Het observeren van kinderen op een peuterspeelzaal

Het observeren van kinderen op een peuterspeelzaal Lees hier aller over het observeren van kinderen op een peuterspeelzaal of op een kinderdagverblijf. Waar je op dient te letten tijdens een observatie en waarom kinderen geobserveerd worden.

Het observeren van kinderen op een peuterspeelzaal of op een kinderdagverblijf

Binnen de kinderopvang worden kinderen regelmatig door hun leidsters geobserveerd. Deze observaties kunnen verschillende doelen dienen. Allereerst zijn er de reguliere observaties, deze kunnen gebruikt worden om een dossier over de ontwikkeling van een kind te vormen. Maar soms kan er ook een aanleiding zijn om een kind specifieker te observeren. Bijvoorbeeld als een kind afwijkend gedrag vertoont ten opzichte van de andere kinderen.
Vaak worden deze observaties ingevuld binnen een observatieschema.

Zelfredzaamheid bij kinderen

Een van de zaken die geobserveerd wordt op een kinderdagverblijf is de zelfredzaamheid van een kind. Hierbij wordt er gekeken en genoteerd hoe zelfstandig een kind al is. De verwachting van de leidster is natuurlijk afhankelijk van de leeftijd van het te observeren kind. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of het kind zelfstandig uit een beker kan drinken en al zelf speelgoed op kan ruimen. Naarmate kinderen ouder worden zal de zelfredzaamheid onder normale omstandigheden steeds verder toenemen.

Weerbaarheid bij kinderen

Een ander punt wat gemeten wordt tijdens een observatie op een kinderdagverblijf of op een peuterspeelzaal is de weerbaarheid van een kind. Hierbij wordt gekeken naar hoe het kind functioneert in een groep en of hij voor zijn eigen belangen kan opkomen. Ook wordt er gekeken naar hoe een kind omgaat met frustratie en tegenslagen.

Motoriek

Ook de motoriek van kinderen is een belangrijk meetpunt binnen een observatie. Hierbij zal de leidster op zowel de grove als de fijne motoriek van een kind letten. Naarmate een kind ouder wordt zullen zowel de grove als de fijne motoriek zich steeds verder ontwikkelen. Enkele veel geobserveerde zaken zijn. Het lopen, rennen en bewegen van kinderen.

Creativiteit

Hierbij wordt er gekeken naar de expressieve vaardigheden van het kind. Ook wordt er gekeken of het kind plezier beleeft aan het creatief bezig zijn. Creativiteit is een proces, naarmate kinderen ouder worden zal de exploratiedrang afnemen, omdat meer materialen bij kinderen bekend zijn.

Taalontwikkeling bij kinderen

Taalontwikkeling neemt een belangrijke plaats in binnen een observatie. Hierbij wordt gekeken naar het taalgebruik van een kind. Gebruikt een kind lange en ingewikkelde zinnen of kiest het kind voor korte zinnen van slechts enkele woorden. Ook wordt er gelet op de woordenschat van een kind, is deze beperkt of juist heel erg ruim.

Spelgedrag bij kinderen

Ook het spelgedrag van kinderen wordt geobserveerd. Hierbij wordt gekeken of een kind plezier beleeft aan het spelgedrag en of hij ook met andere kinderen kan spelen. Verder wordt er gekeken in hoeverre een kind variatie in zijn spelgedrag kan aanbrengen. Dit soort zaken zijn meetbaar en naarmate kinderen ouder worden zullen zij steeds socialer spelgedrag ontwikkelen.

Overdracht van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf aan een basisschool

Als een kind naar een basisschool gaat, is de juf of meester van de school vaak geïnteresseerd in het dossier van het kinderdagverblijf. Dit biedt immers een schat aan informatie over het instroom niveau van een kind op de lagere school. Het is echter wel zo dat de ouders van het kind beslissen of de school deze informatie ook krijgt.
© 2010 - 2024 Bastiaan271, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pedagogisch werkAls Pedagogisch werker ben je werkzaam op de kinderopvang, basisschool of jeugdzorg. Je werkt dan in de sector sociaal a…
Observeren met het stappenplanJe observatie kan door verschillende dingen negatief beinvloed worden. Zie: artikel observe-ren. Dit moet je goed onthou…
Infectieziekten bij kinderen – BuiktyfusEen kindje heeft al een tijd last van diarree en na een kleine week krijgt het er ook nog koorts bij. Het jengelt wat en…
Infectieziekten bij kinderen – WrattenWratten zijn bekende dingetjes in Nederland. Het ene kind heeft er veel last van, het andere kind helemaal niet. Het is…

Ervaringen met Kanjertraining: opvoedingscursus voor oudersErvaringen met Kanjertraining: opvoedingscursus voor oudersDe kern van de kanjertraining voor ouders richt zich op “Wie durft er nog op te voeden?” Het gaat erom uw kind te leren…
Smith Magenis SyndroomSmith Magenis SyndroomHet Smith Magenis Syndroom ofwel deletion 17p11.2 genoemd, dit omdat het een defect aan het 17e chromosoom betreft, is e…
Bastiaan271 (102 artikelen)
Gepubliceerd: 14-12-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Pedagogiek
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.