkeringsfraude huisbezoeken zomaar kunnen, ook als iemand niet verdacht is. Hoe gaat zo'n controle op uitkeringsfraude nu in zijn werk?

Iemand die alleen woont krijgt meer uitkering dan iemand die samenwoont

Iemand die een bijstandsuitkering heeft en aangeeft alleen te wonen, krijgt meer dan iemand die samenwoont. Ook is een AOW uitkering voor een alleenstaande hoger dan als iemand met een ander in één huis woont. Daarom wordt er nog wel eens de hand gelicht met de opgave van de persoonlijke omstandigheden.

De overheid wil bij uitkeringen strenger controleren op samenwonen

Om te kijken of iemand wel of niet samenwoont, moet het huis bekeken worden. Voorheen werd dan wel gesproken van 2 tandenborstels in een bakje. Zomaar een huiscontrole doen mag volgens de wet begin 2010 nog niet. In 2007 is door een aantal processen daarover jurisprudentie ontstaan. Huisbezoek mag begin 2010 daarom alleen als er echte steekhoudende bewijzen zijn dat er mogelijk gefraudeerd wordt. Er ligt nu echter een wetswijziging om dat te veranderen. Ook als er geen concrete verdenking tegen mensen is kan er thuis gecontroleerd worden.

Wat gebeurt er bij een huisbezoek op uitkeringsfraude?

Bij een huisbezoek naar uitkeringsfraude wordt een huis bekeken om te onderzoeken of er meer dan één persoon woont. Dit betekent dat het huis van onder tot boven bekeken wordt, kasten doorzocht worden, kleding gecontroleerd en zelfs gekeken wordt of er zelfs in de wasmand kledingstukken liggen van een ander.

Welke mensen kunnen gecontroleerd worden op hun thuissituatie bij uitkeringen?

Nu er een andere wet aan zit te komen betekent dit overigens ook dat andere groepen gecontroleerd kunnen worden. Controles worden dan gedaan bij:
  • Mensen in de bijstand
  • Mensen met een AOW uitkering
  • Ouders die kinderbijslag krijgen
  • Weduwen en weduwnaars die een nabestaandenuitkering krijgen

Huisbezoeken op fraude bij uitkering

De wet is er januari 2010 nog niet door. Daarom kunnen tot dat moment alleen controles worden uitgevoerd bij concrete aanwijzingen dat een uitkeringsgerechtigde de regels overtreedt.

Weerstand tegen de controles bij uitkeringen

Er is veel weerstand tegen de huisbezoeken om uitkeringsfraude op te sporen. Dit komt omdat het zogeheten huisrecht er door in het geding komt. Dit recht komt er op neer dat mensen in hun eigen woning verstoken dienen te blijven van onnodige overheidsbemoeienis. (vastgelegd in artikel 12 van de Grondwet en in artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens). Deze grondrechten zijn na de Tweede Wereldoorlog in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens vastgelegd om zo verschrikkingen zoals zich die van 1940 tot 1945 hebben voorgedaan te voorkomen.

Opsporen van uitkeringsfraude; jaarlijks lopen veel mensen tegen de lamp

De regering spoort jaarlijks voor miljoenen euro’s aan fraude met uitkeringen op. In de meeste gevallen gaat het dan om mensen die zeggen dat ze alleen wonen, maar die in werkelijkheid samenwonen. Een alleenstaande krijgt meer uitkering dan iemand die met een andere persoon samenwoont.
  1. In 2007 werd door huisbezoeken voor ongeveer 6 miljoen euro aan fraude ontdekt bij mensen met een AOW uitkering en bij weduwen en weduwnaars.
  2. In datzelfde jaar werd voor ongeveer 13 miljoen fraude opgespoord bij mensen in de bijstand die iets anders hadden opgegeven qua woonsituatie dan uiteindelijk het geval was.
  3. Mensen die stiekem samenwoonden fraudeerden in 2007 voor 11,5 miljoen euro. Althans dat bedrag werd opgespoord.

Frauderen bij een uitkering: alles moet terugbetaald

Mensen die frauderen en betrapt worden moeten al het geld terugbetalen en daarbij gaat het niet om wat zij netto hebben ontvangen, maar het bruto bedrag. Dat gaat in de meeste gevallen om tienduizenden euro’s terwijl dat geld er bijna nooit is.
© 2010 - 2024 Singalees, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aanvragen Bijzondere BijstandAanvragen Bijzondere BijstandHet kan iedereen voorkomen. U komt in een bijzondere situatie terecht waarin u noodzakelijke kosten niet meer kunt betal…
Hypotheekrenteaftrek: woning en bijstandHypotheekrenteaftrek: woning en bijstandOok met een eigen woning hebt u in 2021 en 2022 recht op recht hebt op bijstand en hypotheekrenteaftrek, maar hoeveel kr…
Wet werk en bijstand (WWB) toegelichtWet werk en bijstand (WWB) toegelichtHet uitgangspunt van onze sociale zekerheid is dat iedere zichzelf zoveel mogelijk moet voorzien van een inkomen. Indien…
Bijverdienen en bijstand: vrijlatingsregelingBijverdienen en bijstand: vrijlatingsregelingDe vrijlatingsregeling regelt hoeveel u mag bijverdienen met werk als u bijstand krijgt, hoeveel u netto zelf mag houden…
Populisme als vorm van communiceren in de politiekEen definitie geven van populisme is moeilijk. Populisme is niet op harde uitgangspunten gebaseerd. Het is meer een stij…
Bronnen en referenties
  • Leeuwarder Courant
Reacties

M. Busselman, 22-11-2016
Graag wil ik weten of iemand die geen bijstand ontvangt wel elk weekend van vrijdagavond tot maandagochtend naar haar schoonmoeder mag reizen om daar bij haar vriend te blijven. Ze hoeft dan niks te betalen, eet mee en slaapt daar, en krijgt vervolgens overal kwijtschelding voor en teruggave van stookkosten, omdat ze elk alleen 4 a 5 dagen thuis is per week. Ze heeft beslaglegging op haar loon en schulden, toch geld genoeg wat ze van haar vriend krijgt, waar ze niet mee samenwoont. Ze ziet hem alleen bij zijn moeder, waar hij nog woont. Hij heeft werk, zij ook. Reactie infoteur, 23-11-2016
Ik neem aan dat diegene wel gewoon mag reizen. Ze heeft geen uitkering lees is, maar wel beslaglegging. Die beslaglegging gaat dan gewoon door, dus ik zie niet waarom ze dan in het weekend niet zou mogen reizen. Tenzij de schuldenaren natuurlijk meer geld van haar willen en zij dat uitgeeft, maar dat lijkt me sterk als het om beslaglegging gaat en dat is geregeld.

Roos, 29-05-2012
Ik heb ook een boven buurvrouw die een WAO uitkering ontvangt en die een inwoonde dochter heeft en zij krijgt al meer dan 10 jaar een bijstanduitkering en haar dochter van 8 jaar nog kinderbijslag. Dochter en kleindochter zijn wel ergens anders ingeschreven om hun uitkering te behouden. Heb wel eens aan socialedienst doorgeven dat dit een fraude is, krijg ik van de ambtenaar te horen als ze in dezelfde gemeente ingeschreven zijn dan kunnen ze niks doen. Dat is toch raar? Reactie infoteur, 05-06-2012
Ik begrijp niet zo goed waarom de gemeente dat zegt, want logisch lijkt me dat niet inderdaad.

Singalees (1.216 artikelen)
Laatste update: 17-02-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.